Hjem
 • E-postRakel.Blaalid@uib.no
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Fear the reaper: ungulate carcasses may generate an ephemeral landscape of fear for rodents: Rodents fear scavengers at mass die-off. Royal Society Open Science. 1-11.
 • 2019. Reindeer carcasses provide foraging habitat for insectivorous birds of the alpine tundra. Ornis Norvegica. 36-40.
 • 2019. Fine-scale diversity patterns in belowground microbial communities are consistent across kingdoms. FEMS Microbiology Ecology. 1-11.
 • 2018. Special delivery: scavengers direct seed dispersal towards ungulate carcasses. Biology Letters. 4 sider.
 • 2016. Fungi sailing the Arctic ocean: speciose communities in North Atlantic driftwood as revealed by high-throughput amplicon sequencing. Microbial Ecology. 295-304.
 • 2015. Primary succession of Bistorta vivipara (L.) Delabre (Polygonaceae) root-associated fungi mirrors plant succession in two glacial chronosequences. Environmental Microbiology. 2777-2790.
 • 2015. Mycorrhizal fungal communities in coastal sand dunes and heaths investigated by pyrosequencing analyses. Mycorrhiza. 447-456.
 • 2014. Arctic root-associated fungal community composition reflects environmental filtering. Molecular Ecology. 649-659.
 • 2013. ITS1 versus ITS2 as DNA metabarcodes for fungi. Molecular Ecology Resources. 218-224.
 • 2013. Different bacterial communities in ectomycorrhizae and surrounding soil. Scientific Reports. 8 sider.
 • 2012. Changes in the root-associated fungal communities along a primary succession gradient analysed by 454 pyrosequencing. Molecular Ecology. 1897-1908.
 • 2011. The Devil in the Details: Interactions between the Branch-Length Prior and Likelihood Model Affect Node Support and Branch Lengths in the Phylogeny of the Psoraceae. Systematic Biology. 541-561.
 • 2011. CLOTU: An online pipeline for processing and clustering of 454 amplicon reads into OTUs followed by taxonomic annotation. BMC Bioinformatics.
 • 2010. Diversity of fungi associated with Bistorta vivipara (L.) Delarbre root systems along a local chronosequence on Svalbard. Agarica. 15-26.
Rapport
 • 2020. Når er utryddelse av fremmede karplanter en realistisk målsetning? 1912. 1912. .
 • 2020. Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Nyhamna. 1865. 1865. .
 • 2019. Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter. 1569. 1569. .
 • 2019. Evaluering av fylkesmannsembetenes og Sysselmannen på Svalbards arbeid mot fremmede arter. 121/2019. 121/2019. .
 • 2018. Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak. 1432. 1432. .
 • 2018. Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse. 1393. 1393. .
 • 2018. Epifyttregisterering av rødlistede lav og moser i Stavanger. 1503. 1503. .
 • 2017. Evaluering av kartleggings- og verdisettingsmetodikk for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse – NNF. Resultater fra verdikartlegging i 2017. 1421. 1421. .
 • 2016. Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Resultater fra første overvåkingsomløp 2013−2015. 1297. 1297. .
Faglig foredrag
 • 2018. Hvor er biene og hvilke blomster bruker de i Oslo?
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Assessing the spatial and temporal distribution of flower resources for pollinators with DNA metabarcoding.
 • 2017. DNA-metabarcoding to assess the impact of cropland management on soil functions.
 • 2016. High-throughput amplicon sequencing reveals high fungal diversity in North Atlantic driftwood.
Short communication
 • 2019. Fra redaktørene. Naturen. 239-240.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2018. Skogens grønne gull. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning.
 • 2018. Et kjølig ekteskap. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning.
 • 2018. Byens ukjente liv. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning.
Kronikk
 • 2017. Er Rhododendron en trussel mot norsk natur? Forskning.no.
Poster
 • 2018. Invasive alien plant species in Norway: hotspots for introduction, current distribution, mapping and management.
 • 2008. Molecular detection of root-associated fungi Comparing pyrosequencing with Sanger sequencing.
 • 2008. Bistorta vivipara and its mycobionts - a model system for ectomycorrhizal research.
Faglig kapittel
 • 2019. Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Møsvatn 2017. 57-66. I:
  • 2019. Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. 1608. 1608. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.