Hjem
Oddrun Anita Gudbrandsens bilde

Oddrun Anita Gudbrandsen

Forsker
 • E-postOddrun.Gudbrandsen@uib.no
 • Telefon+47 55 97 55 53+47 928 80 786
 • Besøksadresse
  Laboratoriebygget, 9. etasje
  Rom 
  9415
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Prosjekter

Gudbrandsen har ledet flere store prosjekter der formålet har vært å lære mer om hvorvidt inntak av fisk eller fiskeproteiner påvirker helsen til mennesker, og der overvektige rotter brukes som mekanistisk modell. De fleste prosjektene har vært gjennomført uten teknisk assistanse, men med utmerket bidrag fra masterstudenter og PhD-kandidater. Forskningsgruppen Proteingruppa, under ledelse av Gudbrandsen, ble etablert i januar 2015, for å bli mer synlig som forskningsgruppe og for å synliggjøre kompetansen vår. Nå er flere av prosjektene kommet så langt at vi kan starte publiseringsarbeidet, og vi forventer at 2016 og 2017 blir gode publiseringsår for Proteingruppa. Under er prosjekter som er under publisering, aktive eller under planlegging.

 

Fiskespisestudiene 2010-2014.  Prosjektleder: Gudbrandsen.

Finansiert av BMFS og støttet av industripartnerne Skretting ASA, Lerøy AS, BlueProtein, Nutrimar, Norsildmel, Bergen Teknologioverføring (BTO) og Halstensen Granit AS, i tillegg til støtte fra Regionalt Forskningsfond Vest til to av delstudiene (del 3 og 4; fiskeproteiner). Helseeffekter av inntak av fet og mager fisk, og proteiner isolert fra fet og mager fisk, ble undersøkt i normalvektige og overvektige. Fire delstudier: 1. Helseeffekter av høyt fiskeinntak i normalvektige voksne, 2: Helseeffekter av høyt fiskeinntak i overvektige voksne, 3: Helseeffekter av lavt inntak av proteiner fra sild, laks og torsk som supplement i overvektige voksne, 4. Helseeffekter av inntak av vannløselig og vannuløselig torskeproteiner i overvektige voksne. I tillegg ble tre rotteforsøk utført med fiskeproteiner; en artikkel er publisert (Drotningsvik 2014), og de neste artiklene sendes til tidsskrifter for vurdering i 2016. Syv manuskripter fra de kliniske studiene og et manuskript fra rottestudiene er under arbeid, av disse er et nå under revisjon i British Journal of Nutrition.

 

Korttidsstudien. Prosjektleder Gunnar Mellgren

Gudbrandsen har vært ansvarlig for koordinering og gjennomføring av studien. Samarbeid med Voss Sjukehus og Haugesund Sjukehus. Delvis finansiert av BMFS for analyser m.m. Studien sammenligner endringer etter to typer fedmeoperasjer; gastric sleeve (Voss) og gastriv bypass (Haugesund) en uke etter operasjon, med fokus på regulering av blodsukkeret. Avslutning av prosjektet har vært svært forsinket pga dødsfall (kirurgen i Haugesund) og to graviditeter, og fordi pasientene hadde problemer med å fullføre testene i studien pga oppkast, men nå er alle prøver tatt og prosjektene ved sykehusene er avsluttet. Analyser av prøver fra prosjektet er i gang, og første manuskript forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016.

 

Fiskeproteinstudiene 2015-2019. Prosjektleder Gudbrandsen

Helseeffekter av fiskeproteiner i fysisk aktive og inaktive voksne, godkjent av REK (2015/75). Vi vil sammenligne effekter av fiskeproteininntak i eldre med sarkopeni, voksne med overvekt og voksne som trener styrke. Fokus vil være på inflammasjon, glukoseregulering, tarmbakterier, næringsopptak. Samarbeid med Vedde/TripleNine, K. Halstensen, Haukeland Universitetssykehus, Norsk Sjømatsenter, Kjemisk institutt UiB og NOFIMA. Forskningsrådet har støttet prosjektet med to nærings-PhDer, Aslaug Drotningsvik (01.01.15-31.12.18) og Iselin Vildmyren (01.10.15-30.09.18) med Gudbrandsen som hovedveileder og henholdsvis Ola Flesland (Vedde) og Christian Halstensen (K. Halstensen) som biveiledere. Samarbeid med Halstensen Granit As, Sjømatsenteret og NOFIMA. Pilotstudie inngikk under Fiskespisestudiene og ble delvis støttet av Regionalt Forskningsfond Vest (200 000 NOK). Hovedprosjektet har fått 3 mill NOK i støtte fra Regionalt Forskningsfond Vest og er tilknyttet en bevilgning fra Fiskeridirektoratet (880 000 NOK) for produktutvikling og utprøving av fiskeproteiner.

