Hjem
Ragnhild Bjørkness bilde

Ragnhild Bjørknes

Professor
 • E-postRagnhild.Bjorknes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 28+47 992 97 110
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Barnevern; forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse; evidensbaserte tiltak i

barnevernet; familieveiledning; barn i risiko; barns psykiske

helse; atferdsvansker hos unge; samspill mellom foreldre og barn;

innvandrerfamilier i barnevernet; minoritetsetniske grupper og

familieveiledning; tannhelsepersonell og barnevern; kvantitativ metode.

 • Brattabø, Ingfrid Vaksdal; Bjørknes, Ragnhild; Breivik, Kyrre; Åstrøm, Anne Nordrehaug. 2019. Explaining the intention of dental health personnel to report suspected child maltreatment using a reasoned action approach. BMC Health Services Research. 19. doi: 10.1186/s12913-019-4330-8
 • Solholm, Roar; Bjørknes, Ragnhild; Jakobsen, Reidar. 2019. Change in Mothers’ Perception of Well-being and Distress following Treatment of Child Conduct Problems. Journal of Child and Family Studies. 28: 1059-1070. doi: 10.1007/s10826-019-01341-8
 • Bjørknes, Ragnhild; Iversen, Anette Christine; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Brattabø, Ingfrid Vaksdal. 2018. Why are they reluctant to report? A study of the barriers to reporting to child welfare services among public dental healthcare personnel. Health and Social Care in the community. 1-9. doi: 10.1111/hsc.12703
 • Bjørknes, Ragnhild; Koposov, Roman A. 2018. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Kjærlighet og grenser (2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. 1.
 • Brattabø, Ingfrid Vaksdal; Bjørknes, Ragnhild; Åstrøm, Anne Nordrehaug. 2018. Reasosns for reporting suspicion of child maltreatment and responses from the child welfare- a cross sectional study of Norwegian Public dental health care personnel. BMC Oral Health. 18: 1-10. doi: 10.1186/s12903-018-0490-x
 • Johnsen, Anja; Bjørknes, Ragnhild; Iversen, Anette Christine; Sandbæk, Mona. 2018. School competence among adolescents in low-income families: does parenting style matter? Journal of Child and Family Studies. 27: 2285-2294. Publisert 2018-03-14. doi: 10.1007/s10826-018-1051-2
 • Larsen, Marit Hjellset; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild; Myrvold, Trine; Lehmann, Stine. 2018. Services according to mental health needs for youth in foster care? - A multi-informant study. BMC Health Services Research. 18. doi: 10.1186/s12913-018-3365-6
 • Larsen, Marit; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild; Myrvold, Trine; Lehmann, Stine. 2018. Correction to: Services according to mental health needs for youth in foster care? - a multi-informant study (BMC Health Services Research (2018) 18 (63a) DOI: 10.1186/s12913-018-3365-6). BMC Health Services Research. 18. doi: 10.1186/s12913-018-3496-9
 • Neumer, Simon-Peter; Mathiassen, Børge; Bjørknes, Ragnhild. 2018. Zippys venner (2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.
 • Brattabø, Ingfrid Vaksdal; Iversen, Anette Christine; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Bjørknes, Ragnhild. 2016. Experience with suspecting child maltreatment in the Norwegian public dental health services, a national survey. Acta Odontologica Scandinavica. 74: 626-632. doi: 10.1080/00016357.2016.1230228
 • Bjørknes, Ragnhild; Larsen, Marit Hjellset; Ottemöller, Fungisai Puleng; Kjøbli, John. 2015. Exploring mental distress among immigrant mothers participating in parent training. Children and youth services review. 51: 10-17. doi: 10.1016/j.childyouth.2015.01.018
 • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Bjørknes, Ragnhild; Nygren, Lennart. 2015. Frykten for barnevernet. En undersøkelse av etniske minoritetsforeldres oppfatninger. Tidsskriftet Norges Barnevern. 92: 80-96.
 • Staer, Trine; Bjørknes, Ragnhild. 2015. Ethnic disproportionality in the child welfare system: A Norwegian national cohort study. Children and youth services review. 56: 26-32. doi: 10.1016/j.childyouth.2015.06.008
 • Næss, Linda; Brattabø, Ingfrid; Bjørknes, Ragnhild. 2014. Tannhelsepersonellets rolle for å oppdage barn utsatt for mishandling eller omsorgssvikt. Tidene. 11. 28-31.
 • Bjørknes, Ragnhild. 2013. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Zippys venner (Oppdatert 2013). Ungsinn. 11 sider.
 • Bjørknes, Ragnhild; Manger, Terje. 2013. Can Parent Training Alter Parent Practice and Reduce Conduct Problems in Ethnic Minority Children? A Randomized Controlled Trial. Prevention Science. 14: 52-63. doi: 10.1007/s11121-012-0299-9
 • Bjørknes, Ragnhild. 2012. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Hva er det med Monica? Ungsinn, database for virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø. 7 sider.
 • Bjørknes, Ragnhild; Eng, helene. 2012. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Venn 1. Ungsinn, database for virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø. 7 sider.
 • Bjørknes, Ragnhild; Kjøbli, John; Manger, Terje; Jakobsen, Reidar. 2012. Parent Training Among Ethnic Minorities: Parenting Practices as Mediators of Change in Child Conduct Problems. Family Relations. 61: 101-114. doi: 10.1111/j.1741-3729.2011.00683.x
 • Kjøbli, John; Bjørknes, Ragnhild; Askeland, Elisabeth. 2012. Adherence to Brief Parent Training as a Predictor of Parent and Child Outcomes in Real-World Settings. Journal of Children's Services. 7: 165-177. doi: 10.1108/17466661211261352
 • Bjørknes, Ragnhild. 2011. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Kjærlighet og Grenser. Ungsinn, database for virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø. 5 sider.
 • Bjørknes, Ragnhild. 2011. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Zippys Venner. Ungsinn, database for virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø. 8 sider.
 • Bjørknes, Ragnhild. 2011. Parent Management Training - Oregon Model: Intervention effects on maternal practice and child behavior in ethnic minority families. University of Bergen.
 • Bjørknes, Ragnhild; Jakobsen, Reidar; Nærde, Ane. 2011. Recruiting ethnic minority groups to evidence-based parent training. Who will come and how? Children and youth services review. 33: 351-357. doi: 10.1016/j.childyouth.2010.09.019
 • Bjørknes, Ragnhild; Skedsmo, Hanne Synnøve. 2006. Lilian Bye – en pioner innen sosialarbeiderutdanningen i Norge. Kapittel, sider 25-35. I:
  • Røysum, Anita. 2006. Sosialt arbeid. Refleksjoner om kunnskap og praksis. 203 sider. ISBN: 978-82-90858-03-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forsker i følgende prosjekt: 

