Hjem
Olga Dysthes bilde

Olga Dysthe

Emerita, Professor
 • E-postolga.dysthe@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 13
  5015 Bergen
  Rom 
  424
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
  • Læring og undervisning
  • Skriving
  • Tilbakemelding og vurdering
  • Veiledning (i høyere utdanning)
  • Språk, kommunikasjon og læring
  • Teknologi og læring
  • Dialogbasert kunstpedagogikk
   Lærebok
   • Vis forfatter(e) (2005). Ord på nye spor - indføring i procesorienteret skrivepædagogik Ord på nye spor - innføring i prosessorientert skrivepedagogikk. Klim.
   • Vis forfatter(e) (2000). Skriving for å lære. Skriving i høyere utdanning. Abstrakt forlag.
   Vitenskapelig artikkel
   • Vis forfatter(e) (2021). Opportunities and challenges of dialogic pedagogy in art museum education. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal. A1-A36.
   • Vis forfatter(e) (2020). Polyphonic Imagination: Understanding Idea Generation in Multidisciplinary Groups as a Multivoiced Stimulation of Fantasy. Creativity Research Journal.
   • Vis forfatter(e) (2012). From Humboldt to Bologna: Using peer-feedback to foster productive writing practices among online master students. International Journal of Web Based Communities. 471-485.
   • Vis forfatter(e) (2012). Formative assessment and feedback: Making learning visible. Studies in Educational Evaluation. 21-27.
   • Vis forfatter(e) (2011). Portfolio practices in higher education in Norway in an international perspective: macro-, meso- and micro-level influences. Assessment & Evaluation in Higher Education. 63-79.
   • Vis forfatter(e) (2011). Museenes særlige læringspotensiale i et dialogisk og flerstemmig perpektiv. Unge Pædagoger. 23-31.
   • Vis forfatter(e) (2011). "What is the Purpose of Feedback when Revision is not Expected?" A Case Study of Feedback Quality and Study Design in a First Year Master's Programme. Journal of Academic Writing. 126-134.
   • Vis forfatter(e) (2010). Pedagogical Issues from Humboldt to Bologna: The Case of Norway and Germany. Higher Education Policy. 247-270.
   • Vis forfatter(e) (2009). Portfolio practices in higher education in Norway in an international perspective: macro-, meso- and micro-level influences. Assessment & Evaluation in Higher Education.
   • Vis forfatter(e) (2008). Productive Learning Practice - A Theoretical Discussion. Journal of Education and Work. 75-89.
   • Vis forfatter(e) (2007). Variations in higher education portfolio assessment. Discussions of quality issues based on a survey in Norway across institutions. Assessing Writing: An International Journal. 129-148.
   • Vis forfatter(e) (2007). Pedagogiske endringar etter Kvalitetsreforma og konsekvenser for læring. Utfordringer og strategier vidare. UNIPED.
   • Vis forfatter(e) (2007). New and changing teacher roles in a digital age. Educational Technology & Society. 40-51.
   • Vis forfatter(e) (2007). How a reform affects writing in higher education. Studies in Higher Education. 237-252.
   • Vis forfatter(e) (2006). Multivoiced supervision of master students: A case study of alternative supervision practices in higher education. Studies in Higher Education. 299-318.
   • Vis forfatter(e) (2006). Mapper på veg inn i høgare utdanning. UNIPED.
   • Vis forfatter(e) (2006). Bakhtin og pedagogikken - kva ein tidlegare ukjend artikkel fortel om Bakhtins pedagogiske praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift. 456-469.
   • Vis forfatter(e) (2004). Portfolios and assessment in teacher education in Norway: a theory-based discussion of different models in two sites. Assessment & Evaluation in Higher Education. 239-258.
   • Vis forfatter(e) (2004). Portfolios and assessment in teacher education in Norway. A theory based discussion of different models in two sites. ?.
   • Vis forfatter(e) (2002). The learning potenial of a web-mediated discussion in a university course. Studies in Higher Education. 339-352.
   • Vis forfatter(e) (2002). Professors as mediators of academic text cultures. An interview study with advisors and master degree students three disciplines in a Norwegian university. Written Communication: an international quarterly of research, theory, and application. 485-536.
   Rapport
   • Vis forfatter(e) (2006). Mapper på veg inn i høgare utdanning. Resultat frå ei spørjeundersøking i fire institusjonar. .
   • Vis forfatter(e) (2006). Evaluering av Kvalitetsreformen: DELRAPPORT 7: Undervisnings- og vurderingsformer: Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen. .
   • Vis forfatter(e) (2004). Medstudenten som ressurs. 3. 3. .
   • Vis forfatter(e) (2004). Digitale mapper og responspraksis i eit tradisjonelt universitetsfag. Rapport frå Historisk institutt ved Universitetet i Bergen. .
   • Vis forfatter(e) (1993). Studentevaluering av universitetsundervisning. Innstilling fra en komite oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forsknings-departementet. .
   Vitenskapelig foredrag
   • Vis forfatter(e) (2011). Making learning visible.
   • Vis forfatter(e) (2009). Using feedback to foster productive writing practices among master students.
   • Vis forfatter(e) (2009). The challenge of making feedback improve student learning.
   • Vis forfatter(e) (2009). Development, purposes and practices of portfolios in higher education in Norway in an international perspective. What have been shaping factors at macro, meso and micro level?
   • Vis forfatter(e) (2008). ’Assessment for learning’ – ’classroom assessment’ Some overarching considerations & portfolio examples.
   • Vis forfatter(e) (2008). Written Feedback on Text in Higher Education.
   • Vis forfatter(e) (2008). What factors influence the improvement of academic writing practices? A study of reform of undergraduate writing in higher education in Norway.
   • Vis forfatter(e) (2008). Utfordringar etter Kvalitetsreformen Strategiar for pedagogisk endring: Kultur for læring?
   • Vis forfatter(e) (2008). The Disciplinary Content Portfolio in Norwegian Higher Education ¿ How and Why? Paper.
   • Vis forfatter(e) (2008). Rettleiing på tekst i høgare utdanning.
   • Vis forfatter(e) (2008). Research on Feedback in Higher Education.
   • Vis forfatter(e) (2008). Productive learning in view of two strands in dialogism: one focusing on intersubjectivity and interaction as sharing and consensus, the other on difference and controversy.
   • Vis forfatter(e) (2008). Development, purposes and practices of portfolios in higher education in Norway. What have been shaping factors at macro, meso and micro level?
   • Vis forfatter(e) (2008). Den gode samtalen.
   • Vis forfatter(e) (2007). Ulike perspektiv på læring. Konsekvensar for vaksenrolle og tilrettelegging av læringsmiljø.
   • Vis forfatter(e) (2007). Ulike perspektiv på læring. Konsekvensar for tilrettelegging av læringsmiljø og for lærarens rolle i høgare utdanning.
   • Vis forfatter(e) (2007). Skriving i utdanning og yrkesliv - hvor står vi idag?
   • Vis forfatter(e) (2007). Sentrale sider ved mappemetodikk.
   • Vis forfatter(e) (2007). Portfolios as a pedagogical tool: the importance of learning theory.
   • Vis forfatter(e) (2007). Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen: Studentenes læringsutbytte. Veien videre - utfordringer og strategier.
   • Vis forfatter(e) (2007). Mapper og tilpassa opplæring.
   • Vis forfatter(e) (2007). Læringsteori og praksis - kva er samanhengen?
   • Vis forfatter(e) (2007). Læringssyn og vurderingsformer.
   • Vis forfatter(e) (2007). Kva har Kvalitetsreforma lært oss om pedagogiske endringar i høgare utdanning? Utfordringar og dilemmaer framover.
   • Vis forfatter(e) (2007). Konsekvensar av ulike læringssyn for vaksenrolle og tilrettelegging av læringsmiljø i grunnskolen.
   • Vis forfatter(e) (2007). Higher education portfolio assessment. Discussion of quality issues based on a survey in Norway across institutions and disciplines.
   • Vis forfatter(e) (2007). Er det plass for dialogorientert pedagogikk i Kunnskapsløftet?
   • Vis forfatter(e) (2007). Electronic Feedback in Higher Education.
   • Vis forfatter(e) (2007). Dialogic postgraduate supervision - characteristics, constraints and affordances.
   • Vis forfatter(e) (2006). Variations and similarities in HE portfolio assessment. Findings from a survey in Norway across educations and disciplines.
   • Vis forfatter(e) (2005). Productive Learning Practice - A Theoretical Discussion Paper based on two cases.
   • Vis forfatter(e) (2004). Students perspectives on digital peer feedback in portfolio assessment.
   • Vis forfatter(e) (2004). Between ideal and reality A student perspective on criteria in portfolio assessment.
   • Vis forfatter(e) (2003). The power of the group in graduate student supervision.
   • Vis forfatter(e) (2003). Sosiokulturelle perspektiv på læring - hva innebærer det for skole og studier?
   • Vis forfatter(e) (2003). Small scale studies of alternative assessment forms and feedback practices following the Quality Reform of Norwegian higher education.
   • Vis forfatter(e) (2003). Skrivestrategiar for mastergradstudentar.
   • Vis forfatter(e) (2003). Rettleiing på master- og doktorgradsnivå.
   • Vis forfatter(e) (2003). Mappemetodikk og bruk av IKT. Erfaringer og dilemmaer.
   • Vis forfatter(e) (2003). En treleddet veiledningsmodell for masterstudiet i pedagogikk ved UiB.
   • Vis forfatter(e) (2003). Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course.
   • Vis forfatter(e) (2003). Dialog, samspill og læring. Et sosiokulturelt teoriperspektiv på kunnskap og læring - hva innebærer det for skolen?
   • Vis forfatter(e) (2003). Dialog, samspill og læring i skolen.
   • Vis forfatter(e) (2001). The Mutual Challenge of Writing Research and the Teaching of Writing.
   • Vis forfatter(e) (2001). The Asynchronous Webmediated Discussion as a Learning Genre.
   • Vis forfatter(e) (2001). Studentaktiviserande læringsformer. Skriving i læringsprosessen.
   • Vis forfatter(e) (2001). Mappevurdering med sosiokulturell forankring.
   • Vis forfatter(e) (2001). Mappevurdering i lærarutdanninga.
   • Vis forfatter(e) (2001). Mappevurdering - kva, kvifor, korleis?
   • Vis forfatter(e) (2001). Læring og vurdering i det flerstemmige klasserommet.
   • Vis forfatter(e) (2001). Læring og vurdering i det flerstemmige klasserommet.
   • Vis forfatter(e) (2001). Læring i det flerstemmige klasserommet.
   • Vis forfatter(e) (2001). Frå Bård skulemeister til Pokemon. Om lærarens rolle som danningsagent i dagens skule.
   • Vis forfatter(e) (2000). Writing to learn and learning to write in higher education in Norway.
   • Vis forfatter(e) (2000). Writing in three disciplines at a Norwegian university. Students' and teachers views and implications for innovation.
   • Vis forfatter(e) (2000). Writing in three disciplines at a Norwegian university. Students' and teachers views and implications for innovation.
   • Vis forfatter(e) (2000). The learning potential of a webmediated discussion.
   • Vis forfatter(e) (2000). The learning potential of a webmediated discussion.
   • Vis forfatter(e) (2000). Læring i det fleirstemmig og dialogiske klasserommet.
   • Vis forfatter(e) (2000). Internasjonale perspektiv på mappevurdering og utfordringar for lærarutdanninga.
   • Vis forfatter(e) (2000). Fagskriving og rettleiing i høgare utdanning.
   • Vis forfatter(e) (2000). "Giving them the tools they need to succeed." A high school teachers' use of writing and talking to learn.
   • Vis forfatter(e) (2000). "Giving them the tools they need to succeed." A high school teachers' use of writing and talking to learn.
   Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
   • Vis forfatter(e) (2006). Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag.
   • Vis forfatter(e) (2005). Mapper som pædagogisk redskab. Perspektiver og erfaringer. Klim.
   • Vis forfatter(e) (2005). Mapper som pedagogisk redskap. Perspektiver og erfaringer. Klim.
   • Vis forfatter(e) (2003). Mapper som lærings - og vurderingsredskap. Abstrakt forlag.
   Vitenskapelig monografi
   • Vis forfatter(e) (2010). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning 2. utgave.
   • Vis forfatter(e) (2005). Mapper som pædagogisk redskab. Perspektiver og erfaringer.
   Fagbok
   • Vis forfatter(e) (2020). Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring. Forlaget Klim.
   • Vis forfatter(e) (2012). Dialogbasert undervisning. Kunstmuseet som læringsrom. Fagbokforlaget.
   • Vis forfatter(e) (2003). Mapper som pedagogisk redskap. Perspektiver og erfaringer. Abstrakt forlag.
   • Vis forfatter(e) (2003). Mapper som pedagogisk redskap. Abstrakt forlag.
   • Vis forfatter(e) (2003). Dialog, samspil og læring. Klim.
   • Vis forfatter(e) (2003). Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur.
   • Vis forfatter(e) (2000). Skriving for å lære. Skriving i høyere utdanning. Abstrakt forlag.
   • Vis forfatter(e) (1993). Ord på nye spor : innføring i prosessorientert skrivepedagogikk. Det Norske Samlaget.
   Populærvitenskapelig artikkel
   • Vis forfatter(e) (2009). Evaluering i klassen til støtte for læring. KvaN : et tidsskrift for læreruddannelse og skole. 43-60.
   Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
   • Vis forfatter(e) (2022). Dialogisk pedagogikk i kunstmuseer. Hva, hvorfor og hvordan? 41 sider.
   • Vis forfatter(e) (2017). Writing in The Content Areas: A Scandinavian Perspective combining Macro, Meso, and Micro Levels. 17 sider.
   • Vis forfatter(e) (2015). Writing pedagogy in online settings - a widening of dialogic Space? 8 sider.
   • Vis forfatter(e) (2014). Kunstmuseet som dialogisk læringsrom. Læringsmåter og overordnede mål. 26 sider.
   • Vis forfatter(e) (2014). Elevbesøk på kunstmuseum: Frirom eller læringsrom? Museumsundervisning i eit medborgarskapsperspektiv . 25 sider.
   • Vis forfatter(e) (2013). Dialog, samspill og læring : flerstemmige læringsfelleskap i teori og lærong. 36 sider.
   • Vis forfatter(e) (2012). Prosesskriving-hvor står vi i dag? 14 sider.
   • Vis forfatter(e) (2012). Multivoiced classrooms in higher education academic writing. 17 sider.
   • Vis forfatter(e) (2011). Productive e-feedback in higher education : two models and some critical issues. 16 sider.
   • Vis forfatter(e) (2011). Productive e-feedback in higher education - Some critical issues. 16 sider.
   • Vis forfatter(e) (2011). Opportunity spaces for dialogic pedagogy in test-oriented schools: A case study of teaching and learning in high school. 22 sider.
   • Vis forfatter(e) (2009). What factors influence the improvement of academic writing practices? A study of reform of undergratuate writing in Norwegian higher education.
   • Vis forfatter(e) (2009). Productive learning in the study of law: The role of technology in the learning ecology of a law faculty. 25 sider.
   • Vis forfatter(e) (2009). Productive Horizontal Learning and Digital Tools. 5 sider.
   • Vis forfatter(e) (2009). Læringssyn og vurderingspraksis. 15 sider.
   • Vis forfatter(e) (2009). Den nyttige tekstresponsen – hva sier nyere forskning? 9 sider.
   • Vis forfatter(e) (2008). Portfolios and Assessment in Teacher Education in Norway: A Theory-based Discussion of Different Models in Two Sites.
   • Vis forfatter(e) (2008). Digitale mapper - er de på plass nå?
   • Vis forfatter(e) (2008). Bruk av mapper i norsk høgare utdanning [The use of portfolios in Norwegian higher education.
   • Vis forfatter(e) (2008). A theory-based discussion of assessment criteria : the balance between explicitness and negotiation. 11 sider.
   • Vis forfatter(e) (2007). The challenges of assessment in a new learning culture. 18 sider.
   • Vis forfatter(e) (2007). Mappevurdering som opplæringsform. 11 sider.
   • Vis forfatter(e) (2007). Læring og læringsformer i Kunnskapsløftet. 28 sider.
   • Vis forfatter(e) (2007). Kunnskap om skriving i utdanning og yrkesliv - hvor står vi i dag? 19 sider.
   • Vis forfatter(e) (2007). From the contested field of testing in the US: The case of the university placement exam in writing. 16 sider.
   • Vis forfatter(e) (2007). Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course. 26 sider.
   • Vis forfatter(e) (2007). Criteria in portfolio assessment from student perspectives. The balance between explicitness and negotiation. 11 sider.
   • Vis forfatter(e) (2006). ”Skriv alt du vet om …”. Bruk av mikro-oppgaver i undervisningen.
   • Vis forfatter(e) (2006). Å bygge opp skrivekompetanse fra bachelor til doktorgrad. 22 sider.
   • Vis forfatter(e) (2006). Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen.
   • Vis forfatter(e) (2006). Studentperspektiv på rettleeing. 21 sider.
   • Vis forfatter(e) (2006). Rettleiaren som lærar, parnar eller meister? 21 sider.
   • Vis forfatter(e) (2006). Pedagogiske endringer som følge av Kvalitetsreformen.
   • Vis forfatter(e) (2006). Pedagogiske endringer som følge av Kvalitetsreformen.
   • Vis forfatter(e) (2006). Hvordan møte en endret veiledersituasjon. 27 sider.
   • Vis forfatter(e) (2006). En treleddet veiledningsmodell i masterstudiet. 19 sider.
   • Vis forfatter(e) (2005). Utfordringer til evaluering i en ny læringskultur. 28 sider.
   • Vis forfatter(e) (2005). Mapper som lærings- og evalueringsform. 19 sider.
   • Vis forfatter(e) (2005). Digitale mapper ved to læreruddannelsesinstitutione. 29 sider.
   • Vis forfatter(e) (2003). Vygotskij og sosiokulturel teori.
   • Vis forfatter(e) (2003). Vygotskij och sociokulturell teori. 20 sider.
   • Vis forfatter(e) (2003). Teoretiske perspektiver på mapper.
   • Vis forfatter(e) (2003). Teoretisk perspektiver på mapper som lærings- og vurderingsform. 24 sider.
   • Vis forfatter(e) (2003). Rettleiing av hovudfagsstudentar: undervisning, partnerskap eller lærlingskap? 12 sider.
   • Vis forfatter(e) (2003). Rettleiing av hovudfagsstudentar: undervisning, partnerskap eller lærlingeskap? 12 sider.
   • Vis forfatter(e) (2003). Responsgrupper som læringsressurs i arbeidet med mapper. 20 sider.
   • Vis forfatter(e) (2003). Mikhail Bakhtin og sosiokulturel teori.
   • Vis forfatter(e) (2003). Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori. 23 sider.
   • Vis forfatter(e) (2003). Mapper som lærings- og vurderingsform.
   • Vis forfatter(e) (2003). Mapper som lærings- og vurderingsform.
   • Vis forfatter(e) (2003). Mapper som lærings- og vurderingform. 22 sider.
   • Vis forfatter(e) (2003). Kvalitetskriterier og vurdering - et utviklingsområde innenfor høyere utdanning. 28 sider.
   • Vis forfatter(e) (2003). Kvalitetskriterier og vurdering.
   • Vis forfatter(e) (2003). Digitale mapper ved to lærarutdanningsinstitusjonar.
   • Vis forfatter(e) (2003). Digitale mapper ved to lærarutdanningsinstitusjonar. 32 sider.
   • Vis forfatter(e) (2003). Digitale mapper ved to lærarutdanningsinstitusjonar.
   • Vis forfatter(e) (2002). Writing at Norwegian universities in an international perspective: From indirect strategies of strengtening writing to the Quality Reform.
   • Vis forfatter(e) (2002). Om førhållandet mellan individ och grupp I portföljprosessen. 18 sider.
   • Vis forfatter(e) (2001). Vygotskij og sosiokulturell teori. 18 sider.
   • Vis forfatter(e) (2001). Mikhail Bakhtin og sosiokulturell teori. 21 sider.
   • Vis forfatter(e) (2001). Mikhail Bakhtin og sosiokulturell teori. 21 sider.
   • Vis forfatter(e) (2000). The teacher's role in the multivoiced classroom. 19 sider.
   • Vis forfatter(e) (2000). The Learning Potential of a Webmediated discussion in a university course. 18 sider.
   • Vis forfatter(e) (2000). "Porteføljemetodikk med sosiokulturell forankring".
   • Vis forfatter(e) (2000). "Mitt ansvar er å gi elevene de redskaper de trenger for å lykkes" Om lærerens rolle i det dialogiske og flerstemmige klasserommet. 33 sider.
   • Vis forfatter(e) (2000). "Den store teksten". Hovudfagsoppgåva som kjelde til frustrasjon og glede. 16 sider.
   Faglig kapittel
   • Vis forfatter(e) (2020). Polyphonic Imagination - about Understanding Idea Generation in Multidisciplinary Groups as a Multivoiced Stimulation of Fantasy. . I:
    • Vis forfatter(e) (2020). Creative Learning in Digital and Virtual Environments Opportunities and Challenges of Technology-Enabled Learning and Creativity. Routledge.
   • Vis forfatter(e) (2020). Lærerens betydning og rolle i dialogisk pædagogik - casestudie fra en åræstationsorienteret skolevirkelighed. 143-177. I:
    • Vis forfatter(e) (2020). Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring. Forlaget Klim.
   • Vis forfatter(e) (2020). Dialogisk pædagogik som deltagende læring. . I:
    • Vis forfatter(e) (2020). Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring. Forlaget Klim.
   • Vis forfatter(e) (2014). Skriveopplæring med vekt på prosess og produkt. 13-35. I:
    • Vis forfatter(e) (2014). 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Fagbokforlaget.

   Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

   NYESTE PUBLIKASJONER 2017-2021

   1. Dysthe, O; Hertzberg, F.; Krogh, E.; Brorsson, B. N. (2017) Writing in the Content Areas. A Scandinavian Perspective Combining Macro, Meso, and Micro Levels. I: Research on Writing: Multiple Perspectives.: The WAC Clearinghouse  ISBN 978-3-16-148410-0. s. 225-241
   2. Dysthe, O. (2017) Flerstemmighet – ‘når børn taler med på museet’ I B. Pécseli (red.) Børn, kunst og kultur. Jelling, DK: Historielab.
   3. Dysthe, O. (2018) Livet på setra. Årbok for Stryn 2018. Stryn historielag.
   4. Ness, I. J. & Dysthe, O. (2020) Polyphonic imagination: Understanding idea generation in multidisciplinary groups as a multivoiced stimulation of fantasy. Creativity Research Journal, https://doi.org/10.1080/10400419.2020.1712163
   5. Dysthe, O., Ness, I. J., & Kirkegaard, P. O. Red. (2020 )Dialogisk pædagoggik, kreativitet og læring. Aarhus, DK: Klim forlag
   6. Dysthe, O. (2020) Lærerens betydning og rolle i dialogisk pedagogikk – casestudie fra en præstationsorienteret skolevirkelighed  Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring, s 143-177.
   7. Dysthe, O., Ness, I. J. & Kirkegaard, P. O. (2020) Dialogisk pædagogik som deltagende læring. I Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring, s 9-39.
   8. Dysthe, O. (2021) Opportunities and challenges of dialogic pedagogy in art museum education. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal | http://dpj.pitt.edu DOI: 10.5195/dpj.2021.317 | Vol. 9 (2021)

   9. Dysthe, O. (2021) Dialogisk undervisning i dagens skole. Aarhus: KVAN

   Publikasjonsliste (utvalg) Olga Dysthe

   (oppdatert nov 2021)

   Bøker på nordiske språk eneforfatter av 3, førsteforfatter med to medforfattere 3, redaktør (alene el sammen): 3) + to bokrevisjoner

   Dysthe, O. (1987). Ord på nye spor. Innføring i prosessorientert skrivepedagogikk Det Norske Samlaget. 173 s

    

   Dysthe, O. (1993). Ord på nye spor. Innføring i prosessorientert   skrivepedagogikk (revidert & utvidet utgave). Det Norske Samlaget. 318 s (Dansk oversettelse 2006, Klim)

    

   Dysthe, O. (1995). Det flerstemmige klasserommet. Ad Notam Gyldendal. 246 s

   (Svensk oversettelse Studentlitteratur, 1996. Dansk oversettelse Klim, 1996)

    

   Dysthe, O. (1996). Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. 240 s Cappelen akademisk forlag.

    

    Dysthe, O. (2001) red. Dialog, samspel og læring. Abstrakt forlag. 351s

   (Svensk: Studentlitteratur 2002. Dansk: Klim 2002)

    

   Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2000). Skrive for å lære: skriving i høyere utdaning. Abstrakt forlag. (Svensk: Studentlitteratur 2001 Dansk: Klim 2002)

    

   Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning (revisjon). Abstrakt forlag 224 s

    

   Dysthe, O., & Engelsen, K. S. red. (2003). Mapper som pedagogisk redskap. Abstrakt forlag. 341 s (Svensk: Studentlitteratur. Dansk: Klim.)

    

   Dysthe, O., & Samara, A. red. (2006). Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå. Oslo: Abstrakt forlag. 353 s

    

   Dysthe, O., Esbjørn, L & Bernhardt, N., (2012). Dialogbasert undervisning. Kunstmuseet som læringsrom. Bergen: Fagbokforlaget. 256 s

   (Dansk: Skoletjenesten & Unge Pedagoger 2012, Engelsk: (2013)

   Dialoguebased Teaching. The Art Museum as a Learning Space. ISBN 978-87-91663-11-6. Spansk (2013) Enseñanza basada en el dialogo. El Museuo de Arte como Espacio de Aprendizaje. Skoletjenesten. Traduccion: Avanti Gruppen. ISBN 978-91663-12-3.

    

   Dysthe, O., Ness, I.J. & Kirkegaard, P.O. red. (2020) Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring. Aarhus, DK. 386 s

    

   Tidsskriftartikler i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrift 1996-2021

   Dysthe, O. (1996) "The Multivoiced Classroom". Written Communication 13 (3), Sage Publications, 385-425.

    

   Dysthe, O. (1999) Dialogue theory as a tool for understanding interactive learning processes", Literacy and Numeracy. Sidney, Australia, 2, 39-65.

   Dysthe, O. (2002) The learning potential of a web-mediated discussion in a university course. Studies in Higher Education 25, 339-352.

   Dysthe, O. (2002) Professors as mediators of academic text culture. An interview study with advisors and master degree students in three disciplines in a Norwegian university. Written Communication, Sage publications 19 (4), 485-536.

   Dysthe, O. & Engelsen, K. S. (2004) Portfolios and assessment in teacher education in Norway: a theory-based discussion of different models in two sites. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (2), 239-258.

   Dysthe, O.; Samara, A; Westrheim, K. (2006) Multivoiced supervision of Master's students: a case study of alternative supervision practices in higher education. Studies in Higher Education, 31 (3), 299-319.

   Dysthe, O. (2007) How a reform affects writing in higher education. Studies in Higher Education. 32 ( 2), 237-252.

   Wake, J. D., Dysthe, O., & Mjelstad, S. (2007). New and changing teacher roles in a digital age. Educational Technology & Society 10 (1), 40-51.

   Lillejord, S. & Dysthe, O., (2008) Productive Learning Practice - A Theoretical Discussion. Journal of Education and Work, 21(1) 75-89.

   Dysthe, O. & Webler, W-D. (2010) Pedagogical issues from Humboldt to Bologna. The case of Norway and Germany. Higher Education Policy, 23, s 247-270.

   Dysthe, O. & Engelsen, K. S. (2011) Portfolio practices in higher education in Norway in an international perspective: macro-, meso- and micro-level influences. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(1), 63-79

   Dysthe, O. (2011) "What is the Purpose of Feedback when Revision is not Expected?" A Case Study of Feedback Quality and Study Design in a First Year Master's Programme. Journal of Academic Writing;Volum 1.(1) s. 126-134

   Dysthe, O. & Lillejord, S. (2012) From Humboldt to Bologna: Using peer-feedback to foster productive writing practices among online master students. International Journal of Web Based Communities; Vol. 4.(8) s. 471-485

   Havnes, A.; Smith, K.; Dysthe, O.; Ludvigsen, K. (2012) Formative assessment and feedback: Making learning visible. Studies in Educational Evaluation; Vol. 38. s. 21-27.

   Ness, I. J. & Dysthe, O. (2020) Polyphonic imagination: Understanding idea generation in multidisciplinary groups as a multivoiced stimulation of fantasy. Creativity Research Journal, https://doi.org/10.1080/10400419.2020.1712163

    

   Dysthe, O.: (2021) Opportunities and challenges of dialogic pedagogy in art museum education” Dialogic Pedagogy: An International Online Journal9, A1-A36. https://doi.org/10.5195/dpj.2021.317  36p

    

   Bokkapittel engelsk (i internasjonale fagfellevurderte antologiar 1990-2017)

   Dysthe, O. (1990) Writing and talking in classrooms. – a key to learning in content areas. In E.H. Jahr & O. Lorenz (red) Tromsø linguistics in the eighties. Oslo: Novus. 85-110.

   Dysthe, O. (2000) The teachers role in the multivoiced classroom. In K. Sjøholm & A. Østern (red) Perspectives on language and communication in multilingual education. Åbo Akademi, Finland. 55-73.

   Dysthe, O. (2003) Writing at Norwegian universities in an international perspective: From indirect strategies of strengthening writing to the Quality Reform. I G. Rijlaarsdam, L. Björk, G. Bräuer, L. Rienecker & P. Stray Jorgensen (red): Teaching Academic Writing in European Higher Education. Amsterdam: Kluwer Academic Publisher. 151-165.

   Dysthe, O. & Tolo, A. (2007) Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course. In M. Kankaanranta & P. Linnakylä (eds): Perspectives on e-Portfolios. Jyväskylä , Fi: Agora Center, University of Jyväskylä Press:107-133.

   Dysthe, O. (2007) From the contested field of testing in the US: The case of the university placement exam in writing. In C. Carlsen & E. Moe (Eds) A human touch to language testing. Oslo: Novus: 157-172.

   Dysthe, O. (2008) The challenges of assessment in a new learning culture. In A. Havnes & L. McDonald: Balancing Dilemmas in Assessment and Learning in Contemporary Education. Routledge: 15-32.

   Dysthe, O., Engelsen, K. S., Madsen, T., & Wittek, L.: (2008) Criteria in portfolio assessment from student perspectives.  The balance between explicitness and negotiation. In A. Havnes & L. McDonald: Balancing Dilemmas in Assessment and Learning in Contemporary Education. Routledge: 121-132.

   Dysthe, O. & Engelsen, K. S. (2008) Portfolios and assessment in teacher education in Norway, a theory-based discussion of different models in two sites.  In P. Murphy & K. Hall: Learning and practice. Agency and identites. London: Sage.

   Dysthe, O. (2009) What factors influence the improvement of academic writing practices? A study of reform of undergraduate writing in Norwegian higher education. In C. Bazerman, R.Krut, K.J. Lunsford, S.Null, P.M. Rogers, & A.Stansell (Eds.), Traditions of writing research.  New York, NY: Routledge/Taylor & Francis. 31-41.

   Vines, A. & Dysthe, O. (2009) Productive learning in the study of law: The role of technology in the learning ecology of a law faculty.  L. Dirckinck-Holmfeld, C. Jones, B. Lindstrøm (Eds) Analysing networked learning practices in higher education and continuing professional development. Sense Publishers. 175-199.

   Dysthe, O., LillejordS., Vines, A., Wasson, B (2011). Productive e-feedback in higher education – two models and some critical issues. In S. R. Ludvigsen, R. Säljö, I. Rasmussen & A. Lund (Eds.), Learning across sites: new tools, infrastructures and practices. NY: Routledge. 243-258.

   Dysthe, O. (2011) Opportunity Spaces for Dialogic Pedagogy in Test-oriented Schools.  A Case Study of Teaching and Learning in High School. In M. Peters & J. White (Eds.) Bakhtinian Pedagogy: Opportunities and challenges for research, policy and practice in education across the globe. NY: Peter Lang Publisher. 69-91.

   Dysthe, O. (2012) Multivoiced classrooms in higher education academic writing. In M. Castelló & C. Donahue (Eds.) University writing: Selves and Texts in Academic Societes. Emerald Group Publishers. 243-259.

   Dysthe, O. (2015) Writing pedagogy in online settings - a widening of dialogic space?: Learning and teaching writing online. Strategies for success. Leiden & Boston: Brill 2015 ISBN 978-90-04-29035-8. s.186-193.

   Dysthe, O; Hertzberg, F.; Krogh, E.; Brorsson, B. N. (2017) Writing in The Content Areas. A Scandinavian Perspective combining Macro, Meso, and Micro Levels. I: Research on Writing: Multiple Perspectives: The WAC Clearinghouse 2017 ISBN 978-3-16-148410-0. s. 225-241.

    

   Artikler i norske, svenske og danske tidsskrift og bøker 1990-2021)

   Dysthe, O. (1990) Prosessorientert skrivepedagogikk - utviklingsoptimisme eller formalisme?” Norsk Pedagogisk Tidskrift, 1.

   Dysthe, O (1993) Alternativ elevurdering i norsk". Skrivepedagogisk fornying, red. Inge Moslet og Lars Sigfred Evensen, Ad Notam/Gyldendal, 1993, 18 s.

   Dysthe, O. (1994) «Partnership» - utfordringer til norsk misjon. Norsk tidsskrift for misjon, 171-179.

   Dysthe, O. (1995) Om problempunkt og høgdepunkt i hovudoppgåveskriving" [Problems and highlights of writing a master thesis] Replikk 1. 9 s.

