Hjem
 • E-postOlav.Elgvin@uib.no
 • Telefon+47 979 68 950
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Tidsskriftartikler
 • Friberg, Jon Horgen; Elgvin, Olav. 2016. Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning. 56: 257-284. doi: 10.18261
 • Elgvin, Olav; Friberg, Jon Horgen. 2014. Migrasjonssosiologiens svarte boks? Sosialpsykologiske prosesser i møtet mellom innvandrere og det norske samfunnet. Sosiologi i dag. 44: 11-31.
 • Elgvin, Olav. 2013. Tore Tvedt, afrikaner-kritiker. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2013-02-15.
 • Elgvin, Olav. 2013. Tre bud for religionskritikk. Klassekampen. Publisert 2013-12-17.
 • Elgvin, Olav. 2013. Bourdieu: Et elstersk forsvar. Morgenbladet. 4 sider. Publisert 2013-09-27.
 • Elgvin, Olav. 2013. Ideas Do Matter: Politics And The Islamic Tradition Among Muslim Religious Leaders In Norway. Nordic Journal of Religion and Society. 26: 141-156.
 • Elgvin, Olav; Tronstad, Kristian Rose. 2013. Nytt land, ny religiøsitet? Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. 54: 63-90.
Rapporter/avhandlinger
 • Hernes, Gudmund; Elgvin, Olav. 2014. Demokrati og deltakelse i den nordiske modellen. Knirker det i gulvet? Fafo, Oslo. 72 sider.
 • Elgvin, Olav; Bue, Kristine; Grønningsæter, Arne Backer. 2013. Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper. Fafo, Oslo. 122 sider.
Bokkapitler
 • Bangstad, Sindre; Elgvin, Olav. 2014. Norway [Yearbook of Muslims in Europe vol. 7 ed. Scharbrodt, O.]. Kapittel 31, sider 436-450. I:
  • Nielsen, Jørgen S. 2014. Yearbook of Muslims in Europe, Volume 6. Brill Academic Publishers. 666 sider. ISBN: 9789004277540.
 • Rogstad, Jon Christian; Elgvin, Olav. 2012. "Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring”. Kapittel 10, sider 152-166. I:
  • Indregard, Sigve. 2012. Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Flamme forlag. 429 sider. ISBN: 978-82-02-38170-7.
 • Grødem, Anne Skevik; Elgvin, Olav. 2011. Bestemme selv? – Autonomi i partnervalg blant norsk minoritetsungdom. Del 1, sider 84-89. I:
  • Lossius, Katrine Bakke; Munch, Merete; Lien, Solfrid; Salole, Lill. 2011. Ikke bare tvangsekteskap. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 240 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.