Hjem
Randi Benedikte Brodersens bilde
Foto:
Truls Eskeland

Randi Benedikte Brodersen

Universitetslektor, Akademisk skriving, vejledning og tilbagemelding
 • E-postrandi.brodersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 12+47 922 30 639
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Min forskning falder inden for to hovedområder: nordisk sprogvidenskab og akademisk skrivning. En del af min forskning har solide rødder i sprogvidenskaben og mere præcist i sociolingvistikken. Mine sprogvidenskabelige interesser er bl.a. kropssprog og nonverbal kommunikation, empatisk kommunikation (også kaldet kontaktskabende kommunikation, ikkevoldskommunikation (se fx ivk.dk) og girafsprog), sproglig tilpasning, sprogholdninger, sprogpolitik, talesprog og udtale. En anden del af min forskning er forankret i procesorienteret skrivepædagogik og dialogbaseret og pædagogik, og her ligger vægten på tre emner: 1) akademisk skrivning - i bred forstand - 2) vejledning og 3) tilbagemelding på tekst - og min tilgang er dialogisk og ikkenormativ.

Jeg underviser og vejleder i akademisk skrivning og har i en årrække været involveret i udvikling af førstesemester-emnet Akademisk skriving ved UiB. Jeg samarbejder ofte med skrivecenter-kolleger ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) om emner knyttet til akademisk skrivning og dialogisk tilbagemelding. Jeg har i en tre-årig projektperiode arbejdet på Akademisk skrivesenter ved Humanistisk Fakultet ved UiB. I en årrække har jeg været fast gæsteunderviser og vejleder i akademisk skrivning på masterstudiet i design og visuel kommunikation ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, nu en del af Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Jeg har også undervist i en bred vifte af sprogvidenskabelige discipliner og emner på alle niveauer ved universiteter i Norden og Europa, bl.a. Háskola Íslands (Islands Universitet), Aarhus Universitet og Rijksuniversiteit Groningen.

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2015). GLIMT. Ny litteratur på dansk. Illustrationer: Jens Monrad. Iðnú.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). “Students Can Write!”: How Can Students Explore and Improve their Writing by Using Different Academic Genres, Sources and Voices? . Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL. 39-51.
 • Vis forfatter(e) (2016). Engaging Tools for Dialogic Guidance in Higher Education. Journal of Academic Writing. 17-30.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan er unges brug af og holdninger til mojn i Sønderjylland? .
 • Vis forfatter(e) (2016). Dialogisk vejledning ved Akademisk skrivesenter Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Writing Center - The Norwegian Way. The Establishement of the Bergen Writing Center and Experiences after the First Year in Business.
 • Vis forfatter(e) (2014). Dialogisk tilbagemelding på opgaver i akademia.
 • Vis forfatter(e) (2012). „Hvordan kan feedback styrke studenternes skrivefærdigheder?“ Indlæg på konferencen Akademisk skriving – organisering og paraktisering i ulike fagmiljø ved UiB [Universitetet i Bergen].
 • Vis forfatter(e) (2012). ”Mit sprog er en hybrid: norske ord og sætninger i en halvdansk indpakning”. Sproglig tilpasning, informantudsagn og korrespondanceanalyse.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sprogmixning og andre tilpasningsstrategier internordisk kommunikation.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mantraer. Hvorfor og hvordan?
 • Vis forfatter(e) (2012). Kanon - Betydninger, typer og konstruktioner i dansk litteratur.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hurtigskrivning i Akademia.
 • Vis forfatter(e) (2012). Det spontane skriftsprog. Eller: hurtigskrivning. Hvorfor og hvordan?
 • Vis forfatter(e) (2012). Beretninger om sproglig tilpasning i en dansk-norsk kontekst.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2012). Nonstop-skrivning, hurtigskrivning og friskrivning. http://sprogmuseet.dk/. 5 sider.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2013). Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur. Nordisk ministerråd.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kontrastiv udtalebeskrivelse, islændinges udtale af dansk og forslag til undervisningen. Samfundslitteratur.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Spontanskriving - og hurtigskriving eller nonstop-skriving - akademia : hvordan, hvorfor og hvornår? 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Litterær kanonpraksis i Norden. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kontaktskabende kommunikation: fra iakttagelser og følelser til behov og anmodninger. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kontaktskabende kommunikation: fra iagttagelser og følelser til behov og anmodninger. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kanonbegreb(er) og kanonlister - fra antik teologisk mangfoldighed til moderne litterær og kulturel selskabsleg. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Indledning. 16 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2012). ”Mit sprog er en hybrid: norske ord og sætninger i en halvdansk indpakning” - sproglig tilpasning til norsk blandt danskere i Norge som sociolingvistisk eksempel på brug af korrespondanceanalyse. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 5-24.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2015). Dialogisk tilbagemelding på opgaver i akademia. 69-82. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitetsforlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

For tiden arbejder jeg med to sociolingvistiske projekter. I det ene projekt undersøger jeg grønlænderes kropssprog og nonverbale kommunikation, i interaktion med danskere og andre nordboere. Formålet er at belyse kropssprog og nonverbal kommunikation i en sprogforståelseskontekst. I forbindelse med dataindsamling til projektet har jeg kontakt med de fire grønlandske huse i Danmark: Det Grønlandske Hus i Aalborg, Det Grønlandske Hus i Aarhus, Det Grønlandske Hus i Odense og Det Grønlandske Hus i København og med flere af de grønlandske foreninger som er tilknyttet de grønlandske huse. Projektet er udviklet i samarbejde med nordiske kolleger i en nordisk forsker- og arbejdsgruppe ved navn Internordisk sprogforståelse og interaktion i et andetsprogsperspektiv (INFIA). I det andet projekt undersøger jeg danskeres sprogbrug, sprogholdninger og sproglige tilpasning til norsk i Norge.