Hjem
 • E-postRagnhild.Bjorknes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 28+47 992 97 110
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Barnevern; utsatte barn og unge; kunnskapsbasert praksis; evidensbaserte tiltak for barn og familier; foreldreveiledning; barns og unges mentale

helse; familier med minoritetsetniske bakgrunn og barnevern; ungdom og COVID-19

 

Underviser ved masterprogram i barnevern

https://www.uib.no/studieprogram/MAPS-BARN

 

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Representant i programgruppene for utdanning innen barnevern

RETHOS: Programgruppen for masterutdanning i barnevern - regjeringen.no

RETHOS: Programgruppe for barnevernspedagogutdanning - regjeringen.no

 

 

Forsker i følgende prosjekt: 

 

Bergen i Endring

2020 og pågående

En studie om ungdom sine liv under Covid-19 pandemien.

https://www.uib.no/igs/135092/bergen-i-endring-covid19-studien-bie-studien

 

Supported Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities (PIRM)

2019 og pågående

Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Veiledningen er satt inn som et obligatorisk kurs for flykninger. I denne studien undersøker vi effekten og erfaringer flykninger har av å delta i De Utrolige Årene eller ICDP.

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=615150

http://www.isrctn.com/ISRCTN35008070?q=PIRM%20&filters=&sort=&offset=1&totalResults=1&page=1&pageSize=10&searchType=basic-search

 

Ungsinn

Forfatter og fagfelle fra 2011  

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse.

Ungsinn

 

Førebyggging av kjønnsrelatert og seksuell trakassering i ungdomsskulen

2018-2024

Kluster randomisert studie for å undersøke effekten av tiltaket "Stopp Seksuell Trakassering" i skolen.  

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=631393

 

Parenting intervention in the child welfare services

Interdisciplinary research study on early prevention and family intervention.

Mer informasjon kommer.

 

Tannhelsepersonell og Barnevern, samhandling til beste for barnet

 2013-2019

Tverrsnittstudie for å undersøke samhandling mellom tannhelsepersonell og barnevernet. For mer informasjon: https://www.uib.no/fg/bli/77308/tannhelse-og-barnevern

 

Evalueringen av Parent Management Training Oregon Modellen (PMTO) for etniske minoritesmødre

2007-2011

Randomisert kontrollert studie for å undersøke effekten av PMTO for somaliske og pakistanske mødre og deres barn. Forskningsmidler fra Atferdssenteret. Publikasjoner fra denne studien: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=44798&la=no&action=sok

 

Veileder i følgende phd.prosjekter:

 

Children and adolescents in Norway who have displayed harmful sexual behaviour to other minors

Pågående prosjekt. Mer informasjon kommer.

 

 

Etniske minoritetsfamilier i velferdsstaten. Foreldre og unges møte med den norske barneverntjenesten

https://www.uib.no/fg/bli/50121/flerkulturelt-barnevern-foreldre-og-ungdommers-erfaringer-i-m%C3%B8te-med

Avhandling avlagt: 2018

 

Ung i fosterhjem

http://uni.no/nb/uni-helse/rkbu-vest/ung-i-fosterhjem/

Pågående prosjekt.

 

Tannhelsepersonell og Barnevern, samhandling til beste for barnet

https://www.uib.no/fg/bli/77308/tannhelse-og-barnevern

Avhandling avlagt: 2018