Hjem
Ole Jacob Torkildsen Møllerløkkens bilde

Ole Jacob Torkildsen Møllerløkken

Førsteamanuensis, Fagområdeleder
 • E-postOle.Mollerlokken@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 01
 • Besøksadresse
  Konrad Birkhaugs hus, Haukeland Universitetssjukehus
  Årstadveien 21
  5020 Bergen
  Rom 
  3045
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Norsk arbeidsliv og helse

Yrkesmessig eksponering for elektromagnetiske felt 

Håndtering av støyproblematikk i arbeidslivet i forhold til helse og oppfølging

Luftforurensning og helseutfordringer i bymiljø

Maritim Medisin og forskning knyttet til det maritime miljø

Medlem av redaksjonskomiteen til Ramazzini (Tidsskrift for Norsk arbeidsmedisinsk forening)

Vara-tillitsvalgt for Norsk arbeidsmedisinsk forening, Hordaland

Leder av ARV-konferanse komiteen

Leder av Landskonferansen for BHT

Medlem i Rådet for Arbeidstilsynet Vestlandet

Medlem av Råd for Arbeidsmedisin

 

Semesterstyreleder 10. semester Medisin, UiB

Medlem av Programutvalget for medisin, UiB

Medlem av akademisk søyle ved Medisin, UiB

Medlem av undervisningsgruppe i samfunnsmedisin

Fagansvarlig for arbeidsmedisin på MOF, UiB

Fagansvarlig for miljømedisin på MOF, UiB

Redaktør for E-læringsressurs i Arbeids- og miljømedisin

Medlem av MOOC "Occupational health in developing countries"

Medansvarlig for elektivt kurs i "Maritim Medisin", "Fordypning i allergologi", "Høyde og dykkemedisin" og "Arbeidsmedisin i utviklingsland"

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2013). Elbok i arbeidsmedisin. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Elbok i arbeidsmedisin. Universitetet i Bergen.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Changes in Infection Prevention Practices and Occurrence of Skin Symptoms among Healthcare Workers, Cleaners and Day-care Workers in Norway during the COVID-19 Pandemic. Acta Dermato-Venereologica. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Yrkesmässig exponering för magnetfält vid behandling med transkraniell magnetstimulering. BestPractice Hjerte-karsykdommer: Faglig dialog mellom leger.
 • Vis forfatter(e) (2016). Staff exposure to pulsed magnetic fields during depression treatment with transcranial magnetic stimulation. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). 139-142.
 • Vis forfatter(e) (2016). Musculoskeletal symptoms among hospital cleaners. Archives of Environmental & Occupational Health. 87-92.
 • Vis forfatter(e) (2015). Prospective study of pregnancy outcomes after parental cell phone exposure : The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Epidemiology. 613-621.
 • Vis forfatter(e) (2014). No evidence of adverse effects in reproductive Health of women in the Navy who were exposed to radiofrequency electromagnetic fields. Maritime medicine jourmaø. 34-42.
 • Vis forfatter(e) (2013). Forte fortissimo for amateur musicians No effect of otoacoustic emissions. Medical Problems of Performing Artists.
 • Vis forfatter(e) (2013). Accidental exposure to electromagnetic fields from the radar of a naval ship; a descriptive study. International Maritime Health. 177-182.
 • Vis forfatter(e) (2012). No effects of MRI scan on male reproduction hormones. Reproductive Toxicology. 133-139.
 • Vis forfatter(e) (2011). Arbeidsmiljø i brassband. Fare for hørselskader? Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2008). Når oppgaven er smittefare. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 4-5.
 • Vis forfatter(e) (2008). Is fertility reduced among men exposed to radiofrequency fields in the Norwegian Navy? Bioelectromagnetics. 345-352.
 • Vis forfatter(e) (2007). Electrical fields onboard two minor navy vessels. Maritime medicine jourmaø. 60-70.
 • Vis forfatter(e) (2006). A higher risk of congenital anomalies in the offspring of personnel who served aboard a Norwegian missile torpedo boat. Occupational and Environmental Medicine. 6 sider.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2008). Otoakustiske emisjonsmålinger i brassband. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Forståelse av sykefravær -erfaringer fra de det angår mest. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon. 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Otoakustiske emisjonsmålinger hos ansatte utsatt for støy i arbeidslivet. .
 • Vis forfatter(e) (2004). En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Elektromagnetiske felt målinger u-båt KNM Utvær. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Elektromagnetiske felt målinger MTB KNM Terne. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Pregnancy outcomes after parental cell phone exposure.
 • Vis forfatter(e) (2011). Pregnancy outcomes after acute paternal radiofrequency field exposure aboard fast patrol boats.
 • Vis forfatter(e) (2011). Electromagnetic fields and reproduction; methods from ongoing study.
 • Vis forfatter(e) (2010). Reduced fertility among men exposed to RF fields in the Royal Norwegian Navy.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2018). YRKESEKSPONERING FOR ELEKTROMAGNETISKEFELT BLANT RADIOGRAFER VED BRUK AV MAGNETISK RESONANS.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Nok en evaluering av bedriftshelsetjenesten! Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.
 • Vis forfatter(e) (2017). Arbeidsmedisinerens rolle. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.
 • Vis forfatter(e) (2017). Arbeidsmedisineren i fremtiden, ny spesialitetsstruktur gir store muligheter! Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.
 • Vis forfatter(e) (2017). Arbeidsmedisineren i fremtiden. Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger.
 • Vis forfatter(e) (2007). Lyd fra brassband og otoakustiske emisjoner Foreløpige resultater fra et prosjekt. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 12-13.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Arbeidsmedisinere, -nå må stemmene lyde! Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger. 14-15.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2013). Non-Ionizing Fields In Sight, -a possible influence on male fertility?
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2016). No effect of cell phone exposure on male testosterone and luteinizing hormone levels. Occupational and Environmental Medicine.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2021). Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions among Norwegian salmon industry workers (SHInE) – a multicentre study .
 • Vis forfatter(e) (2016). No effect of cell phone exposure on male testosterone and luteinizing hormone levels.
 • Vis forfatter(e) (2010). Reduced fertility among men exposed to RF fields in the Royal Norwegian Navy.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Vårsmøter. Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger.
 • Vis forfatter(e) (2019). Utdanningsløpet i arbeids- og miljømedisin går mot nye høyder. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 4-7.
 • Vis forfatter(e) (2015). Har renholdere som er innvandrere mer håndeksem? Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 19-22.
 • Vis forfatter(e) (2011). Arbeidsmiljø i brassband. Fare for hørselsskader? Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 16-17.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2018). Occupational Exposure to Magnetic Field in Transcranial Magnetic Stimulation Treatment. . I:
  • Vis forfatter(e) (2018). Transcranial Magnetic Stimulation in Neuropsychiatry. Intech open.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Mageroy N, Mollerlokken OJ, Riise T, Koefoed V, Moen BE. A higher risk of congenital anomalies in the offspring of personnel who served aboard a Norwegian missile torpedo boat. Occ Environ Med 2006;63:92-7

Mollerlokken OJ, Moen BE. Electrical fields onboard two minor navy vessels. Maritime medicine 2007;1:60-70.

Møllerløkken OJ, Moen BE, Magerøy N, Bråtveit M, Lind O. Lyd fra brassband og otoakustiske emisjoner Foreløpige resultater fra et prosjekt. Ramazzini. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2007;14(4):12-13.

Johnsen KH, Welle-Nielsen L, Skau CF, Møllerløkken OJ, Erikstein BS. Når oppgaven er smittefare. Ramazzini. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2008; 15(1):4-5.

Møllerløkken OJ, Moen BE. Is fertility reduced among men exposed to radiofrequency fields in the Norwegian Navy? Bioelectromagnetics 2008;29:345-352.

 

Møllerløkken OJ, Moen BE. Elektromagnetiske feltmålinger MTB KNM Terne. Seksjon for arbeidsmedisin 2004.

Møllerløkken OJ, Moen BE. Elektromagnetiske feltmålinger U-Båt KNM Utvær. Seksjon for arbeidsmedisin 2004. 

Møllerløkken OJ, Magerøy N, Bråtveit M, Lind O, Moen BE. Otoakustiske emisjonsmålinger i brassband. Seksjon for arbeidsmedisin 2008.

Møllerløkken OJ, Magerøy N, Bråtveit M, Lind O, Moen BE. Otoakustiske emisjonsmålinger hos ansatte utsatt for støy i arbeidslivet. Seksjon for arbeidsmedisin 2006.

Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Moen BE, Møllerløkken OJ, Riise T. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret - en delrapport i prosjekt HMS Sjø. Seksjon for arbeidsmedisin 2004.

Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Moen BE, Møllerløkken OJ, Riise T. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret. Seksjon for arbeidsmedisin 2004.

Haukenes I, Bondevik K, Baste V, Møllerløkken OJ, Kirkeleit J, Moen BE. Forståelse av sykefravær - erfaringer fra de det angår mest. Seksjon for arbeidsmedisin 2008.

Haukenes I, Bondevik K, Baste V, Møllerløkken OJ, Moen BE. Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager der man utsettes for helkroppsvibrasjon. Seksjon for arbeidsmedisin 2007.

 

Elektromagnetiske felt og forplantning 2010-

Fertilitet blant ansatte utsatt for elektromagnetisk stråling. 2006-2008

Hearing Conservation Methodology Offshore 2006 - 2008

HMS Sjø. 2001 - 2008

Forståelse av sykefravær 2007

Utstøting fra arbeidslivet 2007

Eksponering for statiske magnetfelt hos radiografer 2014 -

Eksponering for pulsete magnetfelt hos operatører ved TMS behandling i psykiatrien 2013 -

Next Step, støyforskning 2013 -

Støy og helse i marinen 2013 -

Elektroniske hjelpemidler i undervisningen 2011 -

E-bøker i arbeidsmedisin og maritim medisin 2011 -

Ph.D. ved UIB (2009 - 2013)

Cand. med ved UIB (2001 - 2008)

Forskerlinjeutdannet (2003 - 2007) - elektromagnetiske felt og forplantning

Offiser i den Norske hæren (Befalsskolen for Kavaleriet 1999 - 2001)

Forskergrupper