Hjem
 • E-postPeter.Larsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 18
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  525
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Bøker
 • Larsen, Peter Leonhard. 2013. Filmmusikk. Historie, analyse, teori. Universitetsforlaget. 280 sider. ISBN: 978-82-15-02123-2.
 • Larsen, Peter Leonhard. 2013. Ibsen og fotografene. 1800-tallets visuelle kultur. Universitetsforlaget. 239 sider. ISBN: 978-82-15-02015-0.
 • Larsen, Peter. 2009. 电影音乐. 237 sider. ISBN: 978-7-80713-983-6.
 • Larsen, Peter. 2008. Medier - tekstteori og tekstanalyse. Medievitenskap bind 2. Andre utgave. Fagbokforlaget. 214 sider. ISBN: 978-82-450-0592-9.
 • Larsen, Peter. 2008. Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget. 214 sider. ISBN: 978-82-450-0592-9.
 • Larsen, Peter. 2008. Medievitenskap 2. Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget. 214 sider. ISBN: 978-82-450-0592-9.
 • Larsen, Peter; Hausken, Liv. 2008. Medievitenskap, bind 1-4. Fagbokforlaget. 885 sider. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Lien, Sigrid; Larsen, Peter. 2008. Kunsten å lese bilder. Spartacus. ISBN: 978-82-430-0393-4.
 • Larsen, Peter. 2007. Film Music. 256 sider. ISBN: 978-1-86189-341-3.
 • Lien, Sigrid; Larsen, Peter. 2007. Norsk fotohistorie : frå daguerreotypi til digitalisering. Det Norske Samlaget. 343 sider. ISBN: 978-82-521-6291-2.
 • Larsen, Peter. 2005. Filmmusikk. Historie, analyse, teori. Universitetsforlaget. 257 sider. ISBN: 82-15-00669-8.
 • Larsen, Peter. 2004. Album. Fotografiske motiver. Spartacus. 345 sider.
Tidsskriftartikler
 • Larsen, Peter. 2016. Anmeldelse av Kaja Silverman: The Miracle of Analogy, or, The History of Photography, Part 1 (Palo Alto: Stanford University Press, 2015). Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. 6: 127-131.
 • Larsen, Peter. 2014. Eidsvold 1814. Fra visuell interpellasjon til nasjonalt ikon. Kunst og kultur. 3. 130-137.
 • Larsen, Peter. 2012. Drømmer og prosjekter. En norsk pressemans historie. Pressehistorisk tidsskrift. 17. 50-69.
 • Larsen, Peter. 2010. Estetiske problemer. Anmeldelse av Kjersti Bale: Estetikk. En innføring, 2009. Norsk Medietidsskrift. 17: 108-112.
 • Larsen, Peter. 2009. Kommentar. Nordicom Information. 4. 13-15.
 • Lien, Sigrid; Larsen, Peter. 2008. Derfor skriver jeg bok: Kunsten å lese bilder. Bedre Skole. 4. 88-89.
 • Larsen, Peter. 2006. Anmeldelse af Audun Engelstad: Losing Streak Stories, Oslo, 2006. Norsk Medietidsskrift. 13: 377-380.
 • Larsen, Peter. 2006. Review of Ib Bondebjerg: Filmen og det moderne, København, Gyldendal, 2005 (Film and modernity - Film genres and film culture in Denmark 1940-1972). Historical Journal of Film, Radio and Television. 26: 631-633.
 • Larsen, Peter. 2004. Italiensk turbobarokk. Bergens Tidende. Publisert 2004-05-28.
 • Larsen, Peter. 2004. Alene i Tokyo. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-20.
 • Larsen, Peter. 2004. Kjølig blikk på Grieg. Bergens Tidende. Publisert 2004-06-01.
 • Larsen, Peter. 2004. Sangeren i sentrum. Bergens Tidende. Publisert 2004-09-01.
 • Larsen, Peter. 2004. Bibers univers. Bergens Tidende. Publisert 2004-09-01.
 • Larsen, Peter. 2004. Vakre sanger. Bergens Tidende. Publisert 2004-09-14.
 • Larsen, Peter. 2004. Musikk fra den store miksepulten. Bergens Tidende. Publisert 2004-08-20.
 • Larsen, Peter. 2004. Orfeo - fire hundre år etter. Bergens Tidende. Publisert 2004-05-25.
 • Larsen, Peter. 2004. En ny stemme. Bergens Tidende. Publisert 2004-09-29.
 • Larsen, Peter. 2004. Opera på bergensk. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-14.
 • Larsen, Peter. 2004. Dramatisk messe. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-10.
 • Larsen, Peter. 2004. Norsk kveld. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-22.
 • Larsen, Peter. 2004. I Kremerland. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-24.
 • Larsen, Peter. 2004. I Mozarts spor. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-24.
 • Larsen, Peter. 2004. Wienermusikk. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-26.
 • Larsen, Peter. 2004. Musikalske attraksjoner. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-29.
 • Larsen, Peter. 2004. Robert Capa og den spanske soldaten. Levende Historie. 6. 46-49.
 • Larsen, Peter. 2004. Sexy Lady. Bergens Tidende. Publisert 2004-06-01.
 • Larsen, Peter. 2004. En tenor fra Peru. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-13.
 • Larsen, Peter. 2004. Konsentret lydkunst. Bergens Tidende. Publisert 2004-06-01.
 • Larsen, Peter. 2004. En tenor fra Peru. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-24.
 • Larsen, Peter. 2004. Kraggeruds prosjekt. Bergens Tidende. Publisert 2004-05-26.
 • Larsen, Peter. 2004. Konsentret lydkonst. Bergens Tidende. Publisert 2004-06-01.
 • Larsen, Peter. 2004. Kjølig blikk på Grieg. Bergens Tidende. Publisert 2004-06-01.
 • Larsen, Peter. 2004. Jevnbyrdige partnere. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-24.
 • Larsen, Peter. 2004. Italiensk turbobarokk. Bergens Tidende. Publisert 2004-05-28.
 • Larsen, Peter. 2004. I Mozarts spor. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-24.
 • Larsen, Peter. 2004. I Kremerland. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-24.
 • Larsen, Peter. 2004. En ny stemme. Bergens Tidende. Publisert 2004-09-29.
 • Larsen, Peter. 2004. Musikalske attraksjoner. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-29.
 • Larsen, Peter. 2004. Dramatisk messe. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-10.
 • Larsen, Peter. 2004. Djevelens advokat. Bergens Tidende. Publisert 2004-04-27.
 • Larsen, Peter. 2004. Det dype åndedraget. Bergens Tidende. Publisert 2004-05-28.
 • Larsen, Peter. 2004. Den gode samtalen. Bergens Tidende. Publisert 2004-05-25.
 • Larsen, Peter. 2004. Bibers univers. Bergens Tidende. Publisert 2004-09-01.
 • Larsen, Peter. 2004. Alene i Tokyo. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-20.
 • Larsen, Peter. 2004. Kraggeruds prosjekt. Bergens Tidende. Publisert 2004-05-26.
 • Larsen, Peter. 2004. Vinterlandskap. Bergens Tidende. Publisert 2004-06-23.
 • Larsen, Peter. 2004. Musikk fra den store miksepulten. Bergens Tidende. Publisert 2004-08-20.
 • Larsen, Peter. 2004. Norsk kveld. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-22.
 • Larsen, Peter. 2004. Den gode samtalen. Bergens Tidende. Publisert 2004-05-25.
 • Larsen, Peter. 2004. Det dype åndedraget. Bergens Tidende. Publisert 2004-05-28.
 • Larsen, Peter. 2004. Djevelens advokat. Bergens Tidende. Publisert 2004-04-27.
 • Larsen, Peter. 2004. Danmarksbilleder. Weekendavisen. Publisert 2004-10-15.
 • Larsen, Peter. 2004. Når alt klaffer. Bergens Tidende. Publisert 2004-03-23.
 • Larsen, Peter. 2004. Uten betenkningstid. Bergens Tidende. Publisert 2004-02-21.
 • Larsen, Peter. 2004. Wienermusikk. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-26.
 • Larsen, Peter. 2004. Vinterlandskap. Bergens Tidende. Publisert 2004-06-23.
 • Larsen, Peter. 2004. Vakre sanger. Bergens Tidende. Publisert 2004-09-14.
 • Larsen, Peter. 2004. Uten betenkningstid. Bergens Tidende. Publisert 2004-02-21.
 • Larsen, Peter. 2004. Sexy Lady. Bergens Tidende. Publisert 2004-06-01.
 • Larsen, Peter. 2004. Orfeo - fire hundre år etter. Bergens Tidende. Publisert 2004-05-25.
 • Larsen, Peter. 2004. Opera på bergensk. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-14.
 • Larsen, Peter. 2004. Når alt klaffer. Bergens Tidende. Publisert 2004-03-23.
 • Larsen, Peter. 2004. Sangeren i sentrum. Bergens Tidende. Publisert 2004-06-01.
 • Larsen, Peter. 2003. «I den mjuke Nott». Bergens Tidende. Publisert 2003-05-25.
 • Larsen, Peter. 2003. «Gjester fra Latvia». Bergens Tidende. Publisert 2003-03-23.
 • Larsen, Peter. 2003. «Som tiden går». Bergens Tidende. Publisert 2003-01-09.
 • Larsen, Peter. 2003. «Tilbake til Mozart». Bergens Tidende. Publisert 2003-01-11.
 • Larsen, Peter. 2003. «Målestokker». Bergens Tidende. Publisert 2003-01-18.
 • Larsen, Peter. 2003. «Gråstein - og gull». Bergens Tidende. Publisert 2003-01-25.
 • Larsen, Peter. 2003. «Sangbart og uttrykksfullt». Bergens Tidende. Publisert 2003-05-25.
 • Larsen, Peter. 2003. «Seierssikker». Bergens Tidende. Publisert 2003-02-11.
 • Larsen, Peter. 2003. «Svisker og mer». Bergens Tidende. Publisert 2003-03-09.
 • Larsen, Peter. 2003. «Fra den gamle verden». Bergens Tidende. Publisert 2003-03-13.
 • Larsen, Peter. 2003. «Den vestnorske oppskriften». Bergens Tidende. Publisert 2003-03-21.
 • Larsen, Peter. 2003. «I en god saks tjeneste». Bergens Tidende. Publisert 2003-03-22.
 • Larsen, Peter. 2003. «Imponerende Carmina Burana». Bergens Tidende. Publisert 2003-02-01.
 • Larsen, Peter. 2003. «Forvandlinger». Bergens Tidende. Publisert 2003-01-09.
 • Larsen, Peter. 2003. «Å sette seg selv på spill ». Bergens Tidende. Publisert 2003-06-02.
 • Larsen, Peter. 2003. «Løs snipp i Logen». Bergens Tidende. Publisert 2003-05-27.
 • Larsen, Peter. 2003. «Minimalisten Bach». Bergens Tidende. Publisert 2003-03-24.
 • Larsen, Peter. 2003. «von Otters kunst». Bergens Tidende. Publisert 2003-05-23.
 • Larsen, Peter. 2003. «Urverk og skyer». Bergens Tidende. Publisert 2003-05-30.
 • Larsen, Peter. 2003. «Synlig musikk ». Bergens Tidende. Publisert 2003-06-01.
 • Larsen, Peter. 2003. «Tre temperamenter». Bergens Tidende. Publisert 2003-05-28.
 • Larsen, Peter. 2003. «Allsidighet ». Bergens Tidende. Publisert 2003-06-02.
 • Larsen, Peter. 2003. Den fraværende fortælling. Spring. 21. 9-18.
 • Larsen, Peter. 2003. «Sviktende dømmekraft». Bergens Tidende. Publisert 2003-04-12.
 • Larsen, Peter. 2003. «Hyllest til oboen». Bergens Tidende. Publisert 2003-04-01.
 • Larsen, Peter. 2002. «Musik & Retorik». Rhetorica Scandinavica. 21: 4-5.
 • Larsen, Peter. 2002. «Retorikkens musik, musikkens retorik». Rhetorica Scandinavica. 21: 6-18.
 • Larsen, Peter. 2002. Oversættelse af Johann Mattheson: «Der Vollkommene Capellmeister», uddrag. Rhetorica Scandinavica. 21: 19-26.
 • Larsen, Peter. 2002. «Bourdieu og kålhovedet. Essay om fotografiets teoretiske anvendelser». Norsk Medietidsskrift. 1: 105-128.
 • Larsen, Peter. 2002. «Som tiden går». Bergens Tidende. Publisert 2002-11-25.
 • Larsen, Peter. 2002. «Tomme tønner». Bergens Tidende. Publisert 2002-11-16.
 • Larsen, Peter. 2002. «Små mirakler». Bergens Tidende. Publisert 2002-11-05.
 • Larsen, Peter. 2002. «Miniatyrer». Bergens Tidende. Publisert 2002-06-18.
 • Larsen, Peter. 2002. «Musikalsk ettertenksomhet». Bergens Tidende. Publisert 2002-03-02.
 • Larsen, Peter. 2002. «Både for øyet og for øret». Bergens Tidende. Publisert 2002-03-08.
 • Larsen, Peter. 2002. «Konsertmesterens kveld». Bergens Tidende. Publisert 2002-03-09.
 • Larsen, Peter. 2002. «Klingende tale». Bergens Tidende. Publisert 2002-03-26.
 • Larsen, Peter. 2002. «Annerledes bilder». Bergens Tidende. Publisert 2002-04-06.
 • Larsen, Peter. 2002. «Fra glemmeboken». Bergens Tidende. Publisert 2002-04-16.
 • Larsen, Peter. 2002. «Avskjed med Simone Young». Bergens Tidende. Publisert 2002-04-27.
 • Larsen, Peter. 2002. «Men musikkfabrikken var ikke død». Bergens Tidende. Publisert 2002-05-25.
 • Larsen, Peter. 2002. «Strykekvartett med trøkk». Bergens Tidende. Publisert 2002-05-24.
 • Larsen, Peter. 2002. «Når musikken taler». Bergens Tidende. Publisert 2002-05-28.
 • Larsen, Peter. 2002. «En fotnote». Bergens Tidende. Publisert 2002-06-18.
 • Larsen, Peter. 2002. «Avskjed med Berlin». Bergens Tidende. Publisert 2002-07-23.
 • Larsen, Peter. 2002. «I klangens tegn». Bergens Tidende. Publisert 2002-01-12.
 • Larsen, Peter. 2002. «Verdenspremiere». Bergens Tidende. Publisert 2002-07-30.
 • Larsen, Peter. 2002. «Reservert Schumann-tolkning». Bergens Tidende. Publisert 2002-08-04.
 • Larsen, Peter. 2002. «Gråt og klage». Bergens Tidende. Publisert 2002-08-13.
 • Larsen, Peter. 2002. Den kinesiske fascinasjonen». Bergens Tidende. Publisert 2002-08-16.
 • Larsen, Peter. 2002. Titel «Det nye vidunderet». Bergens Tidende. Publisert 2002-08-27.
 • Larsen, Peter. 2002. «Farinellis greatest hits». Bergens Tidende. Publisert 2002-09-15.
 • Larsen, Peter. 2002. «Tid og tålmodighed». Bergens Tidende. Publisert 2002-09-17.
 • Larsen, Peter. 2002. «Musikk og Teknikk». Bergens Tidende. Publisert 2002-09-20.
 • Larsen, Peter. 2002. «Musikalsk potential». Bergens Tidende. Publisert 2002-09-25.
 • Larsen, Peter. 2002. «I toppsjiktet». Bergens Tidende. Publisert 2002-09-27.
 • Larsen, Peter. 2002. «Beethovens høyder». Bergens Tidende. Publisert 2002-12-10.
 • Larsen, Peter. 2002. «Æresdrap». Bergens Tidende. Publisert 2002-01-26.
 • Larsen, Peter. 2002. «Nielsen og fiolinen». Bergens Tidende. Publisert 2002-02-15.
 • Larsen, Peter. 2002. «Fra soverommet». Bergens Tidende. Publisert 2002-01-27.
 • Larsen, Peter. 2002. «I bortforklaringens tid». Bergens Tidende. Publisert 2002-01-21.
 • Larsen, Peter. 2002. «Korets kveld». Bergens Tidende. Publisert 2002-12-14.
 • Larsen, Peter. 2002. «I minneåret for Fartein Valen». Bergens Tidende. Publisert 2002-11-30.
 • Larsen, Peter. 2002. «I mesterligaen». Bergens Tidende. Publisert 2002-10-12.
 • Larsen, Peter. 2002. «Entremonts kunst». Bergens Tidende. Publisert 2002-11-23.
 • Larsen, Peter. 2002. «En milepæl». Bergens Tidende. Publisert 2002-09-30.
 • Larsen, Peter. 2002. «Likeverdige partnere». Bergens Tidende. Publisert 2002-10-15.
 • Larsen, Peter. 2001. «Modernitetens konflikter». Bergens Tidende. Publisert 2001-09-29.
 • Larsen, Peter. 2001. «Ung triumf». Bergens Tidende. Publisert 2001-09-08.
 • Larsen, Peter. 2001. P2-hermetikk. Bergens Tidende. Publisert 2001-12-28.
 • Larsen, Peter. 2001. «Bedriftsdemokrati». Bergens Tidende. Publisert 2001-04-07.
 • Larsen, Peter. 2001. «Tett på musikken». Bergens Tidende. Publisert 2001-07-02.
 • Larsen, Peter. 2001. Anmeldelse af Birger Langkjær: Den lyttende tilskuer. Mediekultur. 32: 91-93.
 • Larsen, Peter. 2001. «Frontberetninger fra en musikalsk revolusjon». Bergens Tidende. Publisert 2001-10-05.
 • Larsen, Peter. 2001. «Musikalsk supermarked». Bergens Tidende. Publisert 2001-10-08.
 • Larsen, Peter. 2001. «Musikalske gjester fra Heidelberg». Bergens Tidende. Publisert 2001-10-11.
 • Larsen, Peter. 2001. «Slitesterkt». Bergens Tidende. Publisert 2001-10-27.
 • Larsen, Peter. 2001. «Religiøst kitsch». Bergens Tidende. Publisert 2001-11-05.
 • Larsen, Peter. 2001. «Storslått sesongstart». Bergens Tidende. Publisert 2001-12-02.
 • Larsen, Peter. 2000. «Biblioteker og fjernlån» [Debatindlæg om UBB]. Bergens Tidende. Publisert 2000-05-16.
 • Larsen, Peter. 2000. «Vest Norges Opera - kvalitet eller kvantitet». Bergens Tidende. Publisert 2000-01-26.
Bokkapitler
 • Eide, Martin; Larsen, Peter. 2017. 1840-1890 Det norske slagsmålsparadis. kapittel 4, sider 180-229. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Larsen, Peter. 2016. More Than Just Images: The Whole Picture. News in the Multi-Channel Universe. Kapittel 6, sider 124-141. I:
  • Skovmand, Michael; Schrøder, Kim Christian. 2016. Media Cultures. Reappraising Transnational Media. Routledge. ISBN: 9781138699533.
 • Larsen, Peter. 2016. Text. Innførsel om "Text", sider . I:
  • Bruhn Jensen, Klaus; Craig, Robert T. 2016. The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Wiley-Blackwell. 2368 sider. ISBN: 978-1-118-29073-6.
 • Larsen, Peter. 2015. Rhetorical Analysis. Artikkel, sider 650-654. I:
  • Wright, James D. 2015. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition. Elsevier. 23185 sider. ISBN: 978-0080970868.
 • Larsen, Peter. 2014. 1939-1969 Norwegian Photography. Kapittel, sider 526-541. I:
  • Macek, Vaclav. 2014. The History of European Photography 1939-1967. 700 sider. ISBN: 9788085739664.
 • Larsen, Peter. 2012. Opplysning, underholdning og visuell offentlighet. Om den tidlige norske ukepresse. Artikkel, sider 78-97. I:
  • Knapskog, Karl; Hovden, Jan Fredrik. 2012. Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press. 859 sider. ISBN: 978-82-304-0090-6.
 • Larsen, Peter. 2012. Dokumentasjon og estetikk. Pressefotografiets dilemma. Kapittel, sider 146-162. I:
  • Bakøy, Eva; Puijk, Roeland. 2012. Kvalitet i praksis - film, fjernsyn og foto. IJ-forlaget. 187 sider. ISBN: 978-82-7147-353-2.
 • Larsen, Peter. 2012. From Figure to Figuration. On Film and Rhetoric. Kapittel, sider 250-265. I:
  • Kjeldsen, Jens Elmelund; Grue, Jan. 2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget. 368 sider. ISBN: 978-91-86093-09-9.
 • Larsen, Peter. 2011. Mediated Fictions. Kapittel, sider 131-152. I:
  • Bruhn Jensen, Klaus. 2011. A Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative Methodologies. Routledge. 431 sider. ISBN: 978-0-415-60966-1.
 • Larsen, Peter. 2011. Reisebilder. Polfarernes vei inn i den visuelle kulturen. Kapittel, sider 12-17. I:
  • Berg, Siv Frøydis; Østgaard Lund, Harald. 2011. Norske polarheltbilder : 1888-1928. Forlaget Press. 303 sider. ISBN: 978-82-7547-477-1.
 • Larsen, Peter. 2010. "Hannah Arendt" og "James Bohman". Introduksjon, sider . I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 sider. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Larsen, Peter. 2010. Den visuelle ekspansjonen. Kapittel, sider 300-315. I:
  • Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. 552 sider. ISBN: 978-82-15-01605-4.
 • Larsen, Peter. 2010. The Grey Area. A Rough Guide: Television Fans, Internet Forums, and the Cultural Public Sphere. 12, sider 156-168. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2010. Relocating television : television in the digital context. Routledge. 275 sider. ISBN: 978-0-415-56452-6.
 • Larsen, Peter. 2010. Et liv i bilder. Den fotografiske Ibsen-biografi. Kapittel, sider 207-236. I:
  • Sæther, Astrid; Dingstad, Ståle; Kittang, Atle; Rekdal, Anne Marie. 2010. Den biografiske Ibsen. Unipub forlag. 288 sider. ISBN: 978-82-91540-11-5.
 • Larsen, Peter; Bruhn Jensen, Klaus. 2010. The sounds of change: representations of music in European newspapers 1960-2000. Kapittel 12, sider 249-265. I:
  • Gripsrud, Jostein; Weibull, Lennart. 2010. Media, Markets & Public Spheres. European Media at the Crossroads. Intellect Ltd.. 328 sider. ISBN: 978-1-84150-305-9.
 • Larsen, Peter. 2008. Aviser, musikk, lesere. Europeiske og norske øyebliksbilder 1960-2000. deltebegnelse [sic], sider 141-165. I:
  • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press. 350 sider. ISBN: 978-82-304-0035-7.
 • Larsen, Peter. 2008. Innledning. Innledning, sider 9-11. I:
  • Larsen, Peter. 2008. Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget. 214 sider. ISBN: 978-82-450-0592-9.
 • Larsen, Peter. 2008. Bildemedienes fortellinger. Kapittel 6, sider 117-138. I:
  • Larsen, Peter. 2008. Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget. 214 sider. ISBN: 978-82-450-0592-9.
 • Larsen, Peter. 2008. Medier og tekster. Kapittel 1, sider 15-27. I:
  • Larsen, Peter. 2008. Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget. 214 sider. ISBN: 978-82-450-0592-9.
 • Larsen, Peter. 2008. Musikalsk offentlighet. Bruddstykker av musikkritikkens historie. deltebegnelse [sic], sider 95-118. I:
  • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press. 350 sider. ISBN: 978-82-304-0035-7.
 • Larsen, Peter. 2008. Genrer og formater. Kapittel 2, sider 29-45. I:
  • Larsen, Peter. 2008. Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget. 214 sider. ISBN: 978-82-450-0592-9.
 • Larsen, Peter. 2008. Bildespråk. Kapittel 4, sider 63-93. I:
  • Larsen, Peter. 2008. Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget. 214 sider. ISBN: 978-82-450-0592-9.
 • Larsen, Peter. 2008. Samspill: Tekst, musikk og levende bilder. Kapittel 5, sider 95-115. I:
  • Larsen, Peter. 2008. Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget. 214 sider. ISBN: 978-82-450-0592-9.
 • Larsen, Peter. 2007. At tale på en anden måde. Note om Roland Barthes og fotografiet. artikkel, sider 263-297. I:
  • Meiner, Carsten. 2007. Roland Barthes. En antologi. Museum Tusculanums Forlag. 317 sider. ISBN: 8763504618.
 • Larsen, Peter. 2004. Blandt overlærere og journalister. Kulturnytt, uge 4, 2001. artikkel, sider 108-117. I:
  • Larsen, Leif Ove; Knapskog, Karl Atle. 2004. Søkelys på kulturjournalistikk. 154 sider. ISBN: 82-8033-023-2.
 • Larsen, Peter. 2004. From Bayreuth to Los Angeles: Classical Hollywood Music and the Leitmotif Technique. artikkel, sider 185-197. I:
  • Nasta, Dominique; Huvelle, Didier. 2004. Le son en perspective: nouvelles recherches / New Perspectives in Sound Studies. Peter Lang Publishing Group. 264 sider.
 • Larsen, Peter. 2004. Undertekster. Note om en fotohistorisk kontrovers. Artikkel, sider 219-231. I:
  • Stjernfeldt, Frederik; Tygstrup, Frederik; Zerlang, Martin. 2004. Fejder. Studier i stridens anatomi i det intellektuelle liv. Museum Tusculanums Forlag. 371 sider. ISBN: 87-7289-934-4.
 • Larsen, Peter. 2004. Urban Legends: Notes on a Theme in Early Film Theory. artikkel, sider 26-39. I:
  • Kaarsholm, Preben. 2004. City Flicks. Indian Cinema and the Urban Experience. 274 sider. ISBN: 8170462509.
 • Larsen, Peter. 2003. Et gensyn - Note om den personlige udsigelse. 79-91. I:
  • Liestøl, Gunnar; Skov, Bjarne; Solum, Ove. 2003. Mellom mediene : Helge Rønning 60 år. Unipub forlag.
 • Larsen, Peter. 2003. Urban Legends: Notes on a Theme in Early Film Theory. 123-137. I:
  • Højbjerg, Lennard; Schepelern, Peter. 2003. Film style and story : a tribute to Torben Grodal. Museum Tusculanums Forlag. ISBN: 87-7289-851-8.
 • Larsen, Peter. 2002. «Reading the City, Reading the Film: Remarks on a Theme in Balázs, Kracauer and Benjamin». 39-53. I:
  • Kårsholm, Preben. 2002. City Flicks. Cinema, Urban Worlds and Modernities in India and Beyond. ISBN: 87-7349-546-8.
 • Larsen, Peter. 2002. «Populærmusikken og de andre musikalske genrer». 106-128. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2002. Populærmusikken i kulturpolitikken. Rapport - Norsk kulturråd. 30. Norsk Kulturråd, Oslo.
 • Larsen, Peter. 2002. «Meterologi og politikk». 275-277. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2002. Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter.
 • Larsen, Peter. 2002. «De nervøse froskene». 280-282. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2002. Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter.
 • Larsen, Peter. 2002. «Retorikkens død». 278-280. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2002. Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter.
 • Larsen, Peter. 2002. «Den Kulturelle Frelsesarmeen». 273-275. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2002. Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter.
 • Larsen, Peter. 2002. «Urbane drømme». 41-43. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2002. Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter.
 • Larsen, Peter. 2002. «Globalisering og desorientering». 13-25. I:
  • Martin, Eide. 2002. Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter. ISBN: 82-8033-012-7.
 • Larsen, Peter. 2002. Mediated fiction. 117-137. I:
  • Bruhn Jensen, Klaus. 2002. A Handbook of Media and Communication Research. Quantitative and Qualitative Methodologies. Routledge. ISBN: 0-415-22588-4.
 • Larsen, Peter. 2002. «Theme Park ArtWorld. The 1999 Venice Biennale And The State of Art». 51-60. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2002. The Aesthetics of Popular Art. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN: 82-7634-440-2.
 • Larsen, Peter. 2002. «Tingenes tale. Meditationer over en brødmaskine». 27-37. I:
  • Anders, Johansen; Kari Gaarder, Losnedahl; Hans-Jakob, Ågotnes. 2002. Tingenes tale. Innspill til museologi. ISBN: 82-7887-017-9.
 • Larsen, Peter. 2001. Fortids fremtid. 43-62. I:
  • Mork, Geir. 2001. Fløgstad-Symposium.
 • Larsen, Peter. 2001. Rhetorical Analysis. Artikkel, sider 13323-13327. I:
  • Smelser, Neil J.; Baltes, Paul B. 2001. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. ISBN: 0-08-043076-7.
 • Larsen, Peter. 2000. «The Sound of Images. Classical Hollywood and Music». 167-185. I:
  • Bondebjerg, Ib. 2000. Moving Image, Culture and The Mind.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.