Hjem
 • E-postRagnhild.Solberg@uib.no
 • Besøksadresse
  HF-bygget
  Sydnesplassen 7
  5020 Bergen
  Rom 
  302
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mitt PhD-prosjekt viser hvordan maskinsyn-teknologier (som utvidet virkelighet og virtuell virkelighet, biometri, øyeimplantater, droner o.l.) representeres og fungerer i digitale spill. Maskinsyn kan være rettet mot spilleren (f.eks. i dansespill der kameraet registrerer kroppens bevegelser og sammenligner dette med ferdigprogrammerte parametere) eller mot spillerkarakteren (vanligvis i science fiction og som en del av spillverdenen). Den første delen av prosjektet tar sikte på å registrere og analysere agenter og handlinger i situasjoner der maskinsyn spiller en rolle, som vist i databasen på machine-vision.no (fortsatt under utvikling). Den andre delen av prosjektet ser nærmere på to vanlige maskinsyn-representasjoner i spill: overvåkningskamera og hologrammer. Disse eksemplene er grunnlaget for å se hvordan digitale spill kan utforske hybriditet og fordeling av syn, kontroll, minne og agenter gjennom teknologisk mediering fordi spillene både tematiserer og simulerer disse prosessene. PhD-prosjektet er en del av et større digital humaniora-prosjekt ved Universitetet i Bergen som er finansiert av ERC, kalt Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media.

Gjesteforsker ved NTNU våren 2021: https://www.ntnu.edu/employees/ragnhss

Utvalgte publikasjoner
 • Cowan, Yuri; Solberg, Ragnhild. 2013. Playing Puppets: Agency, Immersion, and the Fictional Realities of Sabbath's Theater and Portal. NTNU, Trondheim. 56 sider.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Playing posthumanism? NieR: Automata and the inescapable human.
 • Vis forfatter(e) (2021). Machine vision in digital games.
 • Vis forfatter(e) (2021). Identifying, Deceiving, Protecting and Hunting: What Fictional Machines and Humans Do with Machine Vision Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Machine Vision Database: Machine Vision in Art, Games and Narratives.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2020). Uncovering Machine Vision in Videogames. DiGRA proceedings.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media