Hjem
Per Steinar Stenslands bilde

Per Steinar Stensland

Emeritus
 • E-postper.stensland@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Klinisk kommunikasjon

Distriktsmedisin

Kommunikasjonskurset, UiB

Distriktsmedisin, UiB

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2006). Legekunst i praksis. Kommunikasjon lege-pasient. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Rural general practice staff experiences of patient safety incidents and low quality of care in Norway: an interview study. Family Practice.
 • Vis forfatter(e) (2021). Medical malpractice in Norway: frequency and distribution of disciplinary actions for medical doctors 2011–2018. BMC Health Services Research. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Medisinsk profesjonalitet: Mestring av legeyrket. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 96-105.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kva bidreg til at fastlegar blir i distrikt? Utposten. 25-27.
 • Vis forfatter(e) (2012). Power and powerlessness: GPs' narratives about lifestyle counselling. British Journal of General Practice. e160-e166.
 • Vis forfatter(e) (2012). Case stories in general practice: a focus group study. BMJ Open.
 • Vis forfatter(e) (2011). Lifestyle consultation in general practice - the doctor s toolbox. A qualitative focus group study. Family Practice. 220-225.
 • Vis forfatter(e) (2011). A qualitative study of physicians’ and nurses’ experiences of multidisciplinary collaboration with pharmacists participating at case conferences. International Journal of Pharmacy Practice (IJPP). 350-357.
 • Vis forfatter(e) (2009). Korleis møter allmennlegane pasientanes livsproblem? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1323-1325.
 • Vis forfatter(e) (2007). Narratives of embodied experiences therapy processes in Norwegian psychomotor physiotherapy. Advances in Physiotherapy. 31-39.
 • Vis forfatter(e) (2005). Aksjonsforskning på egen praksis. Metodologiske utfordringer. Ugeskrift for Læger. 2402-2405.
 • Vis forfatter(e) (2004). Tilnærming til fastlåste samtaler om kroppen kronikk. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1125-1127.
 • Vis forfatter(e) (2003). Action research on own practice - methodological challenges. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 77-82.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mellom Kadarstat og kultursamfunn. Tidsskrift for Den norske legeforening. 642-643.
 • Vis forfatter(e) (2001). Unravelling empowering internal voices a case study on the interactive use of illness diaries. Family Practice. 425-429.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kroppslige dialoger - inngangsport til samtaler om fastlåste plager. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2925-2928.
 • Vis forfatter(e) (1999). Fastlåste kroppslige plager - Hjemmenotater gir nye samtaler om kroppen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2807-2811.
 • Vis forfatter(e) (1999). Approaching the locked dialogues of the body. Communicating symptoms through illness diaries. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 75-80.
 • Vis forfatter(e) (1997). New gateways to dialogue in general practice. Development of an illness diary to expand communication. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 175-179.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2010). Samhandle, rekruttere og leie - tre steg på veg mot reform. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Sikring av ferdigheitslæring hjå turnuslegar. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2000). Poverty in Norwegian general Practice.
 • Vis forfatter(e) (2000). Instumentaliseres den pasientsentrerte metode?
Leder
 • Vis forfatter(e) (2005). Har du hørt om andres kunstfeil? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2163.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2001). Teknifiserer vi den pasientsentrerte metode? Månedsskrift for praktisk lægegerning. 543-558.
 • Vis forfatter(e) (2000). Hva er god allmennpraksis? (Intervju med Peter Toon). Tidsskrift for Den norske legeforening. 3208-3209.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2016). Et studieår i primærhelsetjenesten – reisebrev fra Australia. Tidsskrift for Den norske legeforening. 155-156.
 • Vis forfatter(e) (2005). En medisin for distriktene. Tidsskrift for Den norske legeforening. 119-119.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2010). Symptomer som kunnskapskilde. Michael.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2013). Being a GP in the Nordic Countries.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2017). Fastlegeordninga bryt saman. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2015). Desentraliser legeutdanninga. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Gode leger i distriktene. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Stol på dialog � styrk pasienten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1952-1953.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Exploring patient safety in rural general practice - a mixed-methods approach.
 • Vis forfatter(e) (2012). Drug prescribing quality for older patients. Explicit indicators and multidisiplinary medication reviews.
 • Vis forfatter(e) (2003). Approaching the locked dialogues of the body. Communicating symptoms through illness diaries. Doktoravhandling. Bergen: Institutt for samfunnsmedisinske fag. Universitetet i Bergen, 2003.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Barn og barndom. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vil det hjelpe å snakke med andre om dette? Et relasjonsperspektiv på samtalen. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Uheldige medisinske hendelser - om å ha gjort og å gjøre feil. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Skrikende småbarn. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Orden i sysakene - arbeidsrutiner som letter kommunikasjon. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Let etter det gjenkjennelige - behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Konsultasjonsmodeller. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hva gjør alt bare verre? 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Helsedagbok gir nye samtaler. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fastlegen i sykebesøk. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Barn og barndom. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Modifying the frame of patient-physician interaction, exemplified by writing an illness diary. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Communicating illness experience. 7 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2015). Praksis i allmennmedisin under medisinstudiet. Utposten. 27-28.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvad vil det egentlig sige at være praktiserende læge i Norden? Allmännmedicin. 26-28.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2020). Mediators of change in healthcare organisations subject to external assessment: a systematic review with narrative synthesis. BMJ Open. 1-33.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). For tiden uskikket som lege. Utposten. 7-11.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2016). Barn. 244-252. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2008). Lær modellen – og legg den bak deg. Intervju med Jonathan Silverman. Tidsskrift for Den norske legeforening. 206.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

1.      Stensland P. Enkel forbedring av epilepsibehandling ved et sentralhjem for psykisk utviklingshemmede. Tidsskr Nor Lægefor 1982;102:228-30.

2.       Haugen L, Stensland P. Vi er alle brikker i vårt eget spill. Systemteori i allmennmedisin. Utposten 1985;14:31-6.

3.      Stensland P. Ittno kjem tå sæ sjøl. Om konsultasjonen i allmenn praksis. Utposten 1985;14:191-3.

4.      Hauge D, Stensland P. Forandring frydar - Røynsler med grupperetta helsestasjonskontrollar. Sykepleien 1986;3:9-11.

5.      Stensland P. Allmennpraktikeren og familien med det kronisk syke barnet. Tidsskr Nor Lægefor 1987;22:777-80.

6.      Stensland P. Familien som medpasient, familien som medbehandler. Utposten 1987;16:282-6.

7.      Bakke OM, Iversen JH, Stensland P. Legevesken. I Legemiddelhåndboken. Oslo: Norsk Medisinaldepot, 1988: 786-9.

8.      Rebni A, Skulstad KÅ, Stensland P, Svedal J, Tomren S. Tre år med grupperetta helsestasjon i Sogndal. Sykepleien 1988.

9.      Stensland P. Remote Area Dwellers (RADs) in Central Kalahari Game Reserve, Report from Survey on Health and Health Service 1987-88. NORAD 1990, Rapport. 27 sider. Report to the Norwegian Agency for Development Cooperation..

10.  Stensland P. Tuberculosis and poverty in rural Botswana 1987-88. Botshelo - Journal of Botswana Medical and Dental Assosiation - Botshelo, 1992;19:27-30.

11.  Stensland P. Tb-ward Study in Scottish-Livingstone Hospital, November 1997 - May 1988. Molepolole: Regional Health Team, 1988.

12.  Stensland P. Virkeligheten presser på. Møte med familiemedisin i USA. Tidsskr Nor Lægefor 1991; 30:1755.

13.  Stensland P. Helse for alle barn i Sogndal? - Helsestasjonen ser fram mot år 2000. Utposten 1992;21:176-80.

14.  Stensland P.  Når det uler rundt oss må vi stå sammen. Kvalitetssikring av helsestasjonsarbeidet i en ulvetid. Utposten 1993; 22:220-30.

15.  Kroken R, Stensland P. Med kommunal lommelykt i psykiatriske gråsoner. Erfaringer med samhandlingsprosjektet. Utposten 1994;23:4-6.

16.  Stensland P. Aksjon Lepra, Madagaskar 1990-94. Evalueringsrapport til Rotary Inner Wheel og Det norske misjonsselskap. 1994. 21 sider.

17.  Stensland P. Lepra og folketro i Utkant-Norge og på Madagaskar. Tidsskr Nor Lægefor 1995;9:1110-1.

18.  Stensland P. Rundt et bål i Kalahari. I: Dialog og Refleksjon. Festskrift til professor Tom Andersen. ISM skriftserie nr 35, 1996.

19.  Stensland P, Malterud K. New gateways to dialogue in general practice. Development of a symptom diary to expand communication. Scand J Prim Health Care.  Scand J Prim Health Care 1997;15:175-9. http://www.swetswise.com.proxy.helsebiblioteket.no/eAccess/viewAbstract.do?articleID=151496372&searchMode=

20.  Stensland P, Heian F, Alme A. Barn og barndom. I Hunskår S (red). Allmennmedisin. Klinisk arbeid.  Oslo, Gyldendal 1997. Pp 628-37.

21.  Stensland P, Bærheim A. Hva slags handlingsprogrammer ønsker vi fra NSAM? Beslutningsstøtte er mer enn EBM. Utposten 1998;27:14-7.

22.  Stensland P, Malterud K. Approaching the locked dialogues of the body. Communicating symptoms through illness diaries. Scand J Prim Health Care 1999;17: 75-80. http://www.swetswise.com.proxy.helsebiblioteket.no/FullTextProxy/swproxy?url=http%3A%2F%2Fwww.informahealthcare.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1080%2F028134399750002683&ts=1284619732262&cs=995407636&userName=8797250.ipdirect&emCondId=8797250&articleID=151496450&yevoID=1971691&titleID=181690&referer=1&remoteAddr=81.93.173.131&hostType=PRO&swsSessionId=RMJ-WzkShDLWsxAKkUVEEg**.pasc1

23.  Stensland P, Gjelsvik B. NSAM er 15 år – En historie om allmennmedisinsk kreativitet. Utposten 1998;27:13-6.

24.  Gjelsvik B, Stensland P. Organiseringen av norsk allmennmedisin. Utposten 1999;28:28-30.

25.  Stensland P, Bråtveit A, Fosse A. Kvalitetssikring, revisorholdning og rettssikkerhet. Tidsskr Nor Lægeforen 1999;119:704.

26.  Stensland P, Malterud K. Fastlåste kroppslige plager – hjemmenotater gir nye samtaler om kroppen. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 2807-11 .

27.  Stensland P. Sosial ulikhet gir uhelse. Utposten 1999;28:20.

28.  Stensland P. Communicating symptoms through illness diaries. Qualitative evaluation of a clinical method to expand communication. Family Practice 1999;16;327-8.

29.  Stensland P. Kroppslige dialoger – inngangsport til samtaler om fastlåste plager. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 24: 2925-8. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=190606

30.  Stensland P. What is good general Practice. Intervju med Peter Toon. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 26:3208-9. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=206065

31.   Stensland P. Teknifiserer vi den pasientsentrerte metode? Månedskrift for praktisk lægegjerning 2001; 5: 543-58.

32.  Stensland P, Malterud K. Uravelling empowering internal voices – a case study on the interactive use of illness diaries. Family Practice 2001;18:425-9. http://fampra.oxfordjournals.org/content/18/4/425.full?sid=6f3b0094-6b31-4654-a92d-789d0e202fd9

33.  Nordby K, Stensland P. Mellom Kádárstat og kultursamfunn. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 27:642-3.

34.  Stensland P. Communicating illness experience. I Malterud K, Hunskår S (red). Chronic myofascial pain. A patient-centered approach. Abingdon, Radcliffe Medical Press Ltd 2002. Pp 52-8.

35.  Stensland P. Modifying the frame of patient-physician interaction, exemplified by writing an illness diary. I Malterud K, Hunskår S (red). Chronic myofascial pain. A patient-centered approach. Abingdon, Radcliffe Medical Press Ltd 2002. Pp 144-9.

36.   Stensland P. Action research on own practice - methodological challenges. Scand J Prim Health Care 2003; 21: 77-82. http://www.swetswise.com.proxy.helsebiblioteket.no/FullTextProxy/swproxy?url=http%3A%2F%2Fwww.informahealthcare.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1080%2F02813430310001653&ts=1284619978336&cs=3725886961&userName=8797250.ipdirect&emCondId=8797250&articleID=151496730&yevoID=1971707&titleID=181690&referer=1&remoteAddr=81.93.173.131&hostType=PRO&swsSessionId=RMJ-WzkShDLWsxAKkUVEEg**.pasc1

37.  Stensland P. Approaching the locked dialogues of the body. Communicating symptoms through illness diaries. Doktoravhandling. Bergen: Institutt for samfunnsmedisinske fag. Universitetet i Bergen, 2003.

 

38.  Stensland P, Øien AM, Øhlckers J, Omdahl ER. Bekymring og håp for Sør-Afrika. Intervju med André Brink. Bergens Tidende 180703.
http://www.bergenpuls.no/cityguides/nav/news.jhtml?context=literature&id=11304

39.  Stensland P, Heian F, Haga OS, Garløv I. Barn og barndom. I Hunskår S (red). Allmennmedisin. Oslo, Gyldendal 2003. Pp 692-704.

40.  Swensen E, Stensland P, Gjelsvik B. Partisansykehuset i Franja – ”Dø om så det gjelder”. Utposten 2004; 1:  .

41.  Stensland P. Tilnærming til fastlåste samtaler om kroppen. Tidsskr nor lægeforen 2004; 124: 1125-7. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1008240

42.  Stensland P. Tro på dialog – styrk pasienten. Tidsskr nor lægeforen 2004;124:1952-3. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1051640

43.  Stensland P. Aksjonsforskning på egen praksis. Metodologiske utfordringer. Ugeskr Læger 2005; 167: 2402-5. http://www.laeger.dk/LF/UFL/2005/22/pdf/VP43059.pdf

44.  Stensland P. Har du hørt om andres kunstfeil? Tidsskr nor lægeforen 2005; 125: 2163. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1240377

45.  Stensland P, Vestbø E, Swensen E. En medisin for distriktene. Tidsskr nor lægeforen 2005; 125: 119. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1313304

46.  Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis. Kommunikasjon lege-pasient. Oslo, Universitetsforlaget 2006.

47.  Stensland P. Det hefter noe ved oss – om skammen i  familien. Gulbrandsen P, Fugelli P, Stang GH, Wilmar B. Skam i det medisinske rom. Oslo, Gyldendal Akademisk 2006. Pp 163-77.

48.  Øien AM, Iversen S, Stensland P. Narratives of embodied experiences – Therapy processes in Norwegian psychomotor physiotherapy. Advances in Physiotherapy 2007;9: 31-9. http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/14038190601152115

49.  Aaraas IJ, Anvik T, Swensen E, Stensland P, Steinert S. Report from a study tour to Ontario Canada and New York, October 2007. Tromsø: National Centre of Rural Medicine, 2007.

50.  Stensland P. Lær modellen – og legg den bak deg. Intervju med Jonathan Silverman. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128;206-7. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1645108

51.  Skeie A, Svori L, Stensland P. Sikring av ferdigheitslæring hjå turnuslegar. Rapport. Leikanger: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 2008.

52.  Stensland P. Sosial katastrofe – støttearbeid ved en alvorlig hendelse i lokalsamfunnet. Utposten 2008;7:2-4. http://www.utposten.no/LinkClick.aspx?fileticket=fLYovujEAFA%3d&tabid=309&mid=1087

53.  Stensland P, Sårheim H. Grupperettleiing for turnuslegar – verknad på læring, trivsel og rekruttering. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Helse- og sosialmelding, 2008. http://fylkesmannen.no/listeKat.aspx?m=549&amid=2581616

54.  Nessa J, Schei E, Stensland P. Korleis møter allmennlegane pasientanes livsproblem? Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1323-5. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1850249

55.  Stensland P. Helsetenesta i ei samhandlingstid. Sogn avis 121109.

56.  Stensland P. For tiden uskikket som lege. Utposten 2010;39: 7-11. http://www.utposten.no/LinkClick.aspx?fileticket=W6t%2bG8qnmWU%3d&tabid=640&mid=1445

57. Abildsnes E, Walseth L, Flottorp, S Stensland P. Lifestyle consultation in general practice - the doctor s toolbox. A qualitative focus group study. Family Practice 2010; doi: 10.1093/fampra/cmq093

Førsteamanuensis

Fylkeslege

Spesialist i allmennmedisin 

Spesialist i samfunnsmedisin

Dr. med. UiB 2003.

Kompetansefelt