Hjem
 • E-postRandi.Barndon@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 38
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Teknologistudier - teoretisk og metodisk arkeologi
 • Jernproduksjon og smia i forhistoriske og etnografiske kontekster
 • Forhistorisk håndverkerstatus, myter og materialitet
 • Samtidsarkeologi og indistriruiner i  Hardanger

 

Eldre og yngre jernalder i Nord Europa, Førromersk jernalder til vikingtid i Norden, Teoretisk og metodisk arkeologi, Etnoarkeologi, Samtidsarkeologi, Faghistorie

ARK120 Middelhavet, Nord-Europa og Norden fra ca. 500 f.Kr. til 1500 e. Kr.

ARK122 Metall og teknologi: Jernalderens metallhåndverk i Skandinavia - Fordjupning i arkeologi i perioden 500 f. Kr. til 1500 e. Kr.

ARK210 Teori og metode

ARK250 Bacheloroppgåve i arkeologi

ARK303 Prosjektskildring

ARK304 Spesialemne knytt til mastergrad i arkeologi

ARK305 Arkeologiske metoder

ARK350 Arkeologi mastergradsoppgåve

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). En grav med smedverktøy fra tidlig vikingtid på Nordheim i Sogndal. En analyse av gravgods, handlingsrekker og symbolikk. . Viking. 63-88.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kulturarvifisering - et tverrfaglig forskningsprosjekt om kulturarv i indre Hardanger. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 24-36.
 • Vis forfatter(e) (2012). Technology and Morality - Rituals in Iron Working among the Fipa and Pangwa Peoples in Southwestern Tanzania, Vol. 21:37-48. Archaeological Papers of the American Anthopological Association. 37-48.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sparks of Life. The concept of fire in iron working. Current Swedish Archaeology. 39-57.
 • Vis forfatter(e) (2005). Metall og myter- metaforer og magi. Refleksjoner omkring den norrøne smedens identitet i et komparativt perspektiv. Primitive tider. 61-75.
 • Vis forfatter(e) (2005). 2005. An ethno archaeological case study of pre-industrial metallurgy – perspectives and models for research on cognition of outfield activities. I Øye, S. Innselset & I. Holm (red). The Outfield as Industry and Ideology in the Iron Age and Middle Ages, UBAS, University of Bergen, Archaeological International Series. pp. 181-191. UBAS. International. 181-193.
 • Vis forfatter(e) (2005). -2005. Sparks of Life - the concept of fire in premodern metallurgy. Current Swedish Archaeology. Vol. 13:39-59. Current Swedish Archaeology. 39-59.
 • Vis forfatter(e) (2004). A discussion of Magic and Medicines in East African Iron Working: Actors and Artefacts in Technology. Norwegian Archaeological Review. 21-40.
 • Vis forfatter(e) (2002). 2002. The Chaine operatoire approach, social change and modifications of the technological milieu, Arkeolgisk Skrifter fra Universitetet i Bergen, 11:5-22. Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 5-23.
 • Vis forfatter(e) (1999). ’Excavating women, A History of women in European archaeology’, Diaz-Andreau, M. & Stig-Sørensen, M. L. 1998. (red.), Routledge, London - New York., I: KAN, Kvinner i Arkeologien i Norge, Vol. 22-23: 97-100. Journal of Southern Europe and the Balkans. 97-100.
 • Vis forfatter(e) (1999). Left frontal activation during a semantic categorization task: An fMRI-study. International Journal of Neuroscience. 49-58.
 • Vis forfatter(e) (1999). Iron Working and social control: the use of anthropomorphic symbols in recent and past East African contexts. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 59-76.
 • Vis forfatter(e) (1999). Etnoarkeologien og historier fra virkeligheten rett før fortiden. Primitive tider. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (1993). Jernteknologi uten kjemi. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1993). Report on Ethno-archaeological survey and research among the Pangwa in SW Tanzania. Document on file, COSTEC. Tanzania Commission for Science and Technology, Dar es Salaam. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Preliminary report on research among the Fipa in Southwestern Tanzania. Document on file, COSTEC, Tanzania Commission for Science and Technology. .
 • Vis forfatter(e) (1990). Report on Iron Working and Pottery Making research among the Fipa in Southwestern Tanzania. Document on file, COSTEC, Tanzania Commission for Science and Technology. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Industriarkeologi. Foredrag på kulturminnedagen,Norsk Vasskraft- og Industristadsmusem, NVIM, Tyssedal, Hardanger.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Smedutstyr og gravritualer i yngre jernalder - Nordheimgraven i Sogndal. Sogn og Fjordane.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tverrfaglige studietilbud ved UiB - Presentasjon av det tverrfakultære Masterprogrammet i Region og regionalisering.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tverrfaglig masterprogram - Foredrag om det tverrfakultære masterprogrammet i Region og regionalisering.
 • Vis forfatter(e) (2008). Masterprogrammet Region og regionalisering.
 • Vis forfatter(e) (2008). Jernproduksjon i Eidfjord.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tverrfakultært og tverrfaglig masterprogram i Region og regionalisering ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1999). Jernteknologi og magi, etnoarkeologiske studier hos Fipa og Pangwa i Tanzania.
 • Vis forfatter(e) (1993). Strukturalisme, dekonstruksjon, feminisme, neopragmatisme.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Et gravfunn fra tidlig vikingtid i Sogndal, Sogn og fjordane – handlingsrekke, gravgods og symbolikk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nordheimgraven i Sogndal. Smedgrav eller grav med smedutstyr?
 • Vis forfatter(e) (2016). Smithing Tools as Buried Things - A presentation of an early Viking-age grave from Nordheim, Sogndal in Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Samtidsarkeologi i Odda og Tyssedal, Hardanger.
 • Vis forfatter(e) (2014). From Industrial Ruins to Cultural Heritage - Hardanger and Heritagization.
 • Vis forfatter(e) (2013). Globalt - helt lokalt. Kulturarvifisering i Indre Hardanger.
 • Vis forfatter(e) (2012). Region og regionalisering i møte med regionalt næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2012). Grønn dialog: Landskapsparker - Verdiforvaltning, Verdiskaping og Verdikonflikt. Grønt dialogmøte om FoU i Landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane.
 • Vis forfatter(e) (2012). Global kulturarv - lokale kontekster. Kulturarvifiseringsprosesser i Indre Hardanger, Norge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Global heritage - local contexts. Kulturarvsprosesser og verdiforvaltning.
 • Vis forfatter(e) (2011). Region og regionalisering og forskningssamarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Introduskjon til dagsseminar i Region og regionalisering.
 • Vis forfatter(e) (2011). Forskningsinteresser: fra Sumbawanga til Sunnmøre.
 • Vis forfatter(e) (2010). Introduction to the seminar "Contemporary Archaeology".
 • Vis forfatter(e) (2008). Arkeologi og regionalisering - et langtidsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2007). “Handicrafts – local variation and regional landscapes. A case study from Iron Age Western Norway”.
 • Vis forfatter(e) (2007). Universitetet i Bergens satsningsområde for forskning og utdanning - Region og regionalisering.
 • Vis forfatter(e) (2006). Technology and its social forms - An introduction.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hulere og hellere på Sunnmøre: Myter, metallurgi og gravritualer. Storegga - Huletur til Sunnmøre.
 • Vis forfatter(e) (2006). From Delphi to Sunnmøre - A discussion of master smiths magicians and caves.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fra Heidegger til Haraway - Matereriell kultur og Kjønn.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ting, kultur og historie.
 • Vis forfatter(e) (2005). Symbolic studies of graves and caves in Sunnmøre, Western Norway. Mortuary practices and metallurgy.
 • Vis forfatter(e) (2005). Materiality in society and culture- Archaeological and Anthropological perspectives on material culture studies.
 • Vis forfatter(e) (2004). Smedens identitet � en komparasjon av gresk, norrøn og afrikansk førmoderne teknologi � eller hvorfor er det spor etter metallurgi i huler og hellere på Vestlandet?
 • Vis forfatter(e) (2004). Myths and Metallurgy � Some cross-cultural reflections on the social identity of iron workers.
 • Vis forfatter(e) (2004). Metallurgy and Myths - Reflections on pre modern iron working.
 • Vis forfatter(e) (2003). - 2003, september. How can ethnoarchaeology give perspectives and models for research on cognition of outfield activities? Utmarkskonferansen, Bryggen museum, UiB.
 • Vis forfatter(e) (2001). Moral og magi i jernteknologi.
 • Vis forfatter(e) (2001). Jernteknologi i Tanzania – metaforer, magi og moral.
 • Vis forfatter(e) (2000). Etnoarchaeology and Pangwa iron smelting and the quest for the exotic.
 • Vis forfatter(e) (1999). Sex differences in mental rotation: An fMRI study.
 • Vis forfatter(e) (1999). Jernfremstilling blant Fipa og Pangwa i Tanzania.
 • Vis forfatter(e) (1999). External trigger-input on a conventional clinical scanner used for synchronisation of the EPI sequence to fMRI stilmulus delivery.
 • Vis forfatter(e) (1998). Concluding remarks, The Ph. d. seminar at Bryggen in Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1997). Integrated PC-based instrumentation system for MR sequence-controlled stimulation in fMRI experiments: application with auditory stimulation.
 • Vis forfatter(e) (1996). Symbolbruk i afrikanske transformative prosesser – etno-arkeologi og teknologi.
 • Vis forfatter(e) (1996). Når menneskekroppen er modell for teknologiske prosesser -etnoarkeologi og teknologi.
 • Vis forfatter(e) (1996). Mental and material aspects of Iron Working - A cultural-comparative perspective.
 • Vis forfatter(e) (1996). Mark Johnsons kroppsmetaforer og afrikansk jernfremstilling.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kritiske faktorer på hovedfag og dokotorgrad.
 • Vis forfatter(e) (1995). Presentasjon av Dr. art prosjektet- Jernvinne i Tanzania.
 • Vis forfatter(e) (1993). Tradisjonell Afrikansk jernfremstilling - En studie av teknologi, symbolbruk og romlige strukturer.
 • Vis forfatter(e) (1993). Richard Rorty’s filosofi – neo-pragmatisme.
 • Vis forfatter(e) (1993). Fipaene og jernteknologi uten kjemi.
 • Vis forfatter(e) (1993). Afrikansk tradisjonell jernproduksjon - En diskusjon av teknologi, ritualer og magi.
 • Vis forfatter(e) (1993). Afrikansk jernframstilling - En regional studie av teknologi, symbolbruk og romlige strukturer.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2011). In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. Norwegian Archaeological Review. 210-215.
