Hjem
Randi Benedikte Brodersens bilde

Randi Benedikte Brodersen

Universitetslektor, Akademisk skriving, vejledning og tilbagemelding
 • E-postRandi.Brodersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 12
 • Besøksadresse
  Sydnesplass 12-13
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Min forskning falder inden for to hovedområder: nordisk sprogvidenskab og akademisk skrivning. Hoveddelen af min forskning har solide rødder i sprogvidenskaben og mere præcist i sociolingvistikken, og mine sprogvidenskabelige interesser er bl.a. sproglig tilpasning, sprogholdninger, sprogpolitik, talesprog og udtale. En anden del af min forskning er forankret i procesorienteret skrivepædagogik og dialogbaseret pædagogik, og her ligger vægten på tre hovedemner: 1) akademisk skrivning - i bred forstand - 2) dialogisk vejledning og 3) dialogisk tilbagemelding på tekst.   

Jeg underviser og vejleder i akademisk skrivning og har i en årrække været involveret i udvikling af førstesemester-emnet Akademisk skriving. Jeg samarbejder ofte med kolleger ved HVL om emner knyttet til akademisk skrivning og dialogisk tilbagemelding. Jeg var en tre-årig projektperiode knyttet til Akademisk skrivesenter ved Humanistisk Fakultet ved UiB og i en årrække fast gæsteunderviser og vejleder i akademisk skrivning på masterstudiet i design ved institutionen Kunst- og designhøgskolen i Bergen, som nu er en del af Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Jeg har også undervist i adskillige sprogvidenskabelige discipliner og emner på alle niveauer ved universiteter i Norden og Europa, bl.a. Haskola Islands (Islands Universitet), Aarhus Universitet og Rijksuniversiteit Groningen.

Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2015. GLIMT. Ny litteratur på dansk. Illustrationer: Jens Monrad. Iðnú.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. “Students Can Write!”: How Can Students Explore and Improve their Writing by Using Different Academic Genres, Sources and Voices? . Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL. 39-51.
 • Vis forfatter(e) 2016. Engaging Tools for Dialogic Guidance in Higher Education. Journal of Academic Writing. 17-30.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvordan er unges brug af og holdninger til mojn i Sønderjylland? .
 • Vis forfatter(e) 2016. Dialogisk vejledning ved Akademisk skrivesenter Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Writing Center - The Norwegian Way. The Establishement of the Bergen Writing Center and Experiences after the First Year in Business.
 • Vis forfatter(e) 2014. Dialogisk tilbagemelding på opgaver i akademia.
 • Vis forfatter(e) 2012. „Hvordan kan feedback styrke studenternes skrivefærdigheder?“ Indlæg på konferencen Akademisk skriving – organisering og paraktisering i ulike fagmiljø ved UiB [Universitetet i Bergen].
 • Vis forfatter(e) 2012. ”Mit sprog er en hybrid: norske ord og sætninger i en halvdansk indpakning”. Sproglig tilpasning, informantudsagn og korrespondanceanalyse.
 • Vis forfatter(e) 2012. Sprogmixning og andre tilpasningsstrategier internordisk kommunikation.
 • Vis forfatter(e) 2012. Mantraer. Hvorfor og hvordan?
 • Vis forfatter(e) 2012. Kanon - Betydninger, typer og konstruktioner i dansk litteratur.
 • Vis forfatter(e) 2012. Hurtigskrivning i Akademia.
 • Vis forfatter(e) 2012. Det spontane skriftsprog. Eller: hurtigskrivning. Hvorfor og hvordan?
 • Vis forfatter(e) 2012. Beretninger om sproglig tilpasning i en dansk-norsk kontekst.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2012. Nonstop-skrivning, hurtigskrivning og friskrivning. http://sprogmuseet.dk/. 5 sider.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2013. Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur. Nordisk ministerråd.
 • Vis forfatter(e) 2012. Kontrastiv udtalebeskrivelse, islændinges udtale af dansk og forslag til undervisningen. Samfundslitteratur.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2013. Spontanskriving - og hurtigskriving eller nonstop-skriving - akademia : hvordan, hvorfor og hvornår? 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Litterær kanonpraksis i Norden. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Kontaktskabende kommunikation: fra iakttagelser og følelser til behov og anmodninger. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Kontaktskabende kommunikation: fra iagttagelser og følelser til behov og anmodninger. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Kanonbegreb(er) og kanonlister - fra antik teologisk mangfoldighed til moderne litterær og kulturel selskabsleg. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Indledning. 16 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2012. ”Mit sprog er en hybrid: norske ord og sætninger i en halvdansk indpakning” - sproglig tilpasning til norsk blandt danskere i Norge som sociolingvistisk eksempel på brug af korrespondanceanalyse. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 5-24.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2015. Dialogisk tilbagemelding på opgaver i akademia. 69-82. I:
  • Vis forfatter(e) 2015. 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitetsforlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

+