Hjem
 • E-postAnders.Rubing@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 23+47 458 59 466
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Er arkitekt og doktorsgradstipendiat på SKOK. Prosjektet med arbeidstitelen "(Infra)structures of Security and Resilience" på SKOK ønsker å brette ut hvordan visjoner av forskjellige urbane fremtid kan forstås i relasjon til en urban sikkerhets- og 'resilience'-diskurs. ‘Urban resilience’ her førstått som muligheten for et urbant system å kunne gjenoppstå eller utvikles etter en krise eller attakk. Spesifikt ønsker prosjektet å se på hvordan man kommuniserer urban sikkerhet og 'urban resilience' i nasjonale og internasjonale fagmiljøer og mellom fagmiljøer og personer og hva det kan fortelle om forskjellige visjoner om en urban fremtid. Spesielt fokus ligger i prosjektet å se på disse urbane fremtidene for sårbare grupper i samfunnet som migrantgrupper og rasialiserte grupper.

Rubing har lenge forsket om brytepunktet mellom sikkerhet og retten til demokratisk uttrykk i det offentlige rom og hvordan sikkerhetsarkitektur forandrer byer og andre urbane systemer. Rubing var medredaktør og prosjektleder for den flerfoldig prisbelønte boken The City Between Freedom and Security, Contested Public Spaces in the 21st Centurysom omhandler samme tematikk. Boken har vunnet Dam Architectural Book Award 2017 og Svensk Bokkonst2017. Anders har fleire internasjonale bokpublikasjoner og er publisert i nasjonale fag-magasiner og aviser. Rubing foreleser hyppig om sikkerhet, arkitektur og retten til offentlig rom i byen. I tillegg har Rubing bred erfaring fra byggprosjekter i ulike skala og type, stedsutvikling og utsmykking. Han har særlig kjennskap til helsebygg, medvirknings- prosjekter samt utsmykkingsprosjekter. 

Rubing driver Teori og Praksis, en plattform for å løfte en debatt om våre bygde omgivelser i relasjon til økonomi, politikk og levd liv.  Rubing ble ferdig utdannet fra Bergen Arkitekthøgskole (BAS) i 2012 og er nå hovedlærer på masternivå og diplomveileder på samme institusjon. Han arbeider også som frilanskritikter for tidsskriftet Arkitektur N.

Foto: Thor Brødreskift

 

Anders Rubing er frilansskribent for Arkitektur N og har blitt publisert i forskjellige magasiner i Norge. Han er en hyppig foreleser om relasjonen mellom sikkerhet, urbant rom og retten til demokratiskt uttrykk i offentlig rom, et tema han også har diskutert i dagsaviser og radio.

Utvalgte artikler:

 • Vellykket Bergensk kompromiss, Arkitektur N #1 2019
 • 10 000 alternative planer i sekundet, Arkitekur N #5 2018
 • En arena for sentrumsutvikling, Arkitektur N #2 2018, Magasin, Norge 
 • Hva om grensene åpnes?, 4 siders innlegg med 2 artikler i månadsavisen Ny Tid Jan 2017,
 • Myke Protester, Artikkel, Bytopia #3, Sommer 2015
 • Sikkerhetens Arkitektur, Artikkel, KOTE #4 2014. 
 • Når kjøpesentre blir «byer», kronikk, Bergens Tidene, 5.3.13

Utvalgte Presseomtaler

 • Intervjuet i Vårt Land 2.2.2018     
 • Bokomtale ”The City Between...” Arkitektur N #1 2018 15.1.2018
 • Radiointervju NRK Nyhetsmorgen 19.9.2017 
 • Slik vil byene beskytte seg og Mer opptatt av naivitet enn demokrati  Intervjuet i to artikler i Dagsavisen 24.8.2017
 • Helt sikkert?,Ny Tid, Hilde Marstrander Bokanmeldelse 11.2017 
 • Vi trenger motstemmer, Intervju i  Klassekampen 24.7.2017
 • Sikkerhetskortet trumfer, Intervju i Klassekampen 25.7.2016
 • Samtale, Intervju, NRK Radio P2, Kulturhuset 12.5.2016
 • Architecture of Revolt, Diplomprosjekt, Presentert i Arkitektur N #2 2013 1.5.2013

Utvalgte Forelesninger

 • Konflikten om og i byen, balansen mellom åpenhet og sikkerhet, Beredskapskonferanse, Stavanger Kommune 2018
 • The City Between Freedom and Security, Debatt, Arkitektenes Hus, København, Danmark 2017
 • Byen, Sikkerhet og Terror, forelesning Beredskapsdagen, Sandnes Næringsråd
 • Terror and crime protection through architectural design. Foredrag ASIS Norge. 2014
 • Negotiating between Liberty and Security in the public space, Foredrag, Næringslivets Sikkerhetsråd, PST 2013
 • Architecture of Revolt, Foredrag Kunsthøgskolen I Bergen 2013
 • The Temporal Embassy, Forelesning og boklansering, Galleri 3,14, Bergen 2011

Utstillinger

 • Letters to the Mayor, utstilling, Oslo triennale / Storefront Gallery for Art and Architecture, DoGA Oslo 2017
 • Seeking Sanctuary, Vandringsutstilling, Oslo Arkitekturtrienale, Bergen Arkitekthøgskole, NTNU, Istanbul 2016
 • Egyptian Pragmatism, Utstilling, Fotografi, Prøverommet, Bergen Kjøtt 2012
 • Gentle Actions, Utstilling og workshop, Kunstnerenes hus, Oslo 2010 Som en del av Senter for Byøkologi

Rubing har de siste fem år undervist på Masternivå på Bergen Arkitekthøgskole, der han nå er hovedlærer og hovedveileder på masteroppgaver (diplom). Hans kurs har resultert i bøker, utstillinger og publiseringer i fagblad og aviser. Han har bland annet veiledet masteroppgaven 03 Assembly Palace av Atdhe Belegu som vunnet Statsbygg-prisen for fremragende arkitektur, Aspelin Ramm-prisen og Europan Norway Student Award. 

Kurs og Workshops:

Limits of Control. Hovedlærer, Semesterkurs Masternivå BAS, Kurset ser på begrensninger for arkitektfaget samtidig som det undersøker bruk av arkitektur som en kontroll over befolkningsgrupper. Kurset er initiert og laget av Rubing, Andreasen og gjennomføres sammen med Kari Anne Drangsland og Rita Marhaug. Høst 2018

The Housing game, Workshop med Masterstudenter, Bergen Arkitekthøgskole Vår 2018

The City Between Freedom and Security, Seminar, AHO, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Temporary Architecture, Material Politics, Workshop, Bergen Arkitekthøgskole, Hovedlærer og iniativtager sammen med Kari-Anne Drangsland

Border Crossing, Spaces of Negotiation, Hovedlærer, Semesterkurs Masternivå BAS, Kurs som tar migrantsituasjonen i Europa som case for å diskutere grenser og muligheten for å skape rom for forhandling. Dette gjennom kritisk romlig teori og design. Kurset er initiert og laget av Rubing og Jensen. Høst 2016

MOVE, Masterkurs BAS, Lærer, Kurs som utforsker transportmidellet sykkelen som premiss for arkitektur og byplanlegging. Høst 2014

The City Between Security and Freedom, Masterkurs, Bergen Arkitekthøgskole, Lærer Masterkurs i sammarbeid med PST og NSM omhandlet relasjonen mellom sikring og retten til demokratisk uttrykk i det offentlige rom. Rubing var initiativtaker til dette kurs. Høst 2013

 

Bøker
 • Rubing, Anders; Jensen, Vibeke; Simpson, Deane. 2017. The City Between Freedom and Security: Contested Public Spaces in the 21st Century. Birkhäuser Verlag. 336 sider. ISBN: 978-3-0356-0761-1.
Tidsskriftartikler
 • Rubing, Anders. 2019. Vellykket bergensk kompromiss. Arkitektur N. 1. 17-23.
 • Rubing, Anders. 2018. En arena for sentrumsutvikling. Arkitektur N. 2.
 • Rubing, Anders. 2018. 10 000 alternative planer i sekundet. Arkitektur N. 5.
Bokkapitler
 • Rubing, Anders. 2017. Textile Geographies, Plasticity as Protest. Three, sider 35-52. I:
  • Brown, Gavin; Feigenbaum, Anna; Frenzel, Fabian; McCurdy, Patrick. 2017. Protest Camps in International Context Spaces, Infrastructures and Media of Resistance. Policy Press. 432 sider. ISBN: 978-1447329428.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter