Hjem
Pål Puntervolls bilde

Pål Puntervoll

Forsker II
NORCE, Uni Research Miljø - Anvendt bioteknologi
 • E-postPal.Puntervoll@uib.no
 • Telefon+47 55 58 40 78+47 412 85 142
 • Besøksadresse
  Høyteknologisenteret i Bergen, Bioblokken
  Thormøhlensgate 55, 5. etg
  5008 Bergen
  Rom 
  541A2
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

ETECvac: Utvikling av en vaksine for enterotoksigene E. coli basert på varmestabilt toksin

Enterotoksigene E. coli (ETEC) som uttrykker det varme-stabile toksinet ST er en av de viktigste årsakene til diarésykdom hos barn under fem år i lav- og middelinntektsland. Diaré fører til nedsatt helse og feilernæring, og er den nest vanligste dødsårsaken hos barn. Tilgjengelige vaksineprototyper for ETEC retter seg mot koloniseringsfaktorer og det varme-labile toksinet, men ikke ST. Så langt har ikke disse prototypene gitt tilstrekkelig beskyttelse mot ETEC, og utvikling av en ST-basert vaksine har derfor høy prioritet.

ETECvac-prosjektet baserer seg på et unikt og omfattende ST-mutantbibliotek, som er etablert ved Universitetet i Bergen (UiB) og Uni Research. Dette biblioteket gjør det mulig å studere ST-toksinets egenskaper på et detaljnivå som ikke har vært mulig tidligere. Hovedmålene i ETECvac-prosjektet er å utvikle trygge og beskyttende ST-vaksinekandidater, og å etablere den første menneskemodellen for å måle ST-vaksiners beskyttende effekt.

Forskningen vil utføres ved UiB og Uni Research, i nært samarbeid med partnere ved Institut Pasteur, Paris, Frankrike, og Indian Institute of Science, Bangalore, India.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet ved GLOBVAC programmet.

Siste publikasjoner

 • Vis forfatter(e) 2021. Two-step functional screen on multiple proteinaceous substrates reveals temperature-robust proteases with a broad-substrate range . Applied Microbiology and Biotechnology. 3195-3209.
 • Vis forfatter(e) 2020. Use of flavin containing monooxygenases for conversion of trimethylamine in salmon protein hydrolysates. Applied and Environmental Microbiology.
 • Vis forfatter(e) 2020. Fragment exchange (FX) plasmid tools for CRISPR/Cas9-mediated gene integration and protease production in Bacillus subtilis. Applied and Environmental Microbiology.
 • Vis forfatter(e) 2019. Virus-like particle-display of the enterotoxigenic Escherichia coli heat-stable toxoid STh-A14T elicits neutralizing antibodies in mice. Vaccine. 6405-6414.
 • Vis forfatter(e) 2019. Immunizations with enterotoxigenic Escherichia coli heat-stable toxin conjugates engender toxin-neutralizing antibodies in mice that also cross-react with guanylin and uroguanylin. Infection and Immunity. 1-12.
 • Vis forfatter(e) 2019. From potent toxin to vaccine toxoid: Engineering the enterotoxigenic Escherichia coli heat-stable toxin into a subunit vaccine component.
 • Vis forfatter(e) 2018. Purification and characterization of native and vaccine candidate mutant enterotoxigenic escherichia coli heat-stable toxins. Toxins. 1-15.
 • Vis forfatter(e) 2018. Mutational analysis of the pro-peptide of a marine intracellular subtilisin protease supports its role in inhibition. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics. 1-13.
 • Vis forfatter(e) 2018. Independent losses of a xenobiotic receptor across teleost evolution. Scientific Reports. 1-13.
 • Vis forfatter(e) 2018. Development of an enterotoxigenic Escherichia coli vaccine based on the heat-stable toxin. Human Vaccines & Immunotherapeutics. 1379-1388.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.