 

Fish Intervention Studies (FINS). Arbeidspakke 2 (Helseeffekter av fiskeinntak i overvektige voksne og barn) ledes av Gudbrandsen.

Samarbeid med bl.a. Haukeland Universitetssykehus, NIFES, Kjemisk institutt UiB, Norsk sjømatsenter, Lerøy AS og Skretting AGA, finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) og Forskningsrådet. 300 voksne og 155 barn med overvekt skal inkluderes i denne diettintervensjonsstudien, der deltakerne skal endre spisemønsteret sitt mot sunnere middager med fisk eller andre proteinkilder i 12 uker. Studien er nå halvveis i voksenstudien, med 150 inkluderte. Første artikkel vil omhandle effekter av fiskeinntak på blodsukkerregulering i et utvalg av de overvektige voksne som har fullført intervensjonen, og er planlagt innsendt desember 2015. PhD-kandidat Linn Anja Vikøren er ansatt i dette prosjektet (01.09.13-31.08.16), med Gudbrandsen som hovedveileder. Totalt 70 mill NOK inngår i FINS-prosjektet.

 

Menn med mage. Prosjektleder Gunnar Mellgren

PhD-kandidat Vivian Veum, i samarbeid med Simon Dankel og Jørn Sagen. Gudbrandsen er biveileder for Veum og har deltatt i planlegging, analyser og tolkning av resultater. Middelaldrende menn med fedme har fulgt dietter med mye mettet fett eller lavfettdiett for å sammenligne effektene av disse diettene på risikofaktorer for hjertekarsykdom. Første artikkel fra prosjektet er innsendt til American Journal of Nutrition for vurdering.

 

Direkte pankreasfunksjonstesting for diagnostikk av pankreassykdomer. Prosjektleder Georg Dimcevski (Gastro)

Samarbeid med bl.a. PhD-kandidat Friedemann Erchinger, Dimcevski, Erling Tjora, Odd Helge Gilja, Trygve Hausken, Trond Engjom og Helge Ræder. Prosjektet søker å utvikle nye og raskere analysemetoder for diagnostisering av pankreassykdommer (kronisk pankreatitt, pankreasfunksjon ved diabetes, cystisk fibrose, pankreascancer) og malabsorpsjon ved måling av bikarbonat, amylase og lipase i duodenalsaft etter stimulering med sekretin. Gudbrandsen har nylig utviklet en automatisert bikarbonatmåling som nå er godkjent for bruk i klinikken, og det arbeides for godkjenning for automatiserte metoder for amylase og lipase for bruk i klinisk rutine i løpet av 2015. To postere har blitt presentert fra dette arbeidet (Erchinger 2014, Aasmul 2014). Første artikkel (Automated spectrophotometric bicarbonate analysis in duodenal juice compared to the back titration method ) er publisert i Pancreatology (2016). Ytterligere to artikler er under arbeid og er planlagt ferdig i løpet av våren 2016, og disse tre artiklene vil inngå i Erchingers PhD-avhandling.

 

Fluid overload and motility disturbances in the small intestine - characterization of the effects of an activating GUCY2C mutation. Prosjektleder Torunn Fiskerstrand

Samarbeid med bl.a. PhD-kandidat Hilde von Volkman og Fiskerstrand. Prosjektet vil karakterisere fenotypen til pasienter med mutasjon i GUCY2C, som kjennetegnes ved diare/løs avføring og liten tarmmotilitet. Gudbrandsen deltar i analysearbeidet av blodprøver for hormoner og lipopolysakkarider, og optimatiserer metode for analyse av serotonin i blodprøver fra disse pasientene.

