Hjem
Oddvar Kaarbøes bilde
Foto:
Kjetil Alsvik
 • E-postoddvar.kaarboe@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
 • Health economics
 • Incentive theory
 • Evolutionary game theory (former)

Evaluering av fritt behandlingsvalg (2021): Sluttrapport

Fritt behandlingsvalg (FBV) ble etablert 1. november 2015. Ordningen bygger på tre søyler.

 1. Pasienten fikk rett til fritt behandlingsvalg mellom flere private behandlingssteder.
 2. De regionale helseforetakene (RHF) skulle kjøpe mer fra private gjennom anbud.
 3. Helseforetakene (HF) fikk større frihet i og med at aktivitetstaket for hvor mange pasienter HF-ene kunne behandle, ble fjernet.

Evalueringen skal belyse hvorvidt FBV bidrar til å realisere de sentrale målene om reduserte ventetider, økt valgfrihet for pasientene og mer effektive sykehus. Evalueringen skal i tillegg belyse effekter av endringene i pasientrettighetene som trådte i kraft 1. november 2015. Evalueringen er basert på data og erfaringer fra de første årene av reformen, i hovedsak 2015-19.

Evalueringens hovedkonklusjoner

 • FBV har i liten grad bidratt til å realisere målene om reduserte ventetider og mer effektive sykehus. En forklaring er at bruken av FBV så langt har vært relativt begrenset og at HF-ene i liten grad har opplevd at drift og behandlingstilbud påvirkes. Konklusjonen må modifiseres der hvor HELFO-godkjente leverandører er etablert i nær geografisk tilknytning til offentlig institusjoner.
 • FBV har bidratt til økt valgfrihet for noen pasienter, både når det gjelder valg av behandlingssted, men også gjennom at private aktører tilbyr alternative tilnærminger og behandlingsmetoder. Dette økte mangfoldet er spesielt relevant innen psykisk helsevern (PH), tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB) og rehabilitering.
 • Valgfriheten som følger med FBV, oppleves som svært viktig for noen pasienter. Andre pasienter ønsker seg denne valgfriheten, men har ikke hatt kjennskap til retten til FBV. Henvisere informerer ikke konsekvent pasienter om denne retten, og noen motarbeider pasientens ønsker. Valgfriheten er derfor mer tilgjengelig for pasienter med kapasitet til å manøvrere seg gjennom systemet. Dette støttes av at personer med høy sosioøkonomisk status i større grad velger seg til HELFO-godkjente institusjoner.
 • HELFOs forvaltningsoppgaver har blitt mer omfattende og kompliserte som følge av at det i hovedsak er aktører utenfor avtalesystemet som har søkt om å bli HELFO godkjent.
 • De fleste pasientene får sin henvisning vurdert innen fristen og for de fleste pasientene starter pasientforløpet innen frist for oppstart av behandling. For de fleste pasientene gis fristene til en reell start på pasientforløpet.
 • Personer med lavere sosioøkonomisk status er overrepresentert blant dem som opplever fristbrudd.

Publications (reviewed)

Aars, Ole Kristian, Geir Godager, Oddvar Kaarboe, Tron Anders Moger, 2024. Sending Emails to Reduce Medical Costs? The Effect of Feedback on General Practitioners’ Claiming of Fees. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 109, 102178.  

GeGe, Tor Iversen, Oddvar Kaarboe and Øyvind Snilsberg. 2024. Impacts of Norway's Extended Free Choice Reform on Waiting Times and Hospital Visits. Health Economics, 33:779–803.

Holmen, Ida Charlotte, Sina Waibel and Oddvar Kaarboe. 2023. "Emerging Integrated Care Models for Children and Youth with Mental Health Difficulties in Norway: A Horizon Scanning Study." BMC Health Services Research, 23:860.

Holmås, Tor Helge and Oddvar Kaarboe. 2023. "Hvilke forhold påvirker om en henvisning til BUP avvises? Tidsskrift for Velferdsforskning, 26(3), 1-16.

Kaarboe, Oddvar and Luigi Siciliani. 2023. "Contracts for Primary and Secondary Care Physicians and Equity-Efficiency Trade-Offs." Journal of Health Economics, 87.

Aars, Ole Kristian and Oddvar Kaarboe. 2022. "GP Recruitment and Retention in the Nordic Countries." Nordic Journal of Health Economics, kommende.

Frich, Jan, Clara Bratholm, Håvard Ravnestad, Morten L Friberg, Christer Mjåset, and Oddvar Kaarboe. 2022. "Medical leadership development during the COVID-19 pandemic." BMJ Leader, 6:316-318.

Yamoha, Bernice, Oddvar Kaarboe, Inger Lise Teig. 2021. Barriers for mHealth Adoption in the Health Care Sector of Ghana. Tropical Medicine & International Health.

Holmås, Tor Helge and Oddvar Kaarboe. 2021. “Hvilke faktorer påvirker bruken av ordningen med fritt behandlingsvalg?” Samfunnsøkonomen, 6, 33-42.

Diaz, Esperanza, Svenn-Eirik Mamelund, Jarle Eid, Henriette Sinding Aasen, Oddvar Kaarboe, Rebecca Jane Cox Brokstad, Siri Gloppen, Anders Beyer, Bernadette Nirmal Kumar. 2021. “Learning from the COVID-19 pandemic among migrants: An innovative, system-level, interdisciplinary approach is needed to improve public health”. Scand. J. Public Health. https://doi.org/10.1177/14034948211019795

Aas, Eline, Tor Iversen, Oddvar Kaarboe. 2021. “The Economic Sustainability of the Norwegian Healthcare System”. In Baltagi, B.H., Moscone, F. (Eds.). Emerald Publishing Limited, pp. 81–101. https://doi.org/10.1108/S0573-855520210000295010

Hehenkamp, Burkhard, and Oddvar Kaarboe. 2020. “Location Choice and Quality Competition in Mixed Hospital Markets.” Journal of Economic Behavior and Organization. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.06.026.

Tynkkynen, Liina Kaisa, Nina Alexandersen, Oddvar Kaarboe, Anders Anell, Juhani Lehto, and Karsten Vrangbӕk. 2018. “Development of Voluntary Private Health Insurance in Nordic Countries – An Exploratory Study on Country-Specific Contextual Factors.” Health Policy. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.03.008.

Islam, M. Kamrul, Sherman Folland, and Oddvar Kaarboe. 2018. “Social Capital and Types of Illness: Where Is It Most Effective?” In Elgar Companion to Social Capital and Health. https://doi.org/10.4337/9781785360718.00017.

Kaarboe, Oddvar, and Fredrik Carlsen. 2017. “Socioeconomic Status and Children’s Need for Hospital Services. Implications for Need-Based Resource Allocation Models.” Nordic Journal of Health Economics. https://doi.org/10.5617/njhe.3581.

Islam, M. Kamrul, Sherman Folland, and Oddvar Kaarboe. 2017. “Social Capital and Cigarette Smoking: New Empirics Featuring the Norwegian HUNT Data.” Economics and Human Biology. https://doi.org/10.1016/j.ehb.2017.04.003.

Januleviciute, Jurgita, Jan Erik Askildsen, Oddvar Kaarboe, Luigi Siciliani, and Matt Sutton. 2016. “How Do Hospitals Respond to Price Changes? Evidence from Norway.” Health Economics. https://doi.org/10.1002/hec.3179.

Lyttkens, Carl Hampus, Terkel Christiansen, Unto Häkkinen, Oddvar Kaarboe, Matt Sutton, and Anna Welander. 2016. “The Core of the Nordic Health Care System Is Not Empty.” Nordic Journal of Health Economics. https://doi.org/10.5617/njhe.2848.

Alexandersen, Nina, Anders Anell, Oddvar Kaarboe, Juhani S Lehto, Liina-Kaisa Tynkkynen, and Karsten Vrangbaek. 2016. “The Development of Voluntary Private Health Insurance in the Nordic Countries.” Nordic Journal of Health Economics. https://doi.org/10.5617/njhe.2718.

Carlsen, Fredrik, and Oddvar Kaarboe. 2015. “The Relationship between Educational Attainment and Waiting Time among the Elderly in Norway.” Health Policy. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.09.013.

Kaarboe, Oddvar, and Fredrik Carlsen. 2014. “Waiting Times and Socioeconomic Status. Evidence from Norway.” Health Economics. https://doi.org/10.1002/hec.2904.

Folland, Sherman, Oddvar Kaarboe, and Kamrul Islam. 2014. “Chapter 3: How Do We Invest in Social Capital? An Exploration of an Economic Model of Social Capital and Health.” In The Economics of Social Capital and Health. https://doi.org/10.1142/9789814293402_0003.

Januleviciute, Jurgita, Jan Erik Askildsen, Oddvar Kaarboe, Tor Helge Holmås, and Matt Sutton. 2013. “The Impact of Different Prioritisation Policies on Waiting Times: Case Studies of Norway and Scotland.” Social Science and Medicine. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.07.010.

Askildsen, Jan Erik, Tor Iversen and Oddvar Kaarboe. 2013. "Review of waiting times policies: Country case study, Norway. In Siciliani, Borowich and Moran (eds.). Waiting times policies in the health sector. What works? OECD Health Policy Studies. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264179080-en.

Hehenkamp, Burkhard, and Oddvar Kaarboe. 2011. “Paying for Performance in Hospitals.” Economic Analysis and Policy. https://doi.org/10.1016/S0313-5926(11)50004-9.

Askildsen, Jan Erik, Tor Helge Holmås, and Oddvar Kaarboe. 2011. “Monitoring Prioritisation in the Public Health-Care Sector by Use of Medical Guidelines. the Case of Norway.” Health Economics. https://doi.org/10.1002/hec.1659.

Kaarboe, Oddvar, and Luigi Siciliani. 2011. “Multi-Tasking, Quality and Pay for Performance.” Health Economics. https://doi.org/10.1002/hec.1582.

Carlsen, Fredrik, and Oddvar Kaarboe. 2010. “Norwegian Priority Guidelines: Estimating the Distributional Implications across Age, Gender and SES.” Health Policy. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2009.12.003.

Askildsen, Jan Erik, Tor Helge Holmås, and Oddvar Kaarboe. 2010. “Prioritization and Patients’ Rights: Analysing the Effect of a Reform in the Norwegian Hospital Sector.” Social Science and Medicine. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.09.022.

Hehenkamp, Burkhard, and Oddvar Kaarboe. 2008. “Imitators and Optimizers in a Changing Environment.” Journal of Economic Dynamics and Control. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2007.06.001.

Kaarbøe, Oddvar, and Trond E. Olsen. 2008. “Distorted Performance Measures and Dynamic Incentives.” Journal of Economics and Management Strategy. https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2008.00174.x.

Magnussen, Jon, Terje P. Hagen, and Oddvar Kaarboe. 2007. “Centralized or Decentralized? A Case Study of Norwegian Hospital Reform.” Social Science and Medicine. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.02.018.

Oestergren, Katarina, Silvia Boni, Kirill Danishevski, and Oddvar Kaarboe. 2007. “The Process of Implementing Decentralization. ” In R. Saltman, V. Bankauskaite and K. Vrangbæk (eds.) Decentralization in Health Care: Strategies and Outcomes. Open Academic Press/McGraw Hill.

Hehenkamp, Burkhard, and Oddvar Kaarboe. 2006. “When Should the Talented Receive Weaker Incentives? Peer Pressure in Teams.” FinanzArchiv. https://doi.org/10.1628/001522106776667040.

Kaarbøe, Oddvar, and Trond E. Olsen. 2006. “Career Concerns, Monetary Incentives and Job Design.” Scandinavian Journal of Economics. https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2006.00453.x.

Hagen, Terje P., and Oddvar Kaarboe. 2006. “The Norwegian Hospital Reform of 2002: Central Government Takes over Ownership of Public Hospitals.” Health Policy. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2005.06.014.

Hansen, Per Svejstrup, and Oddvar Kaarboe. 2002. “Equilibrium Selection in Coordination Games with Simultaneous Play.” Economic Theory. https://doi.org/10.1007/s00199-001-0243-x.

 

 

Norwegian Publications (Reviewed)

Kaarboe, Oddvar. 2017. “Kvalitetsbasert finansiering.” Michael, 14: Supplement 19, 68-74.

Alexandersen, Nina, Terje P. Hagen og Oddvar Kaarboe. 2017. “Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge?” Samfunnsøkonomen, 1, 31-38.

Askildsen, Jan Erik, Tor Helge Holmås, Oddvar Kaarboe, og Karin Monstad. 2016. “Evaluering Av Kommunal Medfinansiering.” Tidsskrift for Omsorgsforskning. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2016-02-08.

Askildsen, Jan Erik, Fredrik Carlsen, Tor Helge Holmås, og Oddvar Kaarboe. 2014. “Fordeling av midler til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene.” Samfunnsøkonomen, 128(9), 39-50.

Askildsen, Jan Erik, Tor Helge Holmås, og Oddvar Kaarboe. 2008. “Hvordan Måle Prioriteringspraksis i Helsesektoren?” Samfunnsøkonomen, 62 (3), 19-27, 2008.

Gjelsvik, Roar, Oddvar Kaarboe, Hanne Husom Haukland, Anne Lise Bjørke Monsen, og Sverre Sandberg. 2008. “Hvordan Kan Bruk Av Laboratorietjenester Styres?” Tidsskrift for Den Norske Laegeforening.

Gjelsvik, Roar, Oddvar Kaarboe, Hanne Husom Haukland, Anne Lise Bjørke Monsen, og Sverre Sandberg. 2008. “More Adequate Use of Laboratory Services- Economical Aspects.” Tidsskrift for Den Norske Laegeforening.

Monsen, Anne Lise Bjørke, Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarboe, Hanne Husom Haukland, og Sverre Sandberg. 2008. “Riktigere Bruk Av Laboratorietjenester - Medisinske Aspekter.” Tidsskrift for Den Norske Laegeforening.

Bretteville-Jensen, Anne Line, og Oddvar Kaarboe. 2004. “Innsatsstyrt Finansiering Også i Psykiatrien?” Tidsskrift for Den Norske Laegeforening.

Hagen, Terje P., Oddvar Kaarboe, og Hans Kristian Bakke. 2004. “Legeforeningen Og Sykehusfinansieringen.” Tidsskrift for Den Norske Laegeforening.

 

Other

Collins, Téa, Bente Mikkelsen, Oddvar Kaarboe, Siegfried Walch, and Oleg Chestnov. 2017. “Investing in Healthier Cities – Multistakeholder Action to Prevent Non Ommunicable Diseases.” Eurohealth.

 

Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Monitoring Prioritization in a Public Health Care Sector.
 • Vis forfatter(e) (2008). Monitoring Prioritization in a Public Health Care Sector.
 • Vis forfatter(e) (2008). Distributional consequences of prioritization.
 • Vis forfatter(e) (2007). Is There a Demand Response by Patients in Primary Care?
 • Vis forfatter(e) (2006). The influence of hospitals' reimbursement schemes on internal wage contracts.
 • Vis forfatter(e) (2006). Equilibrium selection in supermodular games with mean payoff technologies.
 • Vis forfatter(e) (2005). The influence of hospitals' reimbursement schemes on internal wage contracts.
 • Vis forfatter(e) (2005). The influence of hospitals' reimbursement schemes on internal wage contracts.
 • Vis forfatter(e) (2004). Who should Receive Weaker Incentives? Peer Pressure in Teams.
 • Vis forfatter(e) (2004). Who should Receive Weaker Incentives? Peer Pressure in Teams.
 • Vis forfatter(e) (2004). Who should Receive Weaker Incentives? Peer Pressure in Teams.
 • Vis forfatter(e) (2004). The process of implementing decentralization.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Norwegian hospital reform of 2002: Central government takes over ownership of public hospitals.
 • Vis forfatter(e) (2004). Career concern, monetary incentives and job design.
 • Vis forfatter(e) (2003). Egenandeler og prioriteringer i helsevesenet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Career Concerns, Monetary Incentives, and Job Design.
 • Vis forfatter(e) (2003). Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten.
 • Vis forfatter(e) (1999). Equilibrium selection under different learning modes in supermodular game.
 • Vis forfatter(e) (1998). Social norms, private incentives, and individual behavior in health care organizations.
 • Vis forfatter(e) (1998). Equilibrium selection and the rate of convergence in coordination games with simultaneous play.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.