   Dysthe, O., Foss, H. & Haldorsen, G. (1995) "Hva er mappevurdering?" [What is portfolio assessment?] Scola 6. 7 s

   Dysthe, O., Foss, H. & Haldorsen, G. (1996) "Jeg vet hva jeg kan bra, hva jeg kan bedre og hva jeg kan mindre bra". Forsøk med mappevurdering i norskfaget i ungdomsskolen. Kaare Skagen, red. Karakterboka. Om karakterer og vurdering i ny skole, Universitetsforlaget.

   Dysthe, O. (1996) "Det skrivna ordet skapar dialog før flera røster" [The written word creates dialogue of many voices i Pedagogiska Magasinet 3. 6 s.

   Dysthe, O. (1997) "Skriving sett i lys av dialogisme. Teoretisk bakgrunn og konsekvensar for undervisning med utgangpunkt i Bakhtin”. I L. S. Evensen og T. L.Hoel (red) Skriveteorier og skrivepraksis. LNU/Cappelen Akademisk Forlag.

    

   Dysthe, O. (1997) "Leiing i eit dialogperspektiv".  I Otto Laurits Fuglestad & Sølvi Lillejord (red.) Pedagogisk ledelse, Fagbokforlaget 1997, 77- 99.

   Dysthe, O. (1997) Det flerstemmige klasserommet. Eller å lære gjennom dialog.  KVAN 47: Muntlighet, Århus, 31-46.

   Dysthe, O. (1998) Erfaringar frå Skriveprosjektet ved Universitetet i Bergen. [What we learnt from the Writing Project at the University of Bergen] UNIPED.2/1998, 11s.

    

   Dysthe, O. (1998) Mikhail Bakhtin - ei dialogisk tilnærming til mennesket, språket og litteraturen. Impuls 1, 24-36.

   Dysthe, O. (1999) ”Undervisning i høgare utdanning - like viktig som forskning? Undervisningsportefølgje som reiskap for å vurdere og utvikle lærardugleik” Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2, 12s

   Dysthe, O. (1999) Klasserommet mellom tradisjon og fornying”.[The classroom between tradition and innovation] Festskrift til Anders Folkestad 1999.10s.

    

   Dysthe, O. (1999) Mappevurdering som læringsform og samanhengen med kunnskaps- og læringssyn. O.L. Fuglestad, S. Lillejord, J. Tobiassen (red) Reformperspektiv på skole-og elevvurdering. Bergen: Fagbokforlaget, s 181-209.  

   Dysthe, O. (2000) "Mitt ansvar er å gi elevene de redskaper de trenger for å lykkes" Om lærerens rolle i det dialogiske og flerstemmige klasserommet. I K. Esman, A. Rasmussen & L. Birde Wiese (red). Dansk i dialog. København: Dansklærerforeningen forlag. 15-47.

   Dysthe, O. (2000) ”Den store teksten" Hovudfagsoppgåva som kjelde til frustrasjon og glede” Sissel Lie: Fagskriving som dialog. Oslo: Gyldendal. 58-73.

   Dysthe, O. (2002). Om förhållandet mellan individ och grupp i portföljprocessen. In H. Anderson (red), Att bedöma eller döma. Stockholm: Skolverket. 91-108..

    

   Dysthe, O. (2003) Rettleiing av hovudfagsstudentar: Undervisning, partnerskap eller lærlingskap? I J.I. Nergåd & S. Nesset (red) Det gjenstridige. Edmund Edvardsen 60 år. Oplandske Bokforlag. 163-175.

   Dysthe, O.(2005) Ulike syn på dialog. I K. Skagen m.fl. Festskrift for Tom Tiller. Oplandske Bokforlag. S

   Dysthe, O. (2006) Bakhtin og pedagogikken – Kva ein tidlegare ukjend artikkel fortel om Bakhtins pedagogiske praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift, 6, 456-467.

   Dysthe, O. & Hertzberg, F. (2006 ”Skriv alt du vet om …”.  Bruk av mikro-oppgaver i undervisningen. I H. Strømsø, K. Hofgaard Lycke & P. Lauvås (red) Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 177-194.

   Dysthe, O., Raaheim, A., Lima, I. (2006) Undervisnings- og vurderingformer etter Kvalitetsreformen. I S. Michelsen & P. Åmodt: Kvalitetsreformen møter virkeligheten 2. [The Quality Reform meets reality.] Oslo: Norges forskningsråd, Rokkansenteret, .

    

   Dysthe, O., Raaheim, A., Lima, I., Bygstad, A.  (2006) Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen.. [Teaching and assessment. Pedagogical consequences of the Quality Reform] Oslo: Delrapport 7. Norges Forskningsråd, Rokkansenteret, NIFU Step.

    

   Engelsen, K.S., Dysthe, O. & Lima, I. (2006) Mapper på veg inn i høgare utdanning. Resultat frå ei spørjeundersøking i fire institusjonar. UNIPED nr 1.

   Dysthe, O. (2006) Mappevurdering som opplæringsform. I S. Tveit (red) Vurderingssystemet i norsk skole. Oslo: Universitetsforlaget. 133-142.

   Dysthe, O. (2007) Pedagogiske endringar etter Kvalitetsreformen og konsekvensar for læring. Utfordringar og strategiar vidare. [Pedagogical changes after the Quality Reform and consequences for learning. Challenges and strategies] UNIPED, nr. 3, 29-45.

   Dysthe, O. (2007) Læring og læringsformer i Kunnskapsløftet. I H. Hølleland (red.) På vei mot Kunnskapsløftet. Begrunnelser, løsninger og utfordringer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

   Dysthe, O., & Hertzberg, F. (2007). Kunnskap om skriving i utdanning og yrkesliv - hvor står vi i dag? In S. Matre & T. L. Hoel (Eds.), Skrive for nåtid og framtid. Trondheim: Tapir akademisk forlag. 10-28.

    

   Dysthe, O., & Hertzberg, F. (2007). Skriving i arbeidsliv. I S. Matre & T. L. Hoel red. Skrive for nåtid og framtid. Skriving i arbeidsliv og skole  Tapir forlag.  ISBN: 9788251922159

    

   Dysthe, O. (2007). Mappevurdering som opplæringsform. In S. Tveit (red.), Elevvurdering i skolen: grunnlag for kulturendring. Oslo: Universitetsforlaget. 133-143.

    

   Dysthe, O. & Hertzberg, F. (2008) Den nyttige tekstresponsen – hva sier nyere forskning?. I: Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Oslo: Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01419-7. s.35-43

   Dysthe, O. (2009) Evaluering i klassen til støtte for læring. KvaN: et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen 2009, 29(4), 43-60.

   Dysthe, O. (2009) Læringssyn og vurderingspraksis. I J. Frost (red.): Evaluering i et dialogisk perspektiv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Oversettelse: Dansk psykologisk forlag. 39-59.

   Dysthe, O. (2011) Museenes særlige læringspotensiale i et dialogisk og flerstemmig perspektiv.(The particular learning potential in museums in a dialogical and multivoiced perspective) Unge Pædagoger (1) s. 23-31

   Dysthe, O. (2012) Medborgerskap og dialogens muligheter og begrensninger. (Citizenship and the possibilites and restrictions of dialogue) MID (Museumsformidling i Danmark)

    

   Hertzberg, F. & Dysthe, O. (2012) Prosesskriving – hvor står vi I dag? I S. Matre, D. K. Sjøhelle, R. Solheim (red) Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Oslo: Universitetsforlaget, s 59-72.

    

    

   Dysthe, O. (2013) Dialog, samspill og læring: flerstemmige læringsfelleskap i teori og læring. I: Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1280-4. s. 81-116

   Dysthe, O. & Hertzberg, F. (2014) Skriveopplæring med vekt på prosess og produkt. I K. Kverndokken, red.: 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245015775. s. 13-35

   Dysthe, O. (2014) Perspektiver på dialogbasert undervisning. I M. Dael: Børn, kunst og kultur – i en hverdag der dur. DK: Kulturstyrelsen: 46-49.

   Dysthe, O. (2014) Elevbesøk på kunstmuseum: frirom eller læringsrom? Museumsundervisning i eit medborgarskapsperspektiv. I Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-784-8. 409-433.

   Dysthe, O.; Hertzberg, F. (2015) Dysthe, O.; Hertzberg, F. (2015) Skrive for å lære i høyere utdanning.  I H. Strømsø, K. Hofgaard Lycke & P Lauvaas (red): Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.15s.

   Dysthe, O. (2017) Flerstemmighet – ‘når børn taler med på museet’ I B. Pécseli (red.) Børn, kunst og kultur. Jelling, DK: Historielab.

   Dysthe, O. (2020) Lærerens betydning og rolle i dialogisk pedagogikk – casestudie fra en præstationsorienteret skolevirkelighed  Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring, s 143-177.

    

   Dysthe, O., Ness, I. J.  & Kirkegaard, P. O. (2020) Dialogisk pædagogik som deltagende læring. I Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring, s 9-39.

    

   Dysthe, O. (2020) Dialog, samspill og læring. Flerstemmige læringsfellesskap i teori og praksis. I I R. Krumsvik, & R. Säljø (red.)  Praktisk pedagogisk utdanning. Bergen: Fagbokforlaget. Revisjon ISBN 978-82-450-3371-7

    

    

    

   Internasjonale konferansepresentasjoner

   • Dysthe, O. & Lillejord, S. (2009) Using feedback to foster productive writing practices among master students. Paper presented at the Higher Education Special Interest Group Invited Symposium, EARLI Conference: “Fostering communities of learners”, Amsterdam Aug. 2009.
   • Havnes, A. & Dysthe, O, (2009) Assessment, feedback and the advancement of learning. A cross-country comparison of feedback practice and policy in higher education. Paper presented at the Assessment and Evaluation Special Interest Group Invited Symposium, EARLI Conference : “Fostering communities of learners”, Amsterdam Aug. 2009.
   • Dysthe, O. & Engelsen, K.S . (2008) Development, purposes and practices of portfolios in higher education in Norway in an international perspective. What have been shaping factors at macro, meso and micro level?. EARLI/Northumbria Assessment Conference 2008 (ENAC, Potsdam, 2008)
   • Dysthe, O. (2008) Productive learning in view of two strands in dialogism: one focusing on intersubjectivity and interaction as sharing and consensus, the other on difference and controversy. Rommetveit seminaret; 2008-06-12 Høgskolen Stord Haugesund.
   • Dysthe, O. (2009) “What’s the purpose of feedback when revision is not expected?” A case study of feedback practices and study design in a first year master programme .5th EATAW Conference, Coventry, GB June 30. - July 2. 2009
   • Dysthe, O., Engelsen, K.S.,Sjo, A. K.,Allern, M: Variations in higher education portfolio assessment. Discussion of quality issues based on a survey in Norway across institutions and disciplines. EARLI 2007, Budapest 28 Aug -1 September.
   • Samara, A. & Dysthe, O. Three Cases of Postgraduate Peer Learning Practices – Crucial Factors of Success. EARLI 2007, Budapest 28 Aug -1 September.
   • Dysthe, O. Electronic feedback in higher education. Presentation at The 4th Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing.30.6- 2.7, 2007 Ruhr- Universität Bochum, Germany.
   • Dysthe, O. What do(n't) we know about feedback? Symposium at 4th Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing.30.6- 2.7, 2007 Ruhr- Universität Bochum, Germany
   • Dysthe, O.: Dialogic postgraduate supervision – characteristics, constraints and affordances. ”Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin: Applications in Psychology, Art, Education and Culture” The University of Crete, Rhetymnion, 25.-27. May 2007.