Hjem
Olaf H. Smedals bilde

Olaf H. Smedal

Professor
 • E-postOlaf.Smedal@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 62+47 405 52 968
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  812
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Slektskap, ritualer, symbolisering, økonomi, materiell kultur

Disse forskningsfeltene har utkrystallisert seg dels mens feltundersøkelsene pågår, dels som et resultat av etterfølgende analytisk arbeid. Mitt første feltopphold (1983-84) blant en liten etnisk minoritet - lom-folket på øya Bangka i vest-Indonesia - gjorde meg for eksempel interessert i slektskap. Lomene har utviklet noen regler for hvem man (ikke) kan gifte seg med som slo meg som uvanlige, hvilket de viste seg å være. Slik ble min første internasjonale antropologiske publikasjon til (Smedal 1991). På mitt andre feltarbeid (1990-91), blant ngadha-folket på Flores i øst-Indonesia, var det lett å videreføre studiet av slektskap: Ngadhaene er organisert i slektsbaserte "hus", hvilket gjorde meg nysgjerrig på hvordan man skulle forstå dem i lys av for eksempel klassisk "britisk" avstamningsteori (Smedal 2002b). De samme husene er dessuten iøynefallende byggverk, overdådig dekorert med intrikate symbolske utskjæringer (Smedal 2000d). Ngadhaene har ellers et rikt rituelt liv der det ofte inngår utvekslinger av høns, griser og vannbøfler som senere ofres, og jeg har arbeidet mye med analysene av det kosmologiske grunnlaget for disse praksisene (Smedal 1996, 2009c).

Parallelt med analysene av slektskap og ritualer/symbolske praksiser har jeg vært opptatt av lomenes og ngadhaenes økonomiske tilpasninger. I boken om lomene (Smedal 1989) er økonomikapitlet det desidert største. Senere har jeg hatt en serie kortere opphold på oljepalmeplantasjer på Borneo, dit mange ngadhaer migrerte på 1990-tallet. I 2007 var jeg tilbake hos lomene der det da ble etablert en oljepalmeplantasje, i sterk konkurranse med gruvedrift (etter tinn). Sommeren 2009 tilbrakte jeg et par uker på Flores (med Rolf Scott) for å filme et sjeldent gjennomført ritual. I tiden fremover regner jeg med å studere lomenes og de utvandrede ngadhaenes ulike erfaringer som plantasjearbeidere i et komparativt perspektiv, samtidig som jeg ønsker å følge opp ritualforskningen blant ngadhaene på Flores.

 

SANT 301: Antropologisk forskningsmetode og teoriutvikling

SANT 302: Prosjektbeskrivelse og prosjektseminar

SANT 102: Sosialt liv i globalt perspektiv

 

 • Smedal, Olaf H. 2018. Resistance as a problem - An ethnic minority and the state in twenty-first century Indonesia. Kapittel 5, sider 153-184. I:
  • Kapferer, Bruce. 2018. State, Resistance, Transformation: Anthropological Perspectives on the Dynamics of Power in Contemporary Global Realities. Sean Kingston Publishing. 372 sider. ISBN: 978-1-907774-50-8.
 • Smedal, Olaf H. 2016. Ngadha house society origins. The miniature evidence. Kapittel 4, sider 81-102. I:
  • Lee, Julian C.H.; Prior, John M.; Reuter, Thomas A. 2016. Trajectories. Excursions with the anthropology of E. Douglas Lewis. Peter Lang Publishing Group. 360 sider. ISBN: 978-1-4331-3357-2.
 • Smedal, Olaf H. 2016. Demotion as value: Rank infraction among the Ngadha in Flores, Indonesia. Social Analysis: Journal of Cultural and Social Practice. 60: 114-133. doi: 10.3167/sa.2016.600407
 • Smedal, Olaf H. 2016. Uten "de andre", ingen ting som helst. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 27: 42-47. doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2016-01-05
 • Smedal, Olaf H. 2015. Asal usul masyarakat rumah Ngadha: Bukti miniatur. Kapittel, sider 131-162. I:
  • Lee, Julian C.H.; Prior, John M. 2015. Pemburu yang cetakan. Anjangsana bersama karya-karya E. Douglas Lewis. 512 sider. ISBN: 978-602-1161-03-6.
 • Smedal, Olaf H. 2015. Hodejegere og fuglesang. KulaKula. 1. 8-9.
 • Bertelsen, Bjørn Enge; Rio, Knut; Gulbrandsen, Ørnulf; Smedal, Olaf H. 2014. Editor's note. Social Analysis: Journal of Cultural and Social Practice. 58: v-v. doi: http://dx.doi.org/10.3167/sa.2014.580301
 • Smedal, Olaf H. 2013. Courage and trust: From penniless transmigrant to affluent smallholder (and back) in Indonesian Borneo. Chapter 8, sider 167-193. I:
  • Bråten, Eldar. 2013. Embedded entrepreneurship: Market, culture, and micro-business in insular Southeast Asia. Brill Academic Publishers. 328 sider. ISBN: 978-90-04-25028-4.
 • Smedal, Olaf H. 2011. Unilineal descent and the house--again: The Ngadha, eastern Indonesia. Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 167: 270-302.
 • Smedal, Olaf H. 2011. Sosialantropologisk metode: en innføring. KulaKula. 1. 25-29.
 • Smedal, Olaf H. 2010. Makt, motstand og motstandskritikk. En etnisk minoritetsgruppe i post-Suharto Indonesia. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 21: 80-96.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2009. Hierachy and its Alternatives: An introduction to Movements of Totalization and Detotalization. Chapter 1, sider 1-63. I:
  • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2009. Hierarchy: Persistence and Transformation in Social Formations. Berghahn Books. 379 sider. ISBN: 978-1-84545-493-7.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2009. Hierarchy: Persistence and Transformation in Social Formations. Berghahn Books. 379 sider. ISBN: 978-1-84545-493-7.
 • Smedal, Olaf H. 2009. En paradoksal antropolog. Jan-Petter Blom intervjuet av Olaf H. Smedal. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 20: 191-206.
 • Smedal, Olaf H. 2009. Hierarchy, precedence, and values: scopes for social action in Ngadhaland, central Flores. Chapter 9, sider 209-227. I:
  • Vischer, Michael P. 2009. Precedence: Processes of differentiation in the Austronesian world. ANU Press. 277 sider. ISBN: 9781921536465.
 • Smedal, Olaf H. 2009. On the Value of the Beast or the Limit of Money: Notes on the Meaning of Marriage Prestations among the Ngadha, Central Flores (Indonesia). Chapter 9, sider 269-297. I:
  • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2009. Hierarchy: Persistence and Transformation in Social Formations. Berghahn Books. 379 sider. ISBN: 978-1-84545-493-7.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2008. Totalization and detotalization: Alternatives to hierarchy and individualism. Anthropological Theory. 8: 233-254. doi: 10.1177/1463499608093813
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2007. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 18: 4-5.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2007. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 18: 180-181.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2005. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 16: 74.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2005. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 16: 4-5.
 • Smedal, Olaf H. 2005. Denne gaven. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 16: 6-17.
 • Hefner, Robert W; Smedal, Olaf H. 2004. Fredrik Barth og demokratiseringsantropologien -- oversatt fra engelsk av Olaf H. Smedal. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 15: 202-214.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2004. Redaksjonelt -- Nye koster. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 15: 129-130.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2004. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 15: 200-201.
 • Smedal, Olaf H. 2004. Howell, Signe. Bind 4, sider 408-409. I:
  • Arntsen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2004. Norsk biografisk leksikon. 450 sider.
 • Smedal, Olaf H. 2004. Ardener, Edwin. Bind 1, sider . I:
  • Forsgren, Arne. 2004. Det store norske leksikon.
 • Smedal, Olaf H. 2004. Acehnesere. Bind 1, sider . I:
  • Forsgren, Arne. 2004. Det store norske leksikon.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2003. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 18: 180-181.
 • Smedal, Olaf H. 2002. New directions in anthropological kinship, Linda Stone (ed.). American Ethnologist. 29: 1052-1054.
 • Smedal, Olaf H. 2002. Andrea Katalin Molnar: Grandchildren of the Ga'e ancestors: Social organization and cosmology among the Hoga Sara of Flores. Journal of Southeast Asian Studies. 33: 365-366.
 • Smedal, Olaf H. 2002. Ting, tekst -- og tanke. 7-31. I:
  • Mundal, Else; Aagotnes, Anne. 2002. Ting og tekst. ISBN: 82-90289-80-4.
 • Smedal, Olaf H. 2002. Ngadha relationship terms in context: Description, analysis, and implications. Asian Journal of Social Science. 30: 493-524.
 • Nielsen, Finn Sivert; Smedal, Olaf H. 2001. Når utgangspunktet er som galest... Replikk til Peter Hervik. Tidsskrift for samfunnsforskning. 42: 453-458.
 • Smedal, Olaf H. 2001. Why write: On the study of anthropological texts. Anthrobase. Publisert 2001-06-01.
 • Smedal, Olaf H. 2001. Antropologi ved årtusenskiftet: om verden, hodejakt og universitetet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 12: 130-136.
 • Smedal, Olaf H. 2001. An interview with Bruce Kapferer - Part Two: Thinking about anthropology. Antropolognytt. 1. 4-10.
 • Smedal, Olaf H. 2001. Innledning: Modeller, fenomener og realiteter. 9-44. I:
  • Howell, Signe; Melhuus, Marit. 2001. Blod - Tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-555-5.
 • Smedal, Olaf H. 2001. Valerio Valeri: The forest of taboos: Morality, hunting and identity among the Huaulu of the Moluccas. Ethnos. 66: 269-271.
 • Nielsen, Finn Sivert; Smedal, Olaf H. 2000. Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Fagbokforlaget. 448 sider. ISBN: 82-7674-273-4.
 • Nielsen, Finn Sivert; Smedal, Olaf H. 2000. Antropologi på Internett. Tillegg, sider 389-421. I:
  • Nielsen, Finn Sivert; Smedal, Olaf H. 2000. Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Fagbokforlaget. 448 sider. ISBN: 82-7674-273-4.
 • Smedal, Olaf H. 2000. Blod, sæd, moral og teknologi: Hva slektskap brukes til. 117-159. I:
  • Smedal, Olaf H.; Nielsen, Finn Sivert. 2000. Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Fagbokforlaget.
 • Smedal, Olaf H. 2000. Janet Hoskins (ed.): Headhunting and the social imagination in southeast Asia. Journal of Southeast Asian Studies. 31: 182-184.
 • Smedal, Olaf H. 2000. Sociality on display: The aesthetics of Ngadha Houses. Res: Anthropology And Aesthetics. 37. 106-126.
 • Smedal, Olaf H. 2000. An Interview with Bruce Kapferer - Part One: Growing up politically. Antropolognytt. 3. 1-6.
 • Smedal, Olaf H. 1999. Antropologiske perspektiver på slektskap og samfunnsliv. Sesjon 1b, sider 68-74. I:
  • Moren, Gudmund. 1999. Historikerens rolle i samfunnet: Rapport fra norske historiedager 99. Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer. 219 sider.
 • Smedal, Olaf H. 1998. Rapport fra et seminar om komparasjon. Antropolognytt. 1. 13-19.
 • Smedal, Olaf H. 1998. Slekt og lokalsamfunn: noen sosialantropologiske påminnelser. Kapittel 1, sider 7-30. I:
  • Winge, Harald. 1998. Slekt og lokalsamfunn. Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt. 34. Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo. 159 sider.
 • Smedal, Olaf; Aarseth, Bjørn; Mikkelsen Tretvik, Aud; Rovde, Olav; Bull, Ida; Bugge Amundsen, Arne. 1998. Slekt og lokalsamfunn. ISBN: 82-90176-90-2.
 • Smedal, Olaf H. 1997. Symboler og symbolforskning slik en antropolog ser det. Kapittel 1, sider 7-22. I:
  • Christensson, Ann; Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1997. Middelalderens symboler. ISBN: 82-91320-16-0.
 • Smedal, Olaf H. 1996. Conquest and comfort: the Ngadha 'bad death' ritual. Kapittel 3, sider 43-72. I:
  • Howell, Signe. 1996. For the sake of our future: Sacrificing in eastern Indonesia. 398 sider. ISBN: 90-73782-59-7.
 • Smedal, Olaf H. 1996. Indonesia. Kapittel 19, sider 439-459. I:
  • Howell, Signe; Melhuus, Marit. 1996. Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Gyldendal Akademisk. 563 sider. ISBN: 82-417-0673-1.
 • Forsyth, Dan W.; Smedal, Olaf H. 1994. Kan praktisk talt all menneskelig handling forklares ved hjelp av fire modeller? -- oversatt fra engelsk av Olaf H. Smedal. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 5: 82-95.
 • Smedal, Olaf H. 1994. James J. Fox (ed.): Inside Indonesian Houses: Perspectives on domestic designs for living. Ethnos. 59: 271-274.
 • Smedal, Olaf H. 1994. Making place: houses, lands, and relationships among Ngadha, Central Flores. Universitetet i Oslo, Oslo. 433 sider.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Kaarhus, Randi; Smedal, Olaf H. 1992. Antropologisk vitenskapsteori: Spesialnummer, Norsk antropologisk tidsskrift, 3:1. Universitetsforlaget.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Kaarhus, Randi; Smedal, Olaf H. 1992. Antropologisk vitenskapsteori: en innledning. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 3: 3-5.
 • Smedal, Olaf H. 1992. Social anthropology, radical alterity, and culture. The Asia Pacific Journal of Anthropology. 15: 58-74.
 • Smedal, Olaf H. 1991. Affinity, consanguinity, and incest: The case of Orang Lom, Bangka, Indonesia. Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 147: 96-127.
 • Smedal, Olaf H. 1990. Hva har postmodernismen å tilby sosialantropologer? Norsk Antropologisk Tidsskrift. 1: 29-44.
 • Smedal, Olaf H. 1989. Order and difference: An ethnographic study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia. 291 sider.
 • Smedal, Olaf H. 1987. Lom - Indonesian - English & English - Lom wordlists: accompanied by four Lom texts. NUSA: Linguistic Studies of Indonesian and Other Languages in Indonesia. 28/29: 1-164.
 • Smedal, Olaf H. 1983. Power: A critical digest. Antropolognytt. 5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bøker, bokkapitler, artikler

2016a Demotion as Value: Rank infraction among the Ngadha in Flores, Indonesia. Social Analysis 60 (4): 114-133.

2016b Ngadha house society origins: The miniature evidence. I J.C.H. Lee, J.M. Prior & T.A Reuter (red.): Trajectories: Excursions with the anthropology of E.D. Douglas, s 81-102. New York: Peter Lang Publishers.

2016c Uten 'de andre', ingen ting som helst. Norsk Antropologisk Tidsskrift 26 (1): 42-47.

2015. Asal usul masyarakat rumah Ngadha: Bukti miniatur. I Julan C.H. Lee and John M. Prior (red): Pemburu yang cetakan. Anjangsana bersama karya-karya E. Douglas Lewis. Maumere: Penerbit Ledalero, s. 131-162.

2013. Courage and trust: From penniless transmigrant to affluent smallholder (and back) in Indonesian Borneo. I Eldar Bråten (red.): Embedded entrepreneurship: Market, culture, and micro-business in insular Southeast Asia. Leiden: Brill Academic Publishers, s. 167-193.

2011a. Unilineal descent and the house--again: The Ngadha, eastern Indonesia. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167(2-3):270-302.

2011b. Sosialantropologisk metode: en innføring. KulaKula, 1:25-29.

2010. Makt, motstand og motstandskritikk. En etnisk minoritetsgruppe i post-Suharto Indonesia. Norsk antropologisk tidsskrift, 21(2-3):80-96.

2009a. [red. med Knut M. Rio] Hierarchy: Persistence and transformation in social formations. Oxford & New York: Berghahn Books.

2009b. [med Knut M. Rio] Hierarchy and its alternatives: An introduction to movements of totalization and detotalization. I Knut M. Rio og Olaf H. Smedal (red.) Hierarchy: Persistence and transformation in social formations. Oxford & New York: Berghahn Books, s. 1-63.

2009c. On the value of the beast or the limit of money: Notes on the meaning of marriage prestations among the Ngadha, Central Flores (Indonesia). I Knut M. Rio og Olaf H. Smedal (red.) Hierarchy: Persistence and transformation in social formations. Oxford & New York: Berghahn Books, s. 269-297.

2009d. Hierarchy, precedence, and values: scopes for social action in Ngadhaland, central Flores. I Michael P. Vischer (red.) Precedence: Processes of differentiation in the Austronesian world. Canberra: ANU E Press, s. 209-227.

2009e. En paradoksal antropolog - Jan-Petter Blom intervjuet av Olaf H. Smedal. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 20(3):191-206.

2008. [med Knut M. Rio] Totalization and detotalization: Alternatives to hierarchy and individualism. Anthropological Theory, 8(3):233-254.

2005. Denne gaven. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 16(1):6-17.

2002a. Ting, tekst - og tanke. I Anne Ågotnes og Else Mundal (red.) Ting og tekst. Bergen: Senter for europeiske kulturstudier [Centre for European Cultural Studies], s. 7-31.

2002b. Ngadha relationship terms in context: Description, analysis, and implications. Asian Journal of Social Science, 30(3):493-524.

2001a. Innledning: Modeller, fenomener og realiteter. I Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Blod - tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge. Bergen: Fagbokforlaget, s. 9-44.

2001b. Antropologi ved årtusenskiftet: Om verden, hodejakt og universitetet. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 12(1-2):130-136.

2000a. [red. med Finn Sivert Nielsen] Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Bergen: Fagbokforlaget.

2000b. Blod, sæd, moral og teknologi: Hva slektskap brukes til. I Finn Sivert Nielsen og Olaf H. Smedal (red.) Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Bergen: Fagbokforlaget, s. 115-159.

2000c. [med Finn Sivert Nielsen] Tillegg: Antropologi på Internett, i Finn Sivert Nielsen og Olaf H. Smedal (red.) Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Bergen: Fagbokforlaget, s. 393-421.

2000d. Sociality on display: The aesthetics of Ngadha Houses. RES: Anthropology and Aesthetics, 37:106-126.

1999. Antropologiske perspektiver på slektskap og samfunnsliv. I Gudmund Moren (red.) Historikerens rolle i samfunnet. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer, pp. 68-74.

1998a. Slekt og lokalsamfunn: noen sosialantropologiske på minnelser. I Harald Winge (red.) Slekt og lokalsamfunn. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt, s. 7-30.

1998b. Rapport fra et seminar om komparasjon. Antropolognytt, 1/98:13-19.

1997. Symboler og symbolforskning slik en antropolog ser det. I Ann Christensen, Else Mundal og Ingvild Øye (red.) Middelalderens symboler. Bergen: Senter for europeiske kulturstudier [Centre for European Cultural Studies], pp. 7-22.

1996. Conquest and comfort: the Ngadha 'bad death' ritual. I Signe Howell (red.) For the sake of our future: Sacrificing in Eastern Indonesia. Leiden: CNWS, s. 43-72.

1994. Indonesia. I Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Oslo: Ad Notam Gyldendal, pp. 439-459.

1992a. [med Thomas Hylland Eriksen og Randi Kaarhus] Antropologisk vitenskapsteori: en innledning. Norsk antropologisk tidsskrift, 3(1):3-5.

1992b. [redigert med Thomas Hylland Eriksen og Randi Kaarhus] Temanummer: Antropologisk vitenskapsteori. Norsk antropologisk tidsskrift, 3(1).

1992c. Social anthropology, radical alterity, and culture. Canberra Anthropology, 15(1): 58-74.

1991. Affinity, consanguinity, and incest: The case of Orang Lom, Bangka, Indonesia. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, 147(1):96-127.

1990. Hva har postmodernismen å tilby sosialantropologer? Norsk antropologisk tidsskrift, 1 (1):29-44.

1989. Order and difference: An ethnographic study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia. Occasional Papers in Social Anthropology no. 19. Department of Social Anthropology, University of Oslo. [Se også 2003 under web-publikasjoner nedenfor.]

1987. Lom - Indonesian - English & English - Lom wordlists: accompanied by four Lom texts. NUSA: Linguistic Studies of Indonesian and Other Languages in Indonesia 28/29, Jakarta. viii, 165 s.

1983. Power: A critical digest. Antropolognytt, 5 (2/3):13-35.


Bokanmeldelser, debattinnlegg
2002d. Bokomtale. New Directions in Anthropological Kinship. (Linda Stone, ed). American Ethnologist, 29 (4):1052-1054.

2002c. Bokomtale. Grandchildren of the Ga'e ancestors: Social organization and cosmology among the Hoga Sara of Flores. (Andrea Katalin Molnar.) Journal of Southeast Asian Studies, 33 (2):365-366.

2001d. [med Finn Sivert Nielsen] Når utgangspunktet er som galest... Replikk til Peter Hervik. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 42(3):453-458.

2001c. Bokomtale. The forest of taboos: Morality, hunting and identity among the Huaulu of the Moluccas. (Valerio Valeri.) Ethnos, 66(2):269-271.

2000e. Bokomtale. Headhunting and the social imagination in southeast Asia (Janet Hoskins, ed.). Journal of Southeast Asian Studies, 31 (1):182-184.

1994. Bokomtale. Inside Indonesian Houses: Perspectives on domestic designs for living (James J. Fox, ed.). Ethnos, 59(3-4):271-274.


Leksikonartikler
1995-1998, 2004-. Ca. 80 artikler, hovedsaklig om etniske grupper i Sørøst-Asia og Oceania. Store Norske Leksikon, bind 1-15. Oslo: Kunnskapsforlaget.

2001. Signe Howell. Norsk Biografisk Leksikon. Bind 4. Oslo: Kunnskapsforlaget, pp. 408-409.


Oversettelser
[2004] Robert W. Hefner: Fredrik Barth og demokratiseringsantropologien. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 15(4):202-214.

[1996] Ladislav Holy: Det østlige Sentral-Europa. I Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 513-532.

[1996] Howard Morphy: Australia. I Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 81-101.

[1994] Dan W. Forsyth: Kan praktisk talt all menneskelig handling forklares ved hjelp av fire modeller? Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3:(2):82-95.


Web-publikasjoner
2004. [med Finn Sivert Nielsen] Antropologi på Internett [Anthropology on the internet]. [Se også 2000c over].

2003. Order and difference: An ethnographic study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia. Revidert utgave [se 1989 over].

2001f. Why write: On the study of anthropological texts. (Prøveforelesning for doktorgraden, selvvalgt emne, 1994).

2001e. An interview with Bruce Kapferer - Part Two: Thinking about anthropology. Også i Antropolognytt nr. 1 - februar: 4-10.

2000f. An interview with Bruce Kapferer - Part One: Growing up politically. Også i Antropolognytt nr. 3 - oktober: 1-6.

 

Regionalt: Sørøst-Asia, Indonesia og Malay-verdenen. Felterfaring fra Bangka, Flores og Kalimantan (indonesisk Borneo).

Tematisk: Sosial organisasjon, slektskap, ritualer, symbolisering, økonomisk antropologi, komparativ epistemologi, antropologiens historie, antropologiens vitenskapsteori.

Pågående: Sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske konsekvenser av intern migrasjon i Indonesia (Flores og Kalimantan).

Pågående: Økonomiske, politiske og økologiske konsekvenser av politisk desentralisering med empirisk vekt på gruvedrift og plantasjeetablering i Indonesia (Bangka).