 • Vis forfatter(e) (2011). Bjørnar Olsen: In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. Norwegian Archaeological Review. 210-215.
 • Vis forfatter(e) (2000). Om Terje Østigårds syn på arkeologi som sosial praksis og vitenskap. Primitive tider. 141-146.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2014). Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press.
 • Vis forfatter(e) (2006). Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Samfunn, symboler og identitet. Universitetet i Bergen.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2004). An Ethnoarchaeological Study of Iron-smelting Practices among the Pangwa and Fipa in Tanzania. 1308.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). To i graven - hvem og hvorfor? Et tolkningsforsøk av doble graver fra yngre jernalder.
 • Vis forfatter(e) (2007). Jernframstilling i raudt land. Jernvinna på Rauland i vikingtid og mellomalder.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2004). Smeden i fortid og folketro - noen komparative refleksjoner. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 27-34.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (1999). Book review: Marie Louise Stig- Sørensen & Margarita Diaz- Andreu (eds) 1997: Excavating Women. A History of Women in European Archaeology. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 97-100.
 • Vis forfatter(e) (1998). Bokanmeldelse: Margerita Diaz-Andreu og Marie Louise Stig Sørensen: Excavating women in European archaeology. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 33-35.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Marknadsplassar omkring Hardangervidda. Ein arkeologisk og historisk analyse av innlandets økonomi og nettverk i vikingtid og mellomalder.
 • Vis forfatter(e) (2001). Masters of Metallurgy, Masters of Metaphors. Iron Working among the Fipa and the Pangwa of SW-Tanzania.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2012). UNESCO-prosjektet i Odda. Forskerteam vil gjøre dypdykk i prrosessene.
 • Vis forfatter(e) (2011). Region og regionalisering møter omverdenen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Landskapsparkar på Christiekonferansen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra Vestlandet til verden - Region og regionalisering.
 • Vis forfatter(e) (2008). På jakt etter hulefolkets hemmeligheter.
 • Vis forfatter(e) (2007). Støtte til nytt masterprogram ved UiB.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2014). Regional utvikling: Kultur, by og distrikt. Semiar for masterstudenter på masterprogrammet i region og regionalisering.
 • Vis forfatter(e) (2012). Inviterte til debatt.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2007). Skal samle forskerkompetansen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Master for alle - Nytt tverrfakultært og tverrfaglig masterprogram ved UiB- Region og regionalisering.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Perspektiv på region og regionalisering. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Industristeder og samtidsarkeologi - utgravninger i Skjeggedal, Tyssedal i Hardanger. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Innleiing: Når industrisamfunnet blir kulturarv. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Technology and regions in a long time perspective - an introduction. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Regional approaches to technology clusters and local variation in a long term perspective: Sunnmøre in western Norway. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Caves and rock shelters - sacred crafts and smiths' graves in a long-term regional perspective. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Myth and metallurgy- Some cross-cultural refelctions on the social identity of smiths. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Jernteknologi og kjønnssymbolikk hos Fipa og Pangwa i sørvest-Tanzania. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Mental and Material aspects of Iron Working: A Cultural Comparative Perspective. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Fipa Ironworking and its Technological Style. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Menneskers bruk av Hamnsundhelleren. 4 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2005). Håndverk, kunst og kunnskap- Noen komparative perspektiver på smedens sosiale identitet i jernalderen. 357-377.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2015). An extraordinary Viking-age grave with smithing tools from Nordheim in Sogndal, Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2011). Landskapsparker VVV - Region og regionalisering, UiB.
 • Vis forfatter(e) (1998). fMRI instrumentation package to synchronise stimulus delivery and image acquisition on a conventional clinical scanner.
 • Vis forfatter(e) (1998). Left frontal activation during a semantic categorization task: An fMRI study.
Lisensiatavhandling
 • Vis forfatter(e) (1995). Report on Ethno-archaeological research in Upangwa, Tanzania. Document on file. COSTEC. Tanzania Commission for Science and Technology.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2009). Caves, graves and metallurgy (innledning til en gruppe artikler). 27-27.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Barndon, R. 2006. Myth and metallurgy - Some cross-cultural reflections on the social identity of smiths. I: Jennbert. K., Raudvere K. & A. Andrén (eds). The conference proceedings - Old Norse Religion in Long-term Perspective. Lund

