Hjem
Per Sigmund Sævik Bøes bilde

Per Sigmund Sævik Bøe

Stipendiat, nordisk språkvitenskap
 • E-postPer.Boe@uib.no
 • Telefon+47 55 58 93 81+47 481 48 167
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  413B
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Sosiolingvistikk

Dialektologi

Språkhistorie

Fonetikk og fonologi

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2015. Sj-lyden på Vestlandet: 100 år med endringer : en historisk-dialektologisk undersøkelse av talemålsmateriale fra ti steder på Vestlandet. Maal og Minne. 37-60.
Faglig foredrag
 • 2015. Språktriangelet.
 • 2014. Kvifor endrar me språket vårt gjennom livet?
 • 2014. Dialektendringar og språkhaldningar.
 • 2014. "Sjekt" eller "sjipt"? Fra KJ til SJ i Bergen og Stavanger. - En endring for livet?
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2014. Dialekter i Norge: variasjon og endringer.
Vitenskapelig foredrag
 • 2014. Sosiolingvistisk samfunnstypologi.
 • 2013. The Southern Part of Jæren. – Language Change in Real Time.
 • 2013. Språkendringer sør i Hå kommune. Noen resultater.
Mastergradsoppgave
 • 2013. Språkendringer sør på Jæren. En sosiolingvistisk studie i virkelig tid fra Ogna.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2012. Det brysomme lovspråket. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen.
Poster
 • 2013. Språkstasjon om "Norske dialektar".
 • 2013. Språkstasjon om "Norske dialektar".

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.