Hjem
 • E-postpeter.larsen@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  525
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Eidsvold 1814. Fra visuell interpellasjon til nasjonalt ikon. Kunst og kultur. 130-137.
 • Vis forfatter(e) (2012). Drømmer og prosjekter. En norsk pressemans historie. Pressehistorisk tidsskrift. 50-69.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kommentar. Nordicom Information. 13-15.
 • Vis forfatter(e) (2004). Robert Capa og den spanske soldaten. Levende Historie. 46-49.
 • Vis forfatter(e) (2003). Den fraværende fortælling. Spring. 9-18.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Retorikkens musik, musikkens retorik». Rhetorica Scandinavica. 6-18.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Musik & Retorik». Rhetorica Scandinavica. 4-5.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Bourdieu og kålhovedet. Essay om fotografiets teoretiske anvendelser». Norsk Medietidsskrift. 105-128.
 • Vis forfatter(e) (2002). Oversættelse af Johann Mattheson: «Der Vollkommene Capellmeister», uddrag. Rhetorica Scandinavica. 19-26.
 • Vis forfatter(e) (2000). «Filmiske metaforer». Studier i Nordisk 1998-1999. Selskab for Nordisk Filologi.. 112-123.
 • Vis forfatter(e) (1999). Klassikeren: Introduktion. Rhetorica Scandinavica. 4-6.
 • Vis forfatter(e) (1998). Klassikeren : introduktion. Rhetorica Scandinavica. 6-7.
 • Vis forfatter(e) (1998). Filmmusikkens narrativitet. Norsk Medietidsskrift. 5-23.
 • Vis forfatter(e) (1998). Den begrænsede retorik (oversettelse av Gérard Genette). Rhetorica Scandinavica. 8-19.
 • Vis forfatter(e) (1997). Oversættelse af Roland Barthes: "Den gamle retorik". Kultur & klasse. 21-89.
 • Vis forfatter(e) (1997). Fra figur til figurering : om film & retorik. Rhetorica Scandinavica. 44-54.
 • Vis forfatter(e) (1997). Fortællingens elasticitet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 6-8.
 • Vis forfatter(e) (1997). Barthes' retorik. Kultur & klasse. 11-20.
 • Vis forfatter(e) (1997). At skrive om fotografier. Hyperfoto: Tidsskrift for bildekulturen. 10-23.
 • Vis forfatter(e) (1996). «Imaginære rum. TV's «sted» i hverdagsbevidstheden». K&K: kultur og klasse. 14.
 • Vis forfatter(e) (1993). Imaginære rum : TVs "sted" i hverdagsbevidstheden. Norsklæreren.
 • Vis forfatter(e) (1993). Benjamin at the Movies : Aura, Gaze and History in the Artwork Essay. Orbis Litterarum. 109-134.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2004). Rhetorical questions: The use of metaphor in film theory.
 • Vis forfatter(e) (2004). Music: The significant Other.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Urbane drømmer. Science Fiction-filmenes visjoner om fremtidens by».
 • Vis forfatter(e) (2002). «Skrive med lys? Tegne med lys? Om fotografiets modsætninger».
 • Vis forfatter(e) (2002). Opposisjon.
 • Vis forfatter(e) (2001). Bourdieus kålhovede.
 • Vis forfatter(e) (2000). «From Bayreuth to Los Angeles. Classical Hollywood and the musical practices of Late Romanticism».
 • Vis forfatter(e) (1999). Tekst/billede-forholdet i film.
 • Vis forfatter(e) (1999). Reading the city, reading the film.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kunst og globalisering.
 • Vis forfatter(e) (1999). Design og smak.
 • Vis forfatter(e) (1998). Classical Hollywood film music : read, seen, heard.
 • Vis forfatter(e) (1992). Imaginary spaces: the "place" of television in everyday conciousness.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2016). Anmeldelse av Kaja Silverman: The Miracle of Analogy, or, The History of Photography, Part 1 (Palo Alto: Stanford University Press, 2015). Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. 127-131.
 • Vis forfatter(e) (2004). Wienermusikk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Vinterlandskap. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Vakre sanger. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Uten betenkningstid. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sexy Lady. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sangeren i sentrum. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Orfeo - fire hundre år etter. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Orfeo - fire hundre år etter. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Opera på bergensk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Opera på bergensk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Når alt klaffer. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norsk kveld. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norsk kveld. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Musikk fra den store miksepulten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Musikalske attraksjoner. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kraggeruds prosjekt. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Konsentret lydkunst. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kjølig blikk på Grieg. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Italiensk turbobarokk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). I Mozarts spor. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). I Kremerland. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). En tenor fra Peru. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). En ny stemme. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Dramatisk messe. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Djevelens advokat. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Det dype åndedraget. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Den gode samtalen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Danmarksbilleder. Weekendavisen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bibers univers. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Alene i Tokyo. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Å sette seg selv på spill ». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «von Otters kunst». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Urverk og skyer». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Tre temperamenter». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Tilbake til Mozart». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Synlig musikk ». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Svisker og mer». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Sviktende dømmekraft». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Som tiden går». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Seierssikker». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Sangbart og uttrykksfullt». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Målestokker». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Minimalisten Bach». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Løs snipp i Logen». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Imponerende Carmina Burana». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «I en god saks tjeneste». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «I den mjuke Nott». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Hyllest til oboen». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Gråstein - og gull». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Gjester fra Latvia». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Fra den gamle verden». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Forvandlinger». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Den vestnorske oppskriften». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). «Allsidighet ». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Æresdrap». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Verdenspremiere». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Tomme tønner». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Tid og tålmodighed». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Strykekvartett med trøkk». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Som tiden går». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Små mirakler». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Reservert Schumann-tolkning». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Når musikken taler». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Nielsen og fiolinen». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Musikk og Teknikk». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Musikalsk potential». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Musikalsk ettertenksomhet». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Miniatyrer». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Men musikkfabrikken var ikke død». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Likeverdige partnere». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Korets kveld». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Konsertmesterens kveld». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Klingende tale». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «I toppsjiktet». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «I minneåret for Fartein Valen». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «I mesterligaen». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «I klangens tegn». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Gråt og klage». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Fra glemmeboken». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Farinellis greatest hits». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Entremonts kunst». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «En milepæl». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «En fotnote». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Både for øyet og for øret». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Beethovens høyder». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Avskjed med Simone Young». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Avskjed med Berlin». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). «Annerledes bilder». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). Titel «Det nye vidunderet». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den kinesiske fascinasjonen». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). «Ung triumf». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). «Tett på musikken». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). «Storslått sesongstart». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). «Slitesterkt». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). «Religiøst kitsch». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). «Musikalske gjester fra Heidelberg». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). «Musikalsk supermarked». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). «Modernitetens konflikter». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). «Frontberetninger fra en musikalsk revolusjon». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). «Bedriftsdemokrati». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). Anmeldelse af Birger Langkjær: Den lyttende tilskuer. Mediekultur. 91-93.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Derfor skriver jeg bok: Kunsten å lese bilder. Bedre Skole. 88-89.
 • Vis forfatter(e) (1997). Urbane drømme. Samviten.
 • Vis forfatter(e) (1997). Livet i Businessland. Leia. 16-19.
 • Vis forfatter(e) (1996). Regia-paradokset. Hyperfoto: Tidsskrift for bildekulturen. 2.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2000). «Vest Norges Opera - kvalitet eller kvantitet». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2000). «Om biblioteker og innlån - en replikk» [Debat om UBB]. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2000). «Biblioteker og fjernlån» [Debatindlæg om UBB]. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). «Retorikkens død». Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (1999). «Nasjonalt karaktersystem og lokale karaktertradisjoner». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). «De nervøse froskene». Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (1999). «Avskjed med en kulturinstitusjon». «Avskjed med en kulturinstitusjon».
 • Vis forfatter(e) (1999). «Aviskultur». Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (1999). Wagner Light. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Vennlig blåsemuskk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Vellykket med årets festspillmusiker. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Ved første og andre ørekast. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Var TV-aksjonen en formidlingssuksess? Mediekommentar. Amnestynytt. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (1999). Tosca hundre år etter. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Tanke og realisering. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Strykerfest. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Snehvit og musikkfabrikken. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Skeivt, utilpasset og dunkelt. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Omkring Schönberg. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Når tiden sprenges. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Når det kommer til stykket. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nye veier med Årstad kirkekor. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Musikktime. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Musikk for neste årtusen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Musikalsk prosa. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Musikalsk matematikk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Musikalsk identitet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Musikalsk galskap. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Macbeth, en blandet fornøyelse. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Liten fotografihistorie. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). I første divisjon. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Goethe forklart for barn. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Fremragende tolkning. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Flott bursdag for BIT 20. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Flott Young-debut. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). En udelt fornøyelse. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). En klassiker innen samtidsmusikken. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Dobbeltblikket. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Anmeldelse av Hillevi Ganetz: Hennes Röster. Young - Nordic Journal of Youth Research. 57-58.
 • Vis forfatter(e) (1999). Absolutt musikk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Urban nostalgi. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Sport og såpe. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Semikolonet, tidens tegn. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Leseveiledning. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kultur er energi. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om reklamer. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om kulturdekningen i fjernsynet. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (1998). Identitetsskapende TV? Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (1998). I den fortrollede verden. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Det kulturfremmede. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Den musikalske euro. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Den kulturelle Frelsesarmeen. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Babelsk mangfoldighet. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Anmeldelse af Hillevi Ganetz: Hennes r@øster. Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt, (Doktorafhandling) Stockholm/Stehag 1997. Nordicom Information. 115-120.
 • Vis forfatter(e) (1996). NRK2 : før og etter. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1996). Anmeldelse af Stig Hjarvard: Internationale TV-nyheder. Mediekultur. 98-100.
 • Vis forfatter(e) (1995). Lynchning som tilskuersport. Information.
 • Vis forfatter(e) (1995). Lynchning som tilskuersport. Information.
 • Vis forfatter(e) (1994). Svenske kættere. Norsk Medietidsskrift. 149-151.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.