Hjem
Olaf H. Smedals bilde

Olaf H. Smedal

Professor
 • E-postOlaf.Smedal@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 62+47 405 52 968
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  812
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Slektskap, ritualer, symbolisering, økonomi, materiell kultur

Disse forskningsfeltene har utkrystallisert seg dels mens feltundersøkelsene pågår, dels som et resultat av etterfølgende analytisk arbeid. Mitt første feltopphold (1983-84) blant en liten etnisk minoritet - lom-folket på øya Bangka i vest-Indonesia - gjorde meg for eksempel interessert i slektskap. Lomene har utviklet noen regler for hvem man (ikke) kan gifte seg med som slo meg som uvanlige, hvilket de viste seg å være. Slik ble min første internasjonale antropologiske publikasjon til (Smedal 1991). På mitt andre feltarbeid (1990-91), blant ngadha-folket på Flores i øst-Indonesia, var det lett å videreføre studiet av slektskap: Ngadhaene er organisert i slektsbaserte "hus", hvilket gjorde meg nysgjerrig på hvordan man skulle forstå dem i lys av for eksempel klassisk "britisk" avstamningsteori (Smedal 2002b). De samme husene er dessuten iøynefallende byggverk, overdådig dekorert med intrikate symbolske utskjæringer (Smedal 2000d). Ngadhaene har ellers et rikt rituelt liv der det ofte inngår utvekslinger av høns, griser og vannbøfler som senere ofres, og jeg har arbeidet mye med analysene av det kosmologiske grunnlaget for disse praksisene (Smedal 1996, 2009c).

Parallelt med analysene av slektskap og ritualer/symbolske praksiser har jeg vært opptatt av lomenes og ngadhaenes økonomiske tilpasninger. I boken om lomene (Smedal 1989) er økonomikapitlet det desidert største. Senere har jeg hatt en serie kortere opphold på oljepalmeplantasjer på Borneo, dit mange ngadhaer migrerte på 1990-tallet. I 2007 var jeg tilbake hos lomene der det da ble etablert en oljepalmeplantasje, i sterk konkurranse med gruvedrift (etter tinn). Sommeren 2009 tilbrakte jeg et par uker på Flores (med Rolf Scott) for å filme et sjeldent gjennomført ritual. I tiden fremover regner jeg med å studere lomenes og de utvandrede ngadhaenes ulike erfaringer som plantasjearbeidere i et komparativt perspektiv, samtidig som jeg ønsker å følge opp ritualforskningen blant ngadhaene på Flores.

 

SANT 301: Antropologisk forskningsmetode og teoriutvikling

SANT 302: Prosjektbeskrivelse og prosjektseminar

SANT 102: Sosialt liv i globalt perspektiv

 

 • Østbø, Hanne. 2019. For fremtidens skyld: Miljøbevissthet og livsstilsendringer blant unge voksne.
 • Smedal, Olaf H. 2018. Resistance as a problem - An ethnic minority and the state in twenty-first century Indonesia. 32 sider.
 • Scott, Rolf. E; Smedal, Olaf H; Storaas, Frode. 2017. What do the rocks say?
 • Schulze, Marianne. 2017. Sosiale ulikheter og personlig utvikling i Sør-Korea. Modernitetens utfordringer.
 • Smedal, Olaf H. 2017. Fieldwork practice and ethics in Asia.
 • Austdal, Tord. 2016. World-Making in the Mountains. Post-Apocalyptic Utopianism in Southern Appalachia.
 • Smedal, Olaf H. 2016. Uten "de andre", ingen ting som helst. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 42-47.
 • Smedal, Olaf H. 2016. Normal control: Some reminders about the present .
 • Smedal, Olaf H. 2016. Ngadha house society origins. The miniature evidence. 22 sider.
 • Kaliyanthil Leela, Thaniya. 2016. Goddesses of North Malabar: An Anthropological Study on Kinship and Ritual in North Malabar .
 • Larsen, André Eide. 2016. Fra tradisjon til attraksjon. Turismens påvirkning på autentisitet og tradisjoner på Gozo.
 • Smedal, Olaf H. 2016. Demotion as value: Rank infraction among the Ngadha in Flores, Indonesia. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. 114-133.
 • Smedal, Olaf H. 2015. What do the rocks say?
 • Smedal, Olaf H. 2015. Uten 'de andre', ingen ting som helst.
 • Smedal, Olaf H. 2015. Social anthropology in Norway: a nutshell history.
 • Smedal, Olaf H. 2015. Hodejegere og fuglesang. KulaKula. 8-9.
 • Smedal, Olaf H. 2015. Asal usul masyarakat rumah Ngadha: Bukti miniatur. 32 sider.
 • Hamre, Aasa Elise. 2015. "Strangers among kindred family". A study of stigma, identity and consumption among North Korean defectors in South Korea.
 • Smedal, Olaf H. 2014. What do the rocks say?
 • Smedal, Olaf H. 2014. Participant observation in Indonesia: a beginner's tale.
 • Smedal, Olaf H. 2014. Higher education in Europe: the Bologna process so far.
 • Bertelsen, Bjørn Enge; Rio, Knut; Gulbrandsen, Ørnulf; Smedal, Olaf H. 2014. Editor's note. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. v-v.
 • Bøe, Camilla Aasen. 2013. Women and Family in Contemporary Urban China.
 • Smedal, Olaf H. 2013. Courage and trust: From penniless transmigrant to affluent smallholder (and back) in Indonesian Borneo. 27 sider.
 • Smedal, Olaf H. 2012. She was lost, and is found: Rank demotion among Ngadha, Central Flores.
 • Smedal, Olaf H. 2012. Sacrifice, feeding, and knowledge: a view from Ngadhaland, central Flores, Indonesia.
 • Smedal, Olaf H. 2012. Hierarchical demotion as value: Rank infraction among Ngadha, Flores, Indonesia.
 • Smedal, Olaf H. 2012. Hierarchical demotion as value: Rank infraction among Ngadha, Flores, Indonesia.
 • Cimdina, Agnese. 2012. An Anthropology of Marketplace Behavior. Aspects of embeddedness in Norwegian entrepreneurship in the Baltics.
 • Agnese, Cimdina. 2012. An Anthropology of Marketplace Behavior.
 • Smedal, Olaf H. 2011. Unilineal descent and the house--again: The Ngadha, eastern Indonesia. Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 270-302.
 • Smedal, Olaf H. 2011. Sosialantropologisk metode: en innføring. KulaKula. 25-29.
 • Arnesen, Oda Agnethe Fjørtoft. 2011. Healing with herbal medicine and shamanism - the healing practices of the Hmong of Northern Thailand.
 • Smedal, Olaf H. 2010. Makt, motstand og motstandskritikk. En etnisk minoritetsgruppe i post-Suharto Indonesia. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 80-96.
 • Smedal, Olaf H. 2009. Å lære språk før arbeid i felt.
 • Smedal, Olaf H. 2009. Resistance as problem: An ethnic minority and the state in 21st century Indonesia.
 • Smedal, Olaf H. 2009. Production or consumption: On the comparison of peasant economies.
 • Ngoc, Vy Ngan. 2009. Participation of local ethnic people in natural resources management in Ba Be National Park, The North East Vietnam.
 • Smedal, Olaf H. 2009. On the Value of the Beast or the Limit of Money: Notes on the Meaning of Marriage Prestations among the Ngadha, Central Flores (Indonesia). 29 sider.
 • Smedal, Olaf H. 2009. Makt, motstand og motstandskritikk: En case fra dagens Indonesia.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2009. Hierarchy: Persistence and Transformation in Social Formations. Berghahn Books.
 • Smedal, Olaf H. 2009. Hierarchy, precedence, and values: scopes for social action in Ngadhaland, central Flores. 19 sider.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2009. Hierachy and its Alternatives: An introduction to Movements of Totalization and Detotalization. 63 sider.
 • Smedal, Olaf H. 2009. En paradoksal antropolog. Jan-Petter Blom intervjuet av Olaf H. Smedal. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 191-206.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2008. Totalization and detotalization: Alternatives to hierarchy and individualism. Anthropological Theory. 233-254.
 • Kirkwood Brown, Astri Fiona. 2008. From Victim to Survivor: Healing and Recvery in a Drug Addiction Trematment in San Francisco.
 • Smedal, Olaf H. 2008. Creativity and its malcontents: Globalized opportunities for an ethnic minority in post-Suharto Indonesia.
 • Spangelo, Ingebjørg. 2007. Vi er alle mødre- om forsoning, kjønn og identitet blandt krigsrammede kvinnger i Nicaragua.
 • Stokke, Mai Hege. 2007. The People of the Forest and the Forests of the People.An Ethnographical Study of the Talang Mamak of the Bukit Tigapuluh, Riau, Indonesia.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2007. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 4-5.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2007. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 180-181.
 • Vangsnes, Anette. 2007. Med regnskogen som møteplass.Et sundanesisk kosmos i en indonesisk nasjonalpark.Naturforvaltning, lokalbefolkning og vartigere i Ujung Kulon Nasjonalpark i Banten på det vestlige Java.
 • Strømmen, Kjersti. 2007. Igniting Identity.The Rape That Shook Okinawa.
 • Brown, Johanna. 2007. Change and Adaptation in Rural Japan.Survival Strategies in the Making.
 • Austdal, Tord. 2006. Voices of Dissent, Acts of Resistance.
 • Malmfrid, Lia. 2006. Vi har mista tradisjonen vår. Dagara-Huset i ein endringskontekst. Ein landsbystudie fra nordvest-Ghana.
 • Rasmussen, Marit Vaula. 2005. Å gjøre kjønn: Performativitet og meningsskaping blandt transkjønn og andre kjønn i Norge.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2005. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 74.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2005. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 4-5.
 • Haug, Siri Elisabeth. 2005. Kosmopolitter og lokalister: Minoritetsstudenter i Kunming, Kina.
 • Oen, Anja. 2005. Integrering: Tiltak og deres virkninger for enslige mindreårige flyktninger.
 • Smedal, Olaf H. 2005. Denne gaven. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 6-17.
 • Smedal, Olaf H. 2005. A successful transmigrant: Embryonic capitalism?
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2004. Redaksjonelt -- Nye koster. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 129-130.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2004. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 200-201.
 • Smedal, Olaf H. 2004. Howell, Signe. 408-409. I:
  • Arntsen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2004. Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Hefner, Robert W; Smedal, Olaf H. 2004. Fredrik Barth og demokratiseringsantropologien -- oversatt fra engelsk av Olaf H. Smedal. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 202-214.
 • Smedal, Olaf H. 2004. Ardener, Edwin. 1 sider. I:
  • Forsgren, Arne. 2004. Det store norske leksikon.
 • Smedal, Olaf H. 2004. Acehnesere. 1 sider. I:
  • Forsgren, Arne. 2004. Det store norske leksikon.
 • Rio, Knut Mikjel; Smedal, Olaf H. 2003. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 180-181.
 • Smedal, Olaf H. 2002. Ting, tekst -- og tanke. 25 sider.
 • Smedal, Olaf H. 2002. Shifting Locations: Florenese in Kalimantan.
 • Smedal, Olaf H. 2002. Ngadha relationship terms in context: Description, analysis, and implications. Asian Journal of Social Science. 493-524.
 • Smedal, Olaf H. 2002. New directions in anthropological kinship, Linda Stone (ed.). American Ethnologist. 1052-1054.
 • Smedal, Olaf H. 2002. Locations and relocations: Florenese in Kalimantan.
 • Smedal, Olaf H. 2002. Locations and relocations: Florenese in Kalimantan.
 • Smedal, Olaf H. 2002. Andrea Katalin Molnar: Grandchildren of the Ga'e ancestors: Social organization and cosmology among the Hoga Sara of Flores. Journal of Southeast Asian Studies. 365-366.
 • Smedal, Olaf H. 2001. Why write: On the study of anthropological texts. Anthrobase.
 • Smedal, Olaf H. 2001. Valerio Valeri: The forest of taboos: Morality, hunting and identity among the Huaulu of the Moluccas. Ethnos. 269-271.
 • Nielsen, Finn Sivert; Smedal, Olaf H. 2001. Når utgangspunktet er som galest... Replikk til Peter Hervik. Tidsskrift for samfunnsforskning. 453-458.
 • Smedal, Olaf H. 2001. Massakrer på Borneo.
 • Smedal, Olaf H. 2001. Innledning: Modeller, fenomener og realiteter. 36 sider.
 • Smedal, Olaf H. 2001. Glimpses of the Malay world as seen through the eyes of some Norwegian anthropologists.
 • Smedal, Olaf H. 2001. Antropologi ved årtusenskiftet: om verden, hodejakt og universitetet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 130-136.
 • Smedal, Olaf H. 2001. An interview with Bruce Kapferer - Part Two: Thinking about anthropology. Antropolognytt. 4-10.
 • Smedal, Olaf H. 2000. Sociality on display: The aesthetics of Ngadha Houses. Res: Anthropology And Aesthetics. 106-126.
 • Nielsen, Finn Sivert; Smedal, Olaf H. 2000. Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Fagbokforlaget.
 • Smedal, Olaf H. 2000. Janet Hoskins (ed.): Headhunting and the social imagination in southeast Asia. Journal of Southeast Asian Studies. 182-184.
 • Smedal, Olaf H. 2000. Blod, sæd, moral og teknologi: Hva slektskap brukes til. 43 sider.
 • Smedal, Olaf H. 2000. Antropologien i år 2000.
 • Nielsen, Finn Sivert; Smedal, Olaf H. 2000. Antropologi på Internett. 33 sider.
 • Smedal, Olaf H. 2000. An Interview with Bruce Kapferer - Part One: Growing up politically. Antropolognytt. 1-6.
 • Smedal, Olaf H. 1999. Antropologiske perspektiver på slektskap og samfunnsliv. 7 sider.
 • Smedal, Olaf H. 1998. Slekt og lokalsamfunn: noen sosialantropologiske påminnelser. 24 sider.
 • Smedal, Olaf; Aarseth, Bjørn; Mikkelsen Tretvik, Aud; Rovde, Olav; Bull, Ida; Bugge Amundsen, Arne. 1998. Slekt og lokalsamfunn. Norsk lokalhistorisk institutt.
 • Smedal, Olaf H. 1998. Rapport fra et seminar om komparasjon. Antropolognytt. 13-19.
 • Smedal, Olaf H. 1997. Symboler og symbolforskning slik en antropolog ser det. 16 sider.
 • Smedal, Olaf H. 1996. Indonesia. 21 sider.
 • Smedal, Olaf H. 1996. Conquest and comfort: the Ngadha 'bad death' ritual. 30 sider.
 • Smedal, Olaf H. 1994. Making place: houses, lands, and relationships among Ngadha, Central Flores.
 • Forsyth, Dan W.; Smedal, Olaf H. 1994. Kan praktisk talt all menneskelig handling forklares ved hjelp av fire modeller? -- oversatt fra engelsk av Olaf H. Smedal. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 82-95.
 • Smedal, Olaf H. 1994. James J. Fox (ed.): Inside Indonesian Houses: Perspectives on domestic designs for living. Ethnos. 271-274.
 • Smedal, Olaf H. 1992. Social anthropology, radical alterity, and culture. The Asia Pacific Journal of Anthropology. 58-74.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Kaarhus, Randi; Smedal, Olaf H. 1992. Antropologisk vitenskapsteori: en innledning. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 3-5.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Kaarhus, Randi; Smedal, Olaf H. 1992. Antropologisk vitenskapsteori: Spesialnummer, Norsk antropologisk tidsskrift, 3:1. Universitetsforlaget.
 • Smedal, Olaf H. 1991. Affinity, consanguinity, and incest: The case of Orang Lom, Bangka, Indonesia. Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 96-127.
 • Smedal, Olaf H. 1990. Hva har postmodernismen å tilby sosialantropologer? Norsk Antropologisk Tidsskrift. 29-44.
 • Smedal, Olaf H. 1989. Order and difference: An ethnographic study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia. 19.
 • Smedal, Olaf H. 1987. Lom - Indonesian - English & English - Lom wordlists: accompanied by four Lom texts. NUSA: Linguistic studies of languages in and around Indonesia. 1-164.
 • Smedal, Olaf H. 1983. Power: A critical digest. Antropolognytt.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bøker, bokkapitler, artikler

2016a Demotion as Value: Rank infraction among the Ngadha in Flores, Indonesia. Social Analysis 60 (4): 114-133.

2016b Ngadha house society origins: The miniature evidence. I J.C.H. Lee, J.M. Prior & T.A Reuter (red.): Trajectories: Excursions with the anthropology of E.D. Douglas, s 81-102. New York: Peter Lang Publishers.

2016c Uten 'de andre', ingen ting som helst. Norsk Antropologisk Tidsskrift 26 (1): 42-47.

2015. Asal usul masyarakat rumah Ngadha: Bukti miniatur. I Julan C.H. Lee and John M. Prior (red): Pemburu yang cetakan. Anjangsana bersama karya-karya E. Douglas Lewis. Maumere: Penerbit Ledalero, s. 131-162.

2013. Courage and trust: From penniless transmigrant to affluent smallholder (and back) in Indonesian Borneo. I Eldar Bråten (red.): Embedded entrepreneurship: Market, culture, and micro-business in insular Southeast Asia. Leiden: Brill Academic Publishers, s. 167-193.

2011a. Unilineal descent and the house--again: The Ngadha, eastern Indonesia. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167(2-3):270-302.

2011b. Sosialantropologisk metode: en innføring. KulaKula, 1:25-29.

2010. Makt, motstand og motstandskritikk. En etnisk minoritetsgruppe i post-Suharto Indonesia. Norsk antropologisk tidsskrift, 21(2-3):80-96.

2009a. [red. med Knut M. Rio] Hierarchy: Persistence and transformation in social formations. Oxford & New York: Berghahn Books.

2009b. [med Knut M. Rio] Hierarchy and its alternatives: An introduction to movements of totalization and detotalization. I Knut M. Rio og Olaf H. Smedal (red.) Hierarchy: Persistence and transformation in social formations. Oxford & New York: Berghahn Books, s. 1-63.

2009c. On the value of the beast or the limit of money: Notes on the meaning of marriage prestations among the Ngadha, Central Flores (Indonesia). I Knut M. Rio og Olaf H. Smedal (red.) Hierarchy: Persistence and transformation in social formations. Oxford & New York: Berghahn Books, s. 269-297.

2009d. Hierarchy, precedence, and values: scopes for social action in Ngadhaland, central Flores. I Michael P. Vischer (red.) Precedence: Processes of differentiation in the Austronesian world. Canberra: ANU E Press, s. 209-227.

2009e. En paradoksal antropolog - Jan-Petter Blom intervjuet av Olaf H. Smedal. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 20(3):191-206.

2008. [med Knut M. Rio] Totalization and detotalization: Alternatives to hierarchy and individualism. Anthropological Theory, 8(3):233-254.

2005. Denne gaven. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 16(1):6-17.

2002a. Ting, tekst - og tanke. I Anne Ågotnes og Else Mundal (red.) Ting og tekst. Bergen: Senter for europeiske kulturstudier [Centre for European Cultural Studies], s. 7-31.

2002b. Ngadha relationship terms in context: Description, analysis, and implications. Asian Journal of Social Science, 30(3):493-524.

2001a. Innledning: Modeller, fenomener og realiteter. I Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Blod - tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge. Bergen: Fagbokforlaget, s. 9-44.

2001b. Antropologi ved årtusenskiftet: Om verden, hodejakt og universitetet. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 12(1-2):130-136.

2000a. [red. med Finn Sivert Nielsen] Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Bergen: Fagbokforlaget.

2000b. Blod, sæd, moral og teknologi: Hva slektskap brukes til. I Finn Sivert Nielsen og Olaf H. Smedal (red.) Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Bergen: Fagbokforlaget, s. 115-159.

2000c. [med Finn Sivert Nielsen] Tillegg: Antropologi på Internett, i Finn Sivert Nielsen og Olaf H. Smedal (red.) Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Bergen: Fagbokforlaget, s. 393-421.

2000d. Sociality on display: The aesthetics of Ngadha Houses. RES: Anthropology and Aesthetics, 37:106-126.

1999. Antropologiske perspektiver på slektskap og samfunnsliv. I Gudmund Moren (red.) Historikerens rolle i samfunnet. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer, pp. 68-74.

1998a. Slekt og lokalsamfunn: noen sosialantropologiske på minnelser. I Harald Winge (red.) Slekt og lokalsamfunn. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt, s. 7-30.

1998b. Rapport fra et seminar om komparasjon. Antropolognytt, 1/98:13-19.

1997. Symboler og symbolforskning slik en antropolog ser det. I Ann Christensen, Else Mundal og Ingvild Øye (red.) Middelalderens symboler. Bergen: Senter for europeiske kulturstudier [Centre for European Cultural Studies], pp. 7-22.

1996. Conquest and comfort: the Ngadha 'bad death' ritual. I Signe Howell (red.) For the sake of our future: Sacrificing in Eastern Indonesia. Leiden: CNWS, s. 43-72.

1994. Indonesia. I Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Oslo: Ad Notam Gyldendal, pp. 439-459.

1992a. [med Thomas Hylland Eriksen og Randi Kaarhus] Antropologisk vitenskapsteori: en innledning. Norsk antropologisk tidsskrift, 3(1):3-5.

1992b. [redigert med Thomas Hylland Eriksen og Randi Kaarhus] Temanummer: Antropologisk vitenskapsteori. Norsk antropologisk tidsskrift, 3(1).

1992c. Social anthropology, radical alterity, and culture. Canberra Anthropology, 15(1): 58-74.

1991. Affinity, consanguinity, and incest: The case of Orang Lom, Bangka, Indonesia. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, 147(1):96-127.

1990. Hva har postmodernismen å tilby sosialantropologer? Norsk antropologisk tidsskrift, 1 (1):29-44.

1989. Order and difference: An ethnographic study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia. Occasional Papers in Social Anthropology no. 19. Department of Social Anthropology, University of Oslo. [Se også 2003 under web-publikasjoner nedenfor.]

1987. Lom - Indonesian - English & English - Lom wordlists: accompanied by four Lom texts. NUSA: Linguistic Studies of Indonesian and Other Languages in Indonesia 28/29, Jakarta. viii, 165 s.

1983. Power: A critical digest. Antropolognytt, 5 (2/3):13-35.


Bokanmeldelser, debattinnlegg
2002d. Bokomtale. New Directions in Anthropological Kinship. (Linda Stone, ed). American Ethnologist, 29 (4):1052-1054.

2002c. Bokomtale. Grandchildren of the Ga'e ancestors: Social organization and cosmology among the Hoga Sara of Flores. (Andrea Katalin Molnar.) Journal of Southeast Asian Studies, 33 (2):365-366.

2001d. [med Finn Sivert Nielsen] Når utgangspunktet er som galest... Replikk til Peter Hervik. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 42(3):453-458.

2001c. Bokomtale. The forest of taboos: Morality, hunting and identity among the Huaulu of the Moluccas. (Valerio Valeri.) Ethnos, 66(2):269-271.

2000e. Bokomtale. Headhunting and the social imagination in southeast Asia (Janet Hoskins, ed.). Journal of Southeast Asian Studies, 31 (1):182-184.

1994. Bokomtale. Inside Indonesian Houses: Perspectives on domestic designs for living (James J. Fox, ed.). Ethnos, 59(3-4):271-274.


Leksikonartikler
1995-1998, 2004-. Ca. 80 artikler, hovedsaklig om etniske grupper i Sørøst-Asia og Oceania. Store Norske Leksikon, bind 1-15. Oslo: Kunnskapsforlaget.

2001. Signe Howell. Norsk Biografisk Leksikon. Bind 4. Oslo: Kunnskapsforlaget, pp. 408-409.


Oversettelser
[2004] Robert W. Hefner: Fredrik Barth og demokratiseringsantropologien. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 15(4):202-214.

[1996] Ladislav Holy: Det østlige Sentral-Europa. I Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 513-532.

[1996] Howard Morphy: Australia. I Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 81-101.

[1994] Dan W. Forsyth: Kan praktisk talt all menneskelig handling forklares ved hjelp av fire modeller? Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3:(2):82-95.


Web-publikasjoner
2004. [med Finn Sivert Nielsen] Antropologi på Internett [Anthropology on the internet]. [Se også 2000c over].

2003. Order and difference: An ethnographic study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia. Revidert utgave [se 1989 over].

2001f. Why write: On the study of anthropological texts. (Prøveforelesning for doktorgraden, selvvalgt emne, 1994).

2001e. An interview with Bruce Kapferer - Part Two: Thinking about anthropology. Også i Antropolognytt nr. 1 - februar: 4-10.

2000f. An interview with Bruce Kapferer - Part One: Growing up politically. Også i Antropolognytt nr. 3 - oktober: 1-6.

 

Regionalt: Sørøst-Asia, Indonesia og Malay-verdenen. Felterfaring fra Bangka, Flores og Kalimantan (indonesisk Borneo).

Tematisk: Sosial organisasjon, slektskap, ritualer, symbolisering, økonomisk antropologi, komparativ epistemologi, antropologiens historie, antropologiens vitenskapsteori.

Pågående: Sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske konsekvenser av intern migrasjon i Indonesia (Flores og Kalimantan).

Pågående: Økonomiske, politiske og økologiske konsekvenser av politisk desentralisering med empirisk vekt på gruvedrift og plantasjeetablering i Indonesia (Bangka).