Hjem
Tidsskriftartikler
  • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2016. COMPARING COORDINATION STRUCTURES FOR CRISIS MANAGEMENT IN SIX COUNTRIES. Public Administration. 94: 316-332. doi: 10.1111/padm.12186
  • Danielsen, Ole Andreas. 2015. Teknisk hjelp i en transnasjonal struktur: om de-territorialiseringen av kontraksjon og detraksjon. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2. 163-173.
  • Danielsen, Ole Andreas; Yesilkagit, Kutsal. 2014. The effects of European regulatory networks on the bureaucratic autonomy of national regulatory authorities. Public Organization Review. 14: 353-371. doi: 10.1007/s11115-013-0220-4
Rapporter/avhandlinger
  • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2014. The Governance of wicked issues. European cross country analysis of coordination for societal security. Uni rokkan Center, Bergen. 32 sider.
  • Danielsen, Ole Andreas. 2013. On the Composite Dynamics of Transnational Regulatory Spaces. University of Bergen.
  • Yesilkagit, Kutsal; Danielsen, Ole Andreas. 2011. "European regulatory networks as a solution to the Community credibility crisis? The case of the European Competition Network". Jerusalem Forum on Regulation and Governance, Jerusalem. 30 sider.
  • Danielsen, Ole Andreas. 2009. "Norsk sentralforvaltning under EØS-avtalen: - politisk detraksjon og transnasjonale styringsutfordringer". Rokkansenteret, Universitetet i Bergen. 34 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.