Hjem
Oludamilola Iyadunni Oyetoyans bilde

Oludamilola Iyadunni Oyetoyan

Førstelektor
  • E-postOludamilola.Oyetoyan@uib.no
  • Telefon+47 55 58 22 56
  • Besøksadresse
    HF-bygget, Sydnesplassen 7
  • Postadresse
    Postboks 7805
    5020 Bergen