Hjem
Ragnhild Lie Andersons bilde

Ragnhild Lie Anderson

Førsteamanuensis, nordisk fagdidaktikk/språk
 • E-postRagnhild.Anderson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 89+47 414 00 117
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7 (HF-bygget)
  5007 Bergen
  Rom 
  425
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Norsk/nordisk fagdidaktikk
Sosiolingvistikk
Nynorsk språk

- Fagdidaktisk kurs i integrert lektorutdanning
- Fagdidaktiske kurs i eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (1. og 2. semester)
- Kurs i erfaringsbasert master i undervisning (fagdidaktikk og fellesemne)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Attitudes to the Stril dialect in and around the city of Bergen. Målbryting. 23-52.
 • Vis forfatter(e) 2015. Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Linguistics. 244-267.
 • Vis forfatter(e) 2010. Medvitne og umedvitne haldningar til bergensk, austlandsk og strilemål hjå ungdomar i Åsane. Danske Talesprog. 80-107.
 • Vis forfatter(e) 2006. Språk og språkhaldningar hjå ungdomar i Sogndal doktordisputas ved Universitetet i Bergen 17.12.2004. Maal og Minne. 50-81.
 • Vis forfatter(e) 2005. The role of gender and parental background in language attitudes. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Linguistics. 101-106.
 • Vis forfatter(e) 2002. Språkhaldningstest ved Sogndal kino. Nordica Bergensia. 83-103.
 • Vis forfatter(e) 2002. Sjølvrapporterte språkhaldningar frå ungdomar i Sogndal. Målbryting. 143-173.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Ny læreplan - Gå mann!
 • Vis forfatter(e) 2020. Fagfornyinga - kjerneelement i norskfaget: Kjerneelementa språkleg mangfald og språket som system og moglegheit.
 • Vis forfatter(e) 2019. Talebanken: A short presentation.
 • Vis forfatter(e) 2019. Elevar som forskarar i talemål.
 • Vis forfatter(e) 2018. Er "sognamaolet" i ferd med å bli eit "sognemål"? Eksempel på utvikling av sogndalsdialekten dei siste 100 åra.
 • Vis forfatter(e) 2015. To "geografiske" dialektar i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Språktriangelet.
 • Vis forfatter(e) 2014. Kvifor endrar me språket vårt gjennom livet?
 • Vis forfatter(e) 2014. Kvifor endrar me språket vårt gjennom livet?
 • Vis forfatter(e) 2014. Dialektendringar og språkhaldningar.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Språkhaldningar hjå ungdom i og rundt Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Norske talemål.
 • Vis forfatter(e) 2014. Å fanga talemålet. Rollane til talemålsforskaren.
 • Vis forfatter(e) 2013. Det sosiale språket.
 • Vis forfatter(e) 2012. Språkhaldningar hjå ungdom i Bergen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Ungdomsspråk i endring? Ei samanlikning av talemålet hjå to ungdomskull i Sogndal.
 • Vis forfatter(e) 2018. Språkhaldningar i Meland.
 • Vis forfatter(e) 2018. Bevisste og underbevisste språkhaldningar i Meland.
 • Vis forfatter(e) 2017. Sosiolingvistikk i skulen -Eit eksempel med materiale frå Sogndal.
 • Vis forfatter(e) 2017. Er dei vestnorske masketestane valide?
 • Vis forfatter(e) 2017. Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests.
 • Vis forfatter(e) 2017. Arbeid med dialekt i skulen- formidling av eit talemålsmateriale til skulebruk.
 • Vis forfatter(e) 2015. Tilrettelegging av talemålsdata til bruk i skulefaget norsk.
 • Vis forfatter(e) 2013. Språkhaldningar hjå ungdom og vaksne i Bergen. Analysar av bergensmaterialet.
 • Vis forfatter(e) 2013. Språkhaldningar hjå ungdom og vaksne i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Language attitudes among citizens of Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2013. From teens to grown-ups. A real time study in three parts of Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Språkhaldningar på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) 2011. Språkhaldningar på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) 2010. Language attitudes in Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2010. Korleis er forholdet mellom bevisste og underbevisste språkhaldningar?
 • Vis forfatter(e) 2010. Haldningar til språk blant innbyggjarar i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2010. Dialektendringsprosessar på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) 2009. Haldningsgranskingar (her: masketesten) i sosiolingvistikken.
 • Vis forfatter(e) 2003. Sosialpsykologiske modellar.
 • Vis forfatter(e) 2003. Investigating language attitudes - the use of verbal-guise tests.
 • Vis forfatter(e) 2002. Eit makro- meso- og mikroperspektiv på talemålsvariasjon.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2020. Ei stor takk til norsklæraren. Sogn Avis. 2-3.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kva skjer med sogndalsdialekten og kvifor skjer det? Sogn Avis. 3.
 • Vis forfatter(e) 2008. Forsking og synsing om utviklinga i sognemålet. Sogn Avis. 2-3.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2008. Bokomtale av: Nordiske sprogholdninger. En masketest. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 218-223.
 • Vis forfatter(e) 2002. Melding ved Ragnhild Haugen. Maal og Minne. 206-208.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2004. Språk og språkhaldningar hjå ungdomar i Sogndal.
Database
 • Vis forfatter(e) 2019. Dialektbasen for Sogndal.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Kva seier ungdomar i Meland om strilemålet? Språkprat.
 • Vis forfatter(e) 2018. Kan lærarar snakka norsk med utanlandsk aksent? Språkprat.
 • Vis forfatter(e) 2017. Haldningar til bergensk, austlandsk og strilemål hjå ungdomar i Bergen. Språkprat.
 • Vis forfatter(e) 2012. Sogndalsdialekten fyrst på 2000-talet. Årbok for Sogn. 105-115.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2015. Skal vi gå på sjino, dere? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2014. På tide med nynorsk overalt! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2020. Gir talemålslaboratorium attende til heimstaden.
 • Vis forfatter(e) 2018. Ragnhild Lie Anderson forskar på sogndalsdialekta.
 • Vis forfatter(e) 2016. Dialektar i ein eventuell vestlandsregion.
 • Vis forfatter(e) 2013. Ambivalente til østlandsk.
 • Vis forfatter(e) 2012. Gir språk til folket.
 • Vis forfatter(e) 2011. Språkhaldningar på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) 2010. No kan du sjekka korleis sogndølene snakka i 1996.
 • Vis forfatter(e) 2005. Mener sognemålet er maskulint og grovt.
 • Vis forfatter(e) 2004. Utvatna sogndalsdialekt.
 • Vis forfatter(e) 2004. Snakker som før.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2017. Intervju om talemål i Studentradioen i Bergen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. The Bergen dialect splits in two. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Nynorskkompetanse og haldningar til nynorsk hjå studentar i "nynorskland". 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Sogndalsdialekten på 1990-talet. 9 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2013. Språkstasjon om "Norske dialektar".
 • Vis forfatter(e) 2013. Språkstasjon om "Norske dialektar".
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2005. Det lokale talemålets plass og rolle i målreisinga i Sogn. Målbryting. 211-232.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Dialektendringsprosessar

Forskargruppe i nordisk språk