Hjem
 • E-postPeter.Dahlen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 10+47 416 53 563
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  618
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Mediehistoria och populärkultur generellt

Celebritetsjournalistik

Sport och medier

Radiohistoria

Filmhistoria

TV-historia

Press-historia

Text- och kulturanalys

Celebritetsjournalistik, Mediernas historia (film, radio, tv), medier & populärkultur, medier & identitet, kultursociologi, sport i medier, tabloidpressens innehåll och kulturella betydelser, mansmagasin, musikvideo

  Artiklar och recensioner på idrottsforum.org:

http://www.idrottsforum.org/researchers/dahpet.html

Arbeten utlagda på Academia.edu:

https://uib.academia.edu/PeterDahlén

 

PUBLIKATIONER I URVAL:

Dahlén, Peter (2019): "Sport og medier", i Stig Arve Sæther (red.): Idrettsvitenskap. Perspektiver og praksis, Oslo: Universitetsforlaget, s. 109-126. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2018): ”Lokala idrottskrönikor i radio 1925—1960, med särskilt fokus på radiostationen i Sundsvall” , Idrott, Historia och Samhälle (årsskrift), s. 92-119. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2017): ”Gymnastik för kvinnor i svensk radio 1935–1957”, Idrott, Historia och Samhälle (årsskrift), s. 31–58. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2017): “Celebriteter och nationell identitet: Den norska pressens framställning av Ole Gunnar Solskjær, Sissel Kyrkjebø och Kjetil André Aamodt som UNICEF-ambassadörer”, i Torbjörn Forslid m.fl. (red.): Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani, Lunds universitet: Mediehistoriskt Arkiv nr 35, s. 175-196. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2017): “When Post-Modern Times Arrived: Dork Punk and Nostalgia as Experiments of Cultural Orientation 1973–1989”, in Alf Björnberg and Thomas Bossius (red.): Made in Sweden: Studies in Popular Music, London: Routledge, p. 103—115. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2016): “The last of his kind: hegemonic masculinity and nationalism in the celebrification of Swedish radio gymnastics host Bertil Uggla”, Celebrity Studies, Volume 7, Issue 3, p. 392-397. (peer review / referensgranskad) 

Dahlén, Peter (2016): Nationens väl och kroppens fostran: En biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla, Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org, 456 s.

Dahlén, Peter & Tobias Stark (2015): "Political Resistance on Ice. The 1969 Ice Hockey World Championships in the Swedish and Norwegian Press", in Henrik G. Bastiansen  and Rolf Werenskjold (eds.): The Nordic Media and the Cold War, University of Gothenburg: Nordicom, p. 167-180. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2015): "En säregen radioreporter. Ett yrkesporträtt av Manne Berggren", Presshistorisk årsbok, s. 7-28.

Dahlén, Peter (2014): Bilmagasin och unga män. En innehålls- och receptionsanalys. Rapport till Rådet for anvendt medieforskning (RAM), 121 s.

Dahlén, Peter (2014): "Den religiösa betydelsen av Flåklypa Grand Prix", Nordicom Information, vol. 36, nr 4, s. 7-23. (peer review)

Dahlén, Peter (2014): “The Olympic Creation As a Sacred Story: History and Myth in Jens Lind’s Documentary The Sunshine Olympics 1912”, The International Journal of the History of Sport, Vol. 31, Issue 5, p. 557-569. (peer review)

Dahlén, Peter (2013): "Remediering och tidig radio. Det svenska radioreportaget 1925-1930", Nordicom Information, nr 3-4, 2013, s. 49-66. (peer review)

Dahlén, Peter (2013): “The Geopolitics of Failure: Swedish Journalism and the Demise of the National Ice Hockey Team in Salt Lake City, 2002”, Sport in Society, Vol. 16, Issue 5, pages 579-594. (peer review)

Dahlén, Peter (2012): “An Exemplary Model: The Religious Significance of the Brann 2007 Norwegian Football Championship as Told by the Media”, in Roy Krøvel & Thore Roksvold (Eds.): "We love to hate each other". Mediated football fan culture, Nordicom. (peer review)

Dahlén, Peter (2011): “Metod för studiet av Sveriges Radios programarkiv och dess lagringsprinciper 1925—1978”, Nordicom Information, nr 3, s. 29—47. (peer review) http://www.nordicom.gu.se/sv/tidskrifter/nordicom-information-32011/meto...

Dahlén, Peter (2009): “The ‘Nordic Latinos’ meet the ‘Mountain Primates’: The Press Coverage of Football Matches between Norway and Denmark, 2002 and 2003”, Soccer & Society, Vol. 10,  No 3-4. (peer review)

Dahlén, Peter (2008): Sport och medier. En introduktion, Kristiansand: IJ-forlaget, 628 s. http://nyheter.uib.no/?modus=vis_bokmelding&id=41478

Dahlén, Peter (red.) (2008): Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 1-2, tema: Idrettens helter [Idrottens hjältar], Oslo: Norges idrettshøgskole.

Dahlén, Peter (2008): “Tuff i rosa: Kari Traa som stilikon”, Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 1-2, Norges idrettshøgskole, s. 168—189.

Dahlén, Peter (2008): “Från SF-journalen till Aktuellt. En studie av TV-journalen 1955-1958”, i Anna Edin & Per Westerlund (red.): Svensk television – en mediehistoria (Mediehistoriskt Arkiv 6), Stockholm: Statens Ljud- och Bildarkiv, Mediehistoriskt Arkiv 6, s. 31—61. http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/31-61DahlenSFjournalen.pdf

Dahlén, Peter (2006): ”Basketsportens kommersialisering i Sverige och Norge”, i Rolf Edling m.fl. (red.): Idrottshistoriskt symposium 2005: Idrottens attraktivitet, Stockholm: Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, s. 104—123.

Dahlén, Peter (2006): ”Från arbetarklassmän till medelklassflickor. Tendenser i fotbollsfilm 1996—2005”, Zoom, nr 2, s. 11-17.

Dahlén, Peter (2005): ”Morgongymnastiken i svensk radio 1929—1939”, Idrott, Historia och Samhälle 2005, årsskrift för Svenska idrottshistoriska föreningen, s. 21—44.

Dahlén, Peter (2005): ”Radiotjänst och idrottens jubileumskultur 1925—1955”, Blå Boken, årsbok för Sveriges Centralförening För Idrottens Främjande, SCIF, s. 198—205.

Dahlén, Peter, Matti Goksøyr & Lars Tore Ronglan (red.) (2004): Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 2, tema: Sport og medier. Oslo: Norges idrettshøgskole.

Dahlén, Peter (2004): ”En presidentmakare från Voss. Filmen om Knute Rockne och dess betydelse för Ronald Reagans politiska karriär”, Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 2, Norges idrettshøgskole, s. 48—71.

Dahlén, Peter & Torunn Saunes (2004): ”Kjønnskonstruksjoner i ekstremsportsmagasinet Ultrasport”, Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 2, Norges idrettshøgskole, s. 103—117.

Dahlén, Peter och Ragnhild Thomsen (2004): ”Sport on Commercial Norwegian Radio 1988 to 2003”, Trends in Communication Vol. 12, nr 2, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., s. 117—130. (peer review)

Dahlén, Peter (2003): ”Vem är den där kvinnan …?! Presskritiken i Sverige 1956 av TV-serien I Love Lucy”, Presshistorisk årsbok 2003, Stockholm: Svensk Presshistorisk Förening, s. 143—162.

Dahlén, Peter (2002): ”Fotboll, film och arvfiender. Den svensk-danska landskampstraditionen i svensk film 1932—1942”, Idrott, Historia och Samhälle 2002 (årsskrift för Svenska idrottshistoriska föreningen), s. 80—112.

Dahlén, Peter (2002): ”Idrotten och medierna under 1900-talet”, i Jan Lindroth och Johan R. Norberg (red.): Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903—2003, Stockholm: Informationsförlaget, s. 314—341.

Dahlén, Peter (2002): ”Konst eller populärkultur, och för vem då och på vilka villkor? En kultursociologisk kritik av den idealiserande synen på konst i boken Helhetlig læring”, i Ivar Nordmo (red.): Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen. Bidrag fra deltakerne i Utviklingsprogram i Universitetspedagogikk, UPED-skrift nr 2/2002, Universitetet i Bergen, s. 57—81.

Dahlen, Peter & Knut Helland (red.) (2002): Norsk medietidsskrift nr 2/2002, tema: Sport og medier.

Dahlen, Peter & Knut Helland (2002): ”Sport og medier. En forskningsoversikt”, Norsk medietidsskrift nr 2/2002, s. 7—32.

Dahlén, Peter (2001): ”Hälsolära, gymnastik och idrott. Kroppskultur i skolradion 1930—1939”, Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, årsbok för Svensk Förening För Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund, s. 21—42.

Dahlén, Peter (2000): ”Mediesportens strukturer och betydelser. Ett forskningsfält under framväxt”, Nordicom Information nr 1 / 2000, s. 51—57.

Dahlén, Peter (2000): ”Att skriva mediehistoria. En svenska radiosporten ur ett periodiseringsperspektiv”, Nordicom Information nr 1 / 2000, s. 43—50.

Dahlén, Peter (2000): ”Ungdom, sport och medier. Om popular idrottspropaganda [i tidig radio]”, Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, årsbok för Svensk Förening För Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund, s. 3—14.

Dahlén, Peter (2000): ”Radiosporten laddar om.”, JMG Granskaren nr 1/2000, Göteborgs universitet, s. 22—27.

Dahlén, Peter (2000): ”Lokala eller nationella hjältar … Vilka är viktigast?” (om Radiosporten), JMG Granskaren nr 1/2000, Göteborgs universitet, s. 28—29.

Dahlén, Peter (2000): ”Karusellmannens underbara öden och äventyr. Radion och Vasaloppet 1952”, i Bo G. Nilsson (red.): Idrottens själ. Fataburen 2000, Stockholm: Nordiska museet, s. 138—163.

Dahlén, Peter (1999): Från Vasaloppet till Sportextra. Radiosportens etablering och förgrening 1925—1995 (doktorsavhandling), Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 523 s.

Dahlén, Peter (1996): ”Filmens förste superhjälte. Brandmannen som idol i tidig film”, Filmhäftet 93–94, nr. 1-2, 1996, s. 46—56 (även publicerad i Filmhäftets samlingsnummer 99–100, nr 3-4, 1997, s. 8—16).

Dahlén, Peter (1995): ”Den populära realismen. Om berättartekniker i tidig aktualitetsfilm 1896—1900”, Filmhäftet nr 92, s. 13—22.

Dahlén, Peter (1995): ”Sport och unga män”, i Göran Bolin & Karin Lövgren (red): Om unga män, Lund: Studentlitteratur, s. 193—216.

Dahlén, Peter (1994): ”Fadersupproret som kom av sig. Om generationsklyftan i svensk efterkrigsfilm”, i Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Michael Forsman, Hillevi Ganetz & Bo Reimer (red): Ungdomskultur i Sverige, FUS-rapport nr 6, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 359—393. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=7&pid=diva2:201278

Dahlén, Peter (1994): ”Swedish TV Sport and [the] ‘Imagine Community’”, i Peter Dahlgren (red): Den mångtydiga rutan. Nordisk forskning om TV, Stockholms universitet: JMK:s skriftserie 1994:1, s. 82—103.

Dahlén, Peter & Maria Fitger & Ulf Lindberg (1993): ”Mamma-pappa-barn i Framtidslandet. Identitets- och könsproblematik i senare science fiction-filmer”, Montage, nr 29—30, s. 4—17.

Dahlén, Peter (1992): ”Poe goes pop. Om brottsbekämpare och teckenstrid”, Filmhäftet, nr 79-80, s. 117—130.

Dahlén, Peter & Klas Viklund (1992): ”Pappa kom hem! Om Staffan Hildebrands ungdomsfilmer”, Tusen och en Film nr 2/1992, s. 22—31.

Dahlén, Peter (1991):”Eliter, amatörer och pajaser. Om idrott och kroppsövningar som TV-rit”, Filmhäftet nr 75-76, s. 89—106.

Dahlén, Peter (1991): Genrebegreppet och TV, Stockholm: JMK:s skriftserie, 1991:6, 37 sidor.

Dahlén¨, Peter & Margareta Rönnberg (red.) (1990): Spelrum. En antologi om ungdoms- och populärkultur, Uppsala: Filmförlaget.

Dahlén, Peter (1990): "När den nya tiden kom till byn. Camp och töntism som kulturella orienteringsförsök" (1990), i Peter Dahlén & Margareta Rönnberg (red): Spelrum. En antologi om ungdoms- och populärkultur, Uppsala: Filmförlaget, s. 151—186.

Dahlén, Peter (1990): "Ungdom och film. En liten historik", i Ingrid Rindberg (red): Svensklärarföreningens årsskrift , s. 155—173.

Dahlén, Peter (1990): ”Ungdomsfilmens utveckling. Om några tendenser i ungdomsfilmen i det postmoderna samhället”, Ung Film september 1990, s. 18—23.

Dahlén, Peter (1990): ”Nils Malmros — en lysande filmskapare som lyckas återge barndomens mystik och den gryende erotikens gränslandskap”, Barnfilmrutan nr 1/1990, s. 10—13.

Dahlén, Peter (1990): "Från smygtittare till tjuvlyssnare, Om fyra vanliga föreställningar kring TV-mediet”, Filmhäftet nr 71-72, s. 7—16.

Dahlén, Peter & Michael Forsman & Klas Viklund (1990): "Folkhemsdrömmen som sprack. Om den ironiska odramatiken i Roy Anderssons filmer", Filmhäftet nr 69—70, s. 33—44.

Dahlén, Peter (1989): "Oidipus i dataåldern. En utvecklingspsykologisk studie i Big”, Filmhäftet nr 65-66, s. 77—87.

Dahlén, Peter (1989): ”Skuggor i Paradiset. Om mannen, kvinnan och naturen i bröderna Kaurismäkis filmer”, Filmhäftet nr 67–68, s. 98—114.

Dahlén, Peter (1989): ”Populärfilmens dramaturgi”, Barnfilmrutan nr 4/1989, s. 3—9.

Dahlén, Peter (1989): "Den svarta strömningen i 80-talets postpunk", i Johan Fornäs m.fl. (red): Tecken i tiden. Sju texter om ungdomskultur, Stockholm/Lund: Symposion, s. 47—68.

Dahlén, Peter (1988): ”Barnet, kärleken och klasskampen. Reflektioner kring några motiv i Bille Augusts spelfilmer”, Barnfilmrutan nr 2/1988, s. 4—14.

Dahlén, Peter (1988): ”Young girls run free. En jämförelse mellan tre filmer som skildrar rockspelande tjejer”, Barnfilmrutan nr 3/1988, s. 4—11.

Dahlén, Peter (1987): ”Direktören fixar allt. Leif intar sin plats i en livskraftig svensk filmtradition.”, Filmhäftet nr 58–59, s. 78—81.