Hjem
Oscar Tranvågs bilde

Oscar Tranvåg

Postdoktor, SEFAS / Oslo Universitetssykehus / Høgskulen på Vestlandet
 • E-postOscar.Tranvag@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 19
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Bøker
 • Tranvåg, Oscar; Synnes, Oddgeir; McSherry, Wilfred. 2016. Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories. 191 sider. ISBN: 9781905539-97-0.
Tidsskriftartikler
 • Fæø, Stein Erik; Husebø, Bettina; Bruvik, Frøydis Kristine; Tranvåg, Oscar. 2019. “We live as good a life as we can, in the situation we’re in” – the significance of the home as perceived by persons with dementia. BMC Geriatrics. 19: 1-10. doi: 10.1186/s12877-019-1171-6
 • Grov, Ellen Karine; Husebø, Bettina; Tranvåg, Oscar. 2019. Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme? Tidsskriftet sykepleien. doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.76713
 • Rykkje, Linda; Tranvåg, Oscar. 2019. Caring for One’s Wife With Dementia – at Home: Older Husbands’ Experiences With Managing Challenges of Everyday Life. Sage Open. 13 sider. Publisert 2019-02-26. doi: 10.1177/2158244019834453
 • Staats, Katrine; Grov, Ellen Karine; Husebø, Bettina; Tranvåg, Oscar. 2019. Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme? Sykepleien.
 • Staats, Katrine; Tranvåg, Oscar; Grov, Ellen Karine. 2019. Hjemmedød: Dette får sykepleiere til å bruke medikamentskrinet. Tidsskriftet sykepleien. e-75734. Publisert 2019-05-15. doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.75734
 • Tranvåg, Oscar. 2019. Et mer demensvennlig samfunn. Sulaposten. 25.
 • Tranvåg, Oscar; Nåden, Dagfinn; Gallagher, Ann. 2019. Dignity work of older women caring for a husband with dementia at home. Health Care for Women International. 1-23. doi: 10.1080/07399332.2019.1578780
 • Førland, Oddvar; Alvsvåg, Herdis; Tranvåg, Oscar. 2018. Perspektiver på omsorgsforskning. Tidsskrift for omsorgsforskning. 4: 196-214. doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-03-02
 • Kjellstadli, Camilla; Tranvåg, Oscar. 2018. Å betre kvardagen til heimebuande personar med demens og deira pårørande. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 4. 51-57.
 • Staats, Katrine; Tranvåg, Oscar; Grov, Ellen Karine. 2018. Home-Care Nurses' Experience with Medication Kit in Palliative Care. Journal of Hospice and Palliative Nursing. 20: E1-E9. doi: 10.1097/NJH.0000000000000518
 • Tranvåg, Oscar. 2018. Eldre kvinners visdom og verdighet. Forskning.no. Publisert 2018-10-17.
 • Drageset, Jorunn; Haugan, Gørill; Tranvåg, Oscar. 2017. Crucial aspects promoting meaning and purpose in life: perceptions of nursing home residents. BMC Geriatrics. 17. doi: 10.1186/s12877-017-0650-x
 • Tranvåg, Oscar. 2017. «I verdighetens navn» – verdighetsbevarende omsorg for personer med demens. Tidsskriftet aldring og helse. 21: 35-39. Publisert 2017-01-24.
 • Fæø, Stein Erik; Aasmul, Irene; Tranvåg, Oscar. 2016. Hva ønsker gamle og syke i sin siste levetid? Bergens Tidende. Publisert 2016-10-03.
 • Tranvåg, Oscar; Kvaal, Bjørn. 2016. Klarer personer med demenssykdom å snakke om sin verdighet? Tidsskrift for omsorgsforskning. 2: 68-69.
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2016. Crucial dimensions constituting dignity experience in persons living with dementia. Dementia. 15: 578-595. doi: 10.1177/1471301214529783
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2015. Relational interactions preserving dignity experience: Perceptions of persons living with dementia. Nursing Ethics. 22: 577-593. doi: 10.1177/0969733014549882
 • Luke, Robert Dean; Petersen, Karin Anna; Tranvåg, Oscar. 2013. Dementia care supported by memory stimulating surroundings - Caregiver experience with environmental reminiscence approach. Nordisk sygeplejeforskning. 3: 269-286.
 • Tranvåg, Oscar. 2013. Verdighet ved demens. Ytring : NRK. Publisert 2013-10-18.
 • Tranvåg, Oscar. 2013. Å miste seg selv (Orginaltittel:Tid til verdighet?). www.bt.no. Publisert 2013-10-19.
 • Tranvåg, Oscar. 2013. Demens og verdighet. Sulaposten. 67: 14-15. Publisert 2013-10-17.
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2013. Dignity-preserving dementia care: A metasynthesis. Nursing Ethics. 20: 861-880. Publisert 2013-12-13. doi: 10.1177/0969733013485110
 • Tranvåg, Oscar. 2012. Dyr utsetjing av bukollektiv for demenssjuke på Sula. Sulaposten. 66: 11-11. Publisert 2012-01-19.
 • Tranvåg, Oscar. 2012. Grief, Grieving and Beyond: Lived Experience among Spouses/Cohabitants of Persons with Bipolar Affective Disorder. International Journal of Psychology Research. 7: 213-243.
 • Tranvåg, Oscar. 2012. Lokaldemokratiet treng dialog gjennom lokalpressa. Sulaposten. 66: 12-12. Publisert 2012-05-16.
 • Tranvåg, Oscar. 2011. Eit verdig liv - heilt urealistisk for demenssjuke på Sula? Sulaposten. 65: 14-14.
 • Tranvåg, Oscar. 2010. Rett til verdig eldreomsorg. Sulaposten. 64: 17-17. Publisert 2010-12-02.
 • Tranvåg, Oscar. 2010. Verdig eldreomsorg krev kunnskap. Bergens Tidende. 143: 21-21. Publisert 2010-11-29.
 • Tranvåg, Oscar; Kristoffersen, Kjell. 2008. Experience of being the spouse/cohabitant of a person with bipolar affective disorder: a cumulative process over time. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 22: 5-18.
Rapporter/avhandlinger
 • Tranvåg, Oscar. 2015. Dignity-preserving care for persons living with dementia. Universitet i Bergen, Bergen.
 • Tranvåg, Oscar. 2006. Erfaring med å være ektefelle / samboer til et menneske med bipolar affektiv lidelse En kvalitativ studie. Oscar Tranvåg, Institutt for Samfunnsmedisinske fag, Seksjon for Sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen. 58 sider.
Bokkapitler
 • Tranvåg, Oscar. 2019. Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens. Kapittel 5, sider 92-107. I:
  • Hillestad, Eirin; Tessem, Julie. 2019. Frivillighetens kraft: organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen. Fagbokforlaget. 278 sider. ISBN: 9788245016505.
 • Tranvåg, Oscar; Luke, Robert Dean; Nåden, Dagfinn. 2016. Dignity in Dementia Care. Kapittel, sider . I:
  • Tranvåg, Oscar; Synnes, Oddgeir; McSherry, Wilfred. 2016. Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories. 191 sider. ISBN: 9781905539-97-0.
 • Tranvåg, Oscar; McSherry, Wilfred. 2016. Understanding dignity: a complex concept at the heart of healthcare. Kapittel, sider . I:
  • Tranvåg, Oscar; Synnes, Oddgeir; McSherry, Wilfred. 2016. Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories. 191 sider. ISBN: 9781905539-97-0.
 • Tranvåg, Oscar; Synnes, Oddgeir; McSherry, Wilfred. 2016. Preface: The necessity of dignity in healthcare. Preface, sider . I:
  • Tranvåg, Oscar; Synnes, Oddgeir; McSherry, Wilfred. 2016. Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories. 191 sider. ISBN: 9781905539-97-0.
 • Tranvåg, Oscar. 2014. Grief, grieving and beyond: lived experience among spouses/co-habitants of persons with bipolar affective disorder. Chapter 6, sider 131-151. I:
  • Columbus, Alexandra M. 2014. Advances in Psychology Research Volume 100. Nova Science Publishers, Inc.. 163 sider. ISBN: 978-1-63321-482-8.
 • Tranvåg, Oscar. 2012. Grief, grieving and beyond: lived experience among spouses/co-habitants of persons with bipolar affective disorder. Kap.1, sider 1-29. I:
  • Langley, Emilie J.; Knowles, Roger B. 2012. Psychology of sadness. Nova Science Publishers, Inc.. 129 sider. ISBN: 978-1-61942-998-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

SEFAS – Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus.

Fakultet for helse- og sosialfag, Høgskulen på Vestlandet.