Hjem
 • E-postPer.Michelsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 38
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2008. Tema Vg3. Norsk språk og litteratur. Nettstad. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2008. Tema Vg3. Norsk språk og litteratur. CD. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2008. Tema Vg3. Norsk språk og litteratur. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2007. Tema : vg2 : norsk språk og litteratur : lærebok og tekstsamling. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2007. Tema : vg2 : musikk, songar og innlesne tekstar frå boka : CD. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2007. Tema : vg2 (nettstad). Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2006. Tema vg1: norsk språk og litteratur : lærebok og tekstsamlling. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2006. Tema vg1 (nettstad). Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2003. Tema 3. VK 2. Lærarens ressursperm. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2003. Tema 3 : lærebok og tekstsamling : norsk for VK 2. Nynorsk. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2003. Tema 3 : lærebok og tekstsamling : norsk for VK 2. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2003. Tema 3 : elevens ressursbok : norsk for VK 2. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2003. Tema 3 : dialektprøvar, musikk, songar og innlesne tekstar frå boka. CD. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2002. Tema 2. VK 1. Elevens ressursbok nynorsk/bokmål.Norsk for vidaregåande skole (AA, MD, ID). Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2002. Tema 2. VK 1 bokmål. Norsk for vidaregåande skole (AA, MD, ID). Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2005. Ny innføringsbok i retorikk. ?. 1.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2005. Selvevalueringsrapport. Selvevaluering av allmennlærerutdanningen. Program for allmennlærerutdanning. Avdeling for lærerutdanning. Høgskolen i Bergen. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Tanker om faglig praksis i skolens litteraturarbeid.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Litterær danning.
 • Vis forfatter(e) 2019. Dialocig Aspects in speeches.
 • Vis forfatter(e) 2017. Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten .
 • Vis forfatter(e) 2017. Litteratursamtaler i lærerutdanningen.
 • Vis forfatter(e) 2010. ?Norskfaget i de nye lærerutdanningene?
 • Vis forfatter(e) 2006. Samtidslitteraturen: trekk og sjangere og tolkning.
 • Vis forfatter(e) 2006. Min historie er om blod. Men ikke noe dikterisk blod med skjønnhet i. Betraktninger omkring Torborg nedreaas' Av måneskinn gror det ingenting.
 • Vis forfatter(e) 2006. En retorisk lesning av Olaf Bulls "Metope".
 • Vis forfatter(e) 2005. Samtidslitteraturen: trekk, sjangere og tolkning.
 • Vis forfatter(e) 2005. Samtidslitteraturen: trekk, sjangere og tolkning.
 • Vis forfatter(e) 2005. Om H.C Andersene "Gjemt er ikke glemt".
 • Vis forfatter(e) 2005. Med musikklyrikk i klasserommet.
 • Vis forfatter(e) 2004. Nynorsklitteraturen i skolen.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2012. Norsk litterær årbok 2012 :. Norsk Litterær Årbok. 7-13.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2010. ?Å koke suppe på en spiker? Utdanning. 1.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2006. Velkommen til språket. Bedre Skole. 3.
 • Vis forfatter(e) 2006. Krig med språket som våpen. ?. 1.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2016. Norsk litterær årbok 2016. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2015. Norsk Litterær Årbok 2015. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2014. Norsk litterær årbok 2014. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2013. Norsk litterær årbok 2013. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2012. Norsk litterær årbok 2012. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2011. Norsk litterær årbok 2011. Det Norske Samlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2017. Litteraturdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2007. 18.06.46 Festskrift til Sveinung Time på 61-årsdagen. Høgskolen i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2004. Nye forklaringer. Lesninger av norsk 1990-tallslitteratur. Fagbokforlaget/Landslaget for norskundervisning.
Lydmateriale
 • Vis forfatter(e) 2006. Tema vg1 CD.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2013. En sikker flukt fra læreryrket. Bergens Tidende.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Litterær faglighet og litterær danning. Om en rottefanger fra Sorø. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Samtalen som representasjon av teksten. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Realistiske forteljingar for barn. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Lyriske tekstar for barn. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Ein god gammaldags roman? Om Hägring 38 av kjell Westö. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Innleiing. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. "I lankene til ei lensa prinsesse" - om grunn og avgrunn i Øyvind Bergs poesi. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Retorikk og demokrati. 1 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2010. ?Sakprosa i skolen?,.
 • Vis forfatter(e) 2007. Samtidslitteraturen. Hvordan jobbe med samtidslitteraturen i skolen etter den nye læreplanen.
 • Vis forfatter(e) 2006. Samtidslitteraturen. Om tendenser og linjer i nyere norsk litteratur fra ca 1990 til i dag.
 • Vis forfatter(e) 2006. Sammensatte tekster.
 • Vis forfatter(e) 2006. Sammensatte tekster.
 • Vis forfatter(e) 2005. Samtidslitteraturen.
Forord
 • Vis forfatter(e) 2011. Litterær årbok i ope landskap. 9-16.
Innledning
 • Vis forfatter(e) 2016. Innleiing. 7-16.
 • Vis forfatter(e) 2015. Innleiing. 7-9.
 • Vis forfatter(e) 2013. Innleiing. 7-15.
 • Vis forfatter(e) 2012. Norsk litterær årbok 2012. 7-13.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Faglighet i skolens litteraturarbeid. Norsklæreren. 9-17.
 • Vis forfatter(e) 2010. Sakprosakanon for skolen. Bedre Skole. 2.
 • Vis forfatter(e) 2010. ?Litterære grunnbegreper? Norsklæreren. 3.
 • Vis forfatter(e) 2010. ?De nye grunnskolelærerutdanningene og norskfaget? Norsklæreren. 5.
 • Vis forfatter(e) 2007. Retorisk lesning av Olaf Bulls "Metope". ?. 58-62.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.