Hjem
Ole-Albert Rønning Nordbys bilde
Foto:
Olaf Sunde Christensen
 • E-postOle-Albert.Nordby@uib.no
 • Telefon+47 410 47 025
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  5007 Bergen
  Rom 
  438
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er historisker og middelalderforsker og jeg jobber med retterbøter fra senmiddelalderen og tidlig nytid. Retterbøtene var nye regler som kom i tillegg til Magnus Lagabøtes Landslov, som ble vedtatt som en lov for hele det norske riket i 1274. Jeg undersøker hvorfor loven ble endret og utbedret og prøver å forstå den kulturelle og sosiale betydningen av disse endringene. 

Foredrag, «Eder i religion og samfunn i middelalderen», Gulatinget - Tusenårsstad for Sogn og Fjordane, 6/10 2020

Podcast/radio, «Da skriften kom i middelalderen», Norgeshistorie og P2, 26/6 2020. 

Radiointervju, P4 Väst (Sveriges radio), 8/10 2019.

Intervju, «Därför var medeltidsmänniskan så lättkränkt», TT Nyhetsbyrån (solgt til flere svenske aviser), 19/9 2019.

Intervju, «Lov og rett: Å sverge var bevis i middelalderen», Forskning.no, 2/7 2019.

Intervju, «Doktoren svarer», Morgenbladet, 14/6 2019

Radiointervju, Holm, NRK P1+, 21.5 2019

Foredrag, «Magnus Lagabøtes Endringsledelse», seminar for Juridisk kontor i Oslo universitetssykehus, 17/1 2019.

Panelsamtale, Lova for landet. Om Magnus Lagabøtes landslov, arrangement på Nasjonalbiblioteket, 7/9 2018.

Foredrag, «Middelalderen populærkulturen og de stor spørsmålene», Melding til Stortinget om humaniora i Norge – pressekonferanse og symposium, 22/3 2017.

Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Middelalderen, populærkulturen og de store spørsmålene.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Fra vikingtid til hvit makt – middelalderen som ideologisk slagmark .
 • Vis forfatter(e) (2018). The Self in Legal Procedure.
 • Vis forfatter(e) (2018). Compurgation as Legal Performance in Medieval Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Pants on fire: sanctions and consequences of perjury in medieval Norwegian law .
 • Vis forfatter(e) (2016). Oaths as ritual in medieval Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Exile: What can a fleeing Danish king tell us about medieval civil wars?
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2017). Donations, Inheritance and Property in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today. Routledge.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Sættargjerden i Tønsberg. Norgeshistorie.no.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bevis i middelalderens rettssystem. Norgeshistorie.no.
 • Vis forfatter(e) (2016). Magnus Lagabøtes landslov. Norgeshistorie.no.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2018). The Judicial Oath in Medieval Norway. Compurgation, community and knowledge in the thirteenth Century .
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). The Self in Legal Procedure: Oath-Taking as Individualism in Norwegian Medieval Law. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Politics of Exile in Northern Europe: The Case of Knud V of Denmark. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Nektelseseder fra landskapslovene til Landsloven. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Introduction. 8 sider.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Året 1319 - begynnelsen på slutten for norsk selvstendighet?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.