Hjem
Pinar Heggerness bilde
Foto:
Ansgar Valbø

Pinar Heggernes

Professor, Prorektor
 • E-postPinar.Heggernes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 75+47 924 82 316
 • Besøksadresse
  Muséplassen 1
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Pinar Heggernes er valgt prorektor og rektors stedfortreder ved UiB. Hun har utdanning og digital kunnskap blant sine ansvarsområder. Hun er professor i informatikk med spesialisering i algoritmer.

Frem til 2021 var hun instituttleder for Institutt for informatikk ved UiB. Hun har lang erfaring som forsker og underviser, med ledelse av flere eksternfinansierte prosjekter og deltakelse i programstyrer og redaksjonskomiteer av internasjonale vitenskapelige arrangement og tidsskrifter. Hun er aktiv i det nasjonale forsknings- og utdanningspolitiske arena, blant annet som styremedlem i Norges Forskningsråd og en av grunnleggerne av NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium.

Hun er opptatt av samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning; hun har vært medlem av blant annet Bergen Næringsråds ressursgruppe for digitalisering og advisory board for Norwegian Cognitive Center. Hun har hatt en sentral rolle i koordinering av ulike initiativ relatert til tverrfaglig IKT-forskning og  tverrfaglige IKT-utdanninger ved UiB. Heggernes har sin utdanning fra UiB og har hatt flere lange forskningsopphold i utlandet, blant annet USA, Frankrike og Tyrkia. Hun har vært fakultetsstyremedlem for MatNat-fakultetet og varamedlem i universitetsstyret ved UiB.

Se allle publikasjoner i en egen nettside

 • Vis forfatter(e) (2021). Trenger Norge flere kvinnelige realister? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2020). Partitioning a graph into degenerate subgraphs. European journal of combinatorics (Print). 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Parameterized Aspects of Strong Subgraph Closure. Algorithmica. 2006-2038.
 • Vis forfatter(e) (2020). On the maximum number of edges in chordal graphs of bounded degree and matching number. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). 600-612.
 • Vis forfatter(e) (2020). Finding connected secluded subgraphs. Journal of computer and system sciences. 101-124.
 • Vis forfatter(e) (2019). Structural and Algorithmic Graph Theory Through the Lenses of Graph Classes.
 • Vis forfatter(e) (2019). Enumeration of Minimal Connected Dominating Sets for Chordal Graphs. Discrete Applied Mathematics. 3-11.
 • Vis forfatter(e) (2019). Dette er Darwin’s «survival of the fittest». Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2019). Algorithms for Outerplanar Graph Roots and Graph Roots of Pathwidth at Most 2. Algorithmica. 2795-2828.
 • Vis forfatter(e) (2019). Algorithms and Complexity - 11th International Conference, CIAC 2019, Rome, Italy, May 27-29, 2019, Proceedings. Springer.
 • Vis forfatter(e) (2019). 44th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science, MFCS 2019, August 26-30, 2019, Aachen, Germany. Leibniz-Zentrum für Informatik.
 • Vis forfatter(e) (2018). Rainbow Vertex Coloring Bipartite Graphs and Chordal Graphs. Leibniz International Proceedings in Informatics. 83:1-83:13.
 • Vis forfatter(e) (2018). Parameterized Aspects of Strong Subgraph Closure. Leibniz International Proceedings in Informatics. 23:1-23:13.
 • Vis forfatter(e) (2018). Output-Polynomial Enumeration on Graphs of Bounded (Local) Linear MIM-Width. Algorithmica. 714-741.
 • Vis forfatter(e) (2018). Finding connected secluded subgraphs. Leibniz International Proceedings in Informatics. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2018). Enumeration and Maximum Number of Minimal Connected Vertex Covers in Graphs. European journal of combinatorics (Print). 132-147.
 • Vis forfatter(e) (2017). Output-polynomial enumeration on graphs of bounded (local) linear MIM-width. Algorithmica. 714-741.
 • Vis forfatter(e) (2017). On recognition of threshold tolerance graphs and their complements. Discrete Applied Mathematics. 171-180.
 • Vis forfatter(e) (2017). Maximum number of edges in claw-free graphs whose maximum degree and matching number are bounded. Discrete Mathematics. 927-934.
 • Vis forfatter(e) (2017). Algorithms for outerplanar graph roots and graph roots of pathwidth at most 2. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). 275-288.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pinar har vært prosjektleder for fire FRIPRO-tildelinger fra Norges Forskningsråd:

 • CLASSIS - The renaissance of graph classes - New algorithmic theory of forbidden induced subgraphs, 2016-2020.
 • SCOPE - Exploiting Structure to Cope with Hard Problems, 2010-2015.
 • MIST - Minimal Separators and Triangulations in Graphs - Algorithms and Applications, 2005-2009.
 • Parallel and sequential methods for large scale matrix computations, 1999-2000.

Hun har ledet mange bilaterale mobilitetsprosjekter og har vært deltager og PI i mange andre større prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, Trond Mohn Stiftelse, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og EU.

Flere detaljer kan finnes her.

Nasjonale verv og utmerkelser

Mer detaljer kan finnes her

Utvalg, styringsgrupper og arbeidsgrupper som prorektor Pinar Heggernes leder:

 • Utdanningsutvalget
 • Læringsmiljøutvalget
 • Redelighetsutvalget
 • Styringsgruppen for UiB AI
 • Styringsgruppen for digital forståelse, kunnskap og kompetanse
 • Styringsgruppen for UiB Læringslab
 • Styringsgruppen for Lektorutdannigene ved UiB
 • Styringsgruppen for NOKUT-tilsyn 2022
 • Styringsgruppen for UiB Mentor
 • Arbeidsgruppen for studiestart og velkomstuken

Pinar Heggernes er vara for rektor i:

 • Universtitetsstyret
 • Arbeidsmiljøutvalget

Twitter