Hjem
Paola de Cuzzanis bilde

Paola de Cuzzani

Professor, filosofi
 • E-postPaola.de.Cuzzani@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 06
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12/13
  Bergen
  Rom 
  316
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

 

Mine forskningsområder er moderne filosofi, moralfilosofi, medisinsk filosofi, særlig fransk medisinsk filosofi med hovedfokus på 'medicalisation' og medisinsk etikk. Jeg publiserte en bok innenfor disse problemstillingene i 2003 (Å lese medisinen. Normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi).

Jeg har også publisert en rekke artikler på fransk, italiensk, engelsk og norsk innen problemer knyttet til toleranse i moderne filosofi, tolkningen av kvinners væren i Spinozas tenkning, fredsbegrepet, medisinens epistemologi og problemer knyttet til normalitet og patologi i moderne medisin.

Jeg har i det siste interessert meg særlig for sosialfilosofiske problemstillinger med spesiell vekt på interkulturelle relasjoner og mangfold. Nå driver jeg et forskningsprosjekt om en historisk-kritisk analyse av begrepet tillit.

Har undervist i filosofihistorie, nytidens filosofi (særlig fokus på Descartes, Hobbes, Locke, Spinoza, Rousseau), fransk filosofi, sosialfilosofi og idéhistorie.

Vitenskapelig artikkel
 • De Cuzzani, Paola Maria. 2019. “Political cohesion, friendship and hostility”. Nordicum-Mediterraneum. 19 sider.
 • De Cuzzani, Paola Maria. 2017. Prejudices, philosophy and Language: Spinoza and his “strategy of liberation. Nordicum-Mediterraneum. 15 sider.
 • De Cuzzani, Paola Maria; Johnsen, Kari Hoftun. 2015. Pragmatic universalism – A basis of coexistence of multiple diversities. Nordicum-Mediterraneum. 20 sider.
 • De Cuzzani , Paola Maria; Pasini, Mirella. 2009. Filosofens yrke: fornuften som mulighet. Om den italienske neoilluminismens arvtakere: S. Veca, E. Lecaldano, F. Baroncelli og R. Bodei. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 118-142.
 • De, Cuzzani Paola Maria. 2003. Medisin som poiesis. Norsk Filosofisk tidsskrift. 5-10.
 • De, Cuzzani Paola Maria. 2003. "Imaginatio" og demokrati hos Spinoza. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 137-149.
 • De Cuzzani , Paola Maria. 2002. une anthropologie de l'homme decentre. Philosophique. 7-23.
 • De Cuzzani, Paola Maria. 1994. "Genetic Technology and Medicine in the light of G. Canguilhem's Concept of the Normal". Philosophy and medicine. 20.
Leserinnlegg
 • Lillebø, Jonas Gamborg; De Cuzzani, Paola Maria. 2015. Historiens rolle. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • De Cuzzani, Paola Maria. 2010. : “Paura e sicurezza nell’Europa delle diversità” in Trust and Fear Fiducia e paura, red. Mirella Pasini, Paola de Cuzzani, Città del Silenzio, Genova 2010. Citta del silenzio.
 • Lillebø, Jonas Gamborg; De Cuzzani , Paola Maria. 2009. FIDUCIA E PAURA / FEAR AND TRUST. Città del silenzio edizioni. Via Cavanna 28 - Novi Ligure .
Vitenskapelig monografi
 • De, Cuzzani Paola Maria. 2003. A lese medisinen. Normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi.
Mastergradsoppgave
 • Starheim, Kristian Kobbenes. 2011. Knowledge production in experimental molecular medicine - Primers for a reflexive life knowledge.
 • Lillebø, Jonas Gamborg; De Cuzzani , Paola Maria. 2007. Vitskapleg rasjonalitet mellom sanning og histoire.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • De Cuzzani, Paola Maria. 2017. Universalismo, transindividualità e genesi dei diritti . 13 sider.
 • De Cuzzani , Paola Maria. 2015. Baruch Spinoza: Democracy and Freedom of Speech. 24 sider.
 • De Cuzzani, Paola Maria. 2014. Trust as feeling of expectation. Machiavelli: fede, trust and political construction. 17 sider.
 • De Cuzzani , Paola Maria. 2013. Fiducia indice di coesione sociale. 21 sider.
 • De Cuzzani , Paola Maria. 2013. Baruch Spinoza – demokrati og ytringsfrihet. 31 sider.
 • De Cuzzani , Paola Maria. 2009. Medicine as poiesis. The relation between clinical and theoretical knowledge. 7 sider.
 • De Cuzzani , Paola Maria. 2008. Le "profezie" biomediche del positivismo: Auguste Comte e le mucche carnivore. 20 sider.
 • De Cuzzani, Paola Maria. 1999. Essence et existence dans la pensée de Spinoza: une question irresolue. -14 sider.
 • De Cuzzani, Paola Maria. 1996. Forkjellene og indignasjonen: toleransens mulige veier. 12 sider.
Populærvitenskapelig bok
 • De Cuzzani , Paola Maria; Rørstadbotten, Gro. 2009. Tidslinjer - Ideenes Historie fra Homer til Aasen. Spartacus.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se CV

 

 

 Hovedprosjekter

 • 2014 -: "Trust/mistrust facing the problem of diversity: Historical deconstruction and reconstruction."

 • 2011 - 2014: Prosjektleder “Interculturalism and Diversities: Developing intercultural models and thinking in the Nordic countries” med partnere fra Danmark og Sverige.

 • 2010 - 2011: P.I of project “Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser” with partner from Denmark and Sweden.

 • 2008 - 2009: Prosjektleder “Multiculturalism, Universalism and Diversities: Developing intercultural thinking“, med partnere fra Norge, Sverige, Italia, Danmark og Litauen.

 • 2006 - 2007: Prosjektleder ”Universalism, Diversity and Violence. Understanding European secular and religious values” med partnere fra Norge, Italia, Frankrike, Litauen, Sverige og Albania.