Hjem
  • E-postNoor.Jdid@uib.no
  • Telefon+47 55 58 26 54
  • Besøksadresse
    Parkveien 9
  • Postadresse
    Postboks 7805
    5020 Bergen

Jeg jobber med en doktorgradsavhandling (monografi) om godt statsborgerskap i Skandinavia. I forskningen min utforsker jeg hvordan borgere (re)konstruerer og motsier normer for hvordan man skal være en god borger i Norge og Danmark. Jeg fokuserer spesielt på aspektet aktivt statsborgerskap og hvordan statsborgeres forståelse av og praktisering av samfunnsengasjement påvirker deres vurderinger av hvem som "teller" som en god statsborger og hva som "teller" som et legitimt bidrag til samfunnet.

Studien min er etnografisk og består av intervjuer om livshistorier, ekspertintervjuer og fokusgruppediskusjoner med flere enn 120 mennesker i fem ulike nabolag i Oslo og København. Inspirasjonen min er feministisk og samfunnsgeografisk litteratur om statsborgerskap.

Studien viser at idealet om den gode og aktive statsborgeren er utbredt blant samtalepartnerene mine, og bærer i seg interseksjonelle konnotasjoner relatert til klasse, kjønn, etnisitet og rom. I tillegg har aktivt statsborgerskap en dobbel mening i materialet mitt. På den ene siden er det en disiplinerende praksis der mine samtalepartnere forventer av seg selv og andre at de engasjerer seg på spesifikke og ønskede måter. På den andre siden blir aktivt statsborgerskap også motsagt - mine samtalepartnere, spesielt de som innehar minoritetsposisjoner, stiller spørsmålstegn ved det ekskluderende idealet om den gode statsborgeren og argumenterer for anerkjennelse av 'private' og 'usynlige' måter å bidra til samfunnet.

Jeg har en Master of Arts in Peace, Development, Security and International Conflict Transformation fra University of Innsbruck, Austria. I min publiserte masteroppgave utforsker jeg empirisk hvordan kvinnelige andregenerasjonsinnvandrere i Norge navigerer identitetene sine og gir ny form og innhold til tilhørighet utover nasjonalstaten og familien.

 

 

Nyhetsbrev:

Jeg har publisert nyhetsbrev i forbindelse med forskingsprosjektet jeg er en del av: "Active Citizenship in Culturally and Religiously Diverse Societies". 

Policy briefs:

Horst, Cindy; Noor Jdid & Marta Bivand Erdal (2018) Rethinking the ‘Good Citizen’, PRIO Policy Brief, 9. Oslo: PRIO.

Personlig blogg:

MigrantFeminist

Populærvitenskaplige artikler:

Monografi:

Mahmoud, Noor Jdid (2013) Twisting Identity and Belonging beyond Dichotomies. The Case of Second Generation Female Migrants in Norway (LIT Academic Publishing​)

Active Citizenship in Culturally and Religiously Diverse Societies (PRIO, oktober 2014 til i dag)