Hjem
Randi Julie Tangviks bilde

Randi Julie Tangvik

Førsteamanuensis
 • E-postRandi.Tangvik@uib.no
 • Telefon+47 55 97 68 23
 • Besøksadresse
  Haukeland Universitetssykehus Laboratoriebygget, 7. etg. Heis øst
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Prevalence of patients “at risk of malnutrition” and nutritional routines among surgical and non-surgical patients at a large university hospital during the years 2008–2018. Clinical Nutrition. 1-7.
 • Vis forfatter(e) 2020. Nutritional treatment is associated with longer survival in patients with pancreatic disease and concomitant risk of malnutrition. Clinical Nutrition. 1-10.
 • Vis forfatter(e) 2020. Evaluation of nutritional status and methods to identify nutritional risk in rheumatoid arthritis and spondyloarthritis. Nutrients. 1-12.
 • Vis forfatter(e) 2020. Effects of using the MyFood decision support system on hospitalized patients' nutritional status and treatment: A randomized controlled trial . Clinical Nutrition. 3607-3617.
 • Vis forfatter(e) 2019. Weight loss and BMI criteria in GLIM's definition of malnutrition is associated with postoperative complications following abdominal resections – Results from a National Quality Registry. Clinical Nutrition. 1-7.
 • Vis forfatter(e) 2019. Barriers and Facilitators for Implementing a Decision Support System to Prevent and Treat Disease-Related Malnutrition in a Hospital Setting: Qualitative Study. JMIR Formative Research. 1-15.
 • Vis forfatter(e) 2018. Dokumentasjonen av ernæringspraksis i spesialisthelsetjenesten er mangelfull. Sykepleien Forskning. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. A positive association between nutritional risk and the incidence of surgical site infections: A hospital-based register study. PLOS ONE. 1-10.
 • Vis forfatter(e) 2018. A Dietary Assessment App for Hospitalized Patients at Nutritional Risk: Development and Evaluation of the MyFood App. JMIR mhealth and uhealth.
 • Vis forfatter(e) 2015. Nutritional risk profile in a university hospital population. Clinical Nutrition. 705-711.
 • Vis forfatter(e) 2015. Norwegian PUQE (pregnancy-unique quantification of emesis and nausea) identifies patients with hyperemesis gravidarum and poor nutritional intake: A prospective cohort validation study. PLOS ONE. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. The nutritional strategy: four questions predict morbidity, mortality and health care costs. Clinical Nutrition. 634-641.
 • Vis forfatter(e) 2012. Implementation of nutritional guidelines in a university hospital monitored by repeated point prevalence surveys. European Journal of Clinical Nutrition. 388-393.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2017. Sykdomsrelatert underernæring. Urfordringer, muligheter og anbefalinger. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Sammenlikning av inntaket av energi og protein hos innlagte pasienter ved St. Olavs hospital, før og etter ny måltidsrytme.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2018. Bedre ernæringspraksis - til det beste for pasientene. Tidsskrift for Den norske legeforening. 628-629.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2007. Ernæringssvikt ved kort tarm. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1371-1372.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2018. Effect of marine peptide hydrolysate supplementation on ghrelin and insulin-like peptide 5 secretion on appetite related conditions – As tested in recovery following endurance cycling.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Nutrition Day er revidert og bedre egnet til å evaluere kvalitetpå ernæringsbehandlingen. Norsk Tidsskrift for Ernæring. 62-64.
 • Vis forfatter(e) 2017. Ernæring og pasientsikkerhet. Norsk Tidsskrift for Ernæring. 54-57.
 • Vis forfatter(e) 2016. Ernæring og pasientsikkerhet. Nordisk Nutrition. 10-12.
 • Vis forfatter(e) 1997. Vekt og vektøkning under svangerskap. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3230-3233.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2017. Melde avvik innen ernæring og varsle alvorlig hendelser - hvorfor og hvordan? Norsk Tidsskrift for Ernæring.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2015. Nutritional risk in a university hospital. Challenges and consequences in clinical practice.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2011. Implementation of nutritional guidelines in a university hospital monitored by repeated point prevalence surveys. The Journal of Nutrition, Health & Aging. 319.
 • Vis forfatter(e) 2011. Do implementation of nutritional guidelines and repeated point prevalence surveys improve nutritional care in a university hospital? Clinical Nutrition. 166.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2019. Helse og livskvalitet hos kognitivt intakte elektive kreftpasienter over 80 år .
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2020. Effects of oral nutrition supplements in persons with dementia: A systematic review. Geriatric Nursing. 117-123.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. Nyttig informasjon for god helse.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2013. Sondeløsninger og næringsdrikker til voksne. 1342-1344. I:
  • Vis forfatter(e) 2013. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013.
 • Vis forfatter(e) 2013. Enteral ernæring for voksne. 614-618. I:
  • Vis forfatter(e) 2013. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.