Barndon, R. 2005. Sparks of Life - the concept of fire in premodern metallurgy. Current Swedish Archaeology. Vol. 13:39-59.

Barndon, R. 2005. An ethno archaeological case study of pre-industrial metallurgy – perspectives and models for research on cognition of outfield activities. I: Øye, I., Innselset, S. & I. Holm (red). The Outfield as Industry and Ideology in the Iron Age and Middle Ages, UBAS. University of Bergen, Archaeological International Series. No. 1: 181-191.

Barndon, R. 2005. Håndverk, Kunst og Kunnskap – noen komparative perspektiver på smedens sosiale identitet i jernalderen, I: Bergsvik, K.A. & Engevik, A. jr. (red). Festskrift for Bergljot Solberg - 70 år. UBAS, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk 1. s. 357-377.

Barndon, R. 2005. Metall og myter - metaforer og magi. Refleksjoner omkring den norrøne smedens identitet i et komparativt perspektiv, Primitive Tider, Vol. 8. s. 61-75.

Barndon, R. 2004. A Discussion of Magic and Medicines in East African Iron Working - Actors and Artefacts, Norwegian Archaeological Review 37 (1): 21-41.

Barndon, R. 2004. An Ethnoarchaeological Study of Iron-Smelting Practices among the Pangwa and Fipa in Tanzania. Cambridge Monographs in African Archaeology 61, BAR, British Archaeological Reports.

Barndon, R. 2002. The Chaine opératoire approach, social change and modifications of the technological milieu, Arkeologiske Skrifter fra Universitetet i Bergen, 11: 5-22.

Barndon, R. 2001. Jernteknologi og kjønnssymbolikk hos fipa og pangwa i sørvest-Tanzania, I: Ådland, E. og Bang. K (red.). Kjønn - erotikk - religion, Bergen Museums Skrifter nr. 9: 41-48.

Barndon, R. 1999. Iron Working and Social Control: the use of anthropomorphic symbols in recent and past East African contexts, K.A.N. Kvinner i arkeologien i Norge. Vol. 1: 59-77.