Hjem
Per Sigmund Sævik Bøes bilde

Per Sigmund Sævik Bøe

Ph.d.-kandidat, nordisk språkvitenskap
 • E-postper.boe@uib.no
 • Besøksadresse
  Harald Hårfagres gate 1
  5007 Bergen
  Rom 
  413B
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Sosiolingvistikk

Dialektologi

Språkhistorie

Fonetikk og fonologi

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Sj-lyden på Vestlandet: 100 år med endringer : en historisk-dialektologisk undersøkelse av talemålsmateriale fra ti steder på Vestlandet. Maal og Minne. 37-60.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Språktriangelet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kvifor endrar me språket vårt gjennom livet?
 • Vis forfatter(e) (2014). Dialektendringar og språkhaldningar.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Sjekt" eller "sjipt"? Fra KJ til SJ i Bergen og Stavanger. - En endring for livet?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Dialekter i Norge: variasjon og endringer.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). "Sier du det?" Demografiske variabler vs. lokal orientering i sjøl-rapportert språk på Strilelandet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kjønnsforskjeller i språket til vestnorske ungdommer i dag? – «Nei», «ja» eller «nja»?
 • Vis forfatter(e) (2014). Sosiolingvistisk samfunnstypologi.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Southern Part of Jæren. – Language Change in Real Time.
 • Vis forfatter(e) (2013). Språkendringer sør i Hå kommune. Noen resultater.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2013). Språkendringer sør på Jæren. En sosiolingvistisk studie i virkelig tid fra Ogna.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Det brysomme lovspråket. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2013). Språkstasjon om "Norske dialektar".
 • Vis forfatter(e) (2013). Språkstasjon om "Norske dialektar".

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.