Hjem
 • E-postolga.dudojc@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 14
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Jeg er en stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet “The Evolution of Cognitive Tools for Quantification” (QUANTA) finansiert av et ERC Synergy Grant. Min del av forskningen vil fokusere på det enorme mangfoldet av kroppsbaserte tellesystemer, spesielt fingertellingssystemer. Ved å bruke en tverrfaglig tilnærming, vil vi prøve å undersøke hvorfor disse systemene varierer så sterkt på tvers av kulturer og hva de kan fortelle oss om opprinnelsen og utviklingen av tallsystemer.

Jeg har en mastergrad i psykologi (uteksaminert 2015) og en mastergrad i humanbiologi (uteksaminert 2018), begge fra Universitetet i Wroclaw, Polen. Mine viktigste vitenskapelige aktiviteter og interesser er knyttet til evolusjonær og kognitiv psykologi, antropologi og menneskelig atferd i det virtuelle miljøet.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Touch-Avoidance and Touch-Seeking in Non-intimate Relationships: The Null Effects of Sightedness. Journal of Visual Impairment & Blindness. 459-468.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). My brothers are left-handed. What’s your family’s superpower? Assessing the effects of familial and non-familial left-handedness on memory. The HUNT4 Hjernetrim Study. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.