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Substitution of high-dose sucrose with fructose in high-fat diets resulted in higher plasma concentrations of aspartic acid, cystine, glutamic acid, ornithine and phenylalanine, and higher urine concentrations of arginine and citrulline. Nutrition Research. 100-110.
 • 2020. Five salmon dinners per week were not sufficient to prevent the reduction in serum vitamin D in autumn at 60° north latitude: A randomised trial. British Journal of Nutrition. 419-427.
 • 2020. Effects of intact and hydrolysed blue whiting proteins on blood pressure and markers of kidney function in obese Zucker fa/fa rats. European Journal of Nutrition. 16 sider.
 • 2020. Effects of high intake of cod or salmon on gut microbiota profile, faecal output and serum concentrations of lipids and bile acids in overweight adults: a randomised clinical trial. European Journal of Nutrition. 1-18.
 • 2020. Effect of cod residual protein supplementation on markers of glucose regulation in lean adults: A randomized double-blind study. Nutrients. 1-12.
 • 2020. 3-hydroxyisobutyrate, a strong marker of insulin resistance in type 2 diabetes and obesity that modulates white and brown adipocyte metabolism. Diabetes. 1903-1916.
 • 2019. Urine and plasma concentrations of amino acids and plasma vitamin status differ, and are differently affected by salmon intake, in obese Zucker fa/fa rats with impaired kidney function and in Long-Evans rats with healthy kidneys. British Journal of Nutrition. 262-273.
 • 2019. TMAO, creatine and 1-methylhistidine in serum and urine are potential biomarkers of cod and salmon intake: a randomised clinical trial in adults with overweight or obesity. European Journal of Nutrition. 1-11.
 • 2019. Short-term effects of Vertical sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass on glucose homeostasis. Scientific Reports. 1-7.
 • 2019. Effects of low doses of fish and milk proteins on glucose regulation and markers of insulin sensitivity in overweight adults: a randomised, double blind study. European Journal of Nutrition. 1-17.
 • 2019. Comparison of pre-analytical conditions for quantification of serotonin in platelet-poor plasma. Practical Laboratory Medicine. 1-4.
 • 2019. Cod protein powder lowered serum nonesterified fatty acids and increased total bile acid concentrations in healthy, lean, physically active adults: A randomized double-blind study. Food & Nutrition Research. 9 sider.
 • 2019. Absence of the proteoglycan decorin reduces glucose tolerance in overfed male mice. Scientific Reports.
 • 2018. Water-soluble fish protein intake led to lower serum and liver cholesterol concentrations in obese zucker fa/fa rats. Marine Drugs. 1-12.
 • 2018. Salmon fillet intake led to higher serum triacylglycerol in obese zucker Fa/Fa rats but not in normolipidemic Long-Evans rats. Nutrients. 1-13.
 • 2018. Intake of baked cod fillet resulted in lower serum cholesterol and higher long chain n-3 PUFA concentrations in serum and tissues in hypercholesterolemic obese Zucker fa/fa rats. Nutrients. 1-15.
 • 2018. IRX5 regulates adipocyte amyloid precursor protein and mitochondrial respiration in obesity. International Journal of Obesity.
 • 2018. Hydrolyzed proteins from herring and salmon rest raw material contain peptide motifs with angiotensin-I converting enzyme inhibitors and resulted in lower urine concentrations of protein, cystatin C and glucose when fed to obese Zucker fa/fa rats. Nutrition Research. 14-21.
 • 2018. Fecal fat and energy loss in pancreas exocrine insufficiency: the role of pancreas enzyme replacement therapy. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 1132-1138.
 • 2018. Diets containing salmon fillet delay development of high blood pressure and hyperfusion damage in kidneys in obese Zucker fa/fa rats. Journal of the American Society of Hypertension : JASH. 294-302.
 • 2018. Dietary intake of cod protein beneficially affects concentrations of urinary markers of kidney function and results in lower urinary loss of amino acids in obese Zucker fa/fa rats. British Journal of Nutrition. 740-750.
