Hjem
Paola de Cuzzanis bilde
 • E-postpaola.de.cuzzani@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 06
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12/13
  Bergen
  Rom 
  316
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

Mine forskningsområder er moderne filosofi, moralfilosofi, medisinsk filosofi, særlig fransk medisinsk filosofi med hovedfokus på 'medicalisation' og medisinsk etikk. Jeg publiserte en bok innenfor disse problemstillingene i 2003 (Å lese medisinen. Normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi).

Jeg har også publisert en rekke artikler på fransk, italiensk, engelsk og norsk innen problemer knyttet til toleranse i moderne filosofi, tolkningen av kvinners væren i Spinozas tenkning, fredsbegrepet, medisinens epistemologi og problemer knyttet til normalitet og patologi i moderne medisin.

Jeg har i det siste interessert meg særlig for sosialfilosofiske problemstillinger med spesiell vekt på interkulturelle relasjoner og mangfold. Og nå driver jeg på med et historisk-kritisk forskningsprosjekt om forholdet mellom fornuft og følelser, med spesielt fokus på utforskning av deres rolle i politikk.  Jeg vil analysere hvordan følelser blir forstått i forhold til fornuft fra tidlig moderne politisk (Thomas Hobbes, Spinoza, blant andre) filosofi til opplysningstiden.  

Har undervist i filosofihistorie, nytidens filosofi (særlig fokus på Descartes, Hobbes, Locke, Spinoza, Rousseau), fransk filosofi, sosialfilosofi og idéhistorie.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The principle of solidarity between sentiment and reason: a reflection starting from L. Bourgeois’ solidarism. Nordicum-Mediterraneum. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). The normativity in psychiatric nosology. An analysis of how the DSM-5’s psychopathology conceptualisation can be integrated. Philosophical Psychology. 1-26.
 • Vis forfatter(e) (2020). Xenophobia, Political Society and the Mechanism of the Imitation of Affects. Nordicum-Mediterraneum. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2020). A Short Introduction to the Proceedings of the Conference “The Reason of Passions: Emotion and Rationality in the Landscape of (Contemporary) Politics”. Nordicum-Mediterraneum. 1-5.
 • Vis forfatter(e) (2019). “Political cohesion, friendship and hostility”. Nordicum-Mediterraneum. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Prejudices, philosophy and Language: Spinoza and his “strategy of liberation. Nordicum-Mediterraneum. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Pragmatic universalism – A basis of coexistence of multiple diversities. Nordicum-Mediterraneum. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Filosofens yrke: fornuften som mulighet. Om den italienske neoilluminismens arvtakere: S. Veca, E. Lecaldano, F. Baroncelli og R. Bodei. Agora. 118-142.
 • Vis forfatter(e) (2003). Medisin som poiesis. Norsk Filosofisk tidsskrift. 5-10.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Imaginatio" og demokrati hos Spinoza. Agora. 137-149.
 • Vis forfatter(e) (2002). une anthropologie de l'homme decentre. Philosophique. 7-23.
 • Vis forfatter(e) (1994). "Genetic Technology and Medicine in the light of G. Canguilhem's Concept of the Normal". Philosophy and medicine. 20.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2015). Historiens rolle. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2010). : “Paura e sicurezza nell’Europa delle diversità” in Trust and Fear Fiducia e paura, red. Mirella Pasini, Paola de Cuzzani, Città del Silenzio, Genova 2010. Citta del silenzio.
 • Vis forfatter(e) (2009). FIDUCIA E PAURA / FEAR AND TRUST. Città del silenzio edizioni. Via Cavanna 28 - Novi Ligure.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2003). A lese medisinen. Normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2011). Knowledge production in experimental molecular medicine - Primers for a reflexive life knowledge.
 • Vis forfatter(e) (2007). Vitskapleg rasjonalitet mellom sanning og histoire.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Universalismo, transindividualità e genesi dei diritti . 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Baruch Spinoza: Democracy and Freedom of Speech. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Trust as feeling of expectation. Machiavelli: fede, trust and political construction. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fiducia indice di coesione sociale. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Baruch Spinoza – demokrati og ytringsfrihet. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Medicine as poiesis. The relation between clinical and theoretical knowledge. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Le "profezie" biomediche del positivismo: Auguste Comte e le mucche carnivore. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Essence et existence dans la pensée de Spinoza: une question irresolue. -14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Forkjellene og indignasjonen: toleransens mulige veier. 12 sider.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2009). Tidslinjer - Ideenes Historie fra Homer til Aasen. Spartacus.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se CV

 

 

 Hovedprosjekter

 • 2014 -: "Trust/mistrust facing the problem of diversity: Historical deconstruction and reconstruction."
   
 • 2011 - 2014: Prosjektleder “Interculturalism and Diversities: Developing intercultural models and thinking in the Nordic countries” med partnere fra Danmark og Sverige.
   
 • 2010 - 2011: P.I of project “Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser” with partner from Denmark and Sweden.
   
 • 2008 - 2009: Prosjektleder “Multiculturalism, Universalism and Diversities: Developing intercultural thinking“, med partnere fra Norge, Sverige, Italia, Danmark og Litauen.
   
 • 2006 - 2007: Prosjektleder ”Universalism, Diversity and Violence. Understanding European secular and religious values” med partnere fra Norge, Italia, Frankrike, Litauen, Sverige og Albania.