Hjem
Odd Inge Steens bilde

Odd Inge Steen

Førsteamanuensis
 • E-postOdd.Steen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 78+47 922 72 305
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

1) Geografididaktikk

2) Utviklingsgeografi med spesiell fokus på frivillige organisasjoners arbeid.

1) Ansvar for geografididatikken som gis til PPU studenter ved UiB

2) Forelesninger med utviklingsgeografiske tema på 100, 200 og 300 nivå

Tidsskriftartikler
 • Dale, Britt Engan; Møller Madsen, Lene; Steen, Odd Inge. 2011. Andersland Svein: GIS i geografifaget på ungdomstrinnet: Fagdidaktisk perspektiv på å lære om og med GIS. Doktoravhandlinger ved NTNU 2011:12. Norsk Geografisk Tidsskrift. 65: 116-118.
 • Molin, Lena; Steen, Odd Inge; Rød, Jan Ketil. 2010. Geografi i tekst og bilde. En studie av geografibøker for ungdomsskolen fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Norsk Geografisk Tidsskrift. 64: 123-123. doi: 10.1080/00291951.2010.481133
 • Steen, Odd Inge. 2009. International field studies in Norwegian teacher training courses: perspectives and experiences. International Research in Geographical and Environmental Education. 18: 199-211. doi: 10.1080/10382040903054032
 • Steen, Odd Inge. 1996. Autonomy or dependency? Relations between non-governmental international aid organisations and government. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 7: 147-160.
 • Steen, Odd Inge; Klausen, Kurt Klaudi; Selle, Per. 1996. Autonomy or dependency? Relations between non-governmental international aid organisations and government. ?. 7: 147-160.
Rapporter/avhandlinger
 • Steen, Odd Inge. 2006. Geografifagets egenart og målsetting. Fagfilosofiske og faghistoriske aspekt ved samfunnsgeografien. Institutt for geografi, UiB., Bergen. 40 sider.
 • Steen, Odd Inge. 2001. Fagfilosofiske, faghistoriske og fagdidaktiske aspekt ved samfunnsgeografien.
 • Steen, Odd Inge; Gonzales, Julia; Lowenstein, Wilhelm. 1998. Map of knowledge and chart of skills -Country Report Norway. 2. Thematic Network on Humanitarian Development Studies, Universidad de Deusto, Bilbao.
 • Steen, Odd Inge; Reed, Robert A.; Gonzales, Julia; Lowenstein, Wilhelm. 1998. A map of knowledge - Poverty and development. 1. Thematic Network on Humanitarian Development Studies, Universidad de Deusto, Bilbao..
 • Steen, Odd Inge; Hansen, Jens Christian. 1995. Problemer med anvendelse av vestlige planleggingsteorier og modeller i bistand til Den Tredje Verden. (Bearb. av prøveforelsning for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen, desember 1994). Geografi i Bergen. 208. Institutt for geografi. 19 sider.
 • Steen, Odd Inge. 1994. Norske organisasjoner i bistand og humanitært hjelpearbeid : en analyse av norske private organisasjoners forhold til det offentlige. Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, Bergen. 1 sider.
 • Barkved, Einar; Tvedt, Terje; Steen, Odd Inge; Manger, Leif Ole. 1993. De private organisasjonene som kanal for norsk bistand. En tilleggsstudie. Centre for Development Studies, Bergen.
Bokkapitler
 • Steen, Odd Inge. 2004. Models of good practice of international co-operation. The case of Norway. faglig_bok_institusjon, sider 111-127. I:
  • 2004. University Development Co-operation: Models of Good Practice. 17 sider.
 • Steen, Odd Inge. 1999. Thematic Study: Poverty and Development. 62-70. I:
  • 1999. Humanitarian Development Studies in Europe. 9 sider.
 • Steen, Odd Inge. 1999. Country Report: Norway. 201-213. I:
  • 1999. Humanitarian Development Studies in Europe. 9 sider.
 • Steen, Odd Inge; Angvik Magne, Nielsen Vagn Oluf. 1999. Nordisk ungdoms oppfatninger av og interesser for verden utenfor Europa. 69-79. I:
  • 1999. Ungdom og historie i Norden. Fagbokforlaget. 11 sider.
 • Steen, Odd Inge; Klausen, Kurt Klaudi; Selle, Per. 1995. Autonomi eller avhengighet? Norske (nordiske) bistandsorganisasjoners forhold til det offentlige. faglig_bok_institusjon, sider 316-336. I:
  • 1995. Frivillig organisering i Norden. Tano, Oslo. 21 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Fra 2007:

The European dimension in geography - Challenges and opportunities in geography courses offered to visiting and exchange students at Norwegian universities. Herodot Session. EUGEO Conference Report, Amsterdam, 2007.

 

Field studies in higher education - some implications for teacher training courses. International Geographical Union and Herodot Conference Report, ISBN: 978-0-9539850-7-5,  London 2007;

 

Challenges in the new geography programme introduced in Norwegian secondary schools after Reform 2006. Herodot Conference Report: Future Prospects in Geography; ISBN 978-0-9515847-4-3, Liverpool 2008.

 

International field studies in Norwegian teacher training courses: A study of student teachers’ perceptions of expectations and the effects of field studies in Tanzania. International Geographical Congress in Tunis, 2008. Commission theme TC04.12 Geographical Education.

 

Geografi og Kunnskapsløftet – Perspektiv på mål og innhold I hovedområdet utviklingsgeografi. I  Geografi og Kunnskapsløftet v/ O. Fjær og E. Eikli (red.) Acta Geographica Serie B, No 15, NTNU 2008.

 

Global food security - Goals, contradictions and crises. Conference Proceedings HumanitarianNet Annual Forum, University of Groningen. Artikkel kommer i HUMANITARIANNet konferanserapport 2009.

 

International Field Studies in Norwegian Teacher Training Courses: Perspectives and Experiences. International Research in Geographical and Environmental Education. Volume 18, Issue 3, 2009. ISSN 1038-2046. Routledge, London.

 

Pilotering av UiB sin partnerskolemodell, Midtveisrapport. Utarbeidet sammen med Kari Smith (leder), Rune Krumsvik, Anne Sissel Vedvik Tonning, Marit Ulvik, Hege Ekeland. UiB 2009.

 

Dr. polit i 1994 med en avhandling om norske frivillige organisasjoners arbeid i den tredje verden.

En komparativ studie av bruk av feltstudier i lærerutdanning – basert på egen deltakelse og observasjon ved feltstudier i India og Tanzania- 2004-2009.

 

Prosjektmedarbeider- prosjektet Partnerskap for profesjonsutvikling, UiB – 2008-2011.

                       

Prosjektmedarbeider - NFR prosjektet: The spanish salt fish market. Delprosjekt: Marketoriented learning and education. Institutt for geografi, UiB- 2009-2011.

 

Prosjektmedarbeider - Meltzer prosjektet: Farming flexibility and food security under climatic uncertainty: Nepal. Delprosjekt: Education and food security. Local response to global challenges. Institutt for geografi, UiB- 2009-2010.