Hjem
 • E-postolav.elgvin@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er postdoktor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, og jobber på CanCode-prosjektet. Jeg forsvarte doktorgraden min ved Institutt for sammenlignende politikk ved UiB i desember 2020. Doktorgradsavhandlingen min var en monografi om den historiske utviklingen til Islamsk Råd Norge. Grovt oppsummert er det en organisasjonsstudie som handler om utfordringene ved å representere islam i et vesteuropeisk land som Norge. Jeg jobber nå med å gjøre om denne oppgaven til en bok.

I postdoktor-prosjektet jeg er i gang med på Cancode-prosjektet (2021-2024), beveger jeg meg fra å studere organisasjoner til å studere tekster. Jeg vil se på hvordan islamske tekster blir kanonisert i norsk sammenheng, ved å ta utgangspunkt i oversettelse. Hvilke islamske tekster oversettes, og hvorfor? Hva forteller prosessen med å oversette disse tekstene om utviklingen i den islamske tenkningen i Norge og Skandinavia mer generelt?

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). For the Greater Good: Common Goals and Institutional Sunni-Shi'a Cooperation in Norway. Journal of Muslims in Europe. 15-35.
 • Vis forfatter(e) (2022). Regulations in flux Theology, politics, and halal slaughter in Norway . Tidsskrift for Islamforskning (TIFO).
 • Vis forfatter(e) (2021). Teologi og tilpasning: Skillelinjer og konfliktlinjer i norsk organisert islam. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 41-65.
 • Vis forfatter(e) (2021). Strukturell rasisme i Norge: en funksjonalistisk tilnærming til rasisme uten rasister. Tidsskrift for samfunnsforskning. 99-105.
 • Vis forfatter(e) (2021). Dialog, interessekamp og integrasjon: Islamsk Råd Norge og det norske samfunnet siden 1993. Kirke og kultur. 380-400.
 • Vis forfatter(e) (2016). Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning. 257-284.
 • Vis forfatter(e) (2014). Migrasjonssosiologiens svarte boks? Sosialpsykologiske prosesser i møtet mellom innvandrere og det norske samfunnet. Sosiologi i dag. 11-31.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nytt land, ny religiøsitet? Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. 63-90.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ideas Do Matter: Politics And The Islamic Tradition Among Muslim Religious Leaders In Norway. Nordic Journal of Religion and Society. 141-156.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2014). Kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Demokrati og deltakelse i den nordiske modellen. Knirker det i gulvet? .
 • Vis forfatter(e) (2013). Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Innvandrerne som skulle klare seg selv. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). "Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - i forskning og norsk politikk".
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvilke stemmer får komme til orde? – Muligheter og utfordringer i den offentlige samtalen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Canonization of Islamic texts in contemporary Europe: Using translation as a lens.
 • Vis forfatter(e) (2014). Contested loyalty and ideological schizophrenia: Political commitments among Muslims in the West.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Bourdieu: Et elstersk forsvar. Morgenbladet. 4 sider.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2013). Tre bud for religionskritikk. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tore Tvedt, afrikaner-kritiker. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). Between a Rock and a Hard Place. The Islamic Council of Norway and the Challenge of Representing Islam in Europe.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2014). Frykter muslimer isoleres i Norge.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2012). Teorier og politikk: Fortellinger om multikulturalismens død.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Norway.
 • Vis forfatter(e) (2023). Den norske dialogmodellen: Representasjon og dialog som svar på kulturell ulikhet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Norway. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norway. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norway.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring”. 15 sider.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2011). Bestemme selv? – Autonomi i partnervalg blant norsk minoritetsungdom. 84-89.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Samtale og strid. Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. FAFO-rapport.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2014). Norway [Yearbook of Muslims in Europe vol. 7 ed. Scharbrodt, O.]. 436-450. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Yearbook of Muslims in Europe, Volume 6. Brill Academic Publishers.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.