Hjem
Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) 2020. The devils in the DALY: Prevailing evaluative assumptions. Public Health Ethics. 259-274.
  • Vis forfatter(e) 2020. Reform av formuesskatten. Norsk Filosofisk tidsskrift. 141-156.
  • Vis forfatter(e) 2016. En tapt fremtid : den filosofiske debatten om døden som et onde. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 3-15.
Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) 2019. The Devils in the DALY: A Review of Prevailing Evaluative Assumptions.
Mastergradsoppgave
  • Vis forfatter(e) 2015. Antiepikuristiske essays: Ein kritisk undersøking av epikurisme om død, velferd og tid.
Populærvitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) 2019. Er norsk våpeneksport moralsk forsvarleg? Magasinet Motvind. 45-47.
  • Vis forfatter(e) 2016. En tapt fremtid (reprint) . Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
Kronikk
  • Vis forfatter(e) 2020. Helseprioriteringer under en pandemi. Agenda Magasin.
Forskerlinjeoppgave
  • Vis forfatter(e) 2019. Mitigating antimicrobial resistance: Evaluating high-income countries’ responsibilities through the liability model and the social connection model.
Fagartikkel
  • Vis forfatter(e) 2020. Helseprioriteringer under en pandemi. Agenda Magasin.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter