Hjem
Paul Meurers bilde

Paul Meurer

Senioringeniør
 • E-postPaul.Meurer@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 36
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 7
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). The enrichment of lexical resources through incremental parsebanking. Language Resources and Evaluation. 291-319.
 • Vis forfatter(e) (2012). INESS-Search: A Search System for LFG (and Other) Treebanks. Proceedings of the LFG-conference. 404-421.
 • Vis forfatter(e) (2011). A Finite State Approach to Abkhaz Morphology and Stress. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). 271-282.
 • Vis forfatter(e) (2009). A finite state approach to Abkhaz morphology and stress. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). 271-282.
 • Vis forfatter(e) (2005). Named Entity Recognition for the Mainland Scandinavian Languages. Literary & Linguistic Computing.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1994). The number of rational quartics on Calabi-Yau hypersurfaces in weighted projective space P(2,1^4). 65. 65. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Måndagsseminariet: Revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Søk i NorGramBank for leksikografiske formål.
 • Vis forfatter(e) (2020). Creating and exploring LFG treebanks.
 • Vis forfatter(e) (2015). Sammensetninger i bokmål i NorGramBank.
 • Vis forfatter(e) (2015). INESS meets CLARINO.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bokmålsinnslag i nynorske tekster.
 • Vis forfatter(e) (2007). Developing a Computational Grammar for Georgian: A Case Study.
 • Vis forfatter(e) (2007). Designing and Implementing Discriminants for LFG Grammars.
 • Vis forfatter(e) (2007). A Computational Grammar for Georgian.
 • Vis forfatter(e) (2006). XLE-Web and TREPIL: Tools for Grammar Development and Treebanking.
 • Vis forfatter(e) (2006). Towards a toolkit linking treebanking to grammar development.
 • Vis forfatter(e) (2006). An LFG grammar for Georgian - Project presentation.
 • Vis forfatter(e) (2005). TREPIL: Developing Methods and Tools for Multilevel Treebank Construction.
 • Vis forfatter(e) (2005). LFG, Minimal Recursion Semantics and Translation.
 • Vis forfatter(e) (2005). Holistic regression-testing for high-quality MT. Some methodological and technological reflections.
 • Vis forfatter(e) (2005). En norsk komputasjonell ressursgrammatikk.
 • Vis forfatter(e) (2004). Som å kapp-ete med trollet? Towards MRS-based Norwegian-English Machine Translation.
 • Vis forfatter(e) (2004). LOGON. A Norwegian MT effort.
Programvare
 • Vis forfatter(e) (2005). XLE-Web (XLE Web Interface).
 • Vis forfatter(e) (2005). TREPIL Treebanking Interface.
 • Vis forfatter(e) (2005). MLA (Menota Lemmatizing Assistant).
 • Vis forfatter(e) (2005). KBN (Kunnskapsbase norsk) - terminologisk database, korpusdatabase og verktøy for halvautomatisk termekstraksjon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Databasemotor, database og forskjellige verktøy for innlegging av, redigering av og søking i flerspråklige ordboksdata. (Termbase-LEXIN).
 • Vis forfatter(e) (2005). ASK - Korpusprogramvare, verktøy for grammatisk tagging og tagredigering.
Database
 • Vis forfatter(e) (2021). KRLE - elevtekstdatabase.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1996). Gromov-Witten numbers of rational curves on Calabi-Yau complete intersections in weighted projective space P(2,1n).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Words, Words! Resources and Tools for Lexicography at the CLARINO Bergen Centre . 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Interactive Visualizations in INESS. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Creating and exploring LFG treebanks. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Exploring Treebanks with INESS Search. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The CLARINO Bergen Centre: Development and Deployment. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). NorGramBank: A ‘Deep’ Treebank for Norwegian. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Interactive Visualizations in the INESS Treebanking Infrastructure. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Studying consistency in UD treebanks with INESS-Search. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). COMEDI: A component metadata editor. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). The ParGram parallel treebank. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). The INESS Treebanking Infrastructure. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Studying Interannotator Agreement in Discriminant-based Parsebanking. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Linking Northern European Infrastructures for Improving the Accessibility and Documentation of Complex Resources. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Forty years of working with corpora: from Ibsen to Twitter, and beyond. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Forty years of working with corpora: from Ibsen to Twitter, and beyond. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). What we have learned from Sofie: Extending lexical and grammatical coverage in an LFG parsebank. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Corpuscle : a new corpus management platform for annotated corpora. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). An integrated web-based treebank annotation system. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). An Open Infrastructure for Advanced Treebanking. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Linguistically Motivated Parallel Parsebanks. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). LFG Parsebanker: A Toolkit for Building and Searching a Treebank as a Parsed Corpus. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Designing and Implementing Discriminants for LFG Grammars. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Towards a toolkit linking treebanking to grammar development. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). TREPIL: Developing Methods and Tools for Multilevel Treebank Construction. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Holistic regression testing for high-quality MT. Some methodological and technological reflections. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Constructing a parsed corpus with a large LFG grammar. 17 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2007). The LFG Parsebanker.
 • Vis forfatter(e) (2007). Quality Assurance of Knowledge Management through Language Technology Main achievements of the KB-N project.
 • Vis forfatter(e) (2007). KB-N: Termekstraksjon.
 • Vis forfatter(e) (2006). The ASK Corpus–a Language Learner Corpus of Norwegian as a Second Language.
 • Vis forfatter(e) (2005). The ASK corpus - a language learner corpus of Norwegian as a second language.
 • Vis forfatter(e) (2005). LOGON:Towards a Machine Translation System Integrating LFG and HPSG.
 • Vis forfatter(e) (2005). Constructing a Parsed Corpus with a Large LFG Grammar.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2008). Nynorsk-engelsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2002). Illustrert nettbasert bokmålsordbok.
 • Vis forfatter(e) (2002). Bokmål-engelsk illustrert nettbasert ordbok.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper