Hjem
 • E-postOlav.Elgvin@uib.no
 • Telefon+47 979 68 950
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er postdoktor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, og jobber på CanCode-prosjektet. Jeg forsvarte doktorgraden min ved Institutt for sammenlignende politikk ved UiB i desember 2020. Doktorgradsavhandlingen min var en monografi om den historiske utviklingen til Islamsk Råd Norge. Grovt oppsummert er det en organisasjonsstudie som handler om utfordringene ved å representere islam i et vesteuropeisk land som Norge. Jeg jobber nå med å gjøre om denne oppgaven til en bok.

I postdoktor-prosjektet jeg er i gang med på Cancode-prosjektet (2021-2024), beveger jeg meg fra å studere organisasjoner til å studere tekster. Jeg vil se på hvordan islamske tekster blir kanonisert i norsk sammenheng, ved å ta utgangspunkt i oversettelse. Hvilke islamske tekster oversettes, og hvorfor? Hva forteller prosessen med å oversette disse tekstene om utviklingen i den islamske tenkningen i Norge og Skandinavia mer generelt?

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning. 257-284.
 • Vis forfatter(e) 2014. Migrasjonssosiologiens svarte boks? Sosialpsykologiske prosesser i møtet mellom innvandrere og det norske samfunnet. Sosiologi i dag. 11-31.
 • Vis forfatter(e) 2013. Nytt land, ny religiøsitet? Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. 63-90.
 • Vis forfatter(e) 2013. Ideas Do Matter: Politics And The Islamic Tradition Among Muslim Religious Leaders In Norway. Nordic Journal of Religion and Society. 141-156.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2014. Demokrati og deltakelse i den nordiske modellen. Knirker det i gulvet? .
 • Vis forfatter(e) 2013. Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Innvandrerne som skulle klare seg selv. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. "Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - i forskning og norsk politikk".
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. Contested loyalty and ideological schizophrenia: Political commitments among Muslims in the West.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2013. Bourdieu: Et elstersk forsvar. Morgenbladet. 4 sider.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2013. Tre bud for religionskritikk. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Tore Tvedt, afrikaner-kritiker. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2014. Frykter muslimer isoleres i Norge.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) 2012. Teorier og politikk: Fortellinger om multikulturalismens død.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Norway. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Norway. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Norway.
 • Vis forfatter(e) 2012. "Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring”. 15 sider.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) 2011. Bestemme selv? – Autonomi i partnervalg blant norsk minoritetsungdom. 84-89.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2014. Norway [Yearbook of Muslims in Europe vol. 7 ed. Scharbrodt, O.]. 436-450. I:
  • Vis forfatter(e) 2014. Yearbook of Muslims in Europe, Volume 6. Brill Academic Publishers.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.