Hjem
Ragnar Fjellands bilde

Ragnar Fjelland

Professor emeritus

Teknologi som kaster seg på hjernebølgen. Intervju i Under Dusken, 01.10.2020

Frykt og beven - er kollektiv redsel for Covid-19 bra eller dårlig? Videoopptak av debatt i regi av Filosofisk Poliklinikk, der Fjelland var ein av gjestane. 04.11.2020

Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2007. "Universet er ikke slik det synes å være". Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 1999. Innføring i vitenskapsteori. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Why general artificial intelligence will not be realized. Humanities & Social Sciences Communications.
 • Vis forfatter(e) 2016. When laypeople are right and experts are wrong: Lessons from love canal. HYLE - International Journal for Philosophy of Chemistry. 105-125.
 • Vis forfatter(e) 2003. Theories of Complexity: Common Denominators of Complex Systems. Complexity. 19-30.
 • Vis forfatter(e) 2003. Theories of Complexity. Complexity. 19-30.
 • Vis forfatter(e) 2003. Om forholdet mellom fysikk og biologi. Norsk Filosofisk tidsskrift. 27-38.
 • Vis forfatter(e) 2002. Facing the Problem of Uncertainty. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 155-169.
 • Vis forfatter(e) 2001. Tid for nytenkning. Parabel : Tidsskrift for filosofi og vitenskapsteori. 51-60.
 • Vis forfatter(e) 2001. Niels Bohr on Physics, Biology and Psychology. Teorie & Modelli. 87-101.
 • Vis forfatter(e) 1998. Vitenskapskrig på norsk jord? Fra Fysikkens Verden. 23-24.
 • Vis forfatter(e) 1996. In vivo interpretation of in vivo effect studies. Acta Biotheoretica. 1-21.
 • Vis forfatter(e) 1996. In vivo interpretation of in vitro effect studies with detailed analysis of the method of in vitro transcription in isolated cell nuclei. Acta Biotheoretica. 1-21.
 • Vis forfatter(e) 1996. From Evolutionary Epistemology to the Lifeworld a priori. Genesis.
 • Vis forfatter(e) 1992. The theory-ladenness of observations, the role of scientific instruments, and the Kantian a priori. International Studies in the Philosophy of Science. 269-280.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2013. What can history teach us about the prospects of a European Research Area? .
 • Vis forfatter(e) 1995. Kan genprosjektet forklare mennesket? .
 • Vis forfatter(e) 1993. Teknologi, miljø og verdier : prosjektnotat fra arbeidsgruppen "Menneskelige ressurser og mobilitet". .
 • Vis forfatter(e) 1992. Den spesielle relativitetsteorien. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Vitenskapelig usikkerhet som skalkeskjul for unnfallenhet? Et vitenskapsteoretisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2017. Kunstig intellingens - Overlater vi for mye til maskinene?
 • Vis forfatter(e) 2017. Etiske og samfunnsmessige aspekter ved kunstig intelligens.
 • Vis forfatter(e) 2015. Peter Kropotkin og ideen om hjensidig hjelp.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2016. "Ny teknologi - til glede og bekymring?".
 • Vis forfatter(e) 2010. Hvordan overbevise naturvitenskapelige PhD-studenter om at etikk er viktig.
 • Vis forfatter(e) 2010. How to convince natural science PhD students that ethics is important.
 • Vis forfatter(e) 2008. Om usikkerhet.
 • Vis forfatter(e) 2007. Konservativ vitenskapskultur.
 • Vis forfatter(e) 2006. Vitenskap som livssyn. Hvor rasjonell er troen på harde fakta?
 • Vis forfatter(e) 2006. Vil vi bli perfekte? - ny etikk for ny vitenskap.
 • Vis forfatter(e) 2006. Hva bør vi vite om vitenskap og teknologi?
 • Vis forfatter(e) 2006. Fremtidige utfordringer i etikken i vitenskap og teknologi.
 • Vis forfatter(e) 2006. Chaos, fractals and complexity: A scientific revolution? A new world picture?
 • Vis forfatter(e) 2005. Ånd versus materie.
 • Vis forfatter(e) 2005. Vitenskap som allmenndannelse.
 • Vis forfatter(e) 2005. Etisk refleksjon: sikkerhet versus andre verdier i samfunnet.
 • Vis forfatter(e) 2001. Usikkerhet som en utfordring til vitenskapen.
 • Vis forfatter(e) 2001. Postnormal vitenskap. Vitenskap i en alder av usikkerhet.
 • Vis forfatter(e) 2001. Miljøproblemer og postnormal vitenskap.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kvantefysikk, samfunnet og fremtiden.
 • Vis forfatter(e) 1994. What is holism?
 • Vis forfatter(e) 1994. Vitenskapelig kunnskap og vitenskapelige villfarelser. Om bruk og misbruk av modeller.
 • Vis forfatter(e) 1994. The theories of Chaos: Basis for a new paradigm?
 • Vis forfatter(e) 1994. Naturvitenskap og etikk.
 • Vis forfatter(e) 1994. Hva er holisme?
 • Vis forfatter(e) 1994. Etikk for en ny tid?
 • Vis forfatter(e) 1994. Deltaker i panel om "Etiske problemer knyttet til bruk av dyr i undervisning og forskning.
 • Vis forfatter(e) 1994. Bevisbyrde og vitenskapelig rasjonalitet.
 • Vis forfatter(e) 1993. Vitenskap og verdensbilder.
 • Vis forfatter(e) 1993. Toulmin: Modernitetens skjulte dagsorden.
 • Vis forfatter(e) 1993. Teknologi, etikk og miljø.
 • Vis forfatter(e) 1993. Naturvitenskap og etikk.
 • Vis forfatter(e) 1993. Id#/een om en alternativ vitenskap og teknologi.
 • Vis forfatter(e) 1993. Hvorfor vitenskapsteoretikere - og andre - bør ha interesse for kaos-teori.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Reductionism, holism and emergence.
 • Vis forfatter(e) 2012. From the unity to the disunity of science, and to the arts.
 • Vis forfatter(e) 2011. The lived world and the world of science.
 • Vis forfatter(e) 2010. From the Endless Frontier to the Finite World.
 • Vis forfatter(e) 2010. Experience and Reality: The Case of Colour Perception.
 • Vis forfatter(e) 2009. Phenomenology and the natural sciences.
 • Vis forfatter(e) 2008. Some comments on Newton, Goethe and the problem of complexity II.
 • Vis forfatter(e) 2008. Goethe's Theory of Colors: Premodern or Postmodern Science?
 • Vis forfatter(e) 2007. Two "postnormal" philosophers: Stephen Toulmin and Hans Jonas, and what we can learn from them.
 • Vis forfatter(e) 2007. Literary texts as a source of information about lived experience.
 • Vis forfatter(e) 2005. The Role of the Philosopher in Public Life.
 • Vis forfatter(e) 2005. Some Comments on Newton, Goethe, and the problem of Complexity.
 • Vis forfatter(e) 2005. Livsverden: arkitektur og sykdom.
 • Vis forfatter(e) 2004. The relationship between the concept of disese and the architecture of health care institutions: a hermeneutic approach".
 • Vis forfatter(e) 2003. The importance of distinguishing between the "contingent" and the "necessary" in science studies.
 • Vis forfatter(e) 2003. Invitert kommentar til John Ziman: "Why must scientists become more ethically sensitive than they used to be?".
 • Vis forfatter(e) 2003. Grunnforskning i lys av moderne vitenskapsteori.
 • Vis forfatter(e) 2002. Vitenskapskrigen og de to kulturer.
 • Vis forfatter(e) 2002. Uncertainty and Complexity as a Challenge to Science.
 • Vis forfatter(e) 2002. The Natural Sciences undermine Naturalism.
 • Vis forfatter(e) 2002. Styrke og svakheter ved standardoppfatningene om risiko, usikkerhet og uvitenhet.
 • Vis forfatter(e) 2002. Philosophy of science as scientific literacy.
 • Vis forfatter(e) 2002. Et forskningsetisk perspektiv på oppdragsforskning.
 • Vis forfatter(e) 2002. "Vitenskapskrigen" og "de to kulturer".
 • Vis forfatter(e) 2001. Vitenskapskrigen og "de to kulturer".
 • Vis forfatter(e) 2001. The Relationship between the Platonism of modern Science and Technology.
 • Vis forfatter(e) 2001. Om forskeres moralske anvar. Kort innledning og deltakelse i paneldiskusjon.
 • Vis forfatter(e) 2001. Hvorfor vitenskapsteori?
 • Vis forfatter(e) 2001. Certainty in the Experimental Sciences.
 • Vis forfatter(e) 2000. Science: Modern and Postmodern.
 • Vis forfatter(e) 2000. Niels Bohr's notion of complementarity: an alternative to reductionism in biology?
 • Vis forfatter(e) 2000. "Den rette linje".
 • Vis forfatter(e) 1997. Hva bør vi vite om vitenskap og teknologi?
 • Vis forfatter(e) 1994. Teknopolis.
 • Vis forfatter(e) 1994. Kaosteori: Grunnlaget for et nytt paradigme?
 • Vis forfatter(e) 1994. Fra Platon til Aristoteles. Nyere tendenser i moderne naturvitenskap (Åpningsforedrag).
 • Vis forfatter(e) 1994. Fra Platon til Aristoteles. Nyere tendenser i moderne naturvitenskap (Åpningsforedrag).
 • Vis forfatter(e) 1993. Technology and ethics.
