Hjem
Oscar Tranvågs bilde

Oscar Tranvåg

Sensur, veiledning, retti, SEFAS / Oslo Universitetssykehus / Høgskulen på Vestlandet
 • E-postOscar.Tranvag@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 19
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. The compound role of a coordinator for home-dwelling persons with dementia and their informal caregivers: qualitative study. BMC Health Services Research. 1045.
 • Vis forfatter(e) 2020. LIVE@Home.Path--innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their caregivers: Study protocol for a mixed-method, stepped-wedge, randomized controlled trial. Trials. 1-16.
 • Vis forfatter(e) 2020. Home dwelling persons with dementia's perception on care support: Qualitative study. Nursing Ethics. 991-1002.
 • Vis forfatter(e) 2020. Dignity of older home-dwelling women nearing end-of-life: Informal caregivers’ perception . Nursing Ethics.
 • Vis forfatter(e) 2020. Dignity and loss of dignity: Experiences of older women living with incurable cancer at home. Health Care for Women International. 1036-1058.
 • Vis forfatter(e) 2019. “We live as good a life as we can, in the situation we’re in” – the significance of the home as perceived by persons with dementia. BMC Geriatrics. 1-10.
 • Vis forfatter(e) 2019. Framework for Patient and Informal Caregiver Participation in Research (PAICPAIR): Part 1. Advances in Nursing Science. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Dignity work of older women caring for a husband with dementia at home. Health Care for Women International. 1047-1069.
 • Vis forfatter(e) 2019. Caring for One’s Wife With Dementia – at Home: Older Husbands’ Experiences With Managing Challenges of Everyday Life. Sage Open. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Å betre kvardagen til heimebuande personar med demens og deira pårørande. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 51-57.
 • Vis forfatter(e) 2018. Perspektiver på omsorgsforskning. Tidsskrift for omsorgsforskning. 196-214.
 • Vis forfatter(e) 2018. Home-Care Nurses' Experience with Medication Kit in Palliative Care. Journal of Hospice and Palliative Nursing. E1-E9.
 • Vis forfatter(e) 2017. Crucial aspects promoting meaning and purpose in life: perceptions of nursing home residents. BMC Geriatrics.
 • Vis forfatter(e) 2016. Crucial dimensions constituting dignity experience in persons living with dementia. Dementia. 578-595.
 • Vis forfatter(e) 2015. Relational interactions preserving dignity experience: Perceptions of persons living with dementia. Nursing Ethics. 577-593.
 • Vis forfatter(e) 2013. Dignity-preserving dementia care: A metasynthesis. Nursing Ethics. 861-880.
 • Vis forfatter(e) 2013. Dementia care supported by memory stimulating surroundings - Caregiver experience with environmental reminiscence approach. Nordisk sygeplejeforskning. 269-286.
 • Vis forfatter(e) 2012. Grief, Grieving and Beyond: Lived Experience among Spouses/Cohabitants of Persons with Bipolar Affective Disorder. International Journal of Psychology Research. 213-243.
 • Vis forfatter(e) 2008. Experience of being the spouse/cohabitant of a person with bipolar affective disorder: a cumulative process over time. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 5-18.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. LIVE@Home.Path.
 • Vis forfatter(e) 2019. Eldre menneskers verdighet i velferdsteknologiens tidsalder.
 • Vis forfatter(e) 2019. Brukermedvirkning i utforming av helsetjenesten. Brukermedvirkning i forskning.
 • Vis forfatter(e) 2017. Verdighet: Hvilken plass har mennesket verdighet - i ditt møte med dine pasienter? .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Å leve hjemme med demens.
 • Vis forfatter(e) 2019. Patient and Informal Caregiver Participation in Research (PAICPAIR) Part 1.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hva er verdighet? Hvordan kan vi verne om verdigheten til personer med demens?
 • Vis forfatter(e) 2019. Home care nurses' experiences with medication kit as a tool in palliative care.
 • Vis forfatter(e) 2019. Har alle mennesker verdighet?
 • Vis forfatter(e) 2019. Alderdom er kvinnesak.
 • Vis forfatter(e) 2019. A bu heime med demens.
 • Vis forfatter(e) 2015. Hva er verdighet, og hva bidrar til opplevelse av verdighet hos personer med demens?
 • Vis forfatter(e) 2010. En verdig hverdag.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Hva er verdighet? Hva fremmer verdigheten til mennesker som lever med demenssykdom?
 • Vis forfatter(e) 2020. Glemsk – med verdighet. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Presentasjon av Ruver-prosjektet: Rusavhengige menneskers verdighet .
 • Vis forfatter(e) 2019. Dignity work of older women caring for a husband with dementia at home.
 • Vis forfatter(e) 2018. På verdigheten løs: Rusavhengige menneskers verdighet (RUVER-prosjektet).
 • Vis forfatter(e) 2018. Living at home with dementia.
 • Vis forfatter(e) 2018. Leading the process of co-production to ensure user involvement with a municipality - HOW? .
 • Vis forfatter(e) 2018. LIVE@HOME with dementia - a pilot study.
 • Vis forfatter(e) 2018. Dignity of older women caring for a husband with dementia.
 • Vis forfatter(e) 2017. Verdighet ved demenssykdom .
 • Vis forfatter(e) 2017. Verdighet og Psykiatrisk sykepleie: Hvilken plass har menneskets verdighet – i ditt møte med dine pasienter?
 • Vis forfatter(e) 2017. Verdighet hos personer med demens.
 • Vis forfatter(e) 2017. User-involvement in research - some preliminary experiences .
 • Vis forfatter(e) 2017. MEDVIRK–DEM. Brukermedvirkning i utforming av kommunalt tjenestetilbud til personer med demens. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Kvalitet og verdighet – i hjemmebaserte tjenester til personer med demens.
 • Vis forfatter(e) 2017. Kommunen som initiativtaker til forskning – et samarbeidsprosjekt mellom Vaksdal kommune, Universitetet i Bergen, og Høgskolen på Vestlandet. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Hvilken plass har menneskets verdighet - i ditt møte med dine brukere ved NAV? .
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva er verdighetsbevarende omsorg - og hva er verdighetskrenkende ikke-omsorg? .
 • Vis forfatter(e) 2017. Hustru og omsorgsgiver – verdighet hos eldre kvinner med daglig omsorg for ektefelle med demens.
 • Vis forfatter(e) 2017. Dignity in older women caring for a home-dwelling spouse with dementia.
 • Vis forfatter(e) 2016. Verdighet - preger holdningene våre hvordan vi handler?
 • Vis forfatter(e) 2015. Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens.
 • Vis forfatter(e) 2015. Verdighetsbevarende omsorg for demens – om fremvekst av ny forståelseshorisont gjennom hermeneutiske prosesser.
 • Vis forfatter(e) 2015. Samtidens trender, og forskjellen mellom dem, i omsorg- og sykepleieforskning med fokus på aspekter av verdighet hos mennesker som lever med demens.
 • Vis forfatter(e) 2015. Mennesker med demens og deres verdighet.
 • Vis forfatter(e) 2015. Dignity-preserving care for persons living with dementia.
 • Vis forfatter(e) 2015. Dignity-preserving care for persons living with dementia.
 • Vis forfatter(e) 2014. Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens.
 • Vis forfatter(e) 2014. Verdighet i demensomsorgen.
 • Vis forfatter(e) 2014. Verdighet.
 • Vis forfatter(e) 2014. Hvordan respekterer vi verdighet for pasienter med demens?
 • Vis forfatter(e) 2014. Hva vet vi som hva som skaper verdighet hos personer med demens? Hva vil bidra til en verdighetsfremmende demensomsorg i fremtiden?
 • Vis forfatter(e) 2010. Hvordan kan omsorg utformes for å ivareta pasienter og pårørende. Verdighet relatert til pasient og pårørende perspektivet i sykehjem.
 • Vis forfatter(e) 2007. Erfaring med å være ektefelle/samboer til et menneske med bipolar affektiv lidelse; en kvalitativ studie.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2016. Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories. M&K Publishing.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2006. Erfaring med å være ektefelle / samboer til et menneske med bipolar affektiv lidelse En kvalitativ studie.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2009. Healthcare professional experience using an environmental reminiscence approach towards personalized dementia care.
 • Vis forfatter(e) 2009. Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetjenestens kreftomsorg. Erfaringer ho ressurssykepleiere i kommuner i Helseregion Vest.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Eldre kvinners visdom og verdighet. Forskning.no.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2019. Har våre eldre ein verdighetsgaranti? Os@Fusaposten.
 • Vis forfatter(e) 2019. Et mer demensvennlig samfunn. Sulaposten.
 • Vis forfatter(e) 2016. Hva ønsker gamle og syke i sin siste levetid? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2013. Å miste seg selv (Orginaltittel:Tid til verdighet?). www.bt.no.
 • Vis forfatter(e) 2013. Verdighet ved demens. Ytring : NRK.
 • Vis forfatter(e) 2013. Demens og verdighet. Sulaposten. 14-15.
 • Vis forfatter(e) 2012. Lokaldemokratiet treng dialog gjennom lokalpressa. Sulaposten. 12-12.
 • Vis forfatter(e) 2012. Dyr utsetjing av bukollektiv for demenssjuke på Sula. Sulaposten. 11-11.
 • Vis forfatter(e) 2011. Eit verdig liv - heilt urealistisk for demenssjuke på Sula? Sulaposten. 14-14.
 • Vis forfatter(e) 2010. Verdig eldreomsorg krev kunnskap. Bergens Tidende. 21-21.
 • Vis forfatter(e) 2010. Rett til verdig eldreomsorg. Sulaposten. 17-17.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2015. Dignity-preserving care for persons living with dementia.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2020. Å bo hjemme gjør at den med demens kan bevare sin vante rytme. Samtidig gjør demens av rytmen blir forstyrret.
 • Vis forfatter(e) 2019. Lyfter verdigheit inn i demensomsorga.
 • Vis forfatter(e) 2018. Ønskjer råd frå personar med demens.
 • Vis forfatter(e) 2018. Vil vita kva som gjev ein meiningsfylt kvardag.
 • Vis forfatter(e) 2018. Tidligere rusavhengige blir forskere.
 • Vis forfatter(e) 2018. Søken etter hva verdighet betyr.
 • Vis forfatter(e) 2018. Personar med demens skal bli høyrde.
 • Vis forfatter(e) 2018. Om verdighet - Den internasjonale verdighetsdagen.
 • Vis forfatter(e) 2018. Meiningsfylt kvardag med demens.
 • Vis forfatter(e) 2018. Før rusavhengige – nå forskere.
 • Vis forfatter(e) 2018. Fra rusavhengighet til forskning; rusavhengige forskere .
 • Vis forfatter(e) 2018. Ber folk melde seg til samtalegrupper om demens.
 • Vis forfatter(e) 2017. Nye tanker i demensomsorgen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Vil ha døden tilbake til hjemmet.
 • Vis forfatter(e) 2015. Norge på sisteplass i hjemmedød.
 • Vis forfatter(e) 2013. Verdighet med demens.
 • Vis forfatter(e) 2007. Pleiarane får gode råd frå pårørande.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Verdighetshorisont-modellen – Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Grief, grieving and beyond: lived experience among spouses/co-habitants of persons with bipolar affective disorder. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Grief, grieving and beyond: lived experience among spouses/co-habitants of persons with bipolar affective disorder. 29 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2020. Implementing an integrated knowledge translation intervention in nursing homes: Experiences of Practice Development Nurses.
 • Vis forfatter(e) 2020. Dignity and dignity loss in end-of-life of older women with incurable cancer living at home: Informal caregiver perceptions.
 • Vis forfatter(e) 2019. The significance of the home in persons with dementia - A qualitative study.
 • Vis forfatter(e) 2019. Optimising an integrated knowledge translation intervention in nursing homes:A qualitative study of knowledge translation needs.
 • Vis forfatter(e) 2019. Medikamentskrin i palliativ omsorg: Hjemmesykepleieres erfaringer.
 • Vis forfatter(e) 2019. Medication kits as a tool in palliative care: Home care nurses’ experiences.
 • Vis forfatter(e) 2019. LIVE@Home.Path.
 • Vis forfatter(e) 2019. Dignity-preserving care as perceived by older women living at home with incurable cancer – preliminary results.
 • Vis forfatter(e) 2017. Dignity-preserving dementia care: A metasynthesis.
 • Vis forfatter(e) 2016. Dignity Horizon Model: Caring for persons living with dementia.
Innledning
 • Vis forfatter(e) 2016. Preface: The necessity of dignity in healthcare. 5 sider.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Å betre kvardagen til heimebuande personar med demens og deira pårørande.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme? Sykepleien.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hjemmedød: Dette får sykepleiere til å bruke medikamentskrinet. Tidsskriftet sykepleien.
 • Vis forfatter(e) 2017. «I verdighetens navn» – verdighetsbevarende omsorg for personer med demens. Tidsskriftet aldring og helse. 35-39.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2019. Brukermedvirkning i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. . I:
  • Vis forfatter(e) 2019. Eldreboken: Diagnoser og behandling. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2016. Understanding dignity: a complex concept at the heart of healthcare. 15 sider. I:
  • Vis forfatter(e) 2016. Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories. M&K Publishing.
 • Vis forfatter(e) 2016. Dignity in Dementia Care . 20 sider. I:
  • Vis forfatter(e) 2016. Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories. M&K Publishing.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) 2016. Klarer personer med demenssykdom å snakke om sin verdighet? Tidsskrift for omsorgsforskning. 68-69.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

SEFAS – Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus.

Fakultet for helse- og sosialfag, Høgskulen på Vestlandet.