Hjem
Ole Jacob Møllerløkkens bilde

Ole Jacob Møllerløkken

Førsteamanuensis, Fagområdeleder
 • E-postOle.Mollerlokken@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 01
 • Besøksadresse
  Konrad Birkhaugs hus, Haukeland Universitetssjukehus
  Årstadveien 21
  5020 Bergen
  Rom 
  3045
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Norsk arbeidsliv og helse

Yrkesmessig eksponering for elektromagnetiske felt 

Håndtering av støyproblematikk i arbeidslivet i forhold til helse og oppfølging

Luftforurensning og helseutfordringer i bymiljø

Maritim Medisin og forskning knyttet til det maritime miljø

Medlem av redaksjonskomiteen til Ramazzini (Tidsskrift for Norsk arbeidsmedisinsk forening)

Vara-tillitsvalgt for Norsk arbeidsmedisinsk forening, Hordaland

Leder av ARV-konferanse komiteen

Leder av Landskonferansen for BHT

Medlem i Rådet for Arbeidstilsynet Vestlandet

Medlem av Råd for Arbeidsmedisin

 

Semesterstyreleder 10. semester Medisin, UiB

Medlem av Programutvalget for medisin, UiB

Medlem av akademisk søyle ved Medisin, UiB

Medlem av undervisningsgruppe i samfunnsmedisin

Fagansvarlig for arbeidsmedisin på MOF, UiB

Fagansvarlig for miljømedisin på MOF, UiB

Redaktør for E-læringsressurs i Arbeids- og miljømedisin

Medlem av MOOC "Occupational health in developing countries"

Medansvarlig for elektivt kurs i "Maritim Medisin", "Fordypning i allergologi", "Høyde og dykkemedisin" og "Arbeidsmedisin i utviklingsland"

 

