Hjem
Odd Inge Steens bilde

Odd Inge Steen

Førsteamanuensis
 • E-postOdd.Steen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 78
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

1) Geografididaktikk

2) Utviklingsgeografi med spesiell fokus på frivillige organisasjoners arbeid.

1) Ansvar for geografididatikken som gis til PPU studenter ved UiB

2) Forelesninger med utviklingsgeografiske tema på 100, 200 og 300 nivå

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). International field studies in Norwegian teacher training courses: perspectives and experiences. International Research in Geographical and Environmental Education. 199-211.
 • Vis forfatter(e) (1996). Autonomy or dependency? Relations between non-governmental international aid organisations and government. ?. 147-160.
 • Vis forfatter(e) (1996). Autonomy or dependency? Relations between non-governmental international aid organisations and government. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 147-160.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2006). Geografifagets egenart og målsetting. Fagfilosofiske og faghistoriske aspekt ved samfunnsgeografien. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Map of knowledge and chart of skills -Country Report Norway. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (1998). A map of knowledge - Poverty and development. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Problemer med anvendelse av vestlige planleggingsteorier og modeller i bistand til Den Tredje Verden. (Bearb. av prøveforelsning for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen, desember 1994). .
 • Vis forfatter(e) (1993). De private organisasjonene som kanal for norsk bistand. En tilleggsstudie. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2006). Kunnskapsløftet og lærerutdanning - geografifaget som skolefag.
 • Vis forfatter(e) (2006). International Cooperation in Education, Research and Humanitarian Development. The case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). Integrert lærerutdanning og partnerskolemodellen - konsekvenser for de samfunnsvitenskapelige fag.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Teacher Training Students and the School Library.
 • Vis forfatter(e) (2008). International field studies in Norwegian teacher training courses: A study of student teachers’ perceptions of expectations and the effects of field studies in Tanzania.
 • Vis forfatter(e) (2008). Geografi og kunnskapsløftet – Perspektiv på mål og innhold i hovedområdet utviklingsgeografi.
 • Vis forfatter(e) (2008). Challenges in the new geography programme introduced in Norwegian secondary schools after Reform 2006.
 • Vis forfatter(e) (2008). Becoming partners- examining possible effects after the first semester of implementing a new university-school partnership model.
 • Vis forfatter(e) (2007). The European dimension in geography - Challenges and opportunities in geography courses offered to visiting and exchange students at Norwegian universities.
 • Vis forfatter(e) (2007). Field studies in higher education - some implications for teacher training courses.
 • Vis forfatter(e) (2006). Feltstudieturer som et integrert samfunnsdidaktisk element i geografiundervisning. Erfaringer fra Tanzania.
 • Vis forfatter(e) (2001). Tuning Educational Structures in Europe - The case of Norway.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2011). Andersland Svein: GIS i geografifaget på ungdomstrinnet: Fagdidaktisk perspektiv på å lære om og med GIS. Doktoravhandlinger ved NTNU 2011:12. Norsk Geografisk Tidsskrift. 116-118.
 • Vis forfatter(e) (2010). Geografi i tekst og bilde. En studie av geografibøker for ungdomsskolen fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Norsk Geografisk Tidsskrift. 123-123.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2001). Fagfilosofiske, faghistoriske og fagdidaktiske aspekt ved samfunnsgeografien.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2017). NGO relations in development work. A study about people’s perceptions of NGO-government relations, NGO-NGO relations and NGO-locals relations in Ethiopia.
 • Vis forfatter(e) (2013). National Development Policy and Rural Schools. Exploring the effects of Nicaragua’s development policy on issues of access, gender, and empowerment in three rural schools.
 • Vis forfatter(e) (2011). Læring gjennom feltarbeid- Å gjøre forskningsresultater til en praktisk anvendbar ressurs for næring, forvaltning, læringsinstitusjoner og andre aktuelle aktører.
 • Vis forfatter(e) (2011). LEGAL, POLITICAL AND SOCIAL CHANGE-THE CASE OF SEXUAL AND GENDER MINORITIES IN NEPAL.
 • Vis forfatter(e) (2011). Agricultural extension, food security and livelihoods. A study of challenges and benefits of the National Agricultural Advisory Services in Tororo District, Uganda.
 • Vis forfatter(e) (2010). CHAD-CAMEROON PERTROLEUM DEVELOPMENT AND PIPELINE PROJECT Impact Assessment of the Project to the Local Community: Case Study of the Ocean Division of Cameroon.
 • Vis forfatter(e) (2009). The conditions of internally displace people in the outskirts of Bogotá and the external agents'perception of the situation.
 • Vis forfatter(e) (2008). Frivillig organisert integreringsarbeidEin studie av frivillige organisasjonar sitt supplerende arbeid for integrering av flyktingar i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1994). Norske organisasjoner i bistand og humanitært hjelpearbeid : en analyse av norske private organisasjoners forhold til det offentlige.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2004). Models of good practice of international co-operation. The case of Norway. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Thematic Study: Poverty and Development. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nordisk ungdoms oppfatninger av og interesser for verden utenfor Europa. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Country Report: Norway. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Autonomi eller avhengighet? Norske (nordiske) bistandsorganisasjoners forhold til det offentlige. 21 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Fra 2007:

The European dimension in geography - Challenges and opportunities in geography courses offered to visiting and exchange students at Norwegian universities. Herodot Session. EUGEO Conference Report, Amsterdam, 2007.

 

Field studies in higher education - some implications for teacher training courses. International Geographical Union and Herodot Conference Report, ISBN: 978-0-9539850-7-5,  London 2007;

 

Challenges in the new geography programme introduced in Norwegian secondary schools after Reform 2006. Herodot Conference Report: Future Prospects in Geography; ISBN 978-0-9515847-4-3, Liverpool 2008.

 

International field studies in Norwegian teacher training courses: A study of student teachers’ perceptions of expectations and the effects of field studies in Tanzania. International Geographical Congress in Tunis, 2008. Commission theme TC04.12 Geographical Education.

 

Geografi og Kunnskapsløftet – Perspektiv på mål og innhold I hovedområdet utviklingsgeografi. I  Geografi og Kunnskapsløftet v/ O. Fjær og E. Eikli (red.) Acta Geographica Serie B, No 15, NTNU 2008.

 

Global food security - Goals, contradictions and crises. Conference Proceedings HumanitarianNet Annual Forum, University of Groningen. Artikkel kommer i HUMANITARIANNet konferanserapport 2009.

 

International Field Studies in Norwegian Teacher Training Courses: Perspectives and Experiences. International Research in Geographical and Environmental Education. Volume 18, Issue 3, 2009. ISSN 1038-2046. Routledge, London.

 

Pilotering av UiB sin partnerskolemodell, Midtveisrapport. Utarbeidet sammen med Kari Smith (leder), Rune Krumsvik, Anne Sissel Vedvik Tonning, Marit Ulvik, Hege Ekeland. UiB 2009.

 

En komparativ studie av bruk av feltstudier i lærerutdanning – basert på egen deltakelse og observasjon ved feltstudier i India og Tanzania- 2004-2009.

 

Prosjektmedarbeider- prosjektet Partnerskap for profesjonsutvikling, UiB – 2008-2011.

                       

Prosjektmedarbeider - NFR prosjektet: The spanish salt fish market. Delprosjekt: Marketoriented learning and education. Institutt for geografi, UiB- 2009-2011.

 

Prosjektmedarbeider - Meltzer prosjektet: Farming flexibility and food security under climatic uncertainty: Nepal. Delprosjekt: Education and food security. Local response to global challenges. Institutt for geografi, UiB- 2009-2010.

Dr. polit i 1994 med en avhandling om norske frivillige organisasjoners arbeid i den tredje verden.

Forskergrupper