 • 2018. Daily intake of protein from cod residual material lowers serum concentrations of nonesterified fatty acids in overweight healthy adults: A randomized double-blind pilot study. Marine Drugs. 1-15.
 • 2018. Cod Residual Protein Prevented Blood Pressure Increase in Zucker fa/fa Rats, Possibly by Inhibiting Activities of Angiotensin-Converting Enzyme and Renin. Nutrients. 1820.
 • 2018. Analysis of lipase activity in duodenal juice. Comparison of an automated spectrophotometric assay to a fluorometric microplate assay, and factors affecting sample stability. Scandinavian Journal of Gastroenterology.
 • 2017. Vitamin D supplementation and its influence on muscle strength and mobility in community-dwelling older persons: a systematic review and meta-analysis. Journal of human nutrition and dietetics. 3-15.
 • 2017. Visceral adiposity and metabolic syndrome after very high-fat and low-fat isocaloric diets: A randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition. 85-99.
 • 2017. High intake of fatty fish, but not of lean fish, improved postprandial glucose regulation and increased the n-3 PUFA content in the leucocyte membrane in healthy overweight adults: A randomised trial. British Journal of Nutrition. 1368-1378.
 • 2017. Effects of baked and raw salmon fillet on lipids and n-3 PUFAs in serum and tissues in Zucker fa/fa rats. Food & Nutrition Research. 1-12.
 • 2017. Associations between intake of fish and n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids and plasma metabolites related to the kynurenine pathway in patients with coronary artery disease. European Journal of Nutrition. 261-272.
 • 2017. Analysis of amylase in duodenal juice - Automated kinetic spectrophotometric analysis versus manual colorimetric endpoint assay. Pancreatology (Print). 182-187.
 • 2016. High intake of fatty fish, but not of lean fish, affects serum concentrations of TAG and HDL-cholesterol in healthy, normal-weight adults: A randomised trial. British Journal of Nutrition. 648-657.
 • 2016. Dietary fish protein hydrolysates containing bioactive motifs affect serum and adipose tissue fatty acid compositions, serum lipids, postprandial glucose regulation and growth in obese Zucker fa/fa rats. British Journal of Nutrition. 1336-1345.
 • 2016. Automated spectrophotometric bicarbonate analysis in duodenal juice compared to the back titration method. Pancreatology (Print). 231-237.
 • 2015. Efficacy of fish intake on Vitamin D status: A meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Clinical Nutrition. 837-847.
 • 2015. A low dietary intake of cod protein is sufficient to increase growth, improve serum and tissue fatty acid compositions, and lower serum postprandial glucose and fasting non-esterified fatty acid concentrations in obese Zucker fa/fa rats. European Journal of Nutrition. 1151-1160.
 • 2014. Effects of duodenal switch alone or in combination with sleeve gastrectomy on body weight and lipid metabolism in rats. Nutrition and Diabetes. 6 sider.
 • 2014. A low dietary intake of cod protein is sufficient to increase growth, improve serum and tissue fatty acid compositions, and lower serum postprandial glucose and fasting non-esterified fatty acid concentrations in obese Zucker fa/fa rats. European Journal of Nutrition. 1151-1160.
 • 2013. A randomised study on the effects of fish protein supplement on glucose tolerance, lipids and body composition in overweight adults. British Journal of Nutrition. 648-657.
 • 2013. A randomised study on the effectiveness of therapist-led v. self-help parental intervention for treating childhood obesity. British Journal of Nutrition. 1143-1150.
 • 2012. Steroid receptor coactivators, HER-2 and HER-3 expression is stimulated by tamoxifen treatment in DMBA-induced breast cancer. BMC Cancer. 12 sider.
 • 2009. Trans-10, cis-12-conjugated linoleic acid reduces the hepatic triacylglycerol content and the leptin mRNA level in adipose tissue in obese Zucker fa/fa rats. British Journal of Nutrition. 803-815.
 • 2009. Trans-10, cis-12-conjugated linoleic acid reduces the hepatic triacylglycerol content and the leptin mRNA level in adipose tissue in obese Zucker fa/fa rats. British Journal of Nutrition. 803-815.
 • 2009. The absorption, distribution and biological effects of a modified fatty acid in its free form and as an ethyl ester in rats. Chemico-Biological Interactions. 227-232.
 • 2009. The absorption, distribution and biological effects of a modified fatty acid in its free form and as an ethyl ester in rats. Chemico-Biological Interactions. 227-232.
 • 2009. Tetradecylthioacetic acid attenuates dyslipidaemia in male patients with type 2 diabetes mellitus, possibly by dual PPAR-alpha/delta activation and increased mitochondrial fatty acid oxidation. Diabetes, obesity and metabolism. 304-314.
 • 2009. Dietary supplementation of tetradecylthioacetic acid increases feed intake but reduces body weight gain and adipose depot sizes in rats fed on high-fat diets. Diabetes, obesity and metabolism. 1034-1049.
 • 2009. Combination of fish oil and fish protein hydrolysate reduces the plasma cholesterol level with a concurrent increase in hepatic cholesterol level in high-fat-fed Wistar rats. Nutrition - The International Journal of Applied and Basic Nutritional Sciences. 98-104.
 • 2009. Combination of fish oil and fish protein hydrolysate reduces the plasma cholesterol level with a concurrent increase in hepatic cholesterol level in high-fat-fed Wistar rats. Nutrition Journal. 98-104.
 • 2009. Acute clozapine exposure in vivo induces lipid accumulation and marked sequential changes in the expression of SREBP, PPAR, and LXR target genes in rat liver. Psychopharmacology. 73-84.
 • 2009. A casein diet added isoflavone-enriched soy protein favorably affects biomarkers of steatohepatitis in obese Zucker rats. Nutrition - The International Journal of Applied and Basic Nutritional Sciences. 574-580.
 • 2009. A casein diet added isoflavone-enriched soy protein favorably affects biomarkers of steatohepatitis in obese Zucker rats. Nutrition Journal. 574-580.
 • 2008. Tetradecylthioacetic acid downregulates cyclooxygenase 2 in the renal cortex of two-kidney, one-clip hypertensive rats. American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology. R1866-R1873.
 • 2008. Fenofibrate modulates cardiac and hepatic metabolism and increases ischemic tolerance in diet-induced obese mice. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 201-209.
 • 2008. Dietary single cell protein reduces fatty liver in obese Zucker rats. British Journal of Nutrition. 776-785.
 • 2007. Tetradecylselenoacetic acid, a PPAR ligand with antioxidant, antiinflammatory, and hypolipidemic properties. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 628-634.
 • 2007. Dose-dependent coronary artery intimal thickening after local delivery of the anti-oxidant tetradecylthioacetic acid from stents. Atherosclerosis. e39-e47.
 • 2006. Thia fatty acids with the sulfur atom in even or odd positions have opposite effects on fatty acid catabolism. Lipids. 169-177.
 • 2006. Prevention of Hypertension and Organ Damage in 2-Kidney, 1-Clip Rats by Tetradecylthioacetic Acid. Hypertension. 460-466.
 • 2006. Dietary soya protein concentrate enriched with isoflavones reduced fatty liver, increased hepatic fatty acid oxidation and decreased the hepatic mRNA level of VLDL receptor in obese Zucker rats. British Journal of Nutrition. 249-257.
 • 2006. Causes and prevention of tamoxifen-induced accumulation of triacylglycerol in rat liver. Journal of Lipid Research. 2223-2232.
 • 2006. A bioactively modified fatty acid improves survival and impairs metastasis in preclinical models of acute leukemia. Clinical Cancer Research. 3525-3531.
 • 2005. The metabolic syndrome and the hepatic fatty acid drainage hypothesis. Biochimie. 15-20.
 • 2005. The metabolic effects of thia fatty acids in rat liver depend on the position of the sulfur atom. Chemico-Biological Interactions. 71-81.
 • 2005. Low-dose oral ferrous fumarate aggravated intestinal inflammation in rats with DSS-induced colitis. Inflammatory Bowel Diseases. 744-748.
 • 2005. Down-regulated expression of PPAR alpha target genes, reduced fatty acid oxidation and altered fatty acid composition in the liver of mice transgenic for hTNF alpha. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids. 235-246.
 • 2005. Dietary proteins with high isoflavone content or low methionine-glycine and lysine-arginine ratios are hypocholesterolaemic and lower the plasma homocysteine level in male Zucker fa/fa rats. British Journal of Nutrition. 321-330.
 • 2004. Fish protein hydrolysate reduces plasma total cholesterol, increases the proportion of HDL cholesterol, and lowers acyl-CoA : Cholesterol acyltransferase activity in liver of Zucker rats. Journal of Nutrition. 1320-1327.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Fra fiskeslo til folkehelse. Bedre bruk av uutnyttede ressurser for bedre helse og bærekraft.
 • 2012. Jakten på slankeproteinet.
 • 2012. Hva gjør kroppen med molekylene i maten?
 • 2007. Nyere farmakologiske prinsipper for behandling av overvekt - med vekt på hormonell regulering av appetitt.
 • 2007. Marine næringsmidler - hvilke effekter kan vi forvente?
 • 2007. Helseeffekter av trans-fett.
 • 2007. Effekter av proteiner i dietten på lipidmetabolismen.
 • 2007. Effekter av modifiserte fettsyrer og proteiner på risikofaktorer for metabolsk syndrom.
Vitenskapelig foredrag
 • 2015. Ved sammenlikning av to metoder er korrelasjonskoeffisient ikke nok - Bruk også Bland-Altman plot.
 • 2015. Automatisering av enzymmålinger i duodenalsaft ved kort endoskopisk sekretintest.
 • 2012. Proteiner i fisk; nye resultater og pågående forskning.
 • 2012. Integrative genomics links homeobox transcription factors to intra-abdominal obesity.
 • 2012. Effects of a high fish intake on lipid and bile acid levels in serum and feces from overweight and obese adults.
 • 2012. Effects of a high fish intake on leukocyte membrane fatty acid composition and leukocyte function ex vivo in overweight and obese adults.
 • 2012. Effect of a high fish intake on glucose tolerance and GLP-1 levels in overweight and obese adults.
 • 2006. The modified fatty acid tetradecylthioacetic acid (TTA)prevented the development of hypertension and organ damage in two-kidney, one-clip (2K1C) rats.
 • 2006. The Antioxidant,Anti-inflammatory and Hypolipidemic Properties of a Seleno-substituted Fatty Acid.
 • 2004. Different effects of PPAR ligands on cardiac metabolism in mice fed high fat diet.
Hovedfagsoppgave
 • 1996. Én- og todimensjonale <sup>1</sup>H-NMR-spektre av plasma fra kreftpasienter og en kontrollgruppe.
Mastergradsoppgave
 • 2015. Effects of increased fish intake on fasting levels of glucose, insulin, methylglyoxal, carboxymethyl lysine and estimated insulin sensitivity compared to low fish intake in overweight and obese adults.
 • 2014. Intestinal permeability in healthy humans receiving NSAID: A pilot study.
 • 2014. Effects of cod protein supplements on serum and fecal lipid and bile acid levels in healthy overweight adults.
 • 2014. Effects of cod press cake meal tablets with or without added stickwater on glucose regulation in overweight adults.
 • 2014. Effects of Two Cod Protein Supplements on Serum Inflammatory Markers, Ex Vivo Neutrophil Function and Subjective Joint Pain in Overweight and Obese Adults.
 • 2013. Effects of fish protein and peptides on lipid and bile acid levels in serum and faeces in overweight and obese adults.
 • 2013. Effects of Fish Protein and Peptides on Inflammatory Markers and Subjective Joint Pain in Overweight and Obese Adults.
 • 2013. Effects of Fish Protein and Peptides on Glucose Tolerance and Leptin:Adiponectin Ratio in Overweight and Obese Adults.
 • 2013. Effects of Fish Protein and Peptides on Ex Vivo Leukocyte Function and Leukocyte Membrane Fatty Acid Composition in Overweight and Obese Adults.
 • 2013. A study on the effects of fish proteins and peptides on glucose and lipid metabolism in obese rats.
 • 2012. Effects of a high fish intake on lipid and bile acid levels in serum and feces from overweight and obese adults.
 • 2012. Effects of a high fish intake on leukocyte membrane fatty acid composition and leukocyte function ex vivo in overweight and obese adults.
 • 2012. Effects of a high fish intake on glucose tolerance and GLP-1 levels in overweight and obese adults.
 • 2011. Expert-led versus self-help parental interventions in family-based child obesity treatment.
 • 2011. En studie av korttidseffekter av dietter med høyt innhold av fruktose eller sukrose i rotter.
 • 2011. Effects of fish peptide and fish protein intake on glucose tolerance, blood lipids, blood pressure and body weight in overweigh and obese adults.
 • 2010. Impact of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on Body Mass Index, Nutritional Status and Co-morbidity.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2016. Profesjonelle proteiner. Bergens Tidende.
 • 2016. Ei pille for alt som er ille. Bergens Tidende.
 • 2015. Matvett – ein kollisjon mellom fornuft og følelsar. Bergens Tidende.
 • 2015. Kunsten å bygge muskler. Bergens Tidende.
 • 2015. Hvor blir det av musklene? Bergens Tidende.
 • 2015. Husk å mate bakteriene dine! Bergens Tidende.
 • 2015. Er proteintilskudd fremtidens medisin? Bergens Tidende.
 • 2015. Du skjønne, fettglinsende jul, god dag. Bergens Tidende.
 • 2014. Styr unna de mest effektive slankekurene. Bergens Tidende.
 • 2014. Et protein er et protein er et protein – eller? Bergens Tidende.
 • 2013. Litt fisk gjør frisk. Bergens Tidende.
 • 2006. Helseeffekter av trans-fettsyrer. Toksikologen. 14-24.
Kronikk
 • 2016. Sannheten er søt som sukker. Bergens Tidende. 37.
Doktorgradsavhandling
 • 2019. Health effects of blue whiting proteins. Dietary supplementation studies in obese rats and elderly nursing home residents.
 • 2019. Effects of cod residual protein supplementation in healthy adults. Impact on glucose regulation and lipid metabolism.
 • 2018. Salmon and cod fillet consumption and effects on metabolic risk factors. Intervention studies in humans and rats with overweight and obesity.
 • 2006. Impact of modified fatty acids and dietary proteins on risk factors of the metabolic syndrome.
Sammendrag/abstract
 • 2006. Indirect and direct effects of PPAR ligands on myocardial metabolism. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 931-932.
 • 2004. Improved insulin sensitivity and reduced adipose tissue mass in relation to mitochondrial function, energy state and PPAR activation. Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics. 203-203.
 • 2004. Cholesterol lowering effect of bioactive proteins. Chemistry and Physics of Lipids. 74-74.
Poster
 • 2018. Irx5 regulates body weight via amyloid precursor protein (App) and mitochondrial respiration in adipocytes.
 • 2018. Irx5 regulates body weight via amyloid precursor protein and mitochondrial respiration in adipocytes.
 • 2016. Effects of water soluble and water insoluble cod protein on lipid metabolism in overweight adults.
 • 2016. Effects of water soluble and water insoluble cod protein on lipid metabolism in overweight adults.
 • 2016. Effects of salmon filet intake on blood pressure regulation.
 • 2016. Effects of intake of baked and raw fish on serum lipids and fatty acid composition in obese rats.
 • 2016. Aktivt ghrelin hos kvinnelige pasienter med funksjonell dyspepsi og irritabel tarmsyndrom.
 • 2016. A low dose water soluble fish protein from lean fish lowers serum cholesterol levels and blood pressure in obese Zucker fa/fa rats.
 • 2015. INTAKE OF FISH PROTEIN AND EFFECTS ON GLUCOSE REGULATION AND LIPID METABOLISM IN OBESE ZUCKER RATS.
 • 2015. FISH INTAKE AND VITAMIN D STATUS: META-ANALYSIS OF RCTS.
 • 2014. Role of homeobox transcription factors IRX3 and IRX5 in mitochondrial development and activity in adipose tissue.
 • 2014. Quantification of exocrine ductal pancreatic function using a short endoscopic secretin test and automatic duodenal bicarbonate measurement.
 • 2014. From Manual to Automated Analysis of Lipase and Amylase in Duodenal Juice.
 • 2013. Role of homeobox transcription factor IRX5 in obesity and metabolic health.
 • 2013. Deficiency of Irx5 is associated with decreased fat mass in male CD1 mice.
 • 2011. Prediction of obesity candidate genes by multiple gene expression analyses of adipose tissue.
 • 2010. Low Omental Expression of Fat Loss-Associated Homeobox Transcription Factors in Morbid Obesity.
 • 2006. Indirect and direct effects of PPAR ligands on myocardial metabolism.
 • 2004. PPAR-delta activation in relation to reduction of adipose tissue.
Fagartikkel
 • 2017. Nutrition, health and chronic diseases. Indremedisineren. 16-18.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter