Hjem
Ragnhild Hollekims bilde

Ragnhild Hollekim

Førsteamanuensis
 • E-postRagnhild.Hollekim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 32
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The Convention on the Rights of the Child’s Imprint on Judgments from the European Court of Human Rights: A Negligible Footprint? Nordic Journal of Human Rights. 213-233.
 • Vis forfatter(e) (2023). Care Order Cases in the European Court of Human Rights Parents vs. Children's Rights. The International Journal of Children's Rights. 190-224.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Heroic Savior, the Jungle Guide and the Beacon Amidst a Fog of Uncertainty: Agency of Fathers in Prolonged Postdivorce Conflicts and Their Positioning of Children. Journal of Divorce and Remarriage. 526-548.
 • Vis forfatter(e) (2021). “The troublesome other and I”: Parallel stories of separated parents in prolonged conflicts. Journal of Marital & Family Therapy. 52-68.
 • Vis forfatter(e) (2021). Change and Stability in Public Beliefs About Same-Sex Family Rights in Norway in 2008, 2013, and 2017. Sexuality Research & Social Policy. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2020). ‘The more you go to the mountains, the better parent you are’. Migrant parents in Norway navigating risk discourses in professional advice on family leisure and outdoor play. Health, Risk and Society. 403-420.
 • Vis forfatter(e) (2020). The emotional journey of motherhood in migration. The case of Southern European mothers in Norway. Migration Studies. 1230-1249.
 • Vis forfatter(e) (2020). Self-legitimation and sense-making of Southern European parents' migration to Norway: The role of family aspirations. Population, Space and Place. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2020). Intergenerational perspectives on refugee children and youth's adapatation to life in Norway. Population, Space and Place. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). “Keeping balance”, “Keeping distance” and “Keeping on with life”: Child positions in divorced families with prolonged conflicts. Children and Youth Services Review. 108-119.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Position of the Child in the Life Experiences of Immigrant Survivors of Intimate Partner Violence: A Study of Service Providers’ Perspectives in Spain. Journal of Interpersonal Violence. 1-27.
 • Vis forfatter(e) (2019). Råd og veiledning som tiltak i barneverntjenesten - utviklingsstøtte for barn eller standardisering av foreldreskap? Tidsskriftet Norges Barnevern. 152-170.
 • Vis forfatter(e) (2016). Contemporary discourses on children and parenting in Norway: Norwegian Child Welfare Services meets immigrant families. Children and Youth Services Review. 52-60.
 • Vis forfatter(e) (2014). Images of Children in Views on Same-Sex Adoption Rights. Journal of GLBT Family Studies. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2012). A nationwide study of Norwegian beliefs about same-sex marriage and lesbian and gay parenthood. Sexuality Research & Social Policy. 15-30.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2008). Usbekistan: Presidential Election December 2007. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Democratic Republic of Timor - Leste: Parliamentary Election June 2007. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Somaliland: Parliamentary Elections. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Palestine: Presidential Elections, January 2005. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Republic of Kazakhstan: Parliamentary Elections. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Strand Lobben-dommen. Virkninger for norsk barnevernsrett og barnevernutdanningen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Personvern for barn i vår digitale verden.
 • Vis forfatter(e) (2019). Barnevernlovgivningen med et historisk blikk/Høringsnotat-forslag til ny barnevernlov.
 • Vis forfatter(e) (2018). Unaccompanied children in Norway - settling into municipal living.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mother Blame in Migration: The Experiences of Southern European Mothers in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Forhandlinger om foreldreskap i møte med barnevernet.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Forskning om barn som vokser opp hos homofile foreldre Norske holdninger til homofilt foreldreskap.
 • Vis forfatter(e) (1998). Tverretatlig samarbeid.
 • Vis forfatter(e) (1997). Tidsfrister i barnevernstjenesten.
 • Vis forfatter(e) (1997). Tidsfrister i barnevernstjenesten.
 • Vis forfatter(e) (1997). Tidsfrister i barnevernstjenesten.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Mentoring for migrants: how do mentors experience the process? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Transdisciplinary processes in research with young refugees in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Transdisciplinary processes in research with young refugees in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). What Does the Norwegian Child Welfare Services Seek to Achieve by Providing Parent Counselling?
 • Vis forfatter(e) (2018). What Does the Norwegian Child Welfare Services Seek to Achieve by Providing Parent Counselling to Children and Families?
 • Vis forfatter(e) (2017). The impact of boundaries and inequalities on adaptation by refugee children and youth in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Promoting resilience of unaccompanied minors in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Leader of Symposium: Promoting resilience of refugees as ‘South-in-the-North’ communities.
 • Vis forfatter(e) (2017). Leader of Panel: Refugees as ‘South-in-the-North’ communities: boundaries within boundaries?
 • Vis forfatter(e) (2017). Intergenerational perspectives on adaptation by refugee children and youth in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Innvandrerfamilier i barnevernet: diskurser, intervensjoner og god praksis.
 • Vis forfatter(e) (2011). Norwegian beliefs about the welfare of children growing up with lesbian and gay parents.
 • Vis forfatter(e) (2011). Discourses on children's needs and interests in relation to same-sex adoption rights.
 • Vis forfatter(e) (2010). Discourses on children and childhood in Norwegian views on same-sex adoption rights. Analytical strategies.
 • Vis forfatter(e) (1997). Tvang og etikk.
 • Vis forfatter(e) (1997). Implementeringsposter; grasrotbyråkratiet.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2017). Anmeldelse av bok: Marianna Rugkåsa, Signe Ylvisaker, Ketil Eide; Barnevern i et minoritetsperspektiv. Sosialt arbeid med barn og familier. Tidsskrift for velferdsforskning. 357-359.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1997). Tidsfrister i barnevernstjenesten. Hvilken betydning har innføring av tidsfrister hatt for barnevernstjenestens arbeid? (Forebyggende helsearbeid, Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet, UiB).
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2015). Tar du ballen, Solveig Horne? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2006). Når barn bestemmer hjemme. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Contemporary discourses on children and parenting in Norway. An empirical study based on two cases.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). Fra opprører til oppdrager.
 • Vis forfatter(e) (2017). Barn trenger engasjerte og vanlige foreldre.
 • Vis forfatter(e) (2012). Større aksept for homorettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norwegians worry about gay and lesbian parenthood.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bekymret for barn med homofile foreldre.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). In-Home Services: A Rights-Based Professional Practice Meets Children's and Families' Needs. 24 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2016). Diversity, Migration and Child Protection.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2016). Relational Experiences as Explanatory Factors for Development of Criminal and Antisocial Behavior: A Scoping Review. Adolescent Research Review.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Hollekim, Ragnhild; Anderssen, Norman.Change and Stability in Public Beliefs About Same-Sex Family Rights in Norway in 2008, 2013, and 2017. Sexuality Research & Social Policy 2021 s. 1-17UiB

