Hjem
Petter Bergeruds bilde

Petter Bergerud

Professor
 • E-postPetter.Bergerud@uib.no
 • Telefon+47 55 58 74 96+47 994 14 107
 • Besøksadresse
  Møllendalsveien 61
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Petter Bergerud er utdannet arkitekt og er professor med rom og uteareal som spesialfelt.  Petter Bergerd er involvert i ulike tverrfaglige prosjekt. Han er også engasjert i en rekke utadvente prosjekt hvor KHiB er samarbeidspartner med andre instanser om ulike tiltak for Bergen og regionen. Bergerud fungerte som dekan ved Avd. for design i perioden februar 2007 - februar 2008. Kompetanseområder er knytte til arkitektur, rom, form, materiale og lys.

I sitt kunsteriske utviklingsarbeid er Bergerud opptatt av eksperimentella strukturer i tre.Prosjektet har fire nivåer:

Formforståelse - materiale, styrke og konstruksjon: formål - "presse grenser". Her har prosjektene som målsetting å gå nye veier, utfordre eksisterende standarder og eksperimentere med muligheter.

Romlige og opplevelsesmessige strukturer: formål - "inspirere". Søken etter formmessige og romlige kvaliteter med linjespill, flater, volumer, lyssetting og ulike virkemidler.

Learning by doing: formål - "engasjere". Utvikle strukturer i storskala som gir opplevelse, erfaring og kunnskap - undervisningsbasert. Men som fagstand innen design og arkitektur, må vi holde faget levende ved stadig å prøve ut ideer og leke med muligheter som kan skapes.

Samfunnsrollen: formål - "begeistre". Som forsknings- og utdanningsinstitusjon skal vårt kunstneriske utviklingsarbeidet være med på den kulturelle arena.

 

«Mood Cathcer»: Høsten 2012 ble det reist en 32 meter høy trestruktur på Festplassen i Bergen. Den var satt sammen av ti enheter. Formmessig besto hver enhet av dobbelkrumme flater - nærmere definert: en hyperbolsk paraboloide - utformet av rette lekter. Dette er foreløpig det siste av en rekke eksperimenter og resultater: Romdomen - 2003, Spilegalskap - 2004, Romgloben - 2004, Spiletårnet - 2005, Lotus - 2006, Svermere - 2007, Arigato - 2008, Bybarn - 2009, Lysende tredetaljer - 2011 og nå Mood Catcher - 2012. Alle prosjektene har hver for seg - og samlet vært inne i et internasjonalt samarbeid, (For Mood Catcher: Ole Vanggaard, prof/ing, København, Peter McClary, prof/ing, Philadelphia, Enric Soriano og Pep Tornabell, begge ark/phd, Barcelona). Prosjektene presser grenser konstruktivt og de viser nye romlige, form- og opplevelsesmessige strukturer. De er blitt invitert til presentasjoner og foredrag en rekke steder.

Alle prosjektene ovan har vært trukket inn i et undervisningsopplegg. Studentene har vært med i idé- og utviklingsfasen, stått for gjennomføring og evaluering av resultatene.