Hjem
Olaf Haraldsøn Smedals bilde

Olaf Haraldsøn Smedal

Emeritus, Professor emeritus
 • E-postOlaf.Smedal@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  812
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Slektskap, ritualer, symbolisering, økonomi, materiell kultur

Disse forskningsfeltene har utkrystallisert seg dels mens feltundersøkelsene pågår, dels som et resultat av etterfølgende analytisk arbeid. Mitt første feltopphold (1983-84) blant en liten etnisk minoritet - lom-folket på øya Bangka i vest-Indonesia - gjorde meg for eksempel interessert i slektskap. Lomene har utviklet noen regler for hvem man (ikke) kan gifte seg med som slo meg som uvanlige, hvilket de viste seg å være. Slik ble min første internasjonale antropologiske publikasjon til (Smedal 1991). På mitt andre feltarbeid (1990-91), blant ngadha-folket på Flores i øst-Indonesia, var det lett å videreføre studiet av slektskap: Ngadhaene er organisert i slektsbaserte "hus", hvilket gjorde meg nysgjerrig på hvordan man skulle forstå dem i lys av for eksempel klassisk "britisk" avstamningsteori (Smedal 2002b). De samme husene er dessuten iøynefallende byggverk, overdådig dekorert med intrikate symbolske utskjæringer (Smedal 2000d). Ngadhaene har ellers et rikt rituelt liv der det ofte inngår utvekslinger av høns, griser og vannbøfler som senere ofres, og jeg har arbeidet mye med analysene av det kosmologiske grunnlaget for disse praksisene (Smedal 1996, 2009c).

Parallelt med analysene av slektskap og ritualer/symbolske praksiser har jeg vært opptatt av lomenes og ngadhaenes økonomiske tilpasninger. I boken om lomene (Smedal 1989) er økonomikapitlet det desidert største. Senere har jeg hatt en serie kortere opphold på oljepalmeplantasjer på Borneo, dit mange ngadhaer migrerte på 1990-tallet. I 2007 var jeg tilbake hos lomene der det da ble etablert en oljepalmeplantasje, i sterk konkurranse med gruvedrift (etter tinn). Sommeren 2009 tilbrakte jeg et par uker på Flores (med Rolf Scott) for å filme et sjeldent gjennomført ritual. I tiden fremover regner jeg med å studere lomenes og de utvandrede ngadhaenes ulike erfaringer som plantasjearbeidere i et komparativt perspektiv, samtidig som jeg ønsker å følge opp ritualforskningen blant ngadhaene på Flores.

 

SANT 301: Antropologisk forskningsmetode og teoriutvikling

SANT 302: Prosjektbeskrivelse og prosjektseminar

SANT 102: Sosialt liv i globalt perspektiv

 

 • Vis forfatter(e) (2021). Tilbakeblikk på status presens. Slektskapsteorienes springende punkt eller: Noen debatter dør aldri.
 • Vis forfatter(e) (2021). Social anthropology in Norway: A historical sketch.
 • Vis forfatter(e) (2021). Portals to the unseen Re-inventing ayahuasca practices, shamanism, and the anthropologist in the entheogenic field.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hverdagsliv i en Vestlandsk Industribygd: En etnografisk undersøkelse av hverdagspraksiser i endring.
 • Vis forfatter(e) (2020). A PASSION FOR CHANGE: An ethnographic study of non-conforming gender identities in Buddhist Myanmar.
 • Vis forfatter(e) (2020). "Water is life, Life is Water" - Environmental Engagements in Thailand.
 • Vis forfatter(e) (2019). For fremtidens skyld: Miljøbevissthet og livsstilsendringer blant unge voksne.
 • Vis forfatter(e) (2018). Resistance as a problem - An ethnic minority and the state in twenty-first century Indonesia. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). What do the rocks say?
 • Vis forfatter(e) (2017). Sosiale ulikheter og personlig utvikling i Sør-Korea. Modernitetens utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fieldwork practice and ethics in Asia.
 • Vis forfatter(e) (2016). World-Making in the Mountains. Post-Apocalyptic Utopianism in Southern Appalachia.
 • Vis forfatter(e) (2016). Uten "de andre", ingen ting som helst. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 42-47.
 • Vis forfatter(e) (2016). Normal control: Some reminders about the present .
 • Vis forfatter(e) (2016). Ngadha house society origins. The miniature evidence. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Goddesses of North Malabar: An Anthropological Study on Kinship and Ritual in North Malabar .
 • Vis forfatter(e) (2016). Fra tradisjon til attraksjon. Turismens påvirkning på autentisitet og tradisjoner på Gozo.
 • Vis forfatter(e) (2016). Demotion as value: Rank infraction among the Ngadha in Flores, Indonesia. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. 114-133.
 • Vis forfatter(e) (2015). What do the rocks say?
 • Vis forfatter(e) (2015). Uten 'de andre', ingen ting som helst.
 • Vis forfatter(e) (2015). Social anthropology in Norway: a nutshell history.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hodejegere og fuglesang. KulaKula. 8-9.
 • Vis forfatter(e) (2015). Asal usul masyarakat rumah Ngadha: Bukti miniatur. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Strangers among kindred family". A study of stigma, identity and consumption among North Korean defectors in South Korea.
 • Vis forfatter(e) (2014). What do the rocks say?
 • Vis forfatter(e) (2014). Participant observation in Indonesia: a beginner's tale.
 • Vis forfatter(e) (2014). Higher education in Europe: the Bologna process so far.
 • Vis forfatter(e) (2014). Editor's note. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. v-v.
 • Vis forfatter(e) (2013). Women and Family in Contemporary Urban China.
 • Vis forfatter(e) (2013). Courage and trust: From penniless transmigrant to affluent smallholder (and back) in Indonesian Borneo. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). She was lost, and is found: Rank demotion among Ngadha, Central Flores.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sacrifice, feeding, and knowledge: a view from Ngadhaland, central Flores, Indonesia.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hierarchical demotion as value: Rank infraction among Ngadha, Flores, Indonesia.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hierarchical demotion as value: Rank infraction among Ngadha, Flores, Indonesia.
 • Vis forfatter(e) (2012). An Anthropology of Marketplace Behavior. Aspects of embeddedness in Norwegian entrepreneurship in the Baltics.
 • Vis forfatter(e) (2012). An Anthropology of Marketplace Behavior.
 • Vis forfatter(e) (2011). Unilineal descent and the house--again: The Ngadha, eastern Indonesia. Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 270-302.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sosialantropologisk metode: en innføring. KulaKula. 25-29.
 • Vis forfatter(e) (2011). Healing with herbal medicine and shamanism - the healing practices of the Hmong of Northern Thailand.
 • Vis forfatter(e) (2010). Makt, motstand og motstandskritikk. En etnisk minoritetsgruppe i post-Suharto Indonesia. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 80-96.
 • Vis forfatter(e) (2009). Å lære språk før arbeid i felt.
 • Vis forfatter(e) (2009). Resistance as problem: An ethnic minority and the state in 21st century Indonesia.
 • Vis forfatter(e) (2009). Production or consumption: On the comparison of peasant economies.
 • Vis forfatter(e) (2009). Participation of local ethnic people in natural resources management in Ba Be National Park, The North East Vietnam.
 • Vis forfatter(e) (2009). On the Value of the Beast or the Limit of Money: Notes on the Meaning of Marriage Prestations among the Ngadha, Central Flores (Indonesia). 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Makt, motstand og motstandskritikk: En case fra dagens Indonesia.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hierarchy: Persistence and Transformation in Social Formations. Berghahn Books.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hierarchy, precedence, and values: scopes for social action in Ngadhaland, central Flores. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hierachy and its Alternatives: An introduction to Movements of Totalization and Detotalization. 63 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). En paradoksal antropolog. Jan-Petter Blom intervjuet av Olaf H. Smedal. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 191-206.
 • Vis forfatter(e) (2008). Totalization and detotalization: Alternatives to hierarchy and individualism. Anthropological Theory. 233-254.
 • Vis forfatter(e) (2008). From Victim to Survivor: Healing and Recvery in a Drug Addiction Trematment in San Francisco.
 • Vis forfatter(e) (2008). Creativity and its malcontents: Globalized opportunities for an ethnic minority in post-Suharto Indonesia.
 • Vis forfatter(e) (2007). Vi er alle mødre- om forsoning, kjønn og identitet blandt krigsrammede kvinnger i Nicaragua.
 • Vis forfatter(e) (2007). The People of the Forest and the Forests of the People.An Ethnographical Study of the Talang Mamak of the Bukit Tigapuluh, Riau, Indonesia.
 • Vis forfatter(e) (2007). Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 4-5.
 • Vis forfatter(e) (2007). Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 180-181.
 • Vis forfatter(e) (2007). Med regnskogen som møteplass.Et sundanesisk kosmos i en indonesisk nasjonalpark.Naturforvaltning, lokalbefolkning og vartigere i Ujung Kulon Nasjonalpark i Banten på det vestlige Java.
 • Vis forfatter(e) (2007). Igniting Identity.The Rape That Shook Okinawa.
 • Vis forfatter(e) (2007). Change and Adaptation in Rural Japan.Survival Strategies in the Making.
 • Vis forfatter(e) (2006). Voices of Dissent, Acts of Resistance.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vi har mista tradisjonen vår. Dagara-Huset i ein endringskontekst. Ein landsbystudie fra nordvest-Ghana.
 • Vis forfatter(e) (2005). Å gjøre kjønn: Performativitet og meningsskaping blandt transkjønn og andre kjønn i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2005). Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 4-5.
 • Vis forfatter(e) (2005). Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 74.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kosmopolitter og lokalister: Minoritetsstudenter i Kunming, Kina.
 • Vis forfatter(e) (2005). Integrering: Tiltak og deres virkninger for enslige mindreårige flyktninger.
 • Vis forfatter(e) (2005). Denne gaven. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 6-17.
 • Vis forfatter(e) (2005). A successful transmigrant: Embryonic capitalism?
 • Vis forfatter(e) (2004). Redaksjonelt -- Nye koster. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 129-130.
 • Vis forfatter(e) (2004). Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 200-201.
 • Vis forfatter(e) (2004). Howell, Signe. 408-409. I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fredrik Barth og demokratiseringsantropologien -- oversatt fra engelsk av Olaf H. Smedal. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 202-214.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ardener, Edwin. 1 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Det store norske leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2004). Acehnesere. 1 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Det store norske leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2003). Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 180-181.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ting, tekst -- og tanke. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Shifting Locations: Florenese in Kalimantan.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ngadha relationship terms in context: Description, analysis, and implications. Asian Journal of Social Science. 493-524.
 • Vis forfatter(e) (2002). New directions in anthropological kinship, Linda Stone (ed.). American Ethnologist. 1052-1054.
 • Vis forfatter(e) (2002). Locations and relocations: Florenese in Kalimantan.
 • Vis forfatter(e) (2002). Locations and relocations: Florenese in Kalimantan.
 • Vis forfatter(e) (2002). Andrea Katalin Molnar: Grandchildren of the Ga'e ancestors: Social organization and cosmology among the Hoga Sara of Flores. Journal of Southeast Asian Studies. 365-366.
 • Vis forfatter(e) (2001). Why write: On the study of anthropological texts. Anthrobase.
 • Vis forfatter(e) (2001). Valerio Valeri: The forest of taboos: Morality, hunting and identity among the Huaulu of the Moluccas. Ethnos. 269-271.
 • Vis forfatter(e) (2001). Når utgangspunktet er som galest... Replikk til Peter Hervik. Tidsskrift for samfunnsforskning. 453-458.
 • Vis forfatter(e) (2001). Massakrer på Borneo.
 • Vis forfatter(e) (2001). Innledning: Modeller, fenomener og realiteter. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Glimpses of the Malay world as seen through the eyes of some Norwegian anthropologists.
 • Vis forfatter(e) (2001). Antropologi ved årtusenskiftet: om verden, hodejakt og universitetet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 130-136.
 • Vis forfatter(e) (2001). An interview with Bruce Kapferer - Part Two: Thinking about anthropology. Antropolognytt. 4-10.
 • Vis forfatter(e) (2000). Sociality on display: The aesthetics of Ngadha Houses. Res: Anthropology And Aesthetics. 106-126.
 • Vis forfatter(e) (2000). Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2000). Janet Hoskins (ed.): Headhunting and the social imagination in southeast Asia. Journal of Southeast Asian Studies. 182-184.
 • Vis forfatter(e) (2000). Blod, sæd, moral og teknologi: Hva slektskap brukes til. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Antropologien i år 2000.
 • Vis forfatter(e) (2000). Antropologi på Internett. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). An Interview with Bruce Kapferer - Part One: Growing up politically. Antropolognytt. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (1999). Antropologiske perspektiver på slektskap og samfunnsliv. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Slekt og lokalsamfunn: noen sosialantropologiske påminnelser. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Slekt og lokalsamfunn. Norsk lokalhistorisk institutt.
 • Vis forfatter(e) (1998). Rapport fra et seminar om komparasjon. Antropolognytt. 13-19.
 • Vis forfatter(e) (1997). Symboler og symbolforskning slik en antropolog ser det. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Indonesia. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Conquest and comfort: the Ngadha 'bad death' ritual. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Making place: houses, lands, and relationships among Ngadha, Central Flores.
 • Vis forfatter(e) (1994). Kan praktisk talt all menneskelig handling forklares ved hjelp av fire modeller? -- oversatt fra engelsk av Olaf H. Smedal. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 82-95.
 • Vis forfatter(e) (1994). James J. Fox (ed.): Inside Indonesian Houses: Perspectives on domestic designs for living. Ethnos. 271-274.
 • Vis forfatter(e) (1992). Social anthropology, radical alterity, and culture. The Asia Pacific Journal of Anthropology. 58-74.
 • Vis forfatter(e) (1992). Antropologisk vitenskapsteori: en innledning. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 3-5.
 • Vis forfatter(e) (1992). Antropologisk vitenskapsteori: Spesialnummer, Norsk antropologisk tidsskrift, 3:1. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1991). Affinity, consanguinity, and incest: The case of Orang Lom, Bangka, Indonesia. Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 96-127.
 • Vis forfatter(e) (1990). Hva har postmodernismen å tilby sosialantropologer? Norsk Antropologisk Tidsskrift. 29-44.
 • Vis forfatter(e) (1989). Order and difference: An ethnographic study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia. 19.
 • Vis forfatter(e) (1987). Lom - Indonesian - English & English - Lom wordlists: accompanied by four Lom texts. NUSA: Linguistic studies of languages in and around Indonesia. 1-164.
 • Vis forfatter(e) (1983). Power: A critical digest. Antropolognytt.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bøker, bokkapitler, artikler

2016a Demotion as Value: Rank infraction among the Ngadha in Flores, Indonesia. Social Analysis 60 (4): 114-133.

2016b Ngadha house society origins: The miniature evidence. I J.C.H. Lee, J.M. Prior & T.A Reuter (red.): Trajectories: Excursions with the anthropology of E.D. Douglas, s 81-102. New York: Peter Lang Publishers.

2016c Uten 'de andre', ingen ting som helst. Norsk Antropologisk Tidsskrift 26 (1): 42-47.

2015. Asal usul masyarakat rumah Ngadha: Bukti miniatur. I Julan C.H. Lee and John M. Prior (red): Pemburu yang cetakan. Anjangsana bersama karya-karya E. Douglas Lewis. Maumere: Penerbit Ledalero, s. 131-162.

2013. Courage and trust: From penniless transmigrant to affluent smallholder (and back) in Indonesian Borneo. I Eldar Bråten (red.): Embedded entrepreneurship: Market, culture, and micro-business in insular Southeast Asia. Leiden: Brill Academic Publishers, s. 167-193.

2011a. Unilineal descent and the house--again: The Ngadha, eastern Indonesia. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167(2-3):270-302.

2011b. Sosialantropologisk metode: en innføring. KulaKula, 1:25-29.

2010. Makt, motstand og motstandskritikk. En etnisk minoritetsgruppe i post-Suharto Indonesia. Norsk antropologisk tidsskrift, 21(2-3):80-96.

2009a. [red. med Knut M. Rio] Hierarchy: Persistence and transformation in social formations. Oxford & New York: Berghahn Books.

2009b. [med Knut M. Rio] Hierarchy and its alternatives: An introduction to movements of totalization and detotalization. I Knut M. Rio og Olaf H. Smedal (red.) Hierarchy: Persistence and transformation in social formations. Oxford & New York: Berghahn Books, s. 1-63.

2009c. On the value of the beast or the limit of money: Notes on the meaning of marriage prestations among the Ngadha, Central Flores (Indonesia). I Knut M. Rio og Olaf H. Smedal (red.) Hierarchy: Persistence and transformation in social formations. Oxford & New York: Berghahn Books, s. 269-297.

2009d. Hierarchy, precedence, and values: scopes for social action in Ngadhaland, central Flores. I Michael P. Vischer (red.) Precedence: Processes of differentiation in the Austronesian world. Canberra: ANU E Press, s. 209-227.

2009e. En paradoksal antropolog - Jan-Petter Blom intervjuet av Olaf H. Smedal. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 20(3):191-206.

2008. [med Knut M. Rio] Totalization and detotalization: Alternatives to hierarchy and individualism. Anthropological Theory, 8(3):233-254.

2005. Denne gaven. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 16(1):6-17.

2002a. Ting, tekst - og tanke. I Anne Ågotnes og Else Mundal (red.) Ting og tekst. Bergen: Senter for europeiske kulturstudier [Centre for European Cultural Studies], s. 7-31.

2002b. Ngadha relationship terms in context: Description, analysis, and implications. Asian Journal of Social Science, 30(3):493-524.

2001a. Innledning: Modeller, fenomener og realiteter. I Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Blod - tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge. Bergen: Fagbokforlaget, s. 9-44.

2001b. Antropologi ved årtusenskiftet: Om verden, hodejakt og universitetet. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 12(1-2):130-136.

2000a. [red. med Finn Sivert Nielsen] Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Bergen: Fagbokforlaget.

2000b. Blod, sæd, moral og teknologi: Hva slektskap brukes til. I Finn Sivert Nielsen og Olaf H. Smedal (red.) Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Bergen: Fagbokforlaget, s. 115-159.

2000c. [med Finn Sivert Nielsen] Tillegg: Antropologi på Internett, i Finn Sivert Nielsen og Olaf H. Smedal (red.) Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Bergen: Fagbokforlaget, s. 393-421.

2000d. Sociality on display: The aesthetics of Ngadha Houses. RES: Anthropology and Aesthetics, 37:106-126.

1999. Antropologiske perspektiver på slektskap og samfunnsliv. I Gudmund Moren (red.) Historikerens rolle i samfunnet. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer, pp. 68-74.

1998a. Slekt og lokalsamfunn: noen sosialantropologiske på minnelser. I Harald Winge (red.) Slekt og lokalsamfunn. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt, s. 7-30.

1998b. Rapport fra et seminar om komparasjon. Antropolognytt, 1/98:13-19.

1997. Symboler og symbolforskning slik en antropolog ser det. I Ann Christensen, Else Mundal og Ingvild Øye (red.) Middelalderens symboler. Bergen: Senter for europeiske kulturstudier [Centre for European Cultural Studies], pp. 7-22.

1996. Conquest and comfort: the Ngadha 'bad death' ritual. I Signe Howell (red.) For the sake of our future: Sacrificing in Eastern Indonesia. Leiden: CNWS, s. 43-72.

1994. Indonesia. I Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Oslo: Ad Notam Gyldendal, pp. 439-459.

1992a. [med Thomas Hylland Eriksen og Randi Kaarhus] Antropologisk vitenskapsteori: en innledning. Norsk antropologisk tidsskrift, 3(1):3-5.

1992b. [redigert med Thomas Hylland Eriksen og Randi Kaarhus] Temanummer: Antropologisk vitenskapsteori. Norsk antropologisk tidsskrift, 3(1).

1992c. Social anthropology, radical alterity, and culture. Canberra Anthropology, 15(1): 58-74.

1991. Affinity, consanguinity, and incest: The case of Orang Lom, Bangka, Indonesia. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, 147(1):96-127.

1990. Hva har postmodernismen å tilby sosialantropologer? Norsk antropologisk tidsskrift, 1 (1):29-44.

1989. Order and difference: An ethnographic study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia. Occasional Papers in Social Anthropology no. 19. Department of Social Anthropology, University of Oslo. [Se også 2003 under web-publikasjoner nedenfor.]

1987. Lom - Indonesian - English & English - Lom wordlists: accompanied by four Lom texts. NUSA: Linguistic Studies of Indonesian and Other Languages in Indonesia 28/29, Jakarta. viii, 165 s.

1983. Power: A critical digest. Antropolognytt, 5 (2/3):13-35.


Bokanmeldelser, debattinnlegg
2002d. Bokomtale. New Directions in Anthropological Kinship. (Linda Stone, ed). American Ethnologist, 29 (4):1052-1054.

2002c. Bokomtale. Grandchildren of the Ga'e ancestors: Social organization and cosmology among the Hoga Sara of Flores. (Andrea Katalin Molnar.) Journal of Southeast Asian Studies, 33 (2):365-366.

2001d. [med Finn Sivert Nielsen] Når utgangspunktet er som galest... Replikk til Peter Hervik. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 42(3):453-458.

2001c. Bokomtale. The forest of taboos: Morality, hunting and identity among the Huaulu of the Moluccas. (Valerio Valeri.) Ethnos, 66(2):269-271.

2000e. Bokomtale. Headhunting and the social imagination in southeast Asia (Janet Hoskins, ed.). Journal of Southeast Asian Studies, 31 (1):182-184.

1994. Bokomtale. Inside Indonesian Houses: Perspectives on domestic designs for living (James J. Fox, ed.). Ethnos, 59(3-4):271-274.


Leksikonartikler
1995-1998, 2004-. Ca. 80 artikler, hovedsaklig om etniske grupper i Sørøst-Asia og Oceania. Store Norske Leksikon, bind 1-15. Oslo: Kunnskapsforlaget.

2001. Signe Howell. Norsk Biografisk Leksikon. Bind 4. Oslo: Kunnskapsforlaget, pp. 408-409.


Oversettelser
[2004] Robert W. Hefner: Fredrik Barth og demokratiseringsantropologien. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 15(4):202-214.

[1996] Ladislav Holy: Det østlige Sentral-Europa. I Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 513-532.

[1996] Howard Morphy: Australia. I Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 81-101.

[1994] Dan W. Forsyth: Kan praktisk talt all menneskelig handling forklares ved hjelp av fire modeller? Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3:(2):82-95.


Web-publikasjoner
2004. [med Finn Sivert Nielsen] Antropologi på Internett [Anthropology on the internet]. [Se også 2000c over].

2003. Order and difference: An ethnographic study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia. Revidert utgave [se 1989 over].

2001f. Why write: On the study of anthropological texts. (Prøveforelesning for doktorgraden, selvvalgt emne, 1994).

2001e. An interview with Bruce Kapferer - Part Two: Thinking about anthropology. Også i Antropolognytt nr. 1 - februar: 4-10.

2000f. An interview with Bruce Kapferer - Part One: Growing up politically. Også i Antropolognytt nr. 3 - oktober: 1-6.

 

Pågående: Sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske konsekvenser av intern migrasjon i Indonesia (Flores og Kalimantan).

Pågående: Økonomiske, politiske og økologiske konsekvenser av politisk desentralisering med empirisk vekt på gruvedrift og plantasjeetablering i Indonesia (Bangka).

Regionalt: Sørøst-Asia, Indonesia og Malay-verdenen. Felterfaring fra Bangka, Flores og Kalimantan (indonesisk Borneo).

Tematisk: Sosial organisasjon, slektskap, ritualer, symbolisering, økonomisk antropologi, komparativ epistemologi, antropologiens historie, antropologiens vitenskapsteori.