Hjem
 • E-postRagnhild.Bjorknes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 28+47 992 97 110
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Barnevern; forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse; evidensbaserte tiltak i

barnevernet; familieveiledning; barn i risiko; barns psykiske

helse; atferdsvansker hos unge; samspill mellom foreldre og barn;

innvandrerfamilier i barnevernet; minoritetsetniske grupper og

familieveiledning; tannhelsepersonell og barnevern; kvantitativ metode.

 • 2020. Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds.
 • 2020. MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting.
 • 2020. Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families.
 • 2020. Foster parents' experiences of using child mental health and welfare services in Norway: Associations with youth, placement, and service characteristics. Child & Family Social Work. 1-11.
 • 2020. Forsvarleg bruk av telefontolking i barnevernet? En studie av barnevernsarbeidarar og tolkar sine erfaringar. Tidsskriftet Norges Barnevern.
 • 2020. Experience with Parent Programs .
 • 2019. Using Scientific Inquiry to Assess Experiences of Refugee Families Receiving Parent Training.
 • 2019. Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM.
 • 2019. Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background: Feedback from the EIY Group.
 • 2019. Presenting an evaluation of Parenting Interventions for Families with Refugee Background - The PIRM Study.
 • 2019. Presentasjon av PIRM Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families og De utrolige årene (DUÅ).
 • 2019. Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds.
 • 2019. Overview of the PIRM Project.
 • 2019. Foreldreveiledning for familier med flyktningebakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo.
 • 2019. Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Fjell kommune.
 • 2019. Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo.
 • 2019. Explaining the intention of dental health personnel to report suspected child maltreatment using a reasoned action approach. BMC Health Services Research. 14 sider.
 • 2019. Change in Mothers’ Perception of Well-being and Distress following Treatment of Child Conduct Problems. Journal of Child and Family Studies. 1059-1070.
 • 2019. 40 prosent flere søkere til Master i Barnevern .
 • 2018. Zippys venner (2. utg.).
 • 2018. Why are they reluctant to report? A study of the barriers to reporting to child welfare services among public dental healthcare personnel. Health and Social Care in the community. 1-9.
 • 2018. Services according to mental health needs for youth in foster care? - A multi-informant study. BMC Health Services Research.
 • 2018. Services According to Need for Youth in Foster Care?
 • 2018. School competence among adolescents in low-income families: does parenting style matter? Journal of Child and Family Studies. 2285-2294.
 • 2018. Reasosns for reporting suspicion of child maltreatment and responses from the child welfare- a cross sectional study of Norwegian Public dental health care personnel. BMC Oral Health. 1-10.
 • 2018. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Kjærlighet og grenser (2. utg.).
 • 2018. How Much Do We Know About Parental Satisfaction In Parenting Training Interventions? A Scoping Review .
 • 2018. Får ungdom i fosterhjem oppfølging fra BUP i tråd med behov? Funn fra «Ung i Fosterhjem» .
 • 2018. Frykt, forhandlinger og deltakelse: Ungdommer og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barnevernstjenesten .
 • 2018. Detection of child maltreatment, the role of dental health personnel – A national cross-sectional study among public dental health personnel in Norway.
 • 2018. Correction to: Services according to mental health needs for youth in foster care? - a multi-informant study (BMC Health Services Research (2018) 18 (63a) DOI: 10.1186/s12913-018-3365-6). BMC Health Services Research.
 • 2017. The Challenges of Implementing Circle of Security in State Child Welfare: Early Lessons from a Randomized Trial.
 • 2017. Dental personnel's reasons for Reporting child maltreatment.
 • 2016. Experience with suspecting child maltreatment in the Norwegian public dental health services, a national survey. Acta Odontologica Scandinavica. 626-632.
 • 2015. Frykten for barnevernet. En undersøkelse av etniske minoritetsforeldres oppfatninger. Tidsskriftet Norges Barnevern. 80-96.
 • 2015. Exploring mental distress among immigrant mothers participating in parent training. Children and Youth Services Review. 10-17.
 • 2015. Ethnic disproportionality in the child welfare system: A Norwegian national cohort study. Children and Youth Services Review. 26-32.
 • 2014. – Må våge å se etter.
 • 2014. «Etniske minoriteter i barnevernet – hva sier forskningen?».
 • 2014. Tredoblet antall overgrepsmeldinger.
 • 2014. Tannleger avdekker vold og overgrep.
 • 2014. Tannlegene melder fra om 500 overgrep årlig.
 • 2014. Tannlegene melder fra om 500 overgrep årlig.
 • 2014. Tannhelsepersonellets rolle for å oppdage barn utsatt for mishandling eller omsorgssvikt. Tidene. 28-31.
 • 2014. Tannhelse og barnevern – samhandling til barnets beste. Resultater fra pilotundersøkelsen.
 • 2014. Tannhelse og barnevern – samhandling til barnets beste.
 • 2014. Spør alle landets tannleger om de har meldt ifra om omsorgssvikt.
 • 2014. Må våge å se for å våge å melde.
 • 2014. Innvandrerfamilier i barnevernet: diskurser, intervensjoner og god praksis.
 • 2014. Her oppdager de overgrep.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forsker i følgende prosjekt: 

 

Supported Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities (PIRM)

Evaluering av «De utrolige årene» (DUÅ) og «Measurment feedback system» (MFS) i arbeidet med nyankomne flyktninger og etniske 

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=615150

 

Parenting intervention in the child welfare services

Interdisciplinary research study on early prevention and family intervention.

PI: Gaby Margarita Ortiz Barreda and Ragnhild Bjørknes

Mer informasjon kommer.

 

Førebyggging av kjønnsrelatert og seksuell trakassering i ungdomsskulen

2018-2022

Kluster randomisert studie for å undersøke effekten av tiltaket "Stopp Seksuell Trakassering" i skolen. Prosjektet ledes av Norce ved Hilde Slåtten. https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=631393

 

Tannhelsepersonell og Barnevern, samhandling til beste for barnet

 2013-2019

Tverrsnittstudie for å undersøke samhandling mellom tannhelsepersonell og barnevernet. For mer informasjon: http://www.uib.no/fg/bli/77308/tannhelse-og-barnevern

 

Evalueringen av Parent Management Training Oregon Modellen (PMTO) for etniske minoritesmødre

2007-2011

Randomisert kontrollert studie for å undersøke effekten av PMTO for somaliske og pakistanske mødre og deres barn. Forskningsmidler fra Atferdssenteret. Publikasjoner fra denne studien: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=44798&la=no&action=sok

 

Veileder i følgende phd.prosjekter:

 

Children and adolescents in Norway who have displayed harmful sexual behaviour to other minors

Pågående prosjekt. Mer informasjon kommer.

 

 

Etniske minoritetsfamilier i velferdsstaten. Foreldre og unges møte med den norske barneverntjenesten

http://www.uib.no/fg/bli/50121/flerkulturelt-barnevern-foreldre-og-ungdommers-erfaringer-i-m%C3%B8te-med

Avhandling avlagt: 2018

 

Ung i fosterhjem

http://uni.no/nb/uni-helse/rkbu-vest/ung-i-fosterhjem/

Pågående prosjekt.

 

Tannhelsepersonell og Barnevern, samhandling til beste for barnet

http://www.uib.no/fg/bli/77308/tannhelse-og-barnevern

Avhandling avlagt: 2018