Hjem
Olav Korsness bilde

Olav Korsnes

Emeritus
 • E-postolav.korsnes@uib.no
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi

 • Arbeidssosiologi
 • Sosial mobilitet
 • Makt og eliter

Aktuelle prosjekter:

Elites in an Egalitarian Society: Recruitment, Reproduction and Circulation

Avsluttet prosjekt 2009-2012:  http://www.uib.no/fg/akeku/38418/elites-egalitarian-society-recruitment-reproduction-and-circulation

New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elite

Forskningsprosjekt finansiert av NFR-ISPSAM for perioden 2012-2015:  http://www.uib.no/fg/akeku/43138/new-directions-studies-social-differentiation-power-class-status-and-elite

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). CIRCULATION AT THE TOP: ELITES, SOCIAL MOBILITY AND INTERGENERATIONAL CAPITAL CONVERSION. Revista Pós Ciências Sociais. 189-208.
 • Vis forfatter(e) (2017). «Øvst ved bordet?» Ein analyse av symbolske kapitalhierarki ved Noregs Banks årsmiddag. Tidsskrift for samfunnsforskning. 5-35.
 • Vis forfatter(e) (2016). Women in the Field of Power. Sociologica – International Journal for Sociological Debate. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Héritiers et outsiders. Construire le champ du pouvoir en Norvège. Actes de la Recherche en Sciences Sociales. 85-103.
 • Vis forfatter(e) (2011). Social capital in the field of power: the case of Norway. Sociological Review. 86-108.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nedturar. Deklassering i det seinmoderne Noreg. Nytt Norsk Tidsskrift. 46-59.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Norwegian field of power anno 2000. European Societies.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Norwegian field of power anno 2000. European Societies. 245-274.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sosial kapital-strukturar i norske elitar. Tidsskrift for samfunnsforskning. 467-502.
 • Vis forfatter(e) (2004). Educational Mobility Trajectories and Mobility Barriers in the Norwegian Social Space. International Journal of Contemporary Sociology. 163-189.
 • Vis forfatter(e) (2003). Introduksjon til jubileumsnummer. Sosiologisk Tidsskrift. 3-5.
 • Vis forfatter(e) (1999). Economic Sociology - Past and Present, with a View to the Future. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 49-63.
 • Vis forfatter(e) (1998). Jern og Metall. Olav Korsnes og Knut Venneslan i samtale med Replikk. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 2-10.
 • Vis forfatter(e) (1997). Problemer og utfordringer ved et strukturalistisk-konstruktivistisk perspektiv. Sosiologisk Tidsskrift. 179-196.
 • Vis forfatter(e) (1988). Tverrfaglighetens problem i arbeidslivsforskningen - tre ulike angrepsmåter. Sosiologi i dag. 89-105.
 • Vis forfatter(e) (1982). Bravermanisme og Bravermani - diagnose og forslag til terapi. Tidsskrift for samfunnsforskning. 597-608.
 • Vis forfatter(e) (1980). Etter Braverman - Quo Vadis? Sosiologi i dag. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (1979). Duality in the Role of Unions and Unionists: the case of Norway. British Journal of Industrial Relations. 362-375.
 • Vis forfatter(e) (1978). Trade Unions - Resource or Regulation? Acta Sociologica. 197-215.
 • Vis forfatter(e) (1977). Makt og avmakt i arbeids- og fagorganisasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning. 14.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2003). Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og –barrierar i norske elitar. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar. 71. 71. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Yrkessosialisering og former for yrkesidentitet. En presentasjon av en artikkel av Claude Dubar. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Tverrfaglighet og historisk-sosiologiske konstruksjoner av forskningsobjektet. Teoretiske refleksjoner omkring studiet av omstillinger i arbeidslivet, i: Historie og sosiologi. Tre innlegg. .
 • Vis forfatter(e) (1990). On the Social Construction of the Skilled Industrial Worker. .
 • Vis forfatter(e) (1989). Teoretiske problemer, forskningspraksis og forskningspolitikk i studiet av omstillinger i arbeidslivet, i: Arbeidslivsforskning på viddene? Rapport Finseseminaret mai 1989. .
 • Vis forfatter(e) (1989). Evalueringsrapport Arbetsvetenskapliga kollegiet, Gøteborg. i: Disiplin og nyskaping. Tverrfaglighet og forskningspolitikken i 90-åra. .
 • Vis forfatter(e) (1989). Disiplin og nyskaping. Tverrfaglighet og forskningspolitikken i 90-åra. .
 • Vis forfatter(e) (1988). Working life research and the peculiarity of industrial relations in Norway. Norwegian working life in a comparative perspective. .
 • Vis forfatter(e) (1988). Universalisme og komparativ metode. To innlegg om arbeidslivsforskning. .
 • Vis forfatter(e) (1988). Arbeidspolitikk som forskningsprogram. Perspektiver og problemer. .
 • Vis forfatter(e) (1988). Arbeidslivsforskning - forsøk på en nyorientering. i: Industrialisering og arbeidsliv. Rapport fra II. Nordiske arbeidslivskonferanse 30.10-1.11.19 Voss. .
 • Vis forfatter(e) (1987). Arbeitspolitik als Forschungsprogram. Perspektiven und Probleme. .
 • Vis forfatter(e) (1984). Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982. .
 • Vis forfatter(e) (1983). Arbeidsprosessers sosiale organisering. 7. 7. .
 • Vis forfatter(e) (1981). Ledelsesstrategier og arbeidermotstand i det kapitalistiske foretaket. 2. 2. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2010). Klassenedturar.
 • Vis forfatter(e) (1997). Comparative Methodology. Some personal lessons.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Les femmes dans le champ de pouvoir.
 • Vis forfatter(e) (2015). "A Place at What Table? An Analysis of Symbolic Capital Hierarchies at the Norwegian Central Bank's Annual Dinner".
 • Vis forfatter(e) (2011). The Norwegian Field of Power.
 • Vis forfatter(e) (2011). L'analyse géométrique des données (AGD): Le cas des élites.
 • Vis forfatter(e) (2011). Cultural Distinctions: A Geometric Data Analysis.
 • Vis forfatter(e) (2010). Cultural Distinctions in an Egalitarian Society.
 • Vis forfatter(e) (2010). Circulation in the Norwegian Elites.
 • Vis forfatter(e) (2009). Multiposisjonalitet og sosial kapital i norske elitar.
 • Vis forfatter(e) (2009). Introduction. Comparing Fields and Spaces.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Norwegian Electoral Space.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Geometry of the Norwegian Electoral Space.
 • Vis forfatter(e) (2008). Social Capital in the Field of Power.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Critique Against the Mobility Table.An Empirical Assessment of Variations in Relative Mobility Rates.
 • Vis forfatter(e) (2007). Social capital in the Norwegian field of power.
 • Vis forfatter(e) (2005). Globalisation and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions - the role of national power elites.
 • Vis forfatter(e) (2004). The space of elite opinions. The Case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2004). Social Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Norwegian Elites.
 • Vis forfatter(e) (2004). Globalisation and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions.
 • Vis forfatter(e) (2004). Examining Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Elites: The Case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2004). Constructing a common ground.
 • Vis forfatter(e) (2004). Avoiding "methodological nationalism" in comparative studies of globalization and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions.
 • Vis forfatter(e) (2003). Utdanningsmobilitetsbaner og mobilitetsbarrierer i det norske sosiale rommet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Le patronat norvégien.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det norske maktfeltet.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Le patronat norvégien": State vs. Market? Capital Structures, Oppositions and Political Position Taking in the Norwegian Field of Power.
 • Vis forfatter(e) (2002). Om symbolsk makt, ære og skam. Det er ikkje berre barn og fulle folk som fortel sanningar - av og til gjer også politikarar det.
 • Vis forfatter(e) (2001). AVOIDING ”METHODOLOGICAL NATIONALISM” IN CROSS-NATIONAL COMPARATIVE STUDIES OF PROCESSES OF GLOBALISATION.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2008). True as it reads but false as it is taken? om Hans Erik Næss' argumenter for en transnasjonal sosiologi. Sosiologisk Tidsskrift. 401-404.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2018). New Directions in Elite Studies. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2014). Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2012). Sosial mobilitet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sosial mobilitet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2003). Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1997). Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1984). Streikende. Politi - opinion. Tiden Norsk Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1981). Fagbevegelsen - interesseorganisasjon og administrator. Universitetsforlaget.
Leksikon
 • Vis forfatter(e) (2008). Sosiologisk leksikon.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Maten som er trygg nok En studie av legitimeringsarbeid i stortingsdebatter.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Immigration Agenda of the Knowlegde-based Economy.
 • Vis forfatter(e) (2005). Selvrealisering gjennom karriere.
 • Vis forfatter(e) (2005). Lojalitet til arbeidsgjevar i ein omorganiseringsprosess.
 • Vis forfatter(e) (1976). Fagbevegelsens organisasjonsform. Rapport.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2010). "Giving something back to society" Et etnografisk studie av Teach First.
 • Vis forfatter(e) (2009). Privatizing the socialist kibbutz:Updating the method?A study of how members of a renewing and a communal kibbutz relate to conflicting values in times of change.
 • Vis forfatter(e) (2008). Entreprenører "lenket" til sofaen Bedriftseiere som permitterer seg selv.
 • Vis forfatter(e) (2008). Det synkroniserte arbeidslivet Om bruk av mobil e-post og nye grenser mellom arbeid og fritid.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Jeg vet ikke hvorfor de må ha verdier..." En kvalitativ studie av ansattes forhold til sin organisasjons offisielle identitet.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2012). Utdanning og sosial mobilitet. Lektorbladet. 12-15.
 • Vis forfatter(e) (1992). Finn Borum and Peer Hull Kristensen (eds.): Technological Innovation and Organizational Change - Danish Patterns of Knowledge, Networs and Culture Copenhagen: Danish Social Science Research Council, 289 pages). Organization Studies. 277-281.
 • Vis forfatter(e) (1981). Trade Union Democracy in Sweden. European Political Data Newsletter. 3.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Navigating Development. An ethnographic study of development aid, education and social change among urban squatters in Nepal.
 • Vis forfatter(e) (2016). Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013) .
 • Vis forfatter(e) (2009). The discipline of historians. A comparative study of historians' constructions of the discipline of history in English, French and Norwegian universities.
 • Vis forfatter(e) (2004). Vurderingar. Kvalifisering til verdfull samfunnsvitskap.
 • Vis forfatter(e) (2004). Poverty Conceptions in the United Nations Development Programme and the World Bank: Knowledge, Politics, and Ethics.
 • Vis forfatter(e) (1996). Industri og samfunn. Framlegg til et program for studiet av norsk arbeidsliv. -.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2014). "Et elite stykke Norge".
 • Vis forfatter(e) (2010). Akademikerbarn følger foreldrene.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Der ulikhetene gror".
 • Vis forfatter(e) (2004). Talentmidler slutt etter første runde.
 • Vis forfatter(e) (2004). Næringslivsledere vil ha ulikhet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Elitane reproduserer seg sjølve.
 • Vis forfatter(e) (2004). Elitane reproduserar seg sjølve.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2003). Globalisering - et sosiologisk perspektiv.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Om komparasjon og komparativ metode. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Constructing a Field of Power. Reflections on a Norwegian Case Study. . 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Field Analysis, MCA and Class Specific Analysis: Analysing Structural Homologies Between, and Variety Within Subfields in the Norwegian Field of Power. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Introduction. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). A place at what table? An analysis of symbolic capital hierarchies at the annual dinner of Norges Bank (the Norwegian central bank). 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). La sociologie des pratiques culturelles après La Distinction: un etat des enjeux. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Distinctions egalitaristes. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Cultural Distinctions in an 'Egalitarian' Society. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kapittel 1 Innledning. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Intergenerasjonell mobilitet og sirkulasjon i norske elitar og profesjonar. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Geometrien i det sosiale rommet. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nedturar. Ein analyse av deklassering i to norske etterkrigskohortar. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Quantifying the Field of Power in Norway. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kjønn, familie og mobilitet. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). At studere magtfeltet. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Avoiding 'Methodological Nationalism' in Comparative Studies of Globalisation and Transformations in the Social Embeddedness of Economic Actors and Institutions. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Constructing a meeting ground. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Arbeidslivsrelasjoner - et historisk-sosiologisk perspektiv. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Towards a relational approach to the study of variety in the situated creativity of economic actors. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Technology and the Social Construction of Skilled Workers in Norwegian Industry. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Modernisme/postmodernisme. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Handlingstypologi. -97 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Evolusjonsteori. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Div. artikler. -5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Dekonstruksjon. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). The Norwegian disconnection. Professional unity and industrial division. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Fagorganisasjon. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). A New Kind of Work Society? 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1985). Arbeidslivsforskning og de særegne industrielle relasjoner i Norge. Norsk arbeidsliv i komparativt perspektiv. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (1984). Streik og solidaritet. 99 sider.
 • Vis forfatter(e) (1983). Arbeidermotstand i foretak og samfunn. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1981). Fagforeningsbevissthet - klassebevissthet - yrkesbevissthet. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (1981). Fagbevegelsens organisasjon (Trade union organization). 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (1981). Fagbevegelsen og det korporative samarbeid (Trade unions and corporatism). 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (1981). Fagbevegelse og konfliktregulering. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (1980). Fagorganisasjonen - ressurs eller regulator? 27 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Sosial embeddedness. 275-275. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). Sosiologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2008). Samfunnseffekt. 261-261. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). Sosiologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2008). Metodologisk nasjonalisme. 195-195. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). Sosiologisk leksikon.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2003). "Le patronat norvégien": capital structures and political position-taking in the Norwegian field of power.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2007). En egalitær elite. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 22-26.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Aktuelle publikasjoner:

Korsnes, Olav, Marianne Nordli Hansen, Johs. Hjellbrekke (red.). Elite og klasse i et egalitært samfunn. Oslo: Universitetsforlaget 2014