Hjem
Randi Barndons bilde

Randi Barndon

Førsteamanuensis, arkeologi
 • E-postRandi.Barndon@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 38
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Teknologistudier - teoretisk og metodisk arkeologi
 • Jernproduksjon og smia i forhistoriske og etnografiske kontekster
 • Forhistorisk håndverkerstatus, myter og materialitet
 • Samtidsarkeologi og indistriruiner i  Hardanger

 

Eldre og yngre jernalder i Nord Europa, Førromersk jernalder til Vikingtid i Norden, Teoretisk og metodisk arkeologi, Etnoarkeologi, Samtidsarkeologi, Faghistorie

ARK120 Middelhavet, Nord-Europa og Norden fra ca. 500 f.Kr. til 1500 e. Kr.

ARK122 Metall og teknologi: Jernalderens metallhåndverk i Skandinavia - Fordjupning i arkeologi i perioden 500 f. Kr. til 1500 e. Kr.

ARK210 Teori og metode

ARK250 Bacheloroppgåve i arkeologi

ARK303 Prosjektskildring

ARK304 Spesialemne knytt til mastergrad i arkeologi

ARK305 Arkeologiske metoder

ARK350 Arkeologi mastergradsoppgåve

Bøker
 • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag. 366 sider. ISBN: 9788270998722.
 • Ågotnes, Hans-Jakob; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn. 2014. Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press. 274 sider. ISBN: 978-82-304-0110-1.
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Øye, Ingvild. 2010. The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press. 287 sider. ISBN: 978-0-7734-3686-2.
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. 576 sider. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Lødøen, Trond; Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2006. Samfunn, symboler og identitet. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Barndon, Randi. 2004. An Ethnoarchaeological Study of Iron-smelting Practices among the Pangwa and Fipa in Tanzania. Cambridge University Press. 175 sider. ISBN: 184171657X.
Tidsskriftartikler
 • Barndon, Randi; Olsen, Asle Bruen. 2018. En grav med smedverktøy fra tidlig vikingtid på Nordheim i Sogndal. En analyse av gravgods, handlingsrekker og symbolikk. Viking. LXXXI: 63-88. doi: http:/dx.doi.org/10.5617/viking.6480
 • Barndon, Randi. 2013. Kulturarvifisering - et tverrfaglig forskningsprosjekt om kulturarv i indre Hardanger. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 2: 24-36.
 • Barndon, Randi. 2012. Technology and Morality - Rituals in Iron Working among the Fipa and Pangwa Peoples in Southwestern Tanzania, Vol. 21:37-48. Archaeological Papers of the American Anthopological Association. 21: 37-48. doi: 10.1111/j.1551-8248.2012.01033.x
 • Barndon, Randi. 2011. Bjørnar Olsen: In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. Norwegian Archaeological Review. 44: 210-215.
 • Barndon, Randi. 2011. In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. Norwegian Archaeological Review. 44: 210-215. doi: 10.1080/00293652.2011.629814
 • Barndon, Randi. 2005. Sparks of Life. The concept of fire in iron working. Current Swedish Archaeology. 13: 39-57.
 • Barndon, Randi. 2005. -2005. Sparks of Life - the concept of fire in premodern metallurgy. Current Swedish Archaeology. Vol. 13:39-59. Current Swedish Archaeology. 13: 39-59.
 • Barndon, Randi. 2005. Metall og myter- metaforer og magi. Refleksjoner omkring den norrøne smedens identitet i et komparativt perspektiv. Primitive tider. 8: 61-75.
 • Barndon, Randi. 2005. 2005. An ethno archaeological case study of pre-industrial metallurgy – perspectives and models for research on cognition of outfield activities. I Øye, S. Innselset & I. Holm (red). The Outfield as Industry and Ideology in the Iron Age and Middle Ages, UBAS, University of Bergen, Archaeological International Series. pp. 181-191. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. 1: 181-193.
 • Barndon, Randi. 2004. Smeden i fortid og folketro - noen komparative refleksjoner. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 2. 27-34.
 • Barndon, Randi. 2004. A discussion of Magic and Medicines in East African Iron Working: Actors and Artefacts in Technology. Norwegian Archaeological Review. 37: 21-40.
 • Barndon, Randi. 2002. 2002. The Chaine operatoire approach, social change and modifications of the technological milieu, Arkeolgisk Skrifter fra Universitetet i Bergen, 11:5-22. Arkeologiske Skrifter. 11: 5-23.
 • Barndon, Randi. 2000. Om Terje Østigårds syn på arkeologi som sosial praksis og vitenskap. Primitive tider. 141-146.
 • Barndon, Randi. 1999. Iron Working and social control: the use of anthropomorphic symbols in recent and past East African contexts. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 59-76.
 • Barndon, Randi. 1999. Etnoarkeologien og historier fra virkeligheten rett før fortiden. Primitive tider. 2: 1-12.
 • Barndon, Randi. 1999. Book review: Marie Louise Stig- Sørensen & Margarita Diaz- Andreu (eds) 1997: Excavating Women. A History of Women in European Archaeology. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 22-23: 97-100.
 • Barndon, Randi. 1999. ’Excavating women, A History of women in European archaeology’, Diaz-Andreau, M. & Stig-Sørensen, M. L. 1998. (red.), Routledge, London - New York., I: KAN, Kvinner i Arkeologien i Norge, Vol. 22-23: 97-100. Journal of Southern Europe and the Balkans. 22-23: 97-100.
 • Hugdahl, Kenneth; Lundervold, Astri Johansen; Ersland, Lars; Smievoll, Alf-Inge; Sundberg, Håkan; Barndon, Randi; Roscher, Bjarne E. 1999. Left frontal activation during a semantic categorization task: An fMRI-study. International Journal of Neuroscience. 99: 49-58.
 • Barndon, Randi. 1998. Bokanmeldelse: Margerita Diaz-Andreu og Marie Louise Stig Sørensen: Excavating women in European archaeology. Arkeo. 1998-2: 33-35.
 • Barndon, Randi. 1993. Jernteknologi uten kjemi. Arkeo. 2.
Rapporter/avhandlinger
 • Barndon, Randi. 2001. Masters of Metallurgy, Masters of Metaphors. Iron Working among the Fipa and the Pangwa of SW-Tanzania.
 • Barndon, Randi. 1995. Report on Ethno-archaeological research in Upangwa, Tanzania. Document on file. COSTEC. Tanzania Commission for Science and Technology. Tanzania Commission for Science and Technology., Dar es Salaam. 13 sider.
 • Barndon, Randi. 1993. Report on Ethno-archaeological survey and research among the Pangwa in SW Tanzania. Document on file, COSTEC. Tanzania Commission for Science and Technology, Dar es Salaam. COSTEC, Tanzania Commison for Science and Technology., Dar es Salaam. 23 sider.
 • Barndon, Randi. 1991. Preliminary report on research among the Fipa in Southwestern Tanzania. Document on file, COSTEC, Tanzania Commission for Science and Technology. Tanzania Commission for Science and Technology, Dar es Salaam.
 • Barndon, Randi. 1990. Report on Iron Working and Pottery Making research among the Fipa in Southwestern Tanzania. Document on file, COSTEC, Tanzania Commission for Science and Technology. Tanzania Commission for Science and Technology., Dar es Salaam.
Bokkapitler
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn. 2016. Industristeder og samtidsarkeologi - utgravninger i Skjeggedal, Tyssedal i Hardanger. 2, sider 213-238. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag. 366 sider. ISBN: 9788270998722.
 • Grove, Knut; Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi. 2016. Perspektiv på region og regionalisering. 1, sider 9-24. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag. 366 sider. ISBN: 9788270998722.
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn; Ågotnes, Hans-Jakob. 2014. Innleiing: Når industrisamfunnet blir kulturarv. 1, sider 11-24. I:
  • Ågotnes, Hans-Jakob; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn. 2014. Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press. 274 sider. ISBN: 978-82-304-0110-1.
 • Barndon, Randi. 2010. Regional approaches to technology clusters and local variation in a long term perspective: Sunnmøre in western Norway. Chapter 14, sider 243-262. I:
  • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Øye, Ingvild. 2010. The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press. 287 sider. ISBN: 978-0-7734-3686-2.
 • Øye, Ingvild; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn. 2010. Technology and regions in a long time perspective - an introduction. 1, sider 1-13. I:
  • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Øye, Ingvild. 2010. The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press. 287 sider. ISBN: 978-0-7734-3686-2.
 • Barndon, Randi. 2009. Caves and rock shelters - sacred crafts and smiths' graves in a long-term regional perspective. Article, sider 47-65. I:
  • Holm, Ingunn; Stene, Kathrine; Svensson, Eva. 2009. Liminal landscapes. Beyond the Concepts of "marginality" and "periphery". Unipub forlag. 208 sider. ISBN: 978-82-7477-383-7.
 • Dommasnes, Liv Helga; Barndon, Randi. 2009. Caves, graves and metallurgy (innledning til en gruppe artikler). Innledning, sider 27-27. I:
  • Holm, Ingunn; Stene, Kathrine; Svensson, Eva. 2009. Liminal landscapes. Beyond the Concepts of "marginality" and "periphery". Unipub forlag. 208 sider. ISBN: 978-82-7477-383-7.
 • Barndon, Randi. 2006. Myth and metallurgy- Some cross-cultural refelctions on the social identity of smiths. Artikkel, sider 99-104. I:
  • Andrén, Anders; Jennbert, Kristina; Raudvere, Catharina. 2006. Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions. An international conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004. Nordic Academic Press. 416 sider. ISBN: 91-89116-81-X.
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. -, sider 6-7. I:
  • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. 576 sider. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Barndon, Randi. 2005. Håndverk, kunst og kunnskap- Noen komparative perspektiver på smedens sosiale identitet i jernalderen. 18, sider 357-377. I:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn. 2005. Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. 426 sider. ISBN: 82-90273-78-9.
 • Barndon, Randi. 2001. Jernteknologi og kjønnssymbolikk hos Fipa og Pangwa i sørvest-Tanzania. 41-48. I:
  • Ådland, E; Bang, K. 2001. Kjønn, erotikk, religion. ISBN: 82-7887-014-4.
 • Barndon, Randi. 1996. Mental and Material aspects of Iron Working: A Cultural Comparative Perspective. 12, sider 761-771. I:
  • Pwiti, Gilbert; Soper, Robert. 1996. Aspects of African Archaeology.
 • Barndon, Randi. 1996. Fipa Ironworking and its Technological Style. 58-74. I:
  • Schmidt, P. R. 1996. The culture and technology of African iron production.
 • Barndon, Randi. 1994. Menneskers bruk av Hamnsundhelleren. 473-476. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik; Sulebust, J. 1994. I balansepunktet. Sunnmøres eldste historie ca. 800-1660. ISBN: 82-91450-00-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Barndon, R. 2006. Myth and metallurgy - Some cross-cultural reflections on the social identity of smiths. I: Jennbert. K., Raudvere K. & A. Andrén (eds). The conference proceedings - Old Norse Religion in Long-term Perspective. Lund

Barndon, R. 2005. Sparks of Life - the concept of fire in premodern metallurgy. Current Swedish Archaeology. Vol. 13:39-59.

Barndon, R. 2005. An ethno archaeological case study of pre-industrial metallurgy – perspectives and models for research on cognition of outfield activities. I: Øye, I., Innselset, S. & I. Holm (red). The Outfield as Industry and Ideology in the Iron Age and Middle Ages, UBAS. University of Bergen, Archaeological International Series. No. 1: 181-191.

Barndon, R. 2005. Håndverk, Kunst og Kunnskap – noen komparative perspektiver på smedens sosiale identitet i jernalderen, I: Bergsvik, K.A. & Engevik, A. jr. (red). Festskrift for Bergljot Solberg - 70 år. UBAS, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk 1. s. 357-377.

Barndon, R. 2005. Metall og myter - metaforer og magi. Refleksjoner omkring den norrøne smedens identitet i et komparativt perspektiv, Primitive Tider, Vol. 8. s. 61-75.

Barndon, R. 2004. A Discussion of Magic and Medicines in East African Iron Working - Actors and Artefacts, Norwegian Archaeological Review 37 (1): 21-41.

Barndon, R. 2004. An Ethnoarchaeological Study of Iron-Smelting Practices among the Pangwa and Fipa in Tanzania. Cambridge Monographs in African Archaeology 61, BAR, British Archaeological Reports.

Barndon, R. 2002. The Chaine opératoire approach, social change and modifications of the technological milieu, Arkeologiske Skrifter fra Universitetet i Bergen, 11: 5-22.

Barndon, R. 2001. Jernteknologi og kjønnssymbolikk hos fipa og pangwa i sørvest-Tanzania, I: Ådland, E. og Bang. K (red.). Kjønn - erotikk - religion, Bergen Museums Skrifter nr. 9: 41-48.

Barndon, R. 1999. Iron Working and Social Control: the use of anthropomorphic symbols in recent and past East African contexts, K.A.N. Kvinner i arkeologien i Norge. Vol. 1: 59-77.