Hjem
Per Harald Salvesens bilde

Per Harald Salvesen

Emeritus
 • E-postper.salvesen@uib.no
 • Besøksadresse
  Arboretet og Botanisk hage
  Mildevegen 240
  5259 Hjellestad
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Variasjon innen viltvoksende og dyrkete planter. Eksempler: slekten Sorbus (rogn og asal) i Norden, Rosa (villroser og kurlturminneroser), Buxus (buksbom i gamle hager), Tulipa (variasjon i gamle hagetulipaner). Dessuten utviklings- og blomstringsfysiologi (Festuca, Luzula, Gnapnalium etc.), hage- og introduksjonshistorie (særlig om trær og busker).

Årringen

Årsskrift for Arboretet og de botaniske hager, Universitetsmuseet i Bergen.

Redaktør Per Harald Salvesen.

Årringen utgis med støtte fra foreningen Arboretets venner, og er åpen for artikler, små og store, om tema som kan interessere venner av Arboretet og Botanisk hage på Milde og Muséhagen i Bergen sentrum. Bidrag, tips og ideer kan sendes redaktøren på post@arboretet.uib.no.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Pollen morphology of Norwegian hybrids of Sorbus. Nordic Journal of Botany (NJB).
 • Vis forfatter(e) (2020). Rhododendronbyen Bergen i nytt lys. Lapprosen. 4-8.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hybridization between the locally endangered Rosa spinosissima and Rosa mollis results in the pentaploid Rosa ×sabinii in Western Norway. Nordic Journal of Botany (NJB). 645-657.
 • Vis forfatter(e) (2016). Atlas Florae Europaeae Notes 27. Taxonomy of the Sorbus arranensis group (Rosaceae) in Norway, a hybrid aggregate between S. aria s. lato and S. aucuparia. Annales Botanici Fennici. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2014). Historien om Fægrirogn i Musehagen. Årringen. 4-30.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tulipa norvegica, en ny norsk endemisk tulipanart? Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 44-59.
 • Vis forfatter(e) (2009). Historical cultivars of Buxus sempervirens L. Revealed in a pPreserved 17(th) century garden by biometry and amplified fragment length polymorphism (AFLP). European Journal of Horticultural Science. 130-136.
 • Vis forfatter(e) (2006). [Anmeldelse] Lids flora, quo vadis? Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 32-37.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kartlegging av hvit skogfrue Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch og vern av den i veikanten av Nasjonal turistvei Hardanger, riksvei 7. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 158-165.
 • Vis forfatter(e) (2001). Været på Milde 2000 og første halvår 2001. Årringen. 57-61.
 • Vis forfatter(e) (2001). Vinterskader hos noen lyng og eksotiske, sørlige arter. Årringen. 62-70.
 • Vis forfatter(e) (1999). Biosystematic studies of Sorbus meinichii (Rosaceae) at Moster, S. Norway. Nordic Journal of Botany (NJB). 547-560.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2006). The archaeology of crop fields and gardens. Proceedings of the 1st Conference on Crop Fields and Gardens Archaeology, Barcelona (Spain), 1-3 June 2006. .
 • Vis forfatter(e) (1992). Verneverdige forekomster av barlind og kristtorn i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Cultural Heritage Roses Encountered in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Sorbus i Norge - en oversikt.
 • Vis forfatter(e) (2015). Musehagen i Bergen, levende botanikk i mer enn hundre år.
 • Vis forfatter(e) (2013). Forskning knyttet til samlingene i Arboretet og Botanisk hage.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Roses in Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Trærne før våren, hvordan bestemme treslagene i vinterdrakt (med demonstrasjon av levende planter).
 • Vis forfatter(e) (2015). The Rhododendron Collections in The Norwegian Arboretum, a Field presentation.
 • Vis forfatter(e) (2015). Rosene og rosariet i Arboretet på Milde.
 • Vis forfatter(e) (2015). Rhododendron i Arboretet på Milde.
 • Vis forfatter(e) (2015). Musehagen i Bergen: levende botanikk i over hundre år.
 • Vis forfatter(e) (2015). Musehagen i Bergen, boklansering og omvisninger.
 • Vis forfatter(e) (2015). Musehagen i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Gamlehagen på Milde - en oversikt over historie og planter.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kystens kulturminneroser, kan de bringes «på moten» igjen?
 • Vis forfatter(e) (2013). Kulturminneroser.
 • Vis forfatter(e) (2013). Arboretet på Milde – asylmottak for planter?
 • Vis forfatter(e) (2011). Verneverdier i slekten Sorbus.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kulturminneroser - Evig eies kun det delte.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kulturminneroser - Evig eies kun det delte.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kulturminneroser - Evig eies kun det delte.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kulturminneroser - Evig eies kun det delte.
 • Vis forfatter(e) (2011). De tre muskeperer og jakten på Den Røde Tulipan.
 • Vis forfatter(e) (2010). På jakt etter historiske roser langs Norges kyst.
 • Vis forfatter(e) (2010). På jakt etter historiske roser langs Norges kyst.
 • Vis forfatter(e) (2010). På jakt etter historiske roser langs Norges kyst.
 • Vis forfatter(e) (2010). På jakt etter historiske roser langs Norges kyst.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fremmede arter - til berikelse eller forbannelse?
 • Vis forfatter(e) (2010). Fremmede arter - til berikelse eller forbannelse?
 • Vis forfatter(e) (2010). De Tre Muskeperer og Jakten på Den Røde Tulipan. Episode 2: Cottage-tulipaner.
 • Vis forfatter(e) (2009). Om mangfold av Sorbus, kristtorn og buksbom i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fremmede arter til berikelse eller forbannelse?
 • Vis forfatter(e) (2009). De Tre Muskeperer og Jakten på Den Røde Tulipan og På jakt etter historiske roser langs Norges kyst.
 • Vis forfatter(e) (2009). De Tre Muskeperer og Jakten på Den Røde Tulipan.
 • Vis forfatter(e) (2009). Aktuelle planter til Plantearven fra Vestlandet i Arboretet og Botanisk hage, Milde.
 • Vis forfatter(e) (2008). Våren i Provence - 50års jubileumstur 4. - 8. mai 2007.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Buxus survey, Southern Norway 2007.
 • Vis forfatter(e) (2008). Historiske hageroser på Sør- og Vestlandet - Hva har vi funnet?
 • Vis forfatter(e) (2008). Historiske hageroser på Finnskogen og i Nordland - Nokre observasjonar 8 - 15. september 2008.
 • Vis forfatter(e) (2008). Historiske hageroser langs Norges kyst - Hva har vi funnet?
 • Vis forfatter(e) (2008). Historiske hageroser - Hva har vi funnet?
 • Vis forfatter(e) (2008). Fremmede busker og trær til berikelse eller forbannelse?
 • Vis forfatter(e) (2008). Fingerprinting garden history: Genetic diversity in extant Buxus in historic gardens of Europe revealed by combined biometric and amplified fragment length polymorphism (AFLP) analysis.
 • Vis forfatter(e) (2007). Milde Hovudgard- naturhistoriske undersøkkelser, nye data fra et EU-prosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hvorfor feire Linné?
 • Vis forfatter(e) (2007). Glimt fra flora, vegetasjon og dyreliv på Galapagos og litt om artenes opprinnelse.
 • Vis forfatter(e) (2007). Glimt fra Galapagos og Darwins 'mysterienes musterium'.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fremmede busker og trær - til berikelse eller forbannelse.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra jubileumstur til Provence, Frankrike.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fingerprinting garden history: Genetic diversity in extant Buxus in historic gardens of Europe revealed by combined biometric and amplified fragment length polymorphism (AFLP) analysis.
 • Vis forfatter(e) (2007). Dahlia - georginer.
 • Vis forfatter(e) (2006). Rapport fra et besøk til Ecuador og Galápagos.
 • Vis forfatter(e) (2006). Innsamling av historiske roser.
 • Vis forfatter(e) (2006). Historiske roser, gjenblomstrende sorter før 1950.
 • Vis forfatter(e) (2006). Historiske roser og rosehistorier.
 • Vis forfatter(e) (2006). Artenes opprinnelse - Darwins fascinasjon over Galapagos.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Vi ser på mindre kjente slekter Cornus, Viburnum, Lonicera, Riebes osv".
 • Vis forfatter(e) (2005). "Prestegårdsroser - en botanisk utfordring".
 • Vis forfatter(e) (2005). "Panter for Vestlandet fra alle verdenshjørner - fra eksotiske klenodier til plagsomme rømlinger".
 • Vis forfatter(e) (2005). "Gammeldagse roser".
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Sorbus in Norway - an overview of evolution and variation .
 • Vis forfatter(e) (2017). Genetisk variasjon i norske hitteroser/kulturminneroser ̶- fylogeni og innførselshistorie.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hybridization between the locally endangered Rosa spinosissima with Rosa mollis from western Norway shows no evidence of introgression.
 • Vis forfatter(e) (2015). Speciation in Nordic Sorbus.
 • Vis forfatter(e) (2015). Buksbom i Norge, genetikk og gamle hager.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sorbus in Norway - some considerations based on preliminary reslts from cp-DNA sequence data.
 • Vis forfatter(e) (2013). Arboreta, Botanical Gardens, and Potentially Invasive Species.
 • Vis forfatter(e) (2010). The 2007 Norwegian Black List: a survey of ecological risk analysis of alien species, and its application on trees.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kulturminneroser - rosekulturminner, hvordan sortsbestemme hitteroser?
 • Vis forfatter(e) (2009). På jakt etter historiske roser langs Norges kyst.
 • Vis forfatter(e) (2009). Heritage roses found in old gardens along the Atlantic coast of Norway between 58°N lat. and the Arctic Circle.
 • Vis forfatter(e) (2009). Heritage Roses found in Old Gardens along the Atlantic Coast of Norway between between 58°N Latitude and the Arctic Circle.
 • Vis forfatter(e) (2009). Boxwood cultivars in old gardens in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Fana-Milde estate garden (Bergen-Norway), an interdiciplinary project.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fremmede busker og trær - til berikelse eller forbannelse?
 • Vis forfatter(e) (1995). Seedset and fruit development in Tilia cordata Mill. in Norway.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2011). Plant Life:Evolusjon og diversitet, en introduksjon. Forelesning Bio112, presentasjon, 01-Evolusjon_Bio112-2011.ppt.
 • Vis forfatter(e) (2011). Plant Life: Erobringen av landjorda, Moser. v. 1.4, 14.10.2011. Forelesning Bio112, 06-Moser_Bio112_3.ppt.
 • Vis forfatter(e) (2011). Plant Life: Erobringen av landjorda, Karsporeplanter. v. 1.5, 21.10.2011. Forelesning Bio112, 07-Karsporeplanter_2011.ppt.
 • Vis forfatter(e) (2011). Liv fra frø: IV. Spredningsbiologi. v. 1.2, 28.10.2011. Forelesning Bio112, 10-Angiospermer_3_2011.ppt.
 • Vis forfatter(e) (2011). Liv fra frø: III. Pollineringsbiologi. v. 1.3, 03.11.2011. Forelesning Bio112, 10-Angiospermer_2_2011.ppt.
 • Vis forfatter(e) (2011). Liv fra frø II: Dekkfrøete planter, Angiospermer. v. 1.3, 28.10.2011. Forelesning Bio112, 09-Angiospermer-1_Bio112.ppt.
 • Vis forfatter(e) (2011). Liv fra frø I: Nakenfrøete – Gymnospermer. V. 1.2 – 27.10.2011. Forelesning Bio112, 08-Nakenfrøete_Bio112_desktop.ppt.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (2019). Epledag i Botanisk hage.
 • Vis forfatter(e) (2018). Rosefamiliens systematikk med smaksprøver.
 • Vis forfatter(e) (2017). Epler - epledag i Botanisk hage.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2016). Per Arvid Åsen: Norske klosterplanter - levende kulturminner fra middelalderen. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning. 39-40.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norske klosterplanter - Levende kulturminner fra middelalderen. Årringen. 133-134.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2018). Byens glemte hager : Bergen - en innfallsport for hagekunst 1276 - 1900. Fagbokforlaget.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2009). Garden conference in Bergen, Norway: Program, posters, abstracts, participants.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Skogreisinga på Vestlandet og framande bartre i Arboretet på Milde planta før 1970. Årringen. 4-82.
 • Vis forfatter(e) (2022). Astrid Karlsen - en kvinnelig pionér i botanikken. Årringen. 114-126.
 • Vis forfatter(e) (2019). Plantesamlingene i Muséhagens første fase (1898–1906): Brunchorst og 'Systemet'. Årringen. 17-82.
 • Vis forfatter(e) (2019). Brunchorsts pil, og andre opprinnelige elementer i Muséhagen. Årringen. 4-16.
 • Vis forfatter(e) (2019). Brunchorsts pil og andre originale elementer i Muséhagen. Årringen. 4-16.
 • Vis forfatter(e) (2018). Tinnved (Hippophaë rhamnoides) i Muséhagen. Årringen. 187-198.
 • Vis forfatter(e) (2018). Spisslønn (Acer platanoides) i bergenstrakten - og litt hagehistorie. Årringen. 4-30.
 • Vis forfatter(e) (2018). Spansk kjørvel (Myrrhis odorata) – gammel søtsak lyst i bann . Årringen. 76-112.
 • Vis forfatter(e) (2018). Minneord om Poul Søndergaard (1937 – 2018) . Årringen. 113-122.
 • Vis forfatter(e) (2018). Et herbarium fra Muséhagen og en lite kjent hagebruksutdanning på Landås i Bergen . Årringen. 48-75.
 • Vis forfatter(e) (2018). Buksbom i gamle hager. Årringen. 61-186.
 • Vis forfatter(e) (2015). Stewartia i Arboretet på Milde: Tebuskens hardføre slektninger finner seg til rette på Vestlandet. Årringen. 4-24.
 • Vis forfatter(e) (2014). Japanseder (Cryptomeria japonica) i Muséhagen og historier om innførsel med en østenfarer. Årringen. 31-40.
 • Vis forfatter(e) (2011). Urvalmue (Papaver radicatum ssp. relictum) ved Bleia i Indre Sogn. Årringen. 97-106.
 • Vis forfatter(e) (2011). Trompetteret har funnet melodien i Bergen. Årringen. 91-96.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hager ved norske fyrstasjoner. Bergens Museums Årbok. 69-80.
 • Vis forfatter(e) (2010). Spennende korneller. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. 36.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sommerblomstrende trær for torvjord. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. 69.
 • Vis forfatter(e) (2010). Skjermtre - vakkert, sjeldent og hardført. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. 61.
 • Vis forfatter(e) (2010). Plant et urtidstre for framtida. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. 76.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nothofagus - falsk bøk fra sør. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. 85.
 • Vis forfatter(e) (2010). Magnolia - sommerens vakreste fossil. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. 71.
 • Vis forfatter(e) (2010). Høstfarger hos måneskinnslønn. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. 73.
 • Vis forfatter(e) (2010). Flammende rødt fra Chile. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. 69.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fagerrogn - en norsk spesialitet. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. 54.
 • Vis forfatter(e) (2010). Damaskroser (Rosa ×damascena) - parfymeroser og rosenolje. Rosebladet. 14-34.
 • Vis forfatter(e) (2010). Apeskrekk - et levende fossil. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere. 60.
 • Vis forfatter(e) (2009). Rogn og asal (slekten Sorbus) i Arboretet på Milde. Årringen. 4-58.
 • Vis forfatter(e) (2008). Strølagsforsøk med iberiaskogsneglen, Arion lusitanicus. Årringen. 109-110.
 • Vis forfatter(e) (2008). Namnesetjaren Carl von Linné og nokre plantenamn. Årringen. 4-14.
 • Vis forfatter(e) (2008). Historiske roser i Det norske arboret - 6. Pimpinelleroser og skotske roser - Rosa spinosissima L. og noen av dens hageformer. Årringen. 23-66.
 • Vis forfatter(e) (2007). Det blomstrer i Arboretet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2006). Historiske roser i Den norske arboret, 5. Europeiske månedsroser. Årringen. 57-86.
 • Vis forfatter(e) (2006). Galágos! - glimt fra en darwinistisk pilegrimsreise. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 6-15.
 • Vis forfatter(e) (2006). Blåklokke (Campanula rotundifolia), Miranda Bødtkers studier av blomsten. Årbok / Universitetets oldsaksamling. 26-29.
 • Vis forfatter(e) (2005). Levende kulturminner i Gamlehagen på Store Milde: Buksbom. Årringen. 24-48.
 • Vis forfatter(e) (2005). Historiske roser i Det norske arboret. - 4. Sentifolieroser og moseroser. Årringen. 55-78.
 • Vis forfatter(e) (2004). Trær og busker fra Øst-Asia i Arboretet på Milde. Årringen. 4-24.
 • Vis forfatter(e) (2004). Historiske roser i Det norske arboret - 3. Hvitroser (Rosa x alba). Årringen. 75-90.
 • Vis forfatter(e) (2004). 'El Ariana' Geschwind 1912 - gammel skjønnhet gjenfunnet. Årringen. 67-74.
 • Vis forfatter(e) (2003). Været på Milde 2002 og første halvår 2003. Årringen. 112-114.
 • Vis forfatter(e) (2003). Historiske roser i Det norske arboret - 2. Damaskroser (Rosa X damascena) - parfymeroser og rosenolje. Årringen. 71-94.
 • Vis forfatter(e) (2002). Været på Milde 2001 og første halvår 2002. Årringen. 104-107.
 • Vis forfatter(e) (2002). Levende kulturminner i Gamlehagen på Store Milde, Rosene. Årringen. 4-12.
 • Vis forfatter(e) (2002). Historiske roser i Det norske arboret - 1. Fransk rose (Rosa gallica) og dens hageformer, gallicaroser. Årringen. 32-58.
 • Vis forfatter(e) (2002). Fiken og morbær, eksotiske nyttevekster forteller historie. Årringen. 23-31.
 • Vis forfatter(e) (2001). Småplanter fra Chile møter sin første vinter i Norge. Årringen. 71-81.
 • Vis forfatter(e) (2001). Rosene i Det norske arboret. Del 4. Moderne markdekkeroser. Årringen. 25-45.
 • Vis forfatter(e) (2000). Været på Milde 1999. Årringen. 108-111.
 • Vis forfatter(e) (2000). Rosene i Det norske arboret, del 3. Moderne buskroser. Årringen. 54-60.
 • Vis forfatter(e) (2000). Hvordan har kristtorn-frøplantene det i skogen? Årringen. 45-52.
 • Vis forfatter(e) (2000). Glimt fra temperert regnskog og vulkanske fjell i Sør-Chile. Årringen. 4-23.
 • Vis forfatter(e) (1999). Været 1998. Årringen. 110-112.
 • Vis forfatter(e) (1999). Rosene i Det norske arboret, del 2. Stilkroser. Årringen. 45-76.
 • Vis forfatter(e) (1999). For hundre år siden - "Blondehuset" forteller. Årringen. 4-17.
 • Vis forfatter(e) (1998). Trebestanden i "Eventyrskogen". Bergen Skog- og Træplantningsselskap 1997, Beretning om vir ksomheten Selskapets 129. år.. 41-44.
 • Vis forfatter(e) (1996). Ilex aquifolium L. in Norway. Holly Society Journal. 3-8.
 • Vis forfatter(e) (1993). Kristtorn - fra jul og helt til påske. Naturen. 10-18.
 • Vis forfatter(e) (1993). Fagerrogn - en særnorsk plante. Naturen. 198-204.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2013). Ny tulipan-art i Høvåg.
 • Vis forfatter(e) (2008). Floraen langs Rallarvegen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Buksbom på Milde.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ingen vidunderkur mot brunsnegler.
 • Vis forfatter(e) (2007). Her er julens klimavinner.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forberedelsestid i hagen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Historisk vandring i rosehimmelen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Barnlig hageglede - hos store og små.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2017). Juletre i alskens former og fasonger. Naturens verden.
 • Vis forfatter(e) (2009). Italienar på ville vegar.
 • Vis forfatter(e) (2007). Våre fyrhager.
 • Vis forfatter(e) (2007). Revebjølle og nye plantemedisiner.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mesterrot og klostervesenet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kvann.
 • Vis forfatter(e) (2007). Johannesurt.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hestehov, løvetann og humoroallæra.
 • Vis forfatter(e) (2007). Einer og furu.
 • Vis forfatter(e) (2007). Apotekerrosa, tepprota og signaturlære.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Verdt å vite": Tidlig vårblomstring.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Ut i naturen": Ute på kanten av landet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Gardens at remote lighthouses along the Norwegian coast. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). New approaches to garden history; taxonomical, dendrological, pollen analytical and archaeological studies in a 17th century Renaissance garden at the Milde estate, Norway. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Galápagos! - glimt fra en darwinistisk pilegrimsreise. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Skogstien og parken. En dendrologisk beskrivelse av hageanlegget ved Kysthospitalet. 33 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2009). Boxwood cultivars in old gardens in Norway. 247-262.
 • Vis forfatter(e) (2009). A European garden history event. A garden plant congress in Bergen. 283-284.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) (2018). Juletrær og julekrydder.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2009). Remnants of a renaissance style Box parterre at Store Milde. In Plants and Culture in the history of Europe (Exhibition).
 • Vis forfatter(e) (2009). Planter og Kultur (Plants and culture in the history of Europe) PaCE Utstilling.
 • Vis forfatter(e) (2009). Genetic diversity in old gardens in Norway.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2021). Levende museum og botanisk skattkammer. Bodoni forlag.
 • Vis forfatter(e) (2015). MUSEHAGEN I BERGEN. Levende botanikk i over hundre år. Skald forlag.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). Spansk kjørvel (Myrrhis odorata) – gammel søtsak lyst i bann. Årringen. 76-112.
 • Vis forfatter(e) (2015). Jakten på den røde tulipan fortsetter. Årringen. 33-108.
 • Vis forfatter(e) (2011). Rogn og asal (slekten Sorbus) i Arboretet på Milde- - Del 2. Norske spesialiteter. Årringen. 75-123.
 • Vis forfatter(e) (2011). På jakt etter kulturminneroser i gamle hager langs kysten av Norge. Årringen. 4-90.
 • Vis forfatter(e) (2010). Rogn og asal (Sorbus) i Arboretet på Milde. Årringen. 4-48.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). [Deler av botanikken]. 16 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Telefon (Milde): 55 58 72 61, 55 58 72 50

Mobil (sms): (+47) 920 111 77

Forskergrupper