Hjem
Odd Inge Steens bilde

Odd Inge Steen

Førsteamanuensis
 • E-postOdd.Steen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 78+47 922 72 305
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

1) Geografididaktikk

2) Utviklingsgeografi med spesiell fokus på frivillige organisasjoners arbeid.

1) Ansvar for geografididatikken som gis til PPU studenter ved UiB

2) Forelesninger med utviklingsgeografiske tema på 100, 200 og 300 nivå

Vitenskapelig artikkel
 • 2009. International field studies in Norwegian teacher training courses: perspectives and experiences. International Research in Geographical and Environmental Education. 199-211.
 • 1996. Autonomy or dependency? Relations between non-governmental international aid organisations and government. ?. 147-160.
 • 1996. Autonomy or dependency? Relations between non-governmental international aid organisations and government. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 147-160.
Rapport
 • 2006. Geografifagets egenart og målsetting. Fagfilosofiske og faghistoriske aspekt ved samfunnsgeografien. .
 • 1998. Map of knowledge and chart of skills -Country Report Norway. 2. 2. .
 • 1998. A map of knowledge - Poverty and development. 1. 1. .
 • 1995. Problemer med anvendelse av vestlige planleggingsteorier og modeller i bistand til Den Tredje Verden. (Bearb. av prøveforelsning for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen, desember 1994). .
 • 1993. De private organisasjonene som kanal for norsk bistand. En tilleggsstudie. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2006. Kunnskapsløftet og lærerutdanning - geografifaget som skolefag.
 • 2006. International Cooperation in Education, Research and Humanitarian Development. The case of Norway.
 • 2006. Integrert lærerutdanning og partnerskolemodellen - konsekvenser for de samfunnsvitenskapelige fag.
Vitenskapelig foredrag
 • 2008. Teacher Training Students and the School Library.
 • 2008. International field studies in Norwegian teacher training courses: A study of student teachers’ perceptions of expectations and the effects of field studies in Tanzania.
 • 2008. Geografi og kunnskapsløftet – Perspektiv på mål og innhold i hovedområdet utviklingsgeografi.
 • 2008. Challenges in the new geography programme introduced in Norwegian secondary schools after Reform 2006.
 • 2008. Becoming partners- examining possible effects after the first semester of implementing a new university-school partnership model.
 • 2007. The European dimension in geography - Challenges and opportunities in geography courses offered to visiting and exchange students at Norwegian universities.
 • 2007. Field studies in higher education - some implications for teacher training courses.
 • 2006. Feltstudieturer som et integrert samfunnsdidaktisk element i geografiundervisning. Erfaringer fra Tanzania.
Anmeldelse
 • 2011. Andersland Svein: GIS i geografifaget på ungdomstrinnet: Fagdidaktisk perspektiv på å lære om og med GIS. Doktoravhandlinger ved NTNU 2011:12. Norsk Geografisk Tidsskrift. 116-118.
 • 2010. Geografi i tekst og bilde. En studie av geografibøker for ungdomsskolen fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Norsk Geografisk Tidsskrift. 123-123.
Mastergradsoppgave
 • 2017. NGO relations in development work. A study about people’s perceptions of NGO-government relations, NGO-NGO relations and NGO-locals relations in Ethiopia.
 • 2013. National Development Policy and Rural Schools. Exploring the effects of Nicaragua’s development policy on issues of access, gender, and empowerment in three rural schools.
 • 2011. Læring gjennom feltarbeid- Å gjøre forskningsresultater til en praktisk anvendbar ressurs for næring, forvaltning, læringsinstitusjoner og andre aktuelle aktører.
 • 2011. LEGAL, POLITICAL AND SOCIAL CHANGE-THE CASE OF SEXUAL AND GENDER MINORITIES IN NEPAL.
 • 2011. Agricultural extension, food security and livelihoods. A study of challenges and benefits of the National Agricultural Advisory Services in Tororo District, Uganda.
 • 2010. CHAD-CAMEROON PERTROLEUM DEVELOPMENT AND PIPELINE PROJECT Impact Assessment of the Project to the Local Community: Case Study of the Ocean Division of Cameroon.
 • 2009. The conditions of internally displace people in the outskirts of Bogotá and the external agents'perception of the situation.
 • 2008. Frivillig organisert integreringsarbeidEin studie av frivillige organisasjonar sitt supplerende arbeid for integrering av flyktingar i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • 1994. Norske organisasjoner i bistand og humanitært hjelpearbeid : en analyse av norske private organisasjoners forhold til det offentlige.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 1999. Thematic Study: Poverty and Development. 9 sider.
 • 1999. Nordisk ungdoms oppfatninger av og interesser for verden utenfor Europa. 11 sider.
 • 1999. Country Report: Norway. 13 sider.
 • 1995. Autonomi eller avhengighet? Norske (nordiske) bistandsorganisasjoners forhold til det offentlige. 21 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Fra 2007:

The European dimension in geography - Challenges and opportunities in geography courses offered to visiting and exchange students at Norwegian universities. Herodot Session. EUGEO Conference Report, Amsterdam, 2007.

 

Field studies in higher education - some implications for teacher training courses. International Geographical Union and Herodot Conference Report, ISBN: 978-0-9539850-7-5,  London 2007;

 

Challenges in the new geography programme introduced in Norwegian secondary schools after Reform 2006. Herodot Conference Report: Future Prospects in Geography; ISBN 978-0-9515847-4-3, Liverpool 2008.

 

International field studies in Norwegian teacher training courses: A study of student teachers’ perceptions of expectations and the effects of field studies in Tanzania. International Geographical Congress in Tunis, 2008. Commission theme TC04.12 Geographical Education.

 

Geografi og Kunnskapsløftet – Perspektiv på mål og innhold I hovedområdet utviklingsgeografi. I  Geografi og Kunnskapsløftet v/ O. Fjær og E. Eikli (red.) Acta Geographica Serie B, No 15, NTNU 2008.

 

Global food security - Goals, contradictions and crises. Conference Proceedings HumanitarianNet Annual Forum, University of Groningen. Artikkel kommer i HUMANITARIANNet konferanserapport 2009.

 

International Field Studies in Norwegian Teacher Training Courses: Perspectives and Experiences. International Research in Geographical and Environmental Education. Volume 18, Issue 3, 2009. ISSN 1038-2046. Routledge, London.

 

Pilotering av UiB sin partnerskolemodell, Midtveisrapport. Utarbeidet sammen med Kari Smith (leder), Rune Krumsvik, Anne Sissel Vedvik Tonning, Marit Ulvik, Hege Ekeland. UiB 2009.

 

Dr. polit i 1994 med en avhandling om norske frivillige organisasjoners arbeid i den tredje verden.

En komparativ studie av bruk av feltstudier i lærerutdanning – basert på egen deltakelse og observasjon ved feltstudier i India og Tanzania- 2004-2009.

 

Prosjektmedarbeider- prosjektet Partnerskap for profesjonsutvikling, UiB – 2008-2011.

                       

Prosjektmedarbeider - NFR prosjektet: The spanish salt fish market. Delprosjekt: Marketoriented learning and education. Institutt for geografi, UiB- 2009-2011.

 

Prosjektmedarbeider - Meltzer prosjektet: Farming flexibility and food security under climatic uncertainty: Nepal. Delprosjekt: Education and food security. Local response to global challenges. Institutt for geografi, UiB- 2009-2010.