Hjem
 • E-postOddvar.Kaarboe@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 16+47 959 34 576
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
 • Health economics
 • Incentive theory
 • Evolutionary game theory (former)
 • Selected international publications

  Selected publications in Norwegian   

  • Et helsevesen uten grenser? Cappelen Akademisk Forlag, mai 2009. Med Kjell Haug og Trond Olsen
  • Prioritering i helsesektoren. I Haug, Kaarbøe og Olsen Et helsevesen uten grenser? Cappelen Akademisk Forlag, 2009. Med Jan Erik Askildsen og Tor Helge Holmås.
  • Er egenandeler i norsk spesialisthelsetjeneste effektivitetsfremmende? I Haug, Kaarbøe og Olsen Et helsevesen uten grenser? Cappelen Akademisk Forlag, 2009. Med Jan Erik Askildsen og Tor Helge Holmås.  
  • Hvordan måle prioriteringspraksis i helsesektoren? Samfunnsøkonomen 2008: 62 (3), 19-27, With Jan Erik Askildsen og Tor Helge Holmås.  
  • Riktigere bruk av laboratorietjenester - medisinske aspekter. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 810-813. With Roar Gjelsvik, Sverre Sandberg, Hanne Husom Haukeland, Anne-Lise Bjørke Monsen.
  • Riktigere bruk av laboratorietjenester - økonomiske aspekter. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 814-817. With Roar Gjelsvik, Sverre Sandberg, Hanne Husom Haukeland, Anne-Lise Bjørke Monsen.
  • Hvordan kan bruk av laboratorietjenester styres? Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128:840. With Roar Gjelsvik, Sverre Sandberg, Hanne Husom Haukeland, Anne-Lise Bjørke Monsen.
  • Innsatsstyrt finansiering også i psykiatrien? Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2379-2381. Med AnneLine Bretteville-Jensen.
  • Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenestene. Økonomisk Forum, 57 (1), 7-12, 2003. Med Terje P. Hagen.
  • Erfaringer fra ledelses- og organisasjonsreformer i den svenske helsesektoren på 1990-tallet. I Askildsen, Jan Erik og Kjell Haug (red.). Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001. Med Katarina Östergren.
  • Eierstrukturer i sykehussektoren. I Askildsen, Jan Erik og Kjell Haug (red.). Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001. Med Egil Kjerstad.       

  Work in progress

  Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) 2012. Waiting time and socioeconomic status. Evidence from Norway.
  • Vis forfatter(e) 2012. How ho hospitals respond to price changes?
  • Vis forfatter(e) 2006. The influence of hospitals' reimbursement schemes on internal wage contracts.
  • Vis forfatter(e) 2005. The influence of hospitals' reimbursement schemes on internal wage contracts.
  • Vis forfatter(e) 2005. The influence of hospitals' reimbursement schemes on internal wage contracts.
  • Vis forfatter(e) 2004. Who should receive weaker incentives? Peer pressure in teams.
  • Vis forfatter(e) 2004. Who should Receive Weaker Incentives? Peer Pressure in Teams.
  • Vis forfatter(e) 2004. The process of implementing decentralization.
  • Vis forfatter(e) 2004. The process of implementing decentralization.
  • Vis forfatter(e) 2004. The Norwegian hospital reform of 2002: Central government takes over ownership of public hospitals.
  • Vis forfatter(e) 2004. Career concern, monetary incentives and job design.
  • Vis forfatter(e) 2003. Egenandeler og prioriteringer i helsevesenet.
  • Vis forfatter(e) 2003. Career Concerns, Monetary Incentives, and Job Design.
  • Vis forfatter(e) 2003. Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten.
  • Vis forfatter(e) 2001. Erfaringer fra organisasjons- og ledelsesreformer i den svenske helsesektoren på 1990-tallet.
  • Vis forfatter(e) 2001. Career concerns, mutiple tasks, and short-term contracts.
  • Vis forfatter(e) 2001. Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts.
  • Vis forfatter(e) 2001. Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts.
  • Vis forfatter(e) 2001. Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts.
  • Vis forfatter(e) 2001. Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts.

  Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.