Hjem
Randi Netelands bilde

Randi Neteland

Postdoktor, nordisk språk
 • E-postRandi.Neteland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 36 82+47 908 77 334
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Postdoktorprosjektet mitt har fått arbeidstittelen «Koinéforming i nord – utvikling av industristedtalemålene i Narvik og Kiruna», og er en empirisk og teoretisk studie av framveksten av nye dialekter. Du kan lese mer om dette prosjektet på forskergruppens nettsider. Jeg forsker også på barns språkbruk og barns språkutvikling, og holder på å redigere en bok om forskingsmetode for lærerstudenter. 

Utvalgte publikasjoner
 • Neteland, Randi. 2019. Koine Formation and Society - A Sociolinguistic Study of Migration, Dialects, and Norms in Norwegian Industrial Towns. Lexington Books. 160 sider. ISBN: 9781498583022.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild. 2018. Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie. NOA - Norsk som andrespråk. 34: 93-127.
 • Neteland, Randi. 2017. Koine formation in context. Journal of Historical Sociolinguistics. 3: 37-54. doi: 10.1515/jhsl-2017-0002
 • Neteland, Randi. 2016. Kaos eller system? Om forholdet mellom sosiale strukturer og individuelle språklige variasjonsmønstre i industristedet Sauda. Maal og Minne. 2. 51-83.
 • Neteland, Randi. 2014. Koinéforming av industristedtalemål. En sosiolingvistisk studie av språkutviklingen i Sauda og Årdal de siste hundre årene. Universitetet i Bergen.

Jeg er medlem i redaksjonen for Språkprat som er en kanal for formidling av forsking om norsk/nordisk språk til den allmenne leser. Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å skrive en tekst til Språkprat. 

Neteland, Randi. 2019. Koine Formation and Society. A Sociolinguistic Study of Migration, Dialects, and Norms in Norwegian Industrial TownsLanham/Boulder/New York/London: Lexington Books.

Selås, Magnhild og Randi Neteland. 2019. «Norwegian children’s acquistion of the dialect feature r» RASK – International journal of Language and Communication 49 (1): 5–23. 

Neteland, Randi. 2019. «Barns dialekttilegnelse – hvilken betydning har foreldrenes talemål?» I Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen, red. Jan Kristian Hognestad, Torodd Kinn og Terje Lohndal, 213–234. Oslo: Novus forlag. 

Gujord, Ann-Kristin H., Randi Neteland og Magnhild Selås. 2018. «Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling – ein longitudinell kasusstudie.» NOA norsk som andrespråk 1–2: 93–127.

Neteland, Randi. 2017. «Koine formation in context»Journal of Historical Sociolinguistics 3(1): 37–54.

Neteland, Randi. 2017. «Språk og språkbruk i samfunnet». I: Språkmøte i barnehagen. red. Magnhild Selås og Ann-Kristin Helland Gujord, 35–61. Bergen: Fagbokforlaget. 

Neteland, Randi. 2016. «Kaos eller system? Om forholdet mellom sosiale strukturer og individuelle språklige variasjonsmønstre i industristedet Sauda.» Maal og Minne 2: 51–83.

Neteland, Randi og Edit Bugge. 2015. «Språkendringer de siste to hundreåra i byer og på industristeder.» I:Talemål etter 1800 – Norsk i jamføring med andre nordiske språk, red. Helge Sandøy, 301–333.Oslo: Novus forlag.  

Neteland, Randi. 2014. Koinéforming av industristedtalemål. En sosiolingvistