Hjem
Oddrun Anita Gudbrandsens bilde

Oddrun Anita Gudbrandsen

Forsker
 • E-postOddrun.Gudbrandsen@uib.no
 • Telefon+47 55 97 55 53+47 928 80 786
 • Besøksadresse
  Laboratoriebygget, 9. etasje
  Rom 
  9415
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Prosjekter

Gudbrandsen har ledet flere store prosjekter der formålet har vært å lære mer om hvorvidt inntak av fisk eller fiskeproteiner påvirker helsen til mennesker, og der overvektige rotter brukes som mekanistisk modell. De fleste prosjektene har vært gjennomført uten teknisk assistanse, men med utmerket bidrag fra masterstudenter og PhD-kandidater. Forskningsgruppen Proteingruppa, under ledelse av Gudbrandsen, ble etablert i januar 2015, for å bli mer synlig som forskningsgruppe og for å synliggjøre kompetansen vår. Nå er flere av prosjektene kommet så langt at vi kan starte publiseringsarbeidet, og vi forventer at 2016 og 2017 blir gode publiseringsår for Proteingruppa. Under er prosjekter som er under publisering, aktive eller under planlegging.

 

Fiskespisestudiene 2010-2014.  Prosjektleder: Gudbrandsen.

Finansiert av BMFS og støttet av industripartnerne Skretting ASA, Lerøy AS, BlueProtein, Nutrimar, Norsildmel, Bergen Teknologioverføring (BTO) og Halstensen Granit AS, i tillegg til støtte fra Regionalt Forskningsfond Vest til to av delstudiene (del 3 og 4; fiskeproteiner). Helseeffekter av inntak av fet og mager fisk, og proteiner isolert fra fet og mager fisk, ble undersøkt i normalvektige og overvektige. Fire delstudier: 1. Helseeffekter av høyt fiskeinntak i normalvektige voksne, 2: Helseeffekter av høyt fiskeinntak i overvektige voksne, 3: Helseeffekter av lavt inntak av proteiner fra sild, laks og torsk som supplement i overvektige voksne, 4. Helseeffekter av inntak av vannløselig og vannuløselig torskeproteiner i overvektige voksne. I tillegg ble tre rotteforsøk utført med fiskeproteiner; en artikkel er publisert (Drotningsvik 2014), og de neste artiklene sendes til tidsskrifter for vurdering i 2016. Syv manuskripter fra de kliniske studiene og et manuskript fra rottestudiene er under arbeid, av disse er et nå under revisjon i British Journal of Nutrition.

 

Korttidsstudien. Prosjektleder Gunnar Mellgren

Gudbrandsen har vært ansvarlig for koordinering og gjennomføring av studien. Samarbeid med Voss Sjukehus og Haugesund Sjukehus. Delvis finansiert av BMFS for analyser m.m. Studien sammenligner endringer etter to typer fedmeoperasjer; gastric sleeve (Voss) og gastriv bypass (Haugesund) en uke etter operasjon, med fokus på regulering av blodsukkeret. Avslutning av prosjektet har vært svært forsinket pga dødsfall (kirurgen i Haugesund) og to graviditeter, og fordi pasientene hadde problemer med å fullføre testene i studien pga oppkast, men nå er alle prøver tatt og prosjektene ved sykehusene er avsluttet. Analyser av prøver fra prosjektet er i gang, og første manuskript forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016.

 

Fiskeproteinstudiene 2015-2019. Prosjektleder Gudbrandsen

Helseeffekter av fiskeproteiner i fysisk aktive og inaktive voksne, godkjent av REK (2015/75). Vi vil sammenligne effekter av fiskeproteininntak i eldre med sarkopeni, voksne med overvekt og voksne som trener styrke. Fokus vil være på inflammasjon, glukoseregulering, tarmbakterier, næringsopptak. Samarbeid med Vedde/TripleNine, K. Halstensen, Haukeland Universitetssykehus, Norsk Sjømatsenter, Kjemisk institutt UiB og NOFIMA. Forskningsrådet har støttet prosjektet med to nærings-PhDer, Aslaug Drotningsvik (01.01.15-31.12.18) og Iselin Vildmyren (01.10.15-30.09.18) med Gudbrandsen som hovedveileder og henholdsvis Ola Flesland (Vedde) og Christian Halstensen (K. Halstensen) som biveiledere. Samarbeid med Halstensen Granit As, Sjømatsenteret og NOFIMA. Pilotstudie inngikk under Fiskespisestudiene og ble delvis støttet av Regionalt Forskningsfond Vest (200 000 NOK). Hovedprosjektet har fått 3 mill NOK i støtte fra Regionalt Forskningsfond Vest og er tilknyttet en bevilgning fra Fiskeridirektoratet (880 000 NOK) for produktutvikling og utprøving av fiskeproteiner.

 

Fish Intervention Studies (FINS). Arbeidspakke 2 (Helseeffekter av fiskeinntak i overvektige voksne og barn) ledes av Gudbrandsen.

Samarbeid med bl.a. Haukeland Universitetssykehus, NIFES, Kjemisk institutt UiB, Norsk sjømatsenter, Lerøy AS og Skretting AGA, finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) og Forskningsrådet. 300 voksne og 155 barn med overvekt skal inkluderes i denne diettintervensjonsstudien, der deltakerne skal endre spisemønsteret sitt mot sunnere middager med fisk eller andre proteinkilder i 12 uker. Studien er nå halvveis i voksenstudien, med 150 inkluderte. Første artikkel vil omhandle effekter av fiskeinntak på blodsukkerregulering i et utvalg av de overvektige voksne som har fullført intervensjonen, og er planlagt innsendt desember 2015. PhD-kandidat Linn Anja Vikøren er ansatt i dette prosjektet (01.09.13-31.08.16), med Gudbrandsen som hovedveileder. Totalt 70 mill NOK inngår i FINS-prosjektet.

 

Menn med mage. Prosjektleder Gunnar Mellgren

PhD-kandidat Vivian Veum, i samarbeid med Simon Dankel og Jørn Sagen. Gudbrandsen er biveileder for Veum og har deltatt i planlegging, analyser og tolkning av resultater. Middelaldrende menn med fedme har fulgt dietter med mye mettet fett eller lavfettdiett for å sammenligne effektene av disse diettene på risikofaktorer for hjertekarsykdom. Første artikkel fra prosjektet er innsendt til American Journal of Nutrition for vurdering.

 

Direkte pankreasfunksjonstesting for diagnostikk av pankreassykdomer. Prosjektleder Georg Dimcevski (Gastro)

Samarbeid med bl.a. PhD-kandidat Friedemann Erchinger, Dimcevski, Erling Tjora, Odd Helge Gilja, Trygve Hausken, Trond Engjom og Helge Ræder. Prosjektet søker å utvikle nye og raskere analysemetoder for diagnostisering av pankreassykdommer (kronisk pankreatitt, pankreasfunksjon ved diabetes, cystisk fibrose, pankreascancer) og malabsorpsjon ved måling av bikarbonat, amylase og lipase i duodenalsaft etter stimulering med sekretin. Gudbrandsen har nylig utviklet en automatisert bikarbonatmåling som nå er godkjent for bruk i klinikken, og det arbeides for godkjenning for automatiserte metoder for amylase og lipase for bruk i klinisk rutine i løpet av 2015. To postere har blitt presentert fra dette arbeidet (Erchinger 2014, Aasmul 2014). Første artikkel (Automated spectrophotometric bicarbonate analysis in duodenal juice compared to the back titration method ) er publisert i Pancreatology (2016). Ytterligere to artikler er under arbeid og er planlagt ferdig i løpet av våren 2016, og disse tre artiklene vil inngå i Erchingers PhD-avhandling.

 

Fluid overload and motility disturbances in the small intestine - characterization of the effects of an activating GUCY2C mutation. Prosjektleder Torunn Fiskerstrand

Samarbeid med bl.a. PhD-kandidat Hilde von Volkman og Fiskerstrand. Prosjektet vil karakterisere fenotypen til pasienter med mutasjon i GUCY2C, som kjennetegnes ved diare/løs avføring og liten tarmmotilitet. Gudbrandsen deltar i analysearbeidet av blodprøver for hormoner og lipopolysakkarider, og optimatiserer metode for analyse av serotonin i blodprøver fra disse pasientene.

Tidsskriftartikler
 • Drotningsvik, Aslaug; Midttun, Øivind; Vikøren, Linn Anja Slåke; McCann, Adrian; Ueland, Per Magne; Mellgren, Gunnar; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2019. Urine and plasma concentrations of amino acids and plasma vitamin status differ, and are differently affected by salmon intake, in obese Zucker fa/fa rats with impaired kidney function and in Long-Evans rats with healthy kidneys. British Journal of Nutrition. 122: 262-273. doi: 10.1017/S0007114519001284
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Dankel, Simon N; Skumsnes, Lillian; Flølo, Tone Nygaard; Folkestad, Oddry H; Nielsen, Hans Jørgen; Våge, Villy; Mohn, Arne-Christian; Nedrebø, Bjørn Gunnar; Sagen, Jørn V.; Fernø, Johan; Mellgren, Gunnar. 2019. Short-term effects of Vertical sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass on glucose homeostasis. Scientific Reports. 9:14817: 1-7. doi: 10.1038/s41598-019-51347-x
 • Hagen, Ingrid Valheim; Helland, Anita; Bratlie, Marianne; Midttun, Øivind; McCann, Adrian; Sveier, Harald; Rosenlund, Grethe; Mellgren, Gunnar; Ueland, Per Magne; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2019. TMAO, creatine and 1-methylhistidine in serum and urine are potential biomarkers of cod and salmon intake: a randomised clinical trial in adults with overweight or obesity. European Journal of Nutrition. 1-11. doi: 10.1007/s00394-019-02076-4
 • Hovland, Ida Heir; Leikanger, Ingrid Sande; Stokkeland, Oddbjørg; Waage, Kaia Hevrøy; Mjøs, Svein Are; Brokstad, Karl Albert; McCann, Adrian; Ueland, Per Magne; Slizyte, Rasa; Carvajal, Ana Karina; Mellgren, Gunnar; Remman, Tore; Høgøy, Ingmar Johan; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2019. Effects of low doses of fish and milk proteins on glucose regulation and markers of insulin sensitivity in overweight adults: a randomised, double blind study. European Journal of Nutrition. 1-17. doi: 10.1007/s00394-019-01963-0
 • Svärd, Jessica; Røst, Therese Halvorsen; Sommervoll, Camilla Elise Nergård; Haugen, Christine; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Christensen, Anne Elisabeth; Rødahl, Eyvind; Fernø, Johan; Dankel, Simon N; Sagen, Jørn V.; Mellgren, Gunnar. 2019. Absence of the proteoglycan decorin reduces glucose tolerance in overfed male mice. Scientific Reports. 9. doi: 10.1038/s41598-018-37501-x
 • Vildmyren, Iselin; Halstensen, Alfred; Oterhals, Åge; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2019. Cod protein powder lowered serum nonesterified fatty acids and increased total bile acid concentrations in healthy, lean, physically active adults: A randomized double-blind study. Food & Nutrition Research. 63. doi: 10.29219/fnr.v63.3437
 • Bjune, Jan-Inge; Haugen, Christine; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Nordbø, Ole Petter; Nielsen, Hans Jørgen; Våge, Villy; Njølstad, Pål Rasmus; Sagen, Jørn V.; Dankel, Simon N; Mellgren, Gunnar. 2018. IRX5 regulates adipocyte amyloid precursor protein and mitochondrial respiration in obesity. International Journal of Obesity. doi: 10.1038/s41366-018-0275-y
 • Drotningsvik, Aslaug; Midttun, Øivind; Mccann, Adrian; Ueland, Per Magne; Høgøy, Ingmar Johan; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2018. Dietary intake of cod protein beneficially affects concentrations of urinary markers of kidney function and results in lower urinary loss of amino acids in obese Zucker fa/fa rats. British Journal of Nutrition. 120: 740-750. doi: 10.1017/S0007114518002076
 • Drotningsvik, Aslaug; Pampanin, Daniela Maria; Slizyte, Rasa; Carvajal, Ana Karina; Høgøy, Ingmar Johan; Remman, Tore; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2018. Hydrolyzed proteins from herring and salmon rest raw material contain peptide motifs with angiotensin-I converting enzyme inhibitors and resulted in lower urine concentrations of protein, cystatin C and glucose when fed to obese Zucker fa/fa rats. Nutrition Research. 52: 14-21. doi: 10.1016/j.nutres.2018.01.001
 • Drotningsvik, Aslaug; Vikøren, Linn Anja Slåke; Mjøs, Svein Are; Oterhals, Åge; Pampanin, Daniela Maria; Flesland, Ola; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2018. Water-soluble fish protein intake led to lower serum and liver cholesterol concentrations in obese zucker fa/fa rats. Marine Drugs. 16:149: 1-12. doi: 10.3390/md16050149
 • Erchinger, Friedemann Georg; Øvre, Anne Kristine Nordby; Aarseth, Marita Malene; Engjom, Trond; Brønstad, Ingeborg; Dimcevski, Georg Gjorgji; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Tjora, Erling. 2018. Fecal fat and energy loss in pancreas exocrine insufficiency: the role of pancreas enzyme replacement therapy. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 1132-1138. doi: 10.1080/00365521.2018.1499801
 • Tjora, Erling; Erchinger, Friedemann Georg; Engjom, Trond; Aksnes, Lage; Dimcevski, Georg Gjorgji; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2018. Analysis of lipase activity in duodenal juice. Comparison of an automated spectrophotometric assay to a fluorometric microplate assay, and factors affecting sample stability. Scandinavian Journal of Gastroenterology. doi: 10.1080/00365521.2018.1518481
 • Vikøren, Linn Anja Slåke; Drotningsvik, Aslaug; Bergseth, Marthe Tønder; Mjøs, Svein Are; Austgulen, Maren Hoff; Mellgren, Gunnar; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2018. Intake of baked cod fillet resulted in lower serum cholesterol and higher long chain n-3 PUFA concentrations in serum and tissues in hypercholesterolemic obese Zucker fa/fa rats. Nutrients. 10:840: 1-15. doi: 10.3390/nu10070840
 • Vikøren, Linn Anja Slåke; Drotningsvik, Aslaug; Mjøs, Svein Are; Mellgren, Gunnar; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2018. Salmon fillet intake led to higher serum triacylglycerol in obese zucker Fa/Fa rats but not in normolipidemic Long-Evans rats. Nutrients. 10:1459: 1-13. doi: 10.3390/nu10101459
 • Vikøren, Linn Anja Slåke; Drotningsvik, Aslaug; Mwakimonga, Angela Kipesile; Leh, Sabine Maria; Mellgren, Gunnar; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2018. Diets containing salmon fillet delay development of high blood pressure and hyperfusion damage in kidneys in obese Zucker fa/fa rats. Journal of the American Society of Hypertension : JASH. 12: 294-302. doi: 10.1016/j.jash.2018.01.006
 • Vildmyren, Iselin Thowsen; Cao, Huy John Vu; Haug, Lina Bowitz; Valand, Ida Ulrikke; Eng, Øyvin Andre Solberg; Oterhals, Åge; Austgulen, Maren Hoff; Halstensen, Alfred; Mellgren, Gunnar; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2018. Daily intake of protein from cod residual material lowers serum concentrations of nonesterified fatty acids in overweight healthy adults: A randomized double-blind pilot study. Marine Drugs. 16:197: 1-15. doi: 10.3390/md16060197
 • Vildmyren, Iselin Thowsen; Drotningsvik, Aslaug; Oterhals, Åge; Ween, Ola; Halstensen, Alfred; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2018. Cod Residual Protein Prevented Blood Pressure Increase in Zucker fa/fa Rats, Possibly by Inhibiting Activities of Angiotensin-Converting Enzyme and Renin. Nutrients. 10: 1820. doi: 10.3390/nu10121820
 • Erchinger, Friedemann Georg; Engjom, Trond; Tjora, Erling; Aksnes, Lage; Dimcevski, Georg Gjorgji; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2017. Analysis of amylase in duodenal juice - Automated kinetic spectrophotometric analysis versus manual colorimetric endpoint assay. Pancreatology (Print). 17: 182-187. doi: 10.1016/j.pan.2017.02.001
 • Helland, Anita; Bratlie, Marianne; Hagen, Ingrid Valheim; Mjøs, Svein Are; Sørnes, Steinar; Halstensen, Alfred; Brokstad, Karl Albert; Sveier, Harald; Rosenlund, Grethe; Mellgren, Gunnar; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2017. High intake of fatty fish, but not of lean fish, improved postprandial glucose regulation and increased the n-3 PUFA content in the leucocyte membrane in healthy overweight adults: A randomised trial. British Journal of Nutrition. 117: 1368-1378. doi: 10.1017/S0007114517001234
 • Karlsson, Therese; Strand, Elin; Dierkes, Jutta; Drevon, Christian A; Øyen, Jannike; Midttun, Øivind; Ueland, Per Magne; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Pedersen, Eva Ringdal; Nygård, Ottar. 2017. Associations between intake of fish and n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids and plasma metabolites related to the kynurenine pathway in patients with coronary artery disease. European Journal of Nutrition. 56: 261-272. doi: 10.1007/s00394-015-1077-9
 • Lied, Gülen Arslan; Dankel, Simon N; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2017. Nutrition, health and chronic diseases. Indremedisineren. 2. 16-18.
 • Rosendahl-Riise, Hanne; Spielau, Ulrike; Ranhoff, Anette Hylen; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Dierkes, Jutta. 2017. Vitamin D supplementation and its influence on muscle strength and mobility in community-dwelling older persons: a systematic review and meta-analysis. Journal of human nutrition and dietetics. 30: 3-15. doi: 10.1111/jhn.12394
 • Veum, Vivian Lohmann; Laupsa-Borge, Johnny; Eng, Øyvin Andre Solberg; Rostrup, Espen; Larsen, Terje H; Nordrehaug, Jan Erik; Nygård, Ottar; Sagen, Jørn V.; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Dankel, Simon N; Mellgren, Gunnar. 2017. Visceral adiposity and metabolic syndrome after very high-fat and low-fat isocaloric diets: A randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition. 105: 85-99. doi: 10.3945/ajcn.115.123463
 • Vikøren, Linn Anja Slåke; Drotningsvik, Aslaug; Bergseth, Marthe Tønder; Mjøs, Svein Are; Mola, Nazanin; Leh, Sabine Maria; Mellgren, Gunnar; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2017. Effects of baked and raw salmon fillet on lipids and n-3 PUFAs in serum and tissues in Zucker fa/fa rats. Food & Nutrition Research. 61:133395: 1-12. doi: 10.1080/16546628.2017.1333395
 • Drotningsvik, Aslaug; Mjøs, Svein Are; Pampanin, Daniela Maria; Slizyte, Rasa; Carvajal, Ana Karina; Remman, Tore; Høgøy, Ingmar; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2016. Dietary fish protein hydrolysates containing bioactive motifs affect serum and adipose tissue fatty acid compositions, serum lipids, postprandial glucose regulation and growth in obese Zucker fa/fa rats. British Journal of Nutrition. 116: 1336-1345. doi: 10.1017/S0007114516003548
 • Erchinger, Friedemann Georg; Engjom, Trond; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Tjora, Erling; Gilja, Odd Helge; Dimcevski, Georg Gjorgji. 2016. Automated spectrophotometric bicarbonate analysis in duodenal juice compared to the back titration method. Pancreatology (Print). 16: 231-237. doi: 10.1016/j.pan.2016.01.010
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2016. Ei pille for alt som er ille. Bergens Tidende.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2016. Profesjonelle proteiner. Bergens Tidende.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Drotningsvik, Aslaug. 2016. Sannheten er søt som sukker. Bergens Tidende. 37. Publisert 2016-02-17.
 • Hagen, Ingrid Valheim; Helland, Anita; Bratlie, Marianne; Brokstad, Karl Albert; Rosenlund, Grethe; Sveier, Harald; Mellgren, Gunnar; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2016. High intake of fatty fish, but not of lean fish, affects serum concentrations of TAG and HDL-cholesterol in healthy, normal-weight adults: A randomised trial. British Journal of Nutrition. 116: 648-657. doi: 10.1017/S0007114516002555
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2015. Kunsten å bygge muskler. Bergens Tidende.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2015. Du skjønne, fettglinsende jul, god dag. Bergens Tidende.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2015. Husk å mate bakteriene dine! Bergens Tidende.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2015. Matvett – ein kollisjon mellom fornuft og følelsar. Bergens Tidende.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2015. Hvor blir det av musklene? Bergens Tidende.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2015. Er proteintilskudd fremtidens medisin? Bergens Tidende.
 • Lehmann, Ulrike; Gjessing, Hanne Rosendahl; Hirche, Frank; Müller-Belecke, Andreas; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Ueland, Per Magne; Mellgren, Gunnar; Lauritzen, Lotte; Lindqvist, Helen; Hansen, Anita Lill; Erkkilä, Arja T.; Pot, Gerda K.; Stangl, Gabriele I.; Dierkes, Jutta. 2015. Efficacy of fish intake on Vitamin D status: A meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Clinical Nutrition. 102: 837-847. doi: 10.3945/ajcn.114.105395
 • Mjøs, Svein Are; Høgøy, Ingmar; Remman, Tore; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Drotningsvik, Aslaug. 2015. A low dietary intake of cod protein is sufficient to increase growth, improve serum and tissue fatty acid compositions, and lower serum postprandial glucose and fasting non-esterified fatty acid concentrations in obese Zucker fa/fa rats. European Journal of Nutrition. 54: 1151-1160.
 • Drotningsvik, Aslaug; Mjøs, Svein Are; Høgøy, Ingmar Johan; Remman, Tore; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2014. A low dietary intake of cod protein is sufficient to increase growth, improve serum and tissue fatty acid compositions, and lower serum postprandial glucose and fasting non-esterified fatty acid concentrations in obese Zucker fa/fa rats. European Journal of Nutrition. 54: 1151-1160. doi: 10.1007/s00394-014-0793-x
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2014. Et protein er et protein er et protein – eller? Bergens Tidende.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2014. Styr unna de mest effektive slankekurene. Bergens Tidende.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Kodama, Yosuke; Mjøs, Svein Are; Zhao, Chun-Mei; Johannesen, Helene; Brattbakk, Hans-Richard; Haugen, Christine; Kulseng, Bård Eirik; Mellgren, Gunnar; Chen, Duan. 2014. Effects of duodenal switch alone or in combination with sleeve gastrectomy on body weight and lipid metabolism in rats. Nutrition and Diabetes. 4. 6 sider. doi: 10.1038/nutd.2014.22
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Vikøren, Linn Anja Slåke. 2013. Litt fisk gjør frisk. Bergens Tidende. Publisert 2013-12-15.
 • Hystad, Hilde Tang; Steinsbekk, Silje; Ødegård, Rønnaug; Wichstrøm, Lars; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2013. A randomised study on the effectiveness of therapist-led v. self-help parental intervention for treating childhood obesity. British Journal of Nutrition. 110: 1143-1150. Publisert 2013-02-06. doi: 10.1017/S0007114513000056
 • Vikøren, Linn Anja Slåke; Nygård, Ottar; Lied, Einar; Rostrup, Espen; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2013. A randomised study on the effects of fish protein supplement on glucose tolerance, lipids and body composition in overweight adults. British Journal of Nutrition. 109: 648-657. doi: 10.1017/S0007114512001717
 • Moi, Line Leonore Haugan; Flågeng, Marianne Hauglid; Gjerde, Jennifer; Madsen, Andre Greger; Røst, Therese Halvorsen; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Lien, Ernst Asbjørn; Mellgren, Gunnar. 2012. Steroid receptor coactivators, HER-2 and HER-3 expression is stimulated by tamoxifen treatment in DMBA-induced breast cancer. BMC Cancer. 12. 12 sider. doi: 10.1186/1471-2407-12-247
 • Fernø, Johan; Vik-Mo, Audun Osland; Jassim, Goran; Håvik, Bjarte; Berge, Kjetil; Skrede, Silje; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Waage, Jo Erling Riise; Lunder, Niclas; Mørk, Sverre; Berge, Rolf Kristian; Jørgensen, Hugo A; Steen, Vidar Martin. 2009. Acute clozapine exposure in vivo induces lipid accumulation and marked sequential changes in the expression of SREBP, PPAR, and LXR target genes in rat liver. Psychopharmacology. 203: 73-84. doi: 10.1007/s00213-008-1370-x
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Rodriguez, Enrique; Rodríguez, Enrique; Wergedahl, Hege; Mørk, Sverre; Reseland, Janne E.; Skorve, Jon; Palou, Andreu; Berge, Rolf Kristian. 2009. Trans-10, cis-12-conjugated linoleic acid reduces the hepatic triacylglycerol content and the leptin mRNA level in adipose tissue in obese Zucker fa/fa rats. British Journal of Nutrition. 102: 803-815. doi: 10.1017/S0007114509297200
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Wergedahl, Hege; Berge, Rolf. 2009. A casein diet added isoflavone-enriched soy protein favorably affects biomarkers of steatohepatitis in obese Zucker rats. Nutrition Journal. 25: 574-580.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Wergedahl, Hege; Berge, Rolf Kristian. 2009. A casein diet added isoflavone-enriched soy protein favorably affects biomarkers of steatohepatitis in obese Zucker rats. Nutrition - The International Journal of Applied and Basic Nutritional Sciences. 25: 574-580. doi: 10.1016/j.nut.2008.10.020
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Wergedahl, Hege; Bohov, Pavol; Berge, Rolf Kristian. 2009. The absorption, distribution and biological effects of a modified fatty acid in its free form and as an ethyl ester in rats. Chemico-Biological Interactions. 179: 227-232. doi: 10.1016/j.cbi.2008.10.004
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Wergedahl, Hege; Bohov, Pavol; Berge, Rolf Kristian. 2009. The absorption, distribution and biological effects of a modified fatty acid in its free form and as an ethyl ester in rats. Chemico-Biological Interactions. 179: 227-232. doi: 10.1016/j.cbi.2008.10.004
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Wergedahl, Hege; Mørk, Sverre; Reseland, Janne E.; Skorve, Jon; Berge, Rolf. 2009. Trans-10, cis-12-conjugated linoleic acid reduces the hepatic triacylglycerol content and the leptin mRNA level in adipose tissue in obese Zucker fa/fa rats. British Journal of Nutrition. 102: 803-815.
 • Løvås, K; Wensaas, AJ; Røst, TH; Rustan, AC; Rokling-Andersen, MH; Skorve, Jon; Caesar, R; Ulvik, RJ; Jensen, J; Kaalhus, O; Bohov, P; Graff, Bjørn Anton; Gudbrandsen, OA; Berge, RK; Husebye, ES; Drevon, CA. 2009. Dietary supplementation of tetradecylthioacetic acid increases feed intake but reduces body weight gain and adipose depot sizes in rats fed on high-fat diets. Diabetes, obesity and metabolism. 11: 1034-1049. doi: 10.1111/j.1463-1326.2009.01092.x
 • Løvås, Kristian; Lovas, K; Røst, Therese Halvorsen; Rost, TH; Skorve, Jon; Ulvik, Rune Johan; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Bohov, Pavol; Wensaas, Andreas J.; Rustan, Arild C.; Berge, Rolf Kristian; Husebye, Eystein Sverre. 2009. Tetradecylthioacetic acid attenuates dyslipidaemia in male patients with type 2 diabetes mellitus, possibly by dual PPAR-alpha/delta activation and increased mitochondrial fatty acid oxidation. Diabetes, obesity and metabolism. 11: 304-314. doi: 10.1111/j.1463-1326.2008.00958.x
 • Wergedahl, Hege; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Røst, Therese Halvorsen; Berge, Rolf. 2009. Combination of fish oil and fish protein hydrolysate reduces the plasma cholesterol level with a concurrent increase in hepatic cholesterol level in high-fat-fed Wistar rats. Nutrition Journal. 25: 98-104.
 • Wergedahl, Hege; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Røst, Therese Halvorsen; Berge, Rolf Kristian. 2009. Combination of fish oil and fish protein hydrolysate reduces the plasma cholesterol level with a concurrent increase in hepatic cholesterol level in high-fat-fed Wistar rats. Nutrition - The International Journal of Applied and Basic Nutritional Sciences. 25: 98-104. doi: 10.1016/j.nut.2008.07.005
 • Aasum, Ellen; Khalid, Ahmed Murtaz; Gudbrandsen, Oddrun Anita; How, Ole-Jakob; Berge, Rolf; Larsen, Terje. 2008. Fenofibrate modulates cardiac and hepatic metabolism and increases ischemic tolerance in diet-induced obese mice. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 44: 201-209. doi: 10.1016/j.yjmcc.2007.08.020
 • Bivol, Liliana-Monica; Hultström, Michael; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Berge, Rolf Kristian; Iversen, Bjarne Magnus. 2008. Tetradecylthioacetic acid downregulates cyclooxygenase 2 in the renal cortex of two-kidney, one-clip hypertensive rats. American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology. 295: R1866-R1873. doi: 10.1152/ajpregu.00850.2007
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Wergedahl, Hege; Liaset, Bjørn; Espe, Marit; Mørk, Sverre; Berge, Rolf Kristian. 2008. Dietary single cell protein reduces fatty liver in obese Zucker rats. British Journal of Nutrition. 100: 776-785. doi: 10.1017/S0007114508960906
 • Dyroy, E; Dyrøy, Endre; Rost, TH; Røst, Therese Halvorsen; Pettersen, Reidar J.; Halvorsen, Bente; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Ueland, Thor; Muna, Ziad Ahmed; Muller, Fredrik; Nordrehaug, Jan Erik; Aukrust, Pål; Berge, Rolf Kristian. 2007. Tetradecylselenoacetic acid, a PPAR ligand with antioxidant, antiinflammatory, and hypolipidemic properties. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 27: 628-634. doi: 10.1161/01.ATV.0000255950.70774.d5
 • Kuiper, Karel Kier-Jan; Salem, M.; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Muna, Ziad Ahmed; Berge, Rolf Kristian; Nordrehaug, Jan Erik. 2007. Dose-dependent coronary artery intimal thickening after local delivery of the anti-oxidant tetradecylthioacetic acid from stents. Atherosclerosis. 195: e39-e47. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2007.02.018
 • Aasum, Ellen; Khalid, Ahmed Murtaz; Gudbrandsen, OA; Larsen, Terje; Berge, Rolf. 2006. Indirect and direct effects of PPAR ligands on myocardial metabolism. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 40: 931-932.
 • Dyrøy, Endre; Wergedahl, Hege; Skorve, Jon Andreas; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Songstad, Jon; Berge, Rolf Kristian. 2006. Thia fatty acids with the sulfur atom in even or odd positions have opposite effects on fatty acid catabolism. Lipids. 41: 169-177. doi: 10.1007/s11745-006-5085-7
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2006. Helseeffekter av trans-fettsyrer. Toksikologen. 16: 14-24.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Hultström, Michael; Leh, Sabine; Bivol, Liliana-Monica; Vågnes, Øyvind Brune; Berge, Rolf Kristian; Iversen, Bjarne Magnus. 2006. Prevention of Hypertension and Organ Damage in 2-Kidney, 1-Clip Rats by Tetradecylthioacetic Acid. Hypertension. 48: 460-466. doi: 10.1161/01.HYP.0000233018.60736.70
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Røst, Therese Halvorsen; Berge, Rolf Kristian. 2006. Causes and prevention of tamoxifen-induced accumulation of triacylglycerol in rat liver. Journal of Lipid Research. 47: 2223-2232.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Wergedahl, Hege; Mørk, Sverre; Liaset, Bjørn; Espe, Marit; Berge, Rolf Kristian. 2006. Dietary soya protein concentrate enriched with isoflavones reduced fatty liver, increased hepatic fatty acid oxidation and decreased the hepatic mRNA level of VLDL receptor in obese Zucker rats. British Journal of Nutrition. 96: 249-257. doi: 10.1079/BJN20061837
 • Iversen, Per O.; Sørensen, Dag R.; Tronstad, Karl Johan; Gudbrandsen, Oddrun; Rustan, Arild C.; Berge, Rolf Kristian; Drevon, Christian A. 2006. A bioactively modified fatty acid improves survival and impairs metastasis in preclinical models of acute leukemia. Clinical Cancer Research. 12: 3525-3531. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-05-2802
 • Berge, Rolf Kristian; Tronstad, Karl Johan; Berge, Kjetil; Røst, Therese Halvorsen; Wergedahl, Hege; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Skorve, Jon Andreas. 2005. The metabolic syndrome and the hepatic fatty acid drainage hypothesis. Biochimie. 87: 15-20. doi: 10.1016/j.biochi.2004.11.011
 • Erichsen, Kari; Milde, Anne Marita; Arslan, Gülen; Helgeland, Lars; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Ulvik, Rune Johan; Berge, Rolf Kristian; Hausken, Trygve; Berstad, Arnold. 2005. Low-dose oral ferrous fumarate aggravated intestinal inflammation in rats with DSS-induced colitis. Inflammatory Bowel Diseases. 11: 744-748.
 • Glosli, Heidi; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Mullen, Antony J.; Rost, TH; Halvorsen, Bente; Røst, Therese Halvorsen; Wergedahl, Hege; Prydz, Hans; Aukrust, Pål; Berge, Rolf Kristian. 2005. Down-regulated expression of PPAR alpha target genes, reduced fatty acid oxidation and altered fatty acid composition in the liver of mice transgenic for hTNF alpha. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids. 1734: 235-246. doi: 10.1016/j.bbalip.2005.02.011
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Dyrøy, Endre; Bohov, Pavol; Skorve, Jon Andreas; Berge, Rolf Kristian. 2005. The metabolic effects of thia fatty acids in rat liver depend on the position of the sulfur atom. Chemico-Biological Interactions. 155: 71-81. doi: 10.1016/j.cbi.2005.04.007
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Wergedahl, Hege; Liaset, Bjørn; Espe, Marit; Berge, Rolf Kristian. 2005. Dietary proteins with high isoflavone content or low methionine-glycine and lysine-arginine ratios are hypocholesterolaemic and lower the plasma homocysteine level in male Zucker fa/fa rats. British Journal of Nutrition. 94: 321-330. doi: 10.1079/BJN20051496
 • Berge, RK; Tronstad, KJ; Gudbrandsen, OA; Berge, K; Wergedahl, H; Grav, Hans J. 2004. Improved insulin sensitivity and reduced adipose tissue mass in relation to mitochondrial function, energy state and PPAR activation. Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics. 1658: 203-203.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Wergedahl, Hege; Berge, Rolf Kristian. 2004. Cholesterol lowering effect of bioactive proteins. Chemistry and Physics of Lipids. 130: 74-74.
 • Wergedahl, Hege; Liaset, Bjørn; Gudbrandsen, Oddrun Anita; Lied, Einar; Espe, Marit; Muna, Ziad A; Mørk, Sverre; Berge, Rolf Kristian. 2004. Fish protein hydrolysate reduces plasma total cholesterol, increases the proportion of HDL cholesterol, and lowers acyl-CoA : Cholesterol acyltransferase activity in liver of Zucker rats. Journal of Nutrition. 134: 1320-1327.
Rapporter/avhandlinger
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2006. Impact of modified fatty acids and dietary proteins on risk factors of the metabolic syndrome. 209 sider.
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita. 1996. Én- og todimensjonale <sup>1</sup>H-NMR-spektre av plasma fra kreftpasienter og en kontrollgruppe. UiB. 110 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter