Hjem
Pål Puntervolls bilde

Pål Puntervoll

Forsker II
NORCE, Uni Research Miljø - Anvendt bioteknologi
 • E-postPal.Puntervoll@uib.no
 • Telefon+47 55 58 40 78+47 412 85 142
 • Besøksadresse
  Høyteknologisenteret i Bergen, Bioblokken
  Thormøhlensgate 55, 5. etg
  5008 Bergen
  Rom 
  541A2
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

ETECvac: Utvikling av en vaksine for enterotoksigene E. coli basert på varmestabilt toksin

Enterotoksigene E. coli (ETEC) som uttrykker det varme-stabile toksinet ST er en av de viktigste årsakene til diarésykdom hos barn under fem år i lav- og middelinntektsland. Diaré fører til nedsatt helse og feilernæring, og er den nest vanligste dødsårsaken hos barn. Tilgjengelige vaksineprototyper for ETEC retter seg mot koloniseringsfaktorer og det varme-labile toksinet, men ikke ST. Så langt har ikke disse prototypene gitt tilstrekkelig beskyttelse mot ETEC, og utvikling av en ST-basert vaksine har derfor høy prioritet.

ETECvac-prosjektet baserer seg på et unikt og omfattende ST-mutantbibliotek, som er etablert ved Universitetet i Bergen (UiB) og Uni Research. Dette biblioteket gjør det mulig å studere ST-toksinets egenskaper på et detaljnivå som ikke har vært mulig tidligere. Hovedmålene i ETECvac-prosjektet er å utvikle trygge og beskyttende ST-vaksinekandidater, og å etablere den første menneskemodellen for å måle ST-vaksiners beskyttende effekt.

Forskningen vil utføres ved UiB og Uni Research, i nært samarbeid med partnere ved Institut Pasteur, Paris, Frankrike, og Indian Institute of Science, Bangalore, India.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet ved GLOBVAC programmet.

Siste publikasjoner

 • Vis forfatter(e) (2022). Vaccine Candidate Double Mutant Variants of Enterotoxigenic Escherichia coli Heat-Stable Toxin. Vaccines.
 • Vis forfatter(e) (2021). Two-step functional screen on multiple proteinaceous substrates reveals temperature-robust proteases with a broad-substrate range . Applied Microbiology and Biotechnology. 3195-3209.
 • Vis forfatter(e) (2021). Antiviral Potential of Algal Metabolites—A Comprehensive Review . Marine Drugs. 1-23.
 • Vis forfatter(e) (2020). Use of flavin containing monooxygenases for conversion of trimethylamine in salmon protein hydrolysates. Applied and Environmental Microbiology.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fragment exchange (FX) plasmid tools for CRISPR/Cas9-mediated gene integration and protease production in Bacillus subtilis. Applied and Environmental Microbiology.
 • Vis forfatter(e) (2019). Virus-like particle-display of the enterotoxigenic Escherichia coli heat-stable toxoid STh-A14T elicits neutralizing antibodies in mice. Vaccine. 6405-6414.
 • Vis forfatter(e) (2019). Immunizations with enterotoxigenic Escherichia coli heat-stable toxin conjugates engender toxin-neutralizing antibodies in mice that also cross-react with guanylin and uroguanylin. Infection and Immunity. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2019). From potent toxin to vaccine toxoid: Engineering the enterotoxigenic Escherichia coli heat-stable toxin into a subunit vaccine component.
 • Vis forfatter(e) (2018). Modelling the chemical defensome networks --- a dynamic visualisation of the involved genes and interactions in two fish species and human.
 • Vis forfatter(e) (2018). Modelling the chemical defensome network - a dynamic visualisation of the involved genes and pathways in two fish species and humans .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.