Herrero-Arias, Raquel; Hollekim, Ragnhild; Haukanes, Haldis. Self-legitimation and sense-making of Southern European parents' migration to Norway: The role of family aspirations. Population, Space and Place 2020 ;Volum 00:e2362. s. 1-12UiB

Hollekim, R., Anderssen, N. & Daniel, M. (2016). Contemporary Discourses on Children and Parenting in Norway  - Norwegian Child Welfare Services meets Immigrant Families. Children & Youth Services Review, (60): 52-60

Ljones, Eirinn Hesvik; Hollekim, Ragnhild; Christiansen, Øivin. Råd og veiledning som tiltak i barneverntjenesten - utviklingsstøtte for barn eller standardisering av foreldreskap?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2019 ;Volum 96.(3) s. 152-170NORCE UiB

Christiansen, Øivin; Hollekim, Ragnhild.In-Home Services: A Rights-Based Professional Practice Meets Children's and Families' Needs. I: Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-94799-0. s. 185-208NORCE UiB

Stokkebekk, Jan; Iversen, Anette Christine; Hollekim, Ragnhild; Ness, Ottar.“The troublesome other and I”: Parallel stories of separated parents in prolonged conflicts. Journal of Marital & Family Therapy 2021 ;Volum 47.(1) s. 52-68NTNU UiB