Hjem
 • E-postPer.Michelsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 38
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2008). Tema Vg3. Norsk språk og litteratur. Nettstad. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tema Vg3. Norsk språk og litteratur. CD. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tema Vg3. Norsk språk og litteratur. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tema : vg2 : norsk språk og litteratur : lærebok og tekstsamling. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tema : vg2 : musikk, songar og innlesne tekstar frå boka : CD. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tema : vg2 (nettstad). Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2006). Tema vg1: norsk språk og litteratur : lærebok og tekstsamlling. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2006). Tema vg1 (nettstad). Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tema 3. VK 2. Lærarens ressursperm. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tema 3 : lærebok og tekstsamling : norsk for VK 2. Nynorsk. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tema 3 : lærebok og tekstsamling : norsk for VK 2. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tema 3 : elevens ressursbok : norsk for VK 2. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tema 3 : dialektprøvar, musikk, songar og innlesne tekstar frå boka. CD. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tema 2. VK 1. Elevens ressursbok nynorsk/bokmål.Norsk for vidaregåande skole (AA, MD, ID). Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tema 2. VK 1 bokmål. Norsk for vidaregåande skole (AA, MD, ID). Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Ny innføringsbok i retorikk. ?. 1.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2005). Selvevalueringsrapport. Selvevaluering av allmennlærerutdanningen. Program for allmennlærerutdanning. Avdeling for lærerutdanning. Høgskolen i Bergen. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Tanker om faglig praksis i skolens litteraturarbeid.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Litterær danning.
 • Vis forfatter(e) (2019). Dialocig Aspects in speeches.
 • Vis forfatter(e) (2017). Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten .
 • Vis forfatter(e) (2017). Litteratursamtaler i lærerutdanningen.
 • Vis forfatter(e) (2010). ?Norskfaget i de nye lærerutdanningene?
 • Vis forfatter(e) (2006). Samtidslitteraturen: trekk og sjangere og tolkning.
 • Vis forfatter(e) (2006). Min historie er om blod. Men ikke noe dikterisk blod med skjønnhet i. Betraktninger omkring Torborg nedreaas' Av måneskinn gror det ingenting.
 • Vis forfatter(e) (2006). En retorisk lesning av Olaf Bulls "Metope".
 • Vis forfatter(e) (2005). Samtidslitteraturen: trekk, sjangere og tolkning.
 • Vis forfatter(e) (2005). Samtidslitteraturen: trekk, sjangere og tolkning.
 • Vis forfatter(e) (2005). Om H.C Andersene "Gjemt er ikke glemt".
 • Vis forfatter(e) (2005). Med musikklyrikk i klasserommet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nynorsklitteraturen i skolen.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk litterær årbok 2012 :. Norsk Litterær Årbok. 7-13.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2010). ?Å koke suppe på en spiker? Utdanning. 1.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2023). "Kakk i hovve". OM Sanglyrikk. Teori og metode sjanger av Ole Karlsen og Bjarne Marcussen (red). Krabben. Årskalender for lyrikk. 115-137.
 • Vis forfatter(e) (2006). Velkommen til språket. Bedre Skole. 3.
 • Vis forfatter(e) (2006). Krig med språket som våpen. ?. 1.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Politikk, kunst og kjærlighet. Nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk litterær årbok 2016. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norsk Litterær Årbok 2015. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norsk litterær årbok 2014. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2013). Norsk litterær årbok 2013. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk litterær årbok 2012. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2011). Norsk litterær årbok 2011. Det Norske Samlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2017). Litteraturdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2007). 18.06.46 Festskrift til Sveinung Time på 61-årsdagen. Høgskulen på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nye forklaringer. Lesninger av norsk 1990-tallslitteratur. Fagbokforlaget/Landslaget for norskundervisning.
Lydmateriale
 • Vis forfatter(e) (2006). Tema vg1 CD.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2013). En sikker flukt fra læreryrket. Bergens Tidende.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Humor i sving. Om hvorfor Arne Svingens lettlestbok Da Bo satt fast i do er lesverdig. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Boomerang - et upublisert drama av Torborg Nedreaas. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). "Vent ikke noe beskjedenhet fra meg". Om kanoniseringen av en forfatter. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Litterær faglighet og litterær danning. Om en rottefanger fra Sorø. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Samtalen som representasjon av teksten. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Realistiske forteljingar for barn. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lyriske tekstar for barn. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Ein god gammaldags roman? Om Hägring 38 av kjell Westö. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Innleiing. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). "I lankene til ei lensa prinsesse" - om grunn og avgrunn i Øyvind Bergs poesi. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Retorikk og demokrati. 1 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2010). ?Sakprosa i skolen?,.
 • Vis forfatter(e) (2007). Samtidslitteraturen. Hvordan jobbe med samtidslitteraturen i skolen etter den nye læreplanen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Samtidslitteraturen. Om tendenser og linjer i nyere norsk litteratur fra ca 1990 til i dag.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sammensatte tekster.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sammensatte tekster.
 • Vis forfatter(e) (2005). Samtidslitteraturen.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2011). Litterær årbok i ope landskap. 9-16.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2016). Innleiing. 7-16.
 • Vis forfatter(e) (2015). Innleiing. 7-9.
 • Vis forfatter(e) (2013). Innleiing. 7-15.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk litterær årbok 2012. 7-13.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Faglighet i skolens litteraturarbeid. Norsklæreren. 9-17.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sakprosakanon for skolen. Bedre Skole. 2.
 • Vis forfatter(e) (2010). ?Litterære grunnbegreper? Norsklæreren. 3.
 • Vis forfatter(e) (2010). ?De nye grunnskolelærerutdanningene og norskfaget? Norsklæreren. 5.
 • Vis forfatter(e) (2007). Retorisk lesning av Olaf Bulls "Metope". ?. 58-62.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.