Bøker
 • Moen, Bente Elisabeth; Bråtveit, Magne; Møllerløkken, Ole Jacob; Koldal, Gunhild; Tjalvin, Gro. 2013. Elbok i arbeidsmedisin. ISBN: 978-82-9123283-6.
 • Moen, Bente Elisabeth; Bråtveit, Magne; Møllerløkken, Ole Jacob; Tjalvin, Gro. 2013. Elbok i arbeidsmedisin. 150 sider. ISBN: 9788291232836.
Tidsskriftartikler
 • Møllerløkken, Ole Jacob; jordal, anne kristine. 2018. Arbeidsmedisinere, -nå må stemmene lyde! Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger. 3. 14-15.
 • Hansson Mild, Kjell; Møllerløkken, Ole Jacob. 2017. Yrkesmässig exponering för magnetfält vid behandling med transkraniell magnetstimulering. BestPractice Hjerte-karsykdommer: Faglig dialog mellom leger.
 • Møllerløkken, Ole Jacob. 2017. Arbeidsmedisineren i fremtiden. Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger.
 • Møllerløkken, Ole Jacob. 2017. Arbeidsmedisineren i fremtiden, ny spesialitetsstruktur gir store muligheter! Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.
 • Møllerløkken, Ole Jacob. 2017. Arbeidsmedisinerens rolle. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.
 • Møllerløkken, Ole Jacob. 2017. Nok en evaluering av bedriftshelsetjenesten! Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.
 • Lasrado, Olivia Edna; Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth; Van den Bergh, Graziella. 2016. Musculoskeletal symptoms among hospital cleaners. Archives of Environmental & Occupational Health. 72: 87-92. Publisert 2016-03-08. doi: 10.1080/19338244.2016.1160862
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth; Oftedal, Gunnhild; Baste, Valborg; Hansson Mild, Kjell. 2016. No effect of cell phone exposure on male testosterone and luteinizing hormone levels. Occupational and Environmental Medicine. 73. doi: 10.1136/oemed-2016-103951.593
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Stavang, Helen Åse Margrethe; Hansson Mild, Kjell. 2016. Staff exposure to pulsed magnetic fields during depression treatment with transcranial magnetic stimulation. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 23: 139-142. doi: 10.1080/10803548.2016.1223193
 • Baste, Valborg; Oftedal, Gunnhild; Møllerløkken, Ole Jacob; Mild, Kjell Hansson; Moen, Bente Elisabeth. 2015. Prospective study of pregnancy outcomes after parental cell phone exposure : The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Epidemiology. 26: 613-621. doi: 10.1097/EDE.0000000000000293
 • Lasrado, Olivia Edna; Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth; Van den Bergh, Graziella. 2015. Har renholdere som er innvandrere mer håndeksem? Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. Årgang 22: 19-22.
 • Moen, Bente Elisabeth; Baste, Valborg; Møllerløkken, Ole Jacob; Oftedal, Gunnhild; Mild, Kjell Hansson. 2014. No evidence of adverse effects in reproductive Health of women in the Navy who were exposed to radiofrequency electromagnetic fields. Maritime medicine jourmaø. 14: 34-42.
 • Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Bull, Nils; Oftedal, Gunnhild; Mild, Kjell Hansson. 2013. Accidental exposure to electromagnetic fields from the radar of a naval ship; a descriptive study. International Maritime Health. 64: 177-182. doi: 10.5603/IMH.2013.0001
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Magerøy, Nils; Bråtveit, Magne; Lind, Ola; Moen, Bente Elisabeth. 2013. Forte fortissimo for amateur musicians No effect of otoacoustic emissions. Medical Problems of Performing Artists. 28.
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth; Baste, Valborg; Magerøy, Nils; Oftedal, Gunnhild; Neto, Emanuel; Ersland, Lars; Bjørge, Line; Torjesen, Peter A; Mild, Kjell Hansson. 2012. No effects of MRI scan on male reproduction hormones. Reproductive Toxicology. 34: 133-139. doi: 10.1016/j.reprotox.2012.04.003
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Magerøy, Nils; Bråtveit, Magne; Lind, Ola; Moen, Bente Elisabeth. 2011. Arbeidsmiljø i brassband. Fare for hørselskader? Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 18: 16-17.
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Magerøy, Nils; Bråtveit, Magne; Lind, Ola; Moen, Bente Elisabeth. 2011. Arbeidsmiljø i brassband. Fare for hørselsskader? Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 18: 16-17.
 • Johnsen, Kathrine Helvig; Welle-Nilsen, Lina Kristin; Skau, Carl Fredrik; Møllerløkken, Ole Jacob; Erikstein, Bjarte Skoe. 2008. Når oppgaven er smittefare. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 15: 4-5.
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth. 2008. Is fertility reduced among men exposed to radiofrequency fields in the Norwegian Navy? Bioelectromagnetics. 29: 345-352. doi: 10.1002/bem.20400
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth. 2007. Electrical fields onboard two minor navy vessels. Maritime medicine jourmaø. 7: 60-70.
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils; Bråtveit, Magne; Lind, Ola. 2007. Lyd fra brassband og otoakustiske emisjoner Foreløpige resultater fra et prosjekt. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 14: 12-13.
 • Magerøy, Nils; Møllerløkken, Ole Jacob; Riise, Trond; Koefoed, Vilhelm; Moen, Bente Elisabeth. 2006. A higher risk of congenital anomalies in the offspring of personnel who served aboard a Norwegian missile torpedo boat. Occupational and Environmental Medicine. 63. 6 sider. doi: 10.1136/oem.2005.021113
Rapporter/avhandlinger
 • Møllerløkken, Ole Jacob. 2013. Non-Ionizing Fields In Sight, -a possible influence on male fertility? University of Bergen.
 • Haukenes, Inger; Bondevik, Kristin; Baste, Valborg; Møllerløkken, Ole Jacob; Kirkeleit, Jorunn; Moen, Bente Elisabeth. 2008. Forståelse av sykefravær -erfaringer fra de det angår mest. Seksjon for arbeidsmedisin. 50 sider.
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Magerøy, Nils; Bråtveit, Magne; Lind, Ola; Moen, Bente Elisabeth. 2008. Otoakustiske emisjonsmålinger i brassband. Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen. 33 sider.
 • Haukenes, Inger; Bondevik, Kristin; Baste, Valborg; Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth. 2007. Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon. Prosjekt HMS Sjø. 4. Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen. 39 sider.
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Magerøy, Nils; Bråtveit, Magne; Lind, Ola; Moen, Bente Elisabeth. 2006. Otoakustiske emisjonsmålinger hos ansatte utsatt for støy i arbeidslivet. Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen. 40 sider.
 • Magerøy, Nils; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Riise, Trond. 2004. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret. Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen. 90 sider.
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth. 2004. Elektromagnetiske felt målinger MTB KNM Terne. seksjon for arbeidsmedisin, universitetet i bergen. 35 sider.
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth. 2004. Elektromagnetiske felt målinger u-båt KNM Utvær. seksjon for arbeidsmedisin, universitetet i bergen. 46 sider.
Bokkapitler
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Hansson Mild, Kjell. 2018. Occupational Exposure to Magnetic Field in Transcranial Magnetic Stimulation Treatment. Chapter 9. I:
  • Ustohal, Libor. 2018. Transcranial Magnetic Stimulation in Neuropsychiatry. ISBN: 978-1-78923-651-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Mageroy N, Mollerlokken OJ, Riise T, Koefoed V, Moen BE. A higher risk of congenital anomalies in the offspring of personnel who served aboard a Norwegian missile torpedo boat. Occ Environ Med 2006;63:92-7

Mollerlokken OJ, Moen BE. Electrical fields onboard two minor navy vessels. Maritime medicine 2007;1:60-70.

Møllerløkken OJ, Moen BE, Magerøy N, Bråtveit M, Lind O. Lyd fra brassband og otoakustiske emisjoner Foreløpige resultater fra et prosjekt. Ramazzini. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2007;14(4):12-13.

Johnsen KH, Welle-Nielsen L, Skau CF, Møllerløkken OJ, Erikstein BS. Når oppgaven er smittefare. Ramazzini. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2008; 15(1):4-5.

Møllerløkken OJ, Moen BE. Is fertility reduced among men exposed to radiofrequency fields in the Norwegian Navy? Bioelectromagnetics 2008;29:345-352.

 

Møllerløkken OJ, Moen BE. Elektromagnetiske feltmålinger MTB KNM Terne. Seksjon for arbeidsmedisin 2004.

Møllerløkken OJ, Moen BE. Elektromagnetiske feltmålinger U-Båt KNM Utvær. Seksjon for arbeidsmedisin 2004. 

Møllerløkken OJ, Magerøy N, Bråtveit M, Lind O, Moen BE. Otoakustiske emisjonsmålinger i brassband. Seksjon for arbeidsmedisin 2008.

Møllerløkken OJ, Magerøy N, Bråtveit M, Lind O, Moen BE. Otoakustiske emisjonsmålinger hos ansatte utsatt for støy i arbeidslivet. Seksjon for arbeidsmedisin 2006.

Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Moen BE, Møllerløkken OJ, Riise T. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret - en delrapport i prosjekt HMS Sjø. Seksjon for arbeidsmedisin 2004.

Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Moen BE, Møllerløkken OJ, Riise T. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret. Seksjon for arbeidsmedisin 2004.

Haukenes I, Bondevik K, Baste V, Møllerløkken OJ, Kirkeleit J, Moen BE. Forståelse av sykefravær - erfaringer fra de det angår mest. Seksjon for arbeidsmedisin 2008.

Haukenes I, Bondevik K, Baste V, Møllerløkken OJ, Moen BE. Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager der man utsettes for helkroppsvibrasjon. Seksjon for arbeidsmedisin 2007.

 

Ph.D. ved UIB (2009 - 2013)

Cand. med ved UIB (2001 - 2008)

Forskerlinjeutdannet (2003 - 2007) - elektromagnetiske felt og forplantning

Offiser i den Norske hæren (Befalsskolen for Kavaleriet 1999 - 2001)

Elektromagnetiske felt og forplantning 2010-

Fertilitet blant ansatte utsatt for elektromagnetisk stråling. 2006-2008

Hearing Conservation Methodology Offshore 2006 - 2008

HMS Sjø. 2001 - 2008

Forståelse av sykefravær 2007

Utstøting fra arbeidslivet 2007

Eksponering for statiske magnetfelt hos radiografer 2014 -

Eksponering for pulsete magnetfelt hos operatører ved TMS behandling i psykiatrien 2013 -

Next Step, støyforskning 2013 -

Støy og helse i marinen 2013 -

Elektroniske hjelpemidler i undervisningen 2011 -

E-bøker i arbeidsmedisin og maritim medisin 2011 -

Forskergrupper