 • Vis forfatter(e) 1993. Risiko og ekspertens rolle.
 • Vis forfatter(e) 1990. Vitenskapelige dyder kontra sunn fornuft og ansvar.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2018. Hva slags vitenskapsideal bør klimaforskningen bygge på? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 1999. Krigersk om vitenskapskrigene. Forskningspolitikk. 16-16.
 • Vis forfatter(e) 1998. Løgnen er de sterkes våpen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 72-76.
 • Vis forfatter(e) 1997. Sokal-affæren og akademisk tåkeprat. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 121-126.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2017. Klima og kunnskap: Usikkerhet kan brukes som påskudd for unnfallenhet. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2016. Fremdeles aktuell Anmeldelse av Audun Øfsti: Identifikasjon av fysiske og sosiale fenomener. Norsk Filosofisk tidsskrift. 38-44.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2004. "Universet er ikke slik det synes å være". Filosofi og naturvitenskap i historisk perspektiv. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 1999. Vitenskap - mellom sikkehet og usikkerhet. Ad Notam Gyldendal.
 • Vis forfatter(e) 1997. Philosophy Beyond Borders. An Anthology of Norwegian Philos ophy. SVT Press, Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1997. Philosophy Beyond Borders. SVT Press, Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1997. Philosophy Beyond Borders. SVT Press.
 • Vis forfatter(e) 1997. Philosophy Beyond Borders. SVT Press.
 • Vis forfatter(e) 1997. Philosophy Beyond Borders. Svt Press, University of Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1996. Videnskap på egne præmisser. Munksgård.
 • Vis forfatter(e) 1995. Vitenskapsteori (3. ny gjennomarbeidet utgave). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 1995. Vitenskap på egne premisser. Vitenskapsteori og etikk for helsearbeidere. (Videreføring av: Sykepleie som vitenskap, 1990). Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Vis forfatter(e) 1995. Vitenskap på egne premisser, Vitenskapsteori og etikk for helsearbeidere. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
 • Vis forfatter(e) 1993. Nytt håp bak tid og rom? Essays om vitenskap, teknologi og verdier. Bergen : Adriane forlag.
 • Vis forfatter(e) 1993. Modernitet: fra differensiering og rasjonalisering til økologi, teknologi og verdier. Årbok 1991. Ariadne, Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1993. Fra Rasjonalisering og differensiering til Økologi, teknologi og verdier. Bergen : Ariadne.
 • Vis forfatter(e) 1993. Den spesielle relativitetsteorien. Universitetet i Bergen (Datert 1992, men utkom 1993).
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. SSBs innvandrerregnskap holder ikke faglige mål. Minerva (nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) 2014. Uenighet og konflikt i Love Canal. Forskningsetikk. 14-15.
 • Vis forfatter(e) 2014. Mer enn vitenskapelig uenighet. Forskningsetikk. 24-25.
 • Vis forfatter(e) 2012. 50 år med paradigmeskifte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 47-47.
 • Vis forfatter(e) 2010. The Problem of Scientific Uncertainty. SYNAPS: A Journal of Professional Communication. 41-50.
 • Vis forfatter(e) 2005. Einstein om vitenskapens moralske ansvar. Forskningsetikk. 4-6.
 • Vis forfatter(e) 2003. Videnskabelig usikkerhed som udfordring. Magasinet Humaniora. 8-13.
 • Vis forfatter(e) 2002. Vitenskapene i det 21. århundre: kompleksitet som utfordring. QED Fakultetsavisa for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 7.
 • Vis forfatter(e) 2000. Vitenskapene i det 21. århundre: Fra enhet til mangfold? Naturen. 327-336.
 • Vis forfatter(e) 1999. Vitenskapens sjel i fare? Natur & Vitenskap. 82.
 • Vis forfatter(e) 1999. Vitenskapene: Fra mangfold til enhet. Naturen. 291-298.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2016. Å skape en virkelighet. Klassekampen. 12-13.
 • Vis forfatter(e) 2014. Tallmagi i oljedebatten. Klassekampen. 21-21.
 • Vis forfatter(e) 2013. Er teknologien i våre hender? Essay med utgangspunkt i Jaron Lanier: Who owns the future? Klassekampen. 14-15.
 • Vis forfatter(e) 2012. Han tegnet et nytt bilde av vitenskap. Bergens Tidende. 22-22.
 • Vis forfatter(e) 2009. Kreativ, mangfoldig og solid. Bergens Tidende. 25-25.
 • Vis forfatter(e) 2009. Fortjent pris til vitenskapelig brobygger. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Vis forfatter(e) 2006. Forskeren som Frankenstein? Bergens Tidende. 13-13.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kvantesprang for vitenskapen. Bergens Tidende. 29.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kvantesprang for vitenskap. Bergens Tidende. 1 S..
 • Vis forfatter(e) 2000. Sosiobiologi, vitenskap og ideologi. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) 2000. Kritisk distanse er nødvendig. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) 1999. Niels Bohr og vitenskapskrigen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) 1996. Verken klokskap eller kyndighet. Tidsskriftet sykepleien. 60-61.
 • Vis forfatter(e) 1995. Verken klokskap eller kyndighet. Anmeldelse av Hjørdis Nerheim: Vitenskap og kommunikasjon. Paradigmer, modeller og kommunikative strategier i helsefagenes vitenskapsteori. Norsk Filosofisk tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 1994. Anmeldelse av Håkon With Andersen og Knut Holtan Sørensen: Frankensteins dilemma. En bok om teknologi, miljø og verdier. Historisk tidskrift (Sverige). 130-136.
 • Vis forfatter(e) 1993. Torstein Thur#/en: Videnskabsteori for begyndere. Nordisk tidsskrift for musikkterapi.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2011. Vitskapleg nyfrelst, Hubro 1/2011.
 • Vis forfatter(e) 2011. Tvilen som tar liv, Hubro nr. 3/2011.
 • Vis forfatter(e) 2011. NRK Her og Nå: Om vitenskapsskepsis.
 • Vis forfatter(e) 2010. Synsing og harde fakta.
 • Vis forfatter(e) 2009. Fred med planeten, Hubro 3/2009.
 • Vis forfatter(e) 2009. Fred med planeten.
 • Vis forfatter(e) 2007. Troen på teknologien.
 • Vis forfatter(e) 2007. Troen på teknologien.
 • Vis forfatter(e) 2007. Eva Gjengedal og Ragnar Fjelland Et bibliografisk portrett.
 • Vis forfatter(e) 2006. Et monster av en debatt.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2010. Verdt å vite.
 • Vis forfatter(e) 2005. Et sykehus forteller. Arkitektur og sykdomsforståelse i forandring.
 • Vis forfatter(e) 1992. "Tidsmaskinen". Tankens hjelpere - Programserie om informasjonsteknologi og kultur (KULT-prosjekt nr. 182).
 • Vis forfatter(e) 1992. "Når maskinene tenker for oss." Tankens hjelpere - Programserie om informasjonteknologi og kultur (KULT-prosjekt nr. 182).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. How to make peace with nature. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Plenty of room at the top. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. From Democratisation of Knowledge to Democratisation of Ignorance - and the Importance of Hermeneutics. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Science without God. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Vitenskapelig fundamentalisme og akademisk dannelse. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Goethe's theory of colour : premodern or postmodern? 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Livsverden, arkitektur og sykdom. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. What Ought We to Know About Science and Technology? Or: Philosophy of Science and Science Studies as Science Literacy. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Sanatoriets betydning for den tuberkuløse pasientens livsverden. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Facing the Problem of Uncertainty. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Vitenskapelig usikkerhet som utfordring. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. The "Copenhagen Interpretation" of Quantum Mechanics and Phenomenology. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. Vitenskapens utfordring: Fra nytte til ansvar. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Utsagn, begreper og logiske systemer. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Litt mer tallære. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Kapittel 7 Tallære i et fagdidaktisk perspektiv Kapittel 8 Tallsystemene - oppbygging, historie og undervisning Kapittel 9 Tallteori Kapittel 10 Br tall som ikke er hele. 127 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Kan genomprosjektet forklare mennesket? 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Humaniora og naturvitenskap: C.P. Snows "to kulturer" i dagens situasjon. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. From Evolutionary Epistemology to the Life World a priori. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. From Evolutionary Epistemology to the Life World A Priori. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Vitenskapelig kunnskap og vitenskapelige villfarelser. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Kan datamaskiner gjøre vitenskapelige oppdagelser? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. From evolutionary epistemology to the life world a priori.
 • Vis forfatter(e) 1994. A Theoretical Foundation for Nursing as a Science. -325 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. A Theoretical Foundation for Nursing as a Science. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. A Theoretical Foundation for Nursing as a Science.
 • Vis forfatter(e) 1993. The idea of alternative science : from Galilean idealization to chaos and fractal geometry.
 • Vis forfatter(e) 1993. Scientific progress: New problems and old Questions.
 • Vis forfatter(e) 1992. Etiske problemer i forbindelse med bruk av forsøksdyr. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 1991. Filosofi, teknologi og verdier. 16 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 1993. Flere glimt fra komiteens arbeid med lakserapporten. (presentasjon på møte).
Innledning
 • Vis forfatter(e) 2011. Innledende essay. 52 sider.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) 2011. Niels Bohr: Fysiker og filosof. 45 sider.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2018. Etiske og samfunnsmessige aspekter ved kunstig intelligens. 60-66. I:
  • Vis forfatter(e) 2018. Norges Tekniske Vitenskapsakademi Årbok 2017. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.