Hjem
 • E-postRandi.Barndon@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 38
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Teknologistudier - teoretisk og metodisk arkeologi
 • Jernproduksjon og smia i forhistoriske og etnografiske kontekster
 • Forhistorisk håndverkerstatus, myter og materialitet
 • Samtidsarkeologi og indistriruiner i  Hardanger

 

Eldre og yngre jernalder i Nord Europa, Førromersk jernalder til vikingtid i Norden, Teoretisk og metodisk arkeologi, Etnoarkeologi, Samtidsarkeologi, Faghistorie

ARK120 Middelhavet, Nord-Europa og Norden fra ca. 500 f.Kr. til 1500 e. Kr.

ARK122 Metall og teknologi: Jernalderens metallhåndverk i Skandinavia - Fordjupning i arkeologi i perioden 500 f. Kr. til 1500 e. Kr.

ARK210 Teori og metode

ARK250 Bacheloroppgåve i arkeologi

ARK303 Prosjektskildring

ARK304 Spesialemne knytt til mastergrad i arkeologi

ARK305 Arkeologiske metoder

ARK350 Arkeologi mastergradsoppgåve

Vitenskapelig artikkel
 • Barndon, Randi; Olsen , Asle Bruen. 2018. En grav med smedverktøy fra tidlig vikingtid på Nordheim i Sogndal. En analyse av gravgods, handlingsrekker og symbolikk. . Viking. 63-88.
 • Barndon, Randi. 2013. Kulturarvifisering - et tverrfaglig forskningsprosjekt om kulturarv i indre Hardanger. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 24-36.
 • Barndon, Randi. 2012. Technology and Morality - Rituals in Iron Working among the Fipa and Pangwa Peoples in Southwestern Tanzania, Vol. 21:37-48. Archaeological Papers of the American Anthopological Association. 37-48.
 • Barndon, Randi. 2005. Sparks of Life. The concept of fire in iron working. Current Swedish Archaeology. 39-57.
 • Barndon, Randi. 2005. Metall og myter- metaforer og magi. Refleksjoner omkring den norrøne smedens identitet i et komparativt perspektiv. Primitive tider. 61-75.
 • Barndon, Randi. 2005. 2005. An ethno archaeological case study of pre-industrial metallurgy – perspectives and models for research on cognition of outfield activities. I Øye, S. Innselset & I. Holm (red). The Outfield as Industry and Ideology in the Iron Age and Middle Ages, UBAS, University of Bergen, Archaeological International Series. pp. 181-191. UBAS. International. 181-193.
 • Barndon, Randi. 2005. -2005. Sparks of Life - the concept of fire in premodern metallurgy. Current Swedish Archaeology. Vol. 13:39-59. Current Swedish Archaeology. 39-59.
 • Barndon, Randi. 2004. A discussion of Magic and Medicines in East African Iron Working: Actors and Artefacts in Technology. Norwegian Archaeological Review. 21-40.
 • Barndon, Randi. 2002. 2002. The Chaine operatoire approach, social change and modifications of the technological milieu, Arkeolgisk Skrifter fra Universitetet i Bergen, 11:5-22. Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 5-23.
 • Barndon, Randi. 1999. ’Excavating women, A History of women in European archaeology’, Diaz-Andreau, M. & Stig-Sørensen, M. L. 1998. (red.), Routledge, London - New York., I: KAN, Kvinner i Arkeologien i Norge, Vol. 22-23: 97-100. Journal of Southern Europe and the Balkans. 97-100.
 • Hugdahl, Kenneth; Lundervold, Astri Johansen; Ersland, Lars; Smievoll, Alf-Inge; Sundberg, Håkan; Barndon, Randi; Roscher, Bjarne E. 1999. Left frontal activation during a semantic categorization task: An fMRI-study. International Journal of Neuroscience. 49-58.
 • Barndon, Randi. 1999. Iron Working and social control: the use of anthropomorphic symbols in recent and past East African contexts. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 59-76.
 • Barndon, Randi. 1999. Etnoarkeologien og historier fra virkeligheten rett før fortiden. Primitive tider. 1-12.
 • Barndon, Randi. 1993. Jernteknologi uten kjemi. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Rapport
 • Barndon, Randi. 1993. Report on Ethno-archaeological survey and research among the Pangwa in SW Tanzania. Document on file, COSTEC. Tanzania Commission for Science and Technology, Dar es Salaam. .
 • Barndon, Randi. 1991. Preliminary report on research among the Fipa in Southwestern Tanzania. Document on file, COSTEC, Tanzania Commission for Science and Technology. .
 • Barndon, Randi. 1990. Report on Iron Working and Pottery Making research among the Fipa in Southwestern Tanzania. Document on file, COSTEC, Tanzania Commission for Science and Technology. .
Faglig foredrag
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn. 2014. Industriarkeologi. Foredrag på kulturminnedagen,Norsk Vasskraft- og Industristadsmusem, NVIM, Tyssedal, Hardanger.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Barndon, Randi. 2016. Smedutstyr og gravritualer i yngre jernalder - Nordheimgraven i Sogndal. Sogn og Fjordane.
 • Barndon, Randi. 2008. Tverrfaglige studietilbud ved UiB - Presentasjon av det tverrfakultære Masterprogrammet i Region og regionalisering.
 • Barndon, Randi. 2008. Tverrfaglig masterprogram - Foredrag om det tverrfakultære masterprogrammet i Region og regionalisering.
 • Barndon, Randi. 2008. Masterprogrammet Region og regionalisering.
 • Barndon, Randi. 2008. Jernproduksjon i Eidfjord.
 • Barndon, Randi. 2007. Tverrfakultært og tverrfaglig masterprogram i Region og regionalisering ved Universitetet i Bergen.
 • Barndon, Randi. 1999. Jernteknologi og magi, etnoarkeologiske studier hos Fipa og Pangwa i Tanzania.
 • Barndon, Randi. 1993. Strukturalisme, dekonstruksjon, feminisme, neopragmatisme.
Vitenskapelig foredrag
 • Barndon, Randi. 2018. Et gravfunn fra tidlig vikingtid i Sogndal, Sogn og fjordane – handlingsrekke, gravgods og symbolikk.
 • Barndon, Randi; Olsen, Asle Bruen. 2017. Nordheimgraven i Sogndal. Smedgrav eller grav med smedutstyr?
 • Barndon, Randi; Olsen, Asle Bruen; Roberts, Howell M. 2016. Smithing Tools as Buried Things - A presentation of an early Viking-age grave from Nordheim, Sogndal in Western Norway.
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn. 2014. Samtidsarkeologi i Odda og Tyssedal, Hardanger.
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn. 2014. From Industrial Ruins to Cultural Heritage - Hardanger and Heritagization.
 • Barndon, Randi; Engevik., Asbjørn. 2013. Globalt - helt lokalt. Kulturarvifisering i Indre Hardanger.
 • Barndon, Randi. 2012. Region og regionalisering i møte med regionalt næringsliv.
 • Barndon, Randi. 2012. Grønn dialog: Landskapsparker - Verdiforvaltning, Verdiskaping og Verdikonflikt. Grønt dialogmøte om FoU i Landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane.
 • Barndon, Randi. 2012. Global kulturarv - lokale kontekster. Kulturarvifiseringsprosesser i Indre Hardanger, Norge.
 • Engevik, Asbjørn; Barndon, Randi; Selberg, Torunn; Ågotnes, Hans-Jakob. 2012. Global heritage - local contexts. Kulturarvsprosesser og verdiforvaltning.
 • Barndon, Randi. 2011. Region og regionalisering og forskningssamarbeid.
 • Barndon, Randi. 2011. Introduskjon til dagsseminar i Region og regionalisering.
 • Barndon, Randi. 2011. Forskningsinteresser: fra Sumbawanga til Sunnmøre.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Barndon, Randi. 2010. Introduction to the seminar "Contemporary Archaeology".
 • Barndon, Randi. 2008. Arkeologi og regionalisering - et langtidsperspektiv.
 • Barndon, Randi. 2007. “Handicrafts – local variation and regional landscapes. A case study from Iron Age Western Norway”.
 • Barndon, Randi. 2007. Universitetet i Bergens satsningsområde for forskning og utdanning - Region og regionalisering.
 • Barndon, Randi. 2006. Technology and its social forms - An introduction.
 • Barndon, Randi. 2006. Hulere og hellere på Sunnmøre: Myter, metallurgi og gravritualer. Storegga - Huletur til Sunnmøre.
 • Barndon, Randi. 2006. From Delphi to Sunnmøre - A discussion of master smiths magicians and caves.
 • Barndon, Randi. 2006. Fra Heidegger til Haraway - Matereriell kultur og Kjønn.
 • Barndon, Randi. 2005. Ting, kultur og historie.
 • Dommasnes, Liv Helga; Barndon, Randi. 2005. Symbolic studies of graves and caves in Sunnmøre, Western Norway. Mortuary practices and metallurgy.
 • Barndon, Randi. 2005. Materiality in society and culture- Archaeological and Anthropological perspectives on material culture studies.
 • Barndon, Randi. 2004. Smedens identitet � en komparasjon av gresk, norrøn og afrikansk førmoderne teknologi � eller hvorfor er det spor etter metallurgi i huler og hellere på Vestlandet?
 • Barndon, Randi. 2004. Myths and Metallurgy � Some cross-cultural reflections on the social identity of iron workers.
 • Barndon, Randi. 2004. Metallurgy and Myths - Reflections on pre modern iron working.
 • Barndon, Randi. 2003. - 2003, september. How can ethnoarchaeology give perspectives and models for research on cognition of outfield activities? Utmarkskonferansen, Bryggen museum, UiB.
 • Barndon, Randi. 2001. Moral og magi i jernteknologi.
 • Barndon, Randi. 2001. Jernteknologi i Tanzania – metaforer, magi og moral.
 • Barndon, Randi. 2000. Etnoarchaeology and Pangwa iron smelting and the quest for the exotic.
 • Thomsen, T; Hugdahl, Kenneth; Barndon, Randi; Ersland, Lars; Hamre, Børge; Lundervold, Astri Johansen. 1999. Sex differences in mental rotation: An fMRI study.
 • Barndon, Randi. 1999. Jernfremstilling blant Fipa og Pangwa i Tanzania.
 • Roscher, Bjarne; Ersland, Lars; Barndon, Randi; Hamre, Børge; Hugdahl, Kenneth; Lundervold, Astri Johansen. 1999. External trigger-input on a conventional clinical scanner used for synchronisation of the EPI sequence to fMRI stilmulus delivery.
 • Barndon, Randi. 1998. Concluding remarks, The Ph. d. seminar at Bryggen in Bergen.
 • Roscher, Bjarne; Ersland, Lars; Lundervold, Arvid; Hugdahl, Kenneth; Smievoll, A.I.; Barndon, Randi; Sundberg, Håkan; Brønnick, K. 1997. Integrated PC-based instrumentation system for MR sequence-controlled stimulation in fMRI experiments: application with auditory stimulation.
 • Barndon, Randi. 1996. Symbolbruk i afrikanske transformative prosesser – etno-arkeologi og teknologi.
 • Barndon, Randi. 1996. Når menneskekroppen er modell for teknologiske prosesser -etnoarkeologi og teknologi.
 • Barndon, Randi. 1996. Mental and material aspects of Iron Working - A cultural-comparative perspective.
 • Barndon, Randi. 1996. Mark Johnsons kroppsmetaforer og afrikansk jernfremstilling.
 • Barndon, Randi. 1996. Kritiske faktorer på hovedfag og dokotorgrad.
 • Barndon, Randi. 1995. Presentasjon av Dr. art prosjektet- Jernvinne i Tanzania.
 • Barndon, Randi. 1993. Tradisjonell Afrikansk jernfremstilling - En studie av teknologi, symbolbruk og romlige strukturer.
 • Barndon, Randi. 1993. Richard Rorty’s filosofi – neo-pragmatisme.
 • Barndon, Randi. 1993. Fipaene og jernteknologi uten kjemi.
 • Barndon, Randi. 1993. Afrikansk tradisjonell jernproduksjon - En diskusjon av teknologi, ritualer og magi.
 • Barndon, Randi. 1993. Afrikansk jernframstilling - En regional studie av teknologi, symbolbruk og romlige strukturer.
Anmeldelse
 • Barndon, Randi. 2011. In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. Norwegian Archaeological Review. 210-215.
 • Barndon, Randi. 2011. Bjørnar Olsen: In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. Norwegian Archaeological Review. 210-215.
 • Barndon, Randi. 2000. Om Terje Østigårds syn på arkeologi som sosial praksis og vitenskap. Primitive tider. 141-146.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag.
 • Ågotnes, Hans-Jakob; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn. 2014. Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press.
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Øye, Ingvild. 2010. The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press.
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Lødøen, Trond; Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2006. Samfunn, symboler og identitet. Universitetet i Bergen.
Vitenskapelig monografi
 • Barndon, Randi. 2004. An Ethnoarchaeological Study of Iron-smelting Practices among the Pangwa and Fipa in Tanzania. 1308.
Mastergradsoppgave
 • Olsen, Ida Charlotte. 2007. To i graven - hvem og hvorfor? Et tolkningsforsøk av doble graver fra yngre jernalder.
 • Loftsgarden, Kjetil. 2007. Jernframstilling i raudt land. Jernvinna på Rauland i vikingtid og mellomalder.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Barndon, Randi. 2004. Smeden i fortid og folketro - noen komparative refleksjoner. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 27-34.
Kronikk
 • Barndon, Randi. 1999. Book review: Marie Louise Stig- Sørensen & Margarita Diaz- Andreu (eds) 1997: Excavating Women. A History of Women in European Archaeology. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 97-100.
 • Barndon, Randi. 1998. Bokanmeldelse: Margerita Diaz-Andreu og Marie Louise Stig Sørensen: Excavating women in European archaeology. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 33-35.
Doktorgradsavhandling
 • Loftsgarden, Kjetil. 2017. Marknadsplassar omkring Hardangervidda. Ein arkeologisk og historisk analyse av innlandets økonomi og nettverk i vikingtid og mellomalder.
 • Barndon, Randi. 2001. Masters of Metallurgy, Masters of Metaphors. Iron Working among the Fipa and the Pangwa of SW-Tanzania.
Intervju
 • Kvamme, Ole Marius; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn; Barndon, Randi; Ågotnes, Hans-Jakob. 2012. UNESCO-prosjektet i Odda. Forskerteam vil gjøre dypdykk i prrosessene.
 • Barndon, Randi. 2011. Region og regionalisering møter omverdenen.
 • Barndon, Randi. 2011. Landskapsparkar på Christiekonferansen.
 • Barndon, Randi; Teigland, Bjørg Anja. 2011. Fra Vestlandet til verden - Region og regionalisering.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Barndon, Randi. 2008. På jakt etter hulefolkets hemmeligheter.
 • Barndon, Randi. 2007. Støtte til nytt masterprogram ved UiB.
Dokumentar
 • Barndon, Randi. 2014. Regional utvikling: Kultur, by og distrikt. Semiar for masterstudenter på masterprogrammet i region og regionalisering.
 • Barndon, Randi. 2012. Inviterte til debatt.
Programdeltagelse
 • Barndon, Randi. 2007. Skal samle forskerkompetansen.
 • Barndon, Randi. 2007. Master for alle - Nytt tverrfakultært og tverrfaglig masterprogram ved UiB- Region og regionalisering.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Grove, Knut; Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi. 2016. Perspektiv på region og regionalisering. 16 sider.
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn. 2016. Industristeder og samtidsarkeologi - utgravninger i Skjeggedal, Tyssedal i Hardanger. 27 sider.
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn; Ågotnes, Hans-Jakob. 2014. Innleiing: Når industrisamfunnet blir kulturarv. 14 sider.
 • Øye, Ingvild; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn. 2010. Technology and regions in a long time perspective - an introduction. 13 sider.
 • Barndon, Randi. 2010. Regional approaches to technology clusters and local variation in a long term perspective: Sunnmøre in western Norway. 20 sider.
 • Barndon, Randi. 2009. Caves and rock shelters - sacred crafts and smiths' graves in a long-term regional perspective. 19 sider.
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. 2 sider.
 • Barndon, Randi. 2006. Myth and metallurgy- Some cross-cultural refelctions on the social identity of smiths. 6 sider.
 • Barndon, Randi. 2001. Jernteknologi og kjønnssymbolikk hos Fipa og Pangwa i sørvest-Tanzania. 8 sider.
 • Barndon, Randi. 1996. Mental and Material aspects of Iron Working: A Cultural Comparative Perspective. 11 sider.
 • Barndon, Randi. 1996. Fipa Ironworking and its Technological Style. 17 sider.
 • Barndon, Randi. 1994. Menneskers bruk av Hamnsundhelleren. 4 sider.
Annet
 • Barndon, Randi. 2005. Håndverk, kunst og kunnskap- Noen komparative perspektiver på smedens sosiale identitet i jernalderen. 357-377.
Poster
 • Barndon, Randi; Olsen, Asle Bruen; Roberts, Howell Magnus. 2015. An extraordinary Viking-age grave with smithing tools from Nordheim in Sogndal, Western Norway.
 • Barndon, Randi; Reksten, Connie; Dirk, Kohlman; Akselberg, Gunnstein. 2011. Landskapsparker VVV - Region og regionalisering, UiB.
 • Roscher, Bjarne; Ersland, Lars; Lundervold, Astri Johansen; Hugdahl, Kenneth; Smievoll, Alf-Inge; Barndon, Randi; Sundberg, Håkan. 1998. fMRI instrumentation package to synchronise stimulus delivery and image acquisition on a conventional clinical scanner.
 • Hugdahl, Kenneth; Lundervold, Arvid; Hadziavdic, V.; Ersland, Lars; Smievoll, Alf-Inge; Sundberg, Håkan; Barndon, Randi; Roscher, Bjarne. 1998. Left frontal activation during a semantic categorization task: An fMRI study.
Lisensiatavhandling
 • Barndon, Randi. 1995. Report on Ethno-archaeological research in Upangwa, Tanzania. Document on file. COSTEC. Tanzania Commission for Science and Technology.
Innledning
 • Dommasnes, Liv Helga; Barndon, Randi. 2009. Caves, graves and metallurgy (innledning til en gruppe artikler). 27-27.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Barndon, R. 2006. Myth and metallurgy - Some cross-cultural reflections on the social identity of smiths. I: Jennbert. K., Raudvere K. & A. Andrén (eds). The conference proceedings - Old Norse Religion in Long-term Perspective. Lund

Barndon, R. 2005. Sparks of Life - the concept of fire in premodern metallurgy. Current Swedish Archaeology. Vol. 13:39-59.

Barndon, R. 2005. An ethno archaeological case study of pre-industrial metallurgy – perspectives and models for research on cognition of outfield activities. I: Øye, I., Innselset, S. & I. Holm (red). The Outfield as Industry and Ideology in the Iron Age and Middle Ages, UBAS. University of Bergen, Archaeological International Series. No. 1: 181-191.

Barndon, R. 2005. Håndverk, Kunst og Kunnskap – noen komparative perspektiver på smedens sosiale identitet i jernalderen, I: Bergsvik, K.A. & Engevik, A. jr. (red). Festskrift for Bergljot Solberg - 70 år. UBAS, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk 1. s. 357-377.

Barndon, R. 2005. Metall og myter - metaforer og magi. Refleksjoner omkring den norrøne smedens identitet i et komparativt perspektiv, Primitive Tider, Vol. 8. s. 61-75.

Barndon, R. 2004. A Discussion of Magic and Medicines in East African Iron Working - Actors and Artefacts, Norwegian Archaeological Review 37 (1): 21-41.

Barndon, R. 2004. An Ethnoarchaeological Study of Iron-Smelting Practices among the Pangwa and Fipa in Tanzania. Cambridge Monographs in African Archaeology 61, BAR, British Archaeological Reports.

Barndon, R. 2002. The Chaine opératoire approach, social change and modifications of the technological milieu, Arkeologiske Skrifter fra Universitetet i Bergen, 11: 5-22.

Barndon, R. 2001. Jernteknologi og kjønnssymbolikk hos fipa og pangwa i sørvest-Tanzania, I: Ådland, E. og Bang. K (red.). Kjønn - erotikk - religion, Bergen Museums Skrifter nr. 9: 41-48.

Barndon, R. 1999. Iron Working and Social Control: the use of anthropomorphic symbols in recent and past East African contexts, K.A.N. Kvinner i arkeologien i Norge. Vol. 1: 59-77.