Hjem
Ove G. Dragesets bilde

Ove G. Drageset

Førsteamanuensis
 • E-postOve.Drageset@uib.no
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Varhol, Astrid; Drageset, Ove Gunnar; Hansen, Monica Nymoen. 2020. Discovering key interactions. How student interactions relate to progress in mathematical generalization. Mathematics Education Research Journal.
 • Allern, Tor Helge; Drageset, Ove Gunnar. 2017. Out of Syria: A process drama in mathematics with change of roles and perspectives. Applied Theatre Research. 113-127.
 • Drageset, Ove Gunnar. 2015. Different types of student comments in the mathematics classroom. Journal of Mathematical Behavior. 29-40.
 • Drageset, Ove Gunnar. 2014. Student and teacher interventions: a framework for analysing mathematical discourse in the classroom. Journal of Mathematics Teacher Education. 253-272.
 • Drageset, Ove Gunnar. 2014. Redirecting, progressing, and focusing actions-a framework for describing how teachers use students' comments to work with mathematics. Educational Studies in Mathematics. 281-304.
 • Drageset, Ove Gunnar. 2014. Knowledge used when orchestrating mathematical discourses – doing, guiding and requesting. Nordisk matematikkdidaktikk. 151-168.
 • Drageset, Ove Gunnar. 2010. The interplay between the beliefs and the knowledge of mathematics teachers. Mathematics Teacher Education and Development. 30-49.
Rapport
 • Drageset, Ove Gunnar. 2006. Nasjonale prøver i matematikk og tilpassa opplæring. 1. 1. .
Populærvitenskapelig artikkel
 • Drageset, Ove Gunnar. 2014. Korleis leie ein matematisk samtale. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 12-16.
Kronikk
 • Drageset, Ove Gunnar; Kristiansen, Gunnar. 2009. Skolen som læringsarena for etterutdanning i matematikk. Finnmark Dagblad.
 • Drageset, Ove Gunnar; Kristiansen, Gunnar. 2009. Hva bør en matematikklærer kunne? Nordlys.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Sakonidis, Charalampos; Mosvold, Reidar; Drageset, Ove Gunnar; Nic Mhuiri, Siun; Taylan, Rukiye Didem. 2019. Introduction to the papers of TWG19: Mathematics teaching and teacher practice(s). 8 sider.
 • Drageset, Ove Gunnar. 2019. How teachers use interactions to craft different types of student participation during whole-class mathematical work. 8 sider.
 • Drageset, Ove Gunnar; Allern, Tor Helge. 2017. Using drama to change classroom discourse. 8 sider.
 • Sakonidis, Charalampos; Drageset, Ove G.; Mosvold, Reidar; Skott, Jeppe; Taylan, Rukiye Didem. 2017. Introduction to the contributions of TWG19: mathematics teachers and classroom practices. 8 sider.
 • Allern, Tor-Helge; Drageset, Ove G. 2017. Flukten fra Syria. Et prosessdrama med rolle- og perspektivbytte i matematikk. 18 sider.
 • Drageset, Ove Gunnar. 2016. Korleis lærarar leier ein matematisk samtale.
 • Drageset, Ove Gunnar. 2015. Teachers' response to unexplained answers . 6 sider.
 • Drageset, Ove Gunnar. 2014. How students explain and teachers respond. 8 sider.
 • Drageset, Ove Gunnar. 2013. USING REDIRECTING, PROGRESSING AND FOCUSING ACTIONS TO CHARACTERIZE TEACHERS’ PRACTICE. 10 sider.
 • Drageset, Ove Gunnar. 2009. Exploring Mathematical Knowledge for Teaching. 8 sider.
Annet
 • Eidissen, Thomas Frantzen; Bjerkeli, Karen; Drageset, Ove Gunnar. 2019. The forgotten technology. Teachers use of mini white-boards to engage students. 2699-2701.
Fagartikkel
 • Drageset, Ove Gunnar. 2008. Tilpassa opplæring og 'kompetencer' i matematikkundervisninga. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.