Hjem
Pål Steiners bilde

Pål Steiner

Førstebibliotekar, for arkeologi, religionsvitenskap og klassisk. Faglig leder for bibliotekets utdanningsstøtte.
 • E-postPal.Steiner@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 04
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 7
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 Bergen

Gammelegyptisk religion / egyptologi

Religionsteori

Informasjonskompetanse

Egyptisk og mesopotamisk religion (RELV 105)

Akademisk skriving

Litteratursøk (informasjonskompetanse)

Tidligere emneansvarlig for:

Religion og visuell kultur

Introduksjon til egyptologi

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Engaging Tools for Dialogic Guidance in Higher Education. Journal of Academic Writing. 17-30.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ritual og motritual. Veklage som en (kvinnelig) rituell genre. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 9-36.
 • Vis forfatter(e) (2011). Natur, myte, kropp og arkitektur. Om virkemidler for gjenfødelse i Det gamle Egypt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 22-36.
 • Vis forfatter(e) (2010). Amarnatidens ikonoklasme. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 5-27.
 • Vis forfatter(e) (2003). Religiøs vold i Det gamle Egypt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 10-18.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). The ritual rhetoric of lament in Egyptian funeral rites.
 • Vis forfatter(e) (2017). Comparing solar cycles: The value of Egyptian religion for interpreting Nordic bronze age cosmology .
 • Vis forfatter(e) (2015). Writing Center - The Norwegian Way. The Establishement of the Bergen Writing Center and Experiences after the First Year in Business.
 • Vis forfatter(e) (2012). Representations of funeral rituals in Late Period tombs at Asasif.
 • Vis forfatter(e) (2012). Amarna erasures in Theban tombs and the question of monotheism.
 • Vis forfatter(e) (2006). Symbolic Connotations of Pyramid Temples in the 5th and 6th Dynasties.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2010). Ikonoklasme 3. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 3-4.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (2017). Religionsvitenskap 50 år .
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2002). Det daglige offerritualet i det nye rikets templer.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Atenismen: religionshistoriens første monoteistiske religion. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 74-83.
 • Vis forfatter(e) (2014). Egyptisk imperialisme i Verdis Aida. Ostrakon. 3-18.
 • Vis forfatter(e) (2009). Arkeologi og historie sett fra egyptiske graver. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 34-50.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Egyptian collections in Oslo and Bergen. Papyrus Tidsskrift for Dansk Ægyptologisk Selskab.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Funerary Purifications: Contexts and Connotations of an Ancient Egyptian Rite.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Symbolic Connotations of Pyramid Temples in the 5th and 6th Dynasties. 12 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). Return to sources: the Library.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2013). Det gamle Egypt: myter og rituelle skrifter. Bokklubben.
Webutstilling
 • Vis forfatter(e) (2017). Reformasjonen – en historisk tidslinje. Digital utstilling for å markere reformasjonsjubileet 1517-2017.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Akk og ve! Sorgens rituelle kraft. Ostrakon. 39-50.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Egyptiske begravelsesritualer i det 18. Dynasti.

Amarnatidens ikonoklasme.

UiB Skriv.