Hjem
Olin Blaalid Oldeides bilde

Olin Blaalid Oldeide

Førsteamanuensis
 • E-postOlin.Oldeide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 10
 • Besøksadresse
  5018 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

PhD Prosjekt: Rusførebygging i Bergen kommune

Kva gjer ein kommune for å hindre at ungdom fell utanfor samfunnet? Korleis kan ein hjelpe dei opp att når dei først har falt?

Einsemd, rusproblem, vanskar i familien og psykiske plagar trugar helsa til denne ungdommen. Folkehelselova understreka kommunen sitt ansvar for helsa til innbyggarane. For kommunen er med på å forme liva til ungdommen kvar dag gjennom ulike etatar; legen som behandlar, sosialarbeidaren som støtter og læraren som underviser. Dermed har kommunen ikkje berre eit ansvar, men unik moglegheit til å hjelpe.

I dette doktorgradsprosjektet følger eg korleis ein kommune arbeider med rusførebygging. Eg har møtt den ansvarlege politikaren, dei kommunale byråkratane og sosialarbeidaren som hjelper ungdommane. Og sist, men ikkje minst, eg har snakka med ungdommane sjølve om deira opplevingar.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Lessons Learned from an Intersectoral Collaboration between the Public Sector, NGOs, and Sports Clubs to Meet the Needs of Vulnerable Youths. Societies. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Youth perspective on outreach service: A safety net for at-risk youth in a municipality. Children and Youth Services Review.
 • Vis forfatter(e) (2020). Local drug prevention strategies through the eyes of policy makers and outreach social workers in Norway. Health and Social Care in the Community. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2019). Collaboration for drug prevention: Is it possible in a “siloed” governmental structure? International Journal of Health Planning and Management. 1-12.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2014). Implementing the Public Health Act in a local setting: Addressing the social inequities in health in a Norwegian municipality.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2021). Local drug prevention - From policy to practice: A qualitative case study of policy makers, outreach social workers and at-risk youths.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter