Hjem
Pål Steiners bilde

Pål Steiner

Førstebibliotekar, for arkeologi, religionsvitenskap og klassisk.
 • E-postpal.steiner@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 04
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 7
  (Bibliotek for humaniora)
  Rom 
  116
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 Bergen

Min bakgrunn er fra religionsvitenskap og midtøstenarkeologi, hvor jeg forsker på gammelegyptisk religion med vekt på ritualer.

Som førstebibliotekar arbeider jeg innen feltet informasjonskompetanse. Her er jeg særlig interessert i strategier for kildekritikk og kildetillit i møtet med pseudoarkeologiske og pseudohistoriske teorier.

 • diverse kurs innen informasjonskompetanse, med vekt på litteratursøk, bruk av kilder i oppgaveskriving og kildekritikk. I hovedsak gis kursene som del av i ulike emner for ex.phil, arkeologi og religionsvitenskap.
 • litteraturomtaler i humaniora (PhD kurs)
 • UPED684: Teaching Writing to enhance learning
 • åpne kurs om antikkens kilder og praktisk bruk av EndNote.
 • emneansvar for e-kurset Digital kildekritikk (DIGI101).

 

Tidligere undervisningsområder

Over lang tid har jeg undervist om egyptisk religion og andre oldtidsreligioner i RELV105.

Utover dette har jeg undervist i diverse emner som f.eks. religionsteori i MA-programmet Religious Roots of Europe, og hatt emneansvar for flere spesialiseringsemner på BA/MA-nivå: 

 • Antikkens religioner
 • Religion og visuell kultur
 • Introduksjon til egyptologi
 • Gammelegyptisk religion
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Engaging Tools for Dialogic Guidance in Higher Education. Journal of Academic Writing. 17-30.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ritual og motritual. Veklage som en (kvinnelig) rituell genre. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 9-36.
 • Vis forfatter(e) (2011). Natur, myte, kropp og arkitektur. Om virkemidler for gjenfødelse i Det gamle Egypt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 22-36.
 • Vis forfatter(e) (2010). Amarnatidens ikonoklasme. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 5-27.
 • Vis forfatter(e) (2003). Religiøs vold i Det gamle Egypt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 10-18.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Purity and anger.
 • Vis forfatter(e) (2022). Det gamle Egypt og oss.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). The ritual rhetoric of lament in Egyptian funeral rites.
 • Vis forfatter(e) (2017). Comparing solar cycles: The value of Egyptian religion for interpreting Nordic bronze age cosmology .
 • Vis forfatter(e) (2015). Writing Center - The Norwegian Way. The Establishement of the Bergen Writing Center and Experiences after the First Year in Business.
 • Vis forfatter(e) (2012). Representations of funeral rituals in Late Period tombs at Asasif.
 • Vis forfatter(e) (2012). Amarna erasures in Theban tombs and the question of monotheism.
 • Vis forfatter(e) (2006). Symbolic Connotations of Pyramid Temples in the 5th and 6th Dynasties.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2010). Ikonoklasme 3. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 3-4.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (2017). Religionsvitenskap 50 år .
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2002). Det daglige offerritualet i det nye rikets templer.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Atenismen: religionshistoriens første monoteistiske religion. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 74-83.
 • Vis forfatter(e) (2014). Egyptisk imperialisme i Verdis Aida. Ostrakon. 3-18.
 • Vis forfatter(e) (2009). Arkeologi og historie sett fra egyptiske graver. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 34-50.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Egyptian collections in Oslo and Bergen. Papyrus Tidsskrift for Dansk Ægyptologisk Selskab.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Funerary Purifications: Contexts and Connotations of an Ancient Egyptian Rite.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Symbolic Connotations of Pyramid Temples in the 5th and 6th Dynasties. 12 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). Return to sources: the Library.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2013). Det gamle Egypt: myter og rituelle skrifter. Bokklubben.
Webutstilling
 • Vis forfatter(e) (2017). Reformasjonen – en historisk tidslinje. Digital utstilling for å markere reformasjonsjubileet 1517-2017.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Akk og ve! Sorgens rituelle kraft. Ostrakon. 39-50.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående

 • Funerary purifications : Contexts and Connatiotions of an Ancient Egyptian Rite (publisering av PhD-avhandling)
 • Digital kildekritikk (UiB/NB): kildekritiske stragier i møte med pseudohistorie. Knyttet til forskergruppen Forskning og undervisning om kontroversielle tema.

Avsluttet

 • Tekst og kildebruk i digital læring (UiB/NB). Prosjektet munnet ut i en delingsplattform for skriving i fagundervisning, nå tilgjengelig som UiB Skriv.

 

Twitter