 

Supported Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities (PIRM)

Evaluering av «De utrolige årene» (DUÅ) og «Measurment feedback system» (MFS) i arbeidet med nyankomne flyktninger og etniske 

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=615150

 

Parenting intervention in the child welfare services

Interdisciplinary research study on early prevention and family intervention.

PI: Gaby Margarita Ortiz Barreda and Ragnhild Bjørknes

Mer informasjon kommer.

 

Førebyggging av kjønnsrelatert og seksuell trakassering i ungdomsskulen

2018-2022

Kluster randomisert studie for å undersøke effekten av tiltaket "Stopp Seksuell Trakassering" i skolen. Prosjektet ledes av Norce ved Hilde Slåtten. https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=631393

 

Tannhelsepersonell og Barnevern, samhandling til beste for barnet

 2013-2019

Tverrsnittstudie for å undersøke samhandling mellom tannhelsepersonell og barnevernet. For mer informasjon: http://www.uib.no/fg/bli/77308/tannhelse-og-barnevern

 

Evalueringen av Parent Management Training Oregon Modellen (PMTO) for etniske minoritesmødre

2007-2011

Randomisert kontrollert studie for å undersøke effekten av PMTO for somaliske og pakistanske mødre og deres barn. Forskningsmidler fra Atferdssenteret. Publikasjoner fra denne studien: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=44798&la=no&action=sok

 

Veileder i følgende phd.prosjekter:

 

Children and adolescents in Norway who have displayed harmful sexual behaviour to other minors

Pågående prosjekt. Mer informasjon kommer.

 

 

Etniske minoritetsfamilier i velferdsstaten. Foreldre og unges møte med den norske barneverntjenesten

http://www.uib.no/fg/bli/50121/flerkulturelt-barnevern-foreldre-og-ungdommers-erfaringer-i-m%C3%B8te-med

Avhandling avlagt: 2018

 

Ung i fosterhjem

http://uni.no/nb/uni-helse/rkbu-vest/ung-i-fosterhjem/

Pågående prosjekt.

 

Tannhelsepersonell og Barnevern, samhandling til beste for barnet

http://www.uib.no/fg/bli/77308/tannhelse-og-barnevern

Avhandling avlagt: 2018