Hjem
Øyvind Moksheim Andersens bilde

Øyvind Moksheim Andersen

Professor
 • E-postOyvind.Andersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 34 60
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

Forskningsinteressene er konsentrert rundt forbindelser fra naturen - først og fremst antocyaner og andre flavonoider.

Vi har som mål å finne nye forbindelser, forstå kjemiske egenskaper til naturstoffer (likevektsformer, stereokjemi, stabilitet), få frem potensielle farmasøytiske effekter, utvikle metodikk til isolering og strukturoppklaring, tilrettelegge for utvidet bruk av naturlige fargestoffer i matvarer, utvikle patenter, etc. Vi analyserer prøver fra alle kontinent.

For tiden arbeider vi blant annet på EU-prosjektet MUTHI - Building Sustainable Research Capacity on Plants for Better Public Health in Africa i samarbeid med universitet i Amsterdam, Bamako, Bloemfontein, Cape Town, Kampala, Oslo og Oxford.

Vi har sammen med tidligere studenter i gruppen og andre samarbeidspartnere startet bedrifter.

Emneundervisning:

Kjem130 Organisk Kjemi  (Vår, 10 stp)

 

Masteroppgaver blir gitt innen følgende områder:

Masteroppgavene kan klassifiseres under naturstoffkjemi, analytisk kjemi, organisk kjemi, farmakognosi, og ernæring. Oppgavene er konsentrert rundt forbindelser fra naturen.

En typisk oppgave vil omhandle antocyaner og andre flavonoider. Prosjektene involverer isolering vha en rekke kromatografiske teknikker, og fullstendig strukturoppklaring blant annet vha avanserte spektroskopiske teknikker som NMR spektroskopi  og høy-oppløselig massespektrometri.

Isolerte og semisyntetiserte forbindelser blir analysert med et eller flere av følgende mål:

• Å finne nye forbindelser i naturen.

• Utvikle metodikk til isolering og strukturoppklaring av naturstoffer.

• Forstå kjemiske egenskaper til naturstoffer (likevektsformer, stereokjemi, stabilitet).

• Å få frem potensielle farmasøytiske effekter til naturstoffer/legemidler.

• Å utvikle patenter.

 

Bøker
 • Andersen, Øyvind M; Markham, Kenneth R. 2006. Flavonoids Chemistry, Biochemistry and Applications. CRC Press. 1237 sider. ISBN: 0-8493-2021-6.
 • Frost, Tore; Andersen, Øivind; Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Kolstad, Hans. 2001. Platon. Samlede verker V: Kleitofon, Staten. -1 sider.
 • Andersen, Øyvind Moksheim; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. -1 sider.
 • Andersen, Øyvind Moksheim; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1.desember 2000. -1 sider.
 • Andersen, Øyvind Moksheim; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen. -1 sider.
 • Frost, Tore; Kraggerud, Egil; Andersen, Øivind; Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Kolstad, Hans. 1999. Platon. Samlede verker. B 1. -1 sider. ISBN: 82-90016-79-4.
 • Frost, Tore; Kraggerud, Egil; Andersen, Øivind; Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Kolstad, Hans. 1999. Platon. Sanlede verker. B.1. -1 sider. ISBN: 82-90016-79-4.
Tidsskriftartikler
 • Blando, Federica; Calabriso, Nadia; Berland, Helge; Maiorano, Gabriele; Gerardi, Carmela; Carluccio, Maria Annunziata; Andersen, Øyvind M. 2018. Radical scavenging and anti-inflammatory activities of representative anthocyanin groupings from pigment-rich fruits and vegetables. International Journal of Molecular Sciences. 19. 15 sider. doi: 10.3390/ijms19010169
 • Kallam, Kalyani; Appelhagen, Ingo; Luo, Jie; Albert, Nick; Zhang, Huaibi; Deroles, Simon; Hill, Lionel; Findlay, Kim; Andersen, Øyvind M; Davies, Kevin; Martin, Cathie. 2017. Aromatic decoration determines the formation of anthocyanic vacuolar inclusions. Current Biology. 27: 945-957. doi: 10.1016/j.cub.2017.02.027
 • Enerstvedt, Kjersti Hasle; Jordheim, Monica; Andersen, Øyvind M. 2016. Isolation and Identification of Flavonoids Found in Zostera marina Collected in Norwegian Coastal Waters. American Journal of Plant Sciences. 7: 1163-1172.
 • Jordheim, Monica; Calcott, Kate; Gould, Kevin S.; Davies, Kevin M.; Schwinn, Kathy E.; Andersen, Øyvind M. 2016. High concentrations of aromatic acylated anthocyanins found in cauline hairs in Plectranthus ciliatus. Phytochemistry. 128: 27-34. doi: 10.1016/j.phytochem.2016.04.007
 • Skaar, Irene; Adaku, Christopher; Jordheim, Monica; Byamukama, Robert; Kiremire, Bernard T.; Andersen, Øyvind M. 2014. Purple anthocyanin colouration on lower (abaxial) leaf surface of Hemigraphis colorata (Acanthaceae). Phytochemistry. 105: 141-146. doi: 10.1016/j.phytochem.2014.05.016
 • Zhang, Huaibi; Jordheim, Monica; Lewis, David H.; Arathoon, Steve; Andersen, Øyvind M; Davies, Kevin M. 2014. Anthocyanins and their differential accumulation in the floral and vegetative tissues of a shrub species (Rhabdothamnus solandri A. Cunn). Scientia Horticulturae. 165: 29-35. doi: 10.1016/j.scienta.2013.10.032
 • Skaar, Irene; Jordheim, Monica; Byamukama, Robert; Mbabazi, Angella; Wubshet, Sileshi Gizachew; Kiremire, Bernard T.; Andersen, Øyvind M. 2012. New anthocyanidin and anthocyanin pigments from blue plumbago. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 60: 1510-1515. doi: 10.1021/jf2048004
 • Byamukama, Robert; Jordheim, Monica; Kiremire, Bernard T; Andersen, Øyvind M. 2011. Primitive anthocyanin from flowers of three hemiparasitic African mistletoes. Archives of Applied Science Research. 3: 1-5.
 • Byamukama, Robert; Namukobe, Jane; Jordheim, Monica; Andersen, Øyvind M; Kiremire, Bernard T. 2011. Anthocyanins from ornamental flowers of red frangipani, Plumeria rubra. Scientia Horticulturae. 129: 840-843. doi: 10.1016/j.scienta.2011.03.053
 • Byamukama, Robert; Ogweng, George; Jordheim, Monica; Andersen, Øyvind M; Kiremire, Bernard T. 2011. Anthocyanidin 3-galactosides from flowers of Abrus canescens Bak Full Text. African Journal of Pure and Applied Chemistry. 5: 356-360.
 • Jordheim, Monica; Enerstvedt, Kjersti Hasle; Andersen, Øyvind M. 2011. Identification of Cyanidin 3-O-β-(6″-(3-Hydroxy-3-methylglutaroyl)glucoside) and Other Anthocyanins from Wild and Cultivated Blackberries. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 59: 7436-7440. doi: 10.1021/jf201522b
 • Jordheim, Monica; Skaar, Irene; Lunder, Helene; Andersen, Øyvind M. 2011. Anthocyanins from Fuchsia Flowers. Natural Product Communications. 6: 35-40.
 • Andersen, Øyvind M; Jordheim, Monica; Byamukama, Robert; Mbabazi, Angella; Ogweng, George; Skaar, Irene; Kiremire, Bernard T. 2010. Anthocyanins with unusual furanose sugar (apiose) from leaves of Synadenium grantii (Euphorbiaceae). Phytochemistry. 71: 1558-1563. doi: 10.1016/j.phytochem.2010.05.025
 • Nozzolillo, Constance; Amiguet, Virginie Treyvaud; Bily, Antoine C.; Harris, Cory S.; Saleem, Ammar; Andersen, Øyvind M; Jordheim, Monica. 2010. Novel aspects of the flowers and floral pigmentation of two Cleome species (Cleomaceae), C. hassleriana and C. serrulata. Biochemical Systematics and Ecology. 38: 361-369. doi: 10.1016/j.bse.2010.03.005
 • Rayyan, Saleh; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind M. 2010. Flavone C-Glycosides from seeds of Fenugreek, Trigonella foenum-graecum L. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 58: 7211-7217. doi: 10.1021/jf100848c
 • Bjorøy, Ørjan; Rayyan, Saleh; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind M. 2009. Structural properties of anthocyanins: Rearrangement of C-Glycosyl-3-deoxyanthocyanidins in acidic aqueous solutions. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 57: 6668-6677. doi: 10.1021/jf900759q
 • Bjorøy, Ørjan; Rayyan, Saleh; Fossen, Torgils; Kalberg, Kjersti; Andersen, Øyvind M. 2009. C-glycosylanthocyanidins synthesized from C-glycosylflavones. Phytochemistry. 70: 278-287. doi: 10.1016/j.phytochem.2008.12.012
 • Jordheim, Monica; Andersen, Øyvind M; Nozzolillo, Constance; Treyvaud Amiguet, Virginie. 2009. Acylated anthocyanins in inflorescence of spider flower (Cleome hassleriana). Phytochemistry. 70: 740-745. doi: 10.1016/j.phytochem.2009.03.017
 • Byamukama, Robert; Jordheim, Monica; Kiremire, Bernard T.; Andersen, Øyvind M. 2008. New anthocyanins from stem bark of castor, Ricinus communis. Natural Product Communications. 3: 1497-1500.
 • Bjorøy, Ørjan; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind M. 2007. Anthocyanin 3-galactosides from Cornus alba 'Sibirica' with glucosidation of the B-ring. Phytochemistry. 68: 640-645. doi: 10.1016/j.phytochem.2006.11.028
 • Fossen, Torgils; Rayyan, Saleh; Holmberg, Maya Henrika; Nimtz, Manfred; Andersen, Øyvind M. 2007. Covalent anthocyanin-flavone dimer from leaves of Oxalis triangularis. Phytochemistry. 68: 552-562. doi: 10.1016/j.phytochem.2006.10.030
 • Jordheim, Monica; Aaby, Kjersti; Fossen, Torgils; Skrede, Grete; Andersen, Øyvind M. 2007. Molar Absorptivities and Reducing Capacity of Pyranoanthocyanins and Other Anthocyanins. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 55: 10591-10598. doi: 10.1021/jf071417s
 • Jordheim, Monica; Fossen, Torgils; Songstad, Jon; Andersen, Øyvind M. 2007. Reactivity of anthocyanins and pyranoanthocyanins. Studies on aromatic hydrogen-deuterium exchange reactions in methanol. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 55: 8261-8268. doi: 10.1021/jf071132f
 • Jordheim, Monica; Giske, Nils Harald; Andersen, Øyvind M. 2007. Anthocyanins in Caprifoliaceae. Biochemical Systematics and Ecology. 35: 153-159. doi: 10.1016/j.bse.2006.09.010
 • Jordheim, Monica; Måge, Finn; Andersen, Øyvind M. 2007. Anthocyanins in berries of Ribes including gooseberry cultivars with a high content of acylated pigments. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 55: 5529-5535. doi: 10.1021/jf0709000
 • Byamukama, Robert; Jordheim, Monica; Kiremire, Bernard T.; Namukobe, Jane; Andersen, Øyvind M. 2006. Anthocyanins from flowers of Hippeastrum cultivars. Scientia Horticulturae. 109: 262-266.
 • Jordheim, Monica; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind M. 2006. Preparative isolation and NMR characterization of carboxypyranoanthocyanins. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 54: 3572-3577. doi: 10.1021/jf053240c
 • Jordheim, Monica; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind M. 2006. Characterization of Hemiacetal Forms of Anthocyanidin 3-O-b-Glycopyranosides. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 54: 9340-9346. doi: 10.1021/jf053240c
 • Byamukama, Robert; Kiremire, Bernard T.; Andersen, Øyvind M; Steigen, Andreas L. 2005. Anthocyanins from fruits of Rubus pinnatus and Rubus rigidus. Journal of Food Composition and Analysis. 18: 599-605.
 • Fossen, Torgils; Rayyan, Saleh; Holmberg, Maya H.; Nateland, Håvard S.; Andersen, Øyvind M. 2005. Acylated anthocyanins from leaves of Oxalis triangularis. Phytochemistry. 66: 1133-1140.
 • Rayyan, Saleh; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind Moksheim. 2005. Flavone C-glycosides from leaves of Oxalis triangularis. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 53: 10057-10060.
 • Rayyan, Saleh; Fossen, Torgils; Nateland, Håvard S.; Andersen, Øyvind M. 2005. Isolation and identification of flavonoids, including flavone rotamers, from the herbal drug Crataegi folium cum flore (hawthorn). Phytochemical Analysis. 16: 334-341.
 • Torskangerpoll, Kjell; Andersen, Øyvind M. 2005. Colour stability of anthocyanins in aqueous solutions at various pH values. Food Chemistry. 89: 427-440.
 • Torskangerpoll, Kjell; Nørbæk, Rikke; Nodland, Egil; Øvstedal, Dag Olav; Andersen, Øyvind M. 2005. Anthocyanin content of Tulipa species and cultivars and its impact on tepal colours. Biochemical Systematics and Ecology. 33: 499-510.
 • Andersen, Øyvind M; Fossen, Torgils; Torskangerpoll, Kjell; Fossen, Arve; Hauge, Unni. 2004. Anthocyanin from strawberry (Fragaria ananassa) with the novel aglycone, 5-carboxypyranopelargonidin. Phytochemistry. 65: 405-410.
 • Fossen, Torgils; Rayyan, Saleh; Andersen, Øyvind M. 2004. Dimeric anthocyanins from strawberry (Fragaria ananassa) consisting of pelargonidin 3-glucoside covalently linked to four flavan-3-ols. Phytochemistry. 65: 1421-1428.
 • Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind M. 2003. Anthocyanins from red onion, Allium cepa, with novel aglycon. Phytochemistry. 62: 1217-1220.
 • Fossen, Torgils; Slimestad, Rune; Andersen, Øyvind M. 2003. Anthocyanins with 4'-glucosidation from red onion, Allium cepa. Phytochemistry. 64: 1367-1374.
 • Fossen, Torgils; Øvstedal, Dag Olav; Slimestad, Rune; Andersen, Øyvind M. 2003. Anthocyanins from a Norwegian potato cultivar. Food Chemistry. 81: 433-437.
 • Reiersen, Begitte; Kiremire, Bernard T; Byamukama, Robert; Andersen, Øyvind M. 2003. Anthocyanins acylated with gallic acid from chenille plant, Acalypha hispida. Phytochemistry. 64: 867-871.
 • Fossen, Torgils; Slimestad, Rune; Øvstedal, Dag Olav; Andersen, Øyvind M. 2002. Anthocyanins of grasses. Biochemical Systematics and Ecology. 30: 855-864.
 • Mathisen, Elin; Diallo, Drissa; Andersen, Øyvind M.; Malterud, Karl Egil. 2002. Antioxidants from the bark of Burkea africana, an African medicinal plant. Phytotherapy Research. 16: 148-153.
 • Nozzolillo, Constance; Isabelle, Pierre; Andersen, Øyvind M.; Abou-Zaid, Mamdouh. 2002. Anthocyanins of jack pine (Pinus banksiana) seedlings. Canadian Journal of Botany. 80: 796-801.
 • Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind M. 2001. Cyanidin 3-(6"-acetylgalactoside) and other anthocyanins from reddish leaves of the water lily, Nymphaea alba. Journal of Horticultural Science & Biotechnology. 76: 213-215.
 • Fossen, Torgils; Slimestad, Rune; Andersen, Øyvind M. 2001. Anthocyanins from maize, Zea mays, and reed canarygrass, Phalaris arundinacea. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 49: 2318-2321.
 • Ramirez-Tortosa, C.; Andersen, Øyvind M.; Gardner, P. T.; Morrice, P. C.; Wood, S. G.; Duthie, S. J.; Collin, A. R.; Cabrita, L.; Duthie, G. G. 2001. Anthocyanin-rich extract decreases indices of lipid peroxidation and DNA damage in vitamin E-depleted rats. Free Radical Biology & Medicine. 31: 1033-1037.
 • Torskangerpoll, Kjell; Chou, E.; Andersen, Øyvind M. 2001. Separation of acylated anthocyanin pigments by high speed counter-current chromatography. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. 24: 1791-1799.
 • Cabrita, L.; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind M. 2000. Colour and stability of the six common anthocyanidin 3-glucosides in aqueous solutions. Food Chemistry. 68: 101-107.
 • Cabrita, L.; Frøystein, N.Å.; Andersen, Øyvind Moksheim. 2000. Anthocyanin trisaccharides in blue berries of Vaccinium padifolium. Food Chemistry. 69: 33-36.
 • Cabrita, L.; Frøystein, Nils Å.; Andersen, Øyvind M. 2000. Anthocyanin trisaccharides in blue berries of Vaccinium padifolium. Food Chemistry. 33-36.
 • Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind M. 2000. Anthocyanins from tubers and shoots of the purple potato. Journal of Horticultural Science & Biotechnology. 75: 360-363.
 • Fossen, Torgils; Slimestad, Rune; Øvstedal, Dag Olav; Andersen, Øyvind M. 2000. Covalent anthocyanin-flavonol complexes from flowers of chive, Allium schoenoprasum. Phytochemistry. 54: 317-323.
 • Cabrita, L.; Andersen, Øyvind Moksheim. 1999. Anthocyanins in blue berries of Vacciniuim padifolium. Phytochemistry. 52: 1693-1696.
 • Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind Moksheim. 1999. Delphinidin 3'-galloylgalactosides from blue flowers of Nymphaea caerulea. Phytochemistry. 50: 1185-1188.
 • Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind Moksheim. 1999. Cyanidin 3-(2'',3''-digalloylglucoside) from red leaves of Acer platanoides. Phytochemistry. 52: 1697-1700.
 • Fossen, Torgils; Larsen, Å.; Kiremire, B.T.; Andersen, Øyvind Moksheim. 1999. Flavonoids from blue flowers of Nymphaea caerulea. Phytochemistry. 51: 1133-1137.
 • Slimestad, R.; Aaberg, Atle; Andersen, Øyvind Moksheim. 1999. Acylated anthocyanins from petunia flowers. Phytochemistry. 50: 1081-1086.
 • Slimestad, R.; Francis, G.W.; Andersen, Øyvind Moksheim. 1999. Directed search for plant constituents - a case study concerning flavonoids in Norway spruce. Euphytica. 105: 119-123.
 • Torskangerpoll, Kjell; Børve, K.J.; Andersen, Øyvind Moksheim; Sæthre, L.J. 1999. Color and substitution Pattern in anthocyanidins. A Combined Quantum Chemical-Chemometrical Study. Spectrochimica Acta. A55: 761-771.
 • Torskangerpoll, Kjell; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind Moksheim. 1999. Anthocyanin pigments of tulips. Phytochemistry. 52: 1687-1692.
 • Catalano, G.; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind Moksheim. 1998. Petunidin 3-O-a-rhamnopyranoside-5-O-b-glucopyranoside and other anthocyanins from flowers of Vicia villosa. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 46: 4568-4570.
 • Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind Moksheim. 1998. Cyanidin 3-(6"-succinyl-b-glucopyranoside) and other anthocyanins from Phragmites australis. Phytochemistry. 49: 1065-1068.
 • Fossen, Torgils; Cabrita, L.; Andersen, Øyvind Moksheim. 1998. Color and stability of pure anthocyanins influenced by pH including the alkaline region. Food Chemistry. 63: 435-440.
 • Fossen, Torgils; Frøystein, Nils Åge; Andersen, Øyvind Moksheim. 1998. Myricetin 3-rhamnopyranosyl (1-6) galactoside from Nymphaea x marliacea. Phytochemistry. 49: 1997-2000.
 • Fossen, Torgils; Larsen, Å.; Andersen, Øyvind Moksheim. 1998. Anthocyanins from flowers and leaves of Nympaea x marliacea cultivars. Phytochemistry. 48: 823-827.
 • Fossen, Torgils; Pedersen, Atle T.; Andersen, Øyvind Moksheim. 1998. Flavonoids from red onion (Allium cepa). Phytochemistry. 47: 281-285.
 • Fossen, Torgils; Slimestad, Rune; Andersen, Øyvind Moksheim. 1998. Antocyaner i mat. Kjemi. 5: 14-16.
 • Frøytlog, Cato; Slimestad, Rune; Andersen, Øyvind Moksheim. 1998. Combination of chromatographic techniques for preparative isolation of anthocyanins - applied on blackcurrant (Ribes nigrum)fruits. Journal of Chromatography A. 825: 89-95.
 • Kidøy, Linda; Nygård, Anne Mette; Andersen, Øyvind Moksheim; Pedersen, Atle T.; Aksnes, Dagfinn; Kiremire, B. T. 1998. Passiflora edulis and P. Suberosa. Journal of Food Composition and Analysis. 10: 49-54.
 • Nagy, L.; Mehner, H.; Christy, A.A.; Sletten, Einar; Edelman, F.T.; Andersen, Øyvind Moksheim. 1998. Preparation and structural studies on organotin(IV) complexes with flavonoids. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 227: 89-98.
 • Nagy, L.; Mehner, H.; Christy, Alfred A.; Sletten, Einar; Edelman, f.T.; Andersen, Øyvind Moksheim. 1998. Preparation and Structural Studies on Organotin(IV)Complexes Formed with Flavonoids. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 227: 89-98.
 • Nygård, Anne Mette; Aksnes, Dagfinn; Andersen, Øyvind Moksheim; Bakken, A.K. 1998. Structure Determination of 6-Hydroxycyanidin- and 6-hydroxydelphinidin-(6"-O-a-L-rhamnopyranosyl-ß-D-glucopyranosides) and Other Anthocyanins from Alstroemiria Cultivars. Acta Chemica Scandinavica. 51: 108-112.
 • Slimestad, Rune; Andersen, Øyvind Moksheim. 1998. Cyanidin 3-(2-Clucosylgalactoside) and other anthocyanins from fruits of cornus suecica. Phytochemistry. 9: 2163-2166.
 • Slimestad, Rune; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind Moksheim. 1998. Flavonoidar i planter - Forsvar og kommunikasjon. Naturen. 3.
 • Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind Moksheim. 1997. Malonylated anthocyanins of garilc Allium sativum. Food Chemistry. 58: 215-217.
 • Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind Moksheim. 1997. Acylated anthocyanins from leaves of the water lily, Nympaea x marliacea. Phytochemistry. 46: 353-357.
 • Kidøy, L.; Nygård, Anne Mette; Andersen, Ø. M.; Pedersen, A. T.; Aksnes, D. W.; Kiremire, B. T. 1997. Anthocyanins in Fruits of Passiflora edulis and P. suberosa. Food Comp. Anal.. 10: 49-54.
 • Kidøy, Linda; Nygård, Anne Mette; Andersen, Øyvind Moksheim; Aknes, Dagfinn W.; Kiremire, B.T. 1997. Anthocyanins in fruits of <EM>Passiflora edulis</EM> and <EM>P. Suberosa</EM>. Journal of Food Composition and Analysis. 10: 49-54.
 • Nygård, Anne Mette; Aknes, Dagfinn W.; Andersen, Øyvind Moksheim; Bakken, A.K. 1997. Structure determination of 6-hydroxycyanidin-, 6-hydroxydelphinidin-3-(6"-_O-a-L-rhamnopyranosyl-_B-D-gluco and other anthocyanins from <EM>Alstromemeria</EM> cultivars. Acta Chemica Scandinavica. 394: 135-145.
 • Nygård, Anne Mette; Aksnes, D. W.; Andersen, Ø. M.; Bakken, A. K. 1997. Structure Determination of 6-Hydroxycyanidin- and 6-hydroxydelphinidin-(6''''''''''''''''-O-a-L-rhamnopyranosyl-b-D-glucopyranosides) and Other Anthocyanins from Alstroemeria Cultivars. Acta Chemica Scandinavica. 51: 108-112.
 • Andersen, Ø. M.; Fossen, Torgils. 1996. Unusual substitution pattern of anthocyanins containing aliphatic acids. Polyphenols Communications. 96: 11-12.
 • Harraz, F.M.; Pedersen, Atle Tvedt; Andersen, Øyvind Moksheim. 1996. Anthocyanins from the parasitic medical plant <EM>Cynomorium coccineum</EM>. Alex. Journal of Pharmaceutical Sciences. 10: 159-160.
 • Harraz, F.M.; Pedersen, Atle Tvedt; Andersen, Øyvind Moksheim; Verotta, L.; Tato, M. 1996. Acylated flavenoids from <EM>Blepharis cilaris</EM>. Phytochemistry. 43: 521-525.
 • Slimestad, Rune; Andersen, Øyvind Moksheim. 1996. Flavonoids in flowers and needles of <EM>Picea abies</EM>. Polyphenols Communications. 96: 167-168.
 • Øvstedal, Dag Olav; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind Moksheim; Pedersen, Atle T.; Raknes, Åse. 1996. Characteristic Anthocyanin Pattern from Onions and other Allium spp. Journal of Food Science. 61: 703-706.
 • Øvstedal, Dag Olav; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind Moksheim; Pedersen, Atle T.; Raknes, Åse. 1996. Characteristic Anthocyanin Pattern from Onions and other Allium spp. Journal of Food Science. 61: 703-706.
 • Slimestad, R.; Andersen, Ø. M.; Francis, George W. 1994. Ampelopsin 7-0-_b-glucoside and other dihydroflavonol 7-glucosides from needles of Norway spruce, picea abies. Phytochemistry. 35: 550.
 • Slimestad, R.; Andersen, Ø. M.; Francis, George W. 1994. Ampelopsin 7-glucoside and other dihydroflavonol 7-glucosides form needles of picea abies. Phytochemistry. 35: 550-552.
 • Francis, George W; Husebye, B.; Andersen, Ø. M. 1993. An Improved HPLC System for the Analysis of Photosynthetic Pigments. Chromatographia. 35: 189.
 • Nerdal, Willy; Andersen, Øyvind Moksheim; Sletten, Einar. 1993. NMR Studies of a Plant Flavonoid-DNA Oligonucleotide Complex. Acta Chemica Scandinavica. 47: 658-662.
 • Nerdal, Willy; Pedersen, A. T.; Andersen, Ø. M. 1993. Two-dimensional Nuclear Overhauser Enchancement NMR Experiments on Pelargonidin-3-glucopyranoside, an Anthocyanin of Low Molecular Mas s. Acta Chemica Scandinavica. 46: 872.
 • Pedersen, A. T.; Andersen, Ø. M.; Aksnes, Dagfinn; Nerdal, Willy. 1993. NMR on anthocyanins, assignments and effects of exchanging aromatic protons. Magnetic Resonance in Chemistry. 31: 972-976.
 • Slimestad, Rune; Nerdal, Willy; Francis, George W; Andersen, Øyvind Moksheim. 1993. Myricetin 3,4'-Diglucoside and Kampherol Derivatives from Needles of Norway Spruce, Picea Abies. Phytochemistry. 32: 179-181.
 • Andersen, Øyvind Moksheim. 1992. Anthozyanins from Reproductive Structures in Pinaceae. Biochemical Systematics and Ecology. 20: 145-148.
 • Blokhus, Anne Marit; Ruths, Marina; Sjøblom, Johan; Andersen, Øyvind Moksheim; Friberg, S. E. 1992. Surfactants and Co.surfactants in Lamellar Liquid Crystals and Adsorbed on Solid Surfaces. 4. The Model system Sodium p-Octylbenzenesulfonate/Bensylalcohold and _a-Alumina. Progress Coll Polym Sci. 88: 58-63.
 • Francis, George W; Andersen, Øyvind Moksheim; Husebye, Berit. 1992. An improved HPLC System for the Analysis of Photosynthetic Pigments. Chromatographia.
 • Nerdal, Willy; Andersen, Øyvind Moksheim. 1992. Intermolecular Aromatic Acid Association of an Anthocyanin (Petanin) Evidenced by Two-dimensional Nuclear Overhauser Enhancement Nuclear Magnetic Resonance Experiments and Distance Geometry Calculations. Phytochemical Analysis. 3: 182-189.
 • Nerdal, Willy; Pedersen, A. T.; Andersen, Øyvind Moksheim. 1992. Two-dimensional Nuclear Overhauser Enhancement NMR Experiments on Pelargonidin-3-glucopyranoside, an Anthocyanin of Low Molecular Mass. Acta Chemica Scandinavica. 46: 872-876.
 • Opheim, Sigrid; Andersen, Øyvind Moksheim. 1992. Anhocyanins in the Genus Solanum. Life Science Advances.
 • Slimestad, Rune; Nerdal, Willy; Francis, George W; Andersen, Øyvind Moksheim. 1992. Myricetin 3,4'-diglucoside and Kaempferol Derivatives from Needles of Norwegian Spruce, Picea Abies. Phytochemistry.
 • Johansen, Ole Petter; Andersen, Øyvind Moksheim; Nerdal, Willy; Aksnes, Dagfinn. 1991. Cyanidin 3-@<6-(p-Coumaroyl)-2-(Xylosyl)-Glucoside@>-5-Glucoside and other anthocyanins from <Fruits> Gruits of Sambucus Canadensis. Phytochemistry. 30: 4137-4141.
Rapporter/avhandlinger
 • Andersen, Øyvind M. 1989. Chemical studies of anthocyanins in plants : isolation, qualitative and quantitative determination.
Bokkapitler
 • Andersen, Øyvind M; Jordheim, Monica. 2013. Basic anthocyanin chemistry and dietary source. Chapter 2, sider 13-90. I:
  • Wallace, Taylor C.; Giusti, Monica M. 2013. Anthocyanins in Health and Disease. CRC Press. 368 sider. ISBN: 9781439894712.
 • Andersen, Øyvind M; Jordheim, Monica. 2010. Chemistry of flavonoid-based colors in plants. 3, sider 547-614. I:
  • Mander, Lewis; Liu, Hung-Wen. 2010. Comprehensive Natural Products II Chemistry and Biology. Elsevier. 7388 sider. ISBN: 978-0-08-045381-1.
 • Andersen, Øyvind M; Jordheim, Monica. 2010. Anthocyanins. On-line. I:
  • Hetherington, Alistair M. 2010. Encyclopedia of Life Sciences. Wiley-Blackwell. ISBN: 9780470015902.
 • Andersen, Øyvind M. 2008. Recent Advances in the Field of Anthocyanins - Main Focus on Structures. 7, sider 167-201. I:
  • Daayf, Fouad; Lattanzio, Vincenzo. 2008. Recent Advances in Polyphenol Research Volume 1. Blackwell Publishing. 393 sider. ISBN: 978-1-4051-5837-4.
 • Andersen, Øyvind M. 2007. Anthocyanins. Vol 1, sider 966-973. I:
  • Roberts, K. 2007. Handbook of Plant Science. John Wiley & Sons. 1648 sider. ISBN: 978-0-470-05723-0.
 • Andersen, Øyvind M. 2006. Checklist for Isoflavonoids. Appendix, sider 1129-1197. I:
  • Andersen, Øyvind M; Markham, Kenneth R. 2006. Flavonoids Chemistry, Biochemistry and Applications. CRC Press. 1237 sider. ISBN: 0-8493-2021-6.
 • Andersen, Øyvind M; Jordheim, Monica. 2006. The Anthocyanins. 10, sider 471-551. I:
  • Andersen, Øyvind M; Markham, Kenneth R. 2006. Flavonoids Chemistry, Biochemistry and Applications. CRC Press. 1237 sider. ISBN: 0-8493-2021-6.
 • Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind M. 2006. Spectroscopic Techniques Applied to Flavonoids. 2, sider 143-218. I:
  • Andersen, Øyvind M; Markham, Kenneth R. 2006. Flavonoids Chemistry, Biochemistry and Applications. CRC Press. 1237 sider. ISBN: 0-8493-2021-6.
 • Andersen, Øyvind M; Francis, George W. 2004. Techniques of pigment identification. 10, sider 293-341. I:
  • Davies, Kevin. 2004. Plant Pigments and their Manipulation. Blackwell Munksgaard. 352 sider. ISBN: 1-4051-1737-0.
 • Andersen, Øyvind M.; Fossen, Torgils. 2003. Characterization of anthocyanins by NMR. 1-24. I:
  • Wrolstad, Ronald E. 2003. Current Protocols in Food Analytical Chemistry. ISBN: 0-471-17609-5.
 • Francis, George W; Andersen, Øyvind M. 2003. Natural pigments. 697-732. I:
  • Sherma, Joseph; Fried, Bernard. 2003. Handbook of Thin-Layer Chromatography. ISBN: 0824708954.
 • Andersen, Øyvind M. 2001. Anthocyanins. 1-8. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. Encyclopedia of life sciences.
 • Andersen, Øyvind Moksheim; Francis, G.W. 1996. Natural pigments. 715-752. I:
  • Sherma, Joseph; Fried, Bernhard. 1996. Handbook of thin-layer chromatography (2nd ed.). Chap. 22.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Book:

Andersen, Ø.M. and Markham, K.R. (eds.) (2006) Flavonoids: Chemistry, Biochemistry and Applications. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, pp. 1–1237.

 

Chapters in Books:

Andersen, Ø.M. and Jordheim, M. (2013) Basic Anthocyanin Chemistry and Dietary Sources. In: Anthocyanins in Health and Disease Prevention (M.M Giusti, T.C. Wallace, Eds.) Taylor & Francis Group, New York. In Press.  

Andersen, Ø.M. and Jordheim, M. (2010) Chemistry of flavonoid-based colors in plants. In: Comprehensive Natural Products II: Chemistry and Biology (L.N. Mander and H.-W. 
Liu, Eds. in Chief) Elsevier, Oxford, Vol. 3, pp. 547–614.

Andersen, Ø.M. (2008) Groupe Polyphenols Award Winning Lecture: Recent Advances in the Field of Anthocyanins. In: Polyphenols-Recent Advances in Research (V. Lattanzio and F. Daayf, Eds.) Blackwell, London, pp. 167–201.

Andersen, Ø.M. and Fossen, T. (2006) Spectroscopic Techniques Applied to Flavonoids. In: Flavonoids - Chemistry, Biochemistry and Applications (Andersen, Ø.M. and Markham, K.R. Eds), CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Chap. 2, pp. 37-142. 

Andersen, Ø.M. and Jordheim, M. (2006) The Anthocyanins. In: Flavonoids - Chemistry, Biochemistry and Applications (Andersen, Ø.M. and Markham, K.R. Eds), CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Chap. 10, pp. 471-552. 

Andersen, Ø.M. and Fossen, T. (2005) Characterization of anthocyanins by NMR. In: Handbook of Food Analytical Chemistry: Pigments, Colorants, Flavors, Texture, and Bioactive Food Components, John Wiley & Sons, Inc., pp. 47–69.

Andersen, Ø.M. and Francis, G.W. (2004) Techniques of Pigment Identification. In: 14 (Plant Pigments and their Manipulation, K. Davies, Ed.) Annual Plant Reviews, Blackwell Publishing, London, Chap. 10, pp. 293–34.

 

Encyclopedia: 

Andersen, Ø.M. and Jordheim, M. (2010) Anthocyanins. In: Encyclopedia of Life Sciences. Wiley-Blackwell. ISBN 9780470015902.

http://www.els.net/WileyCDA/ElsArticle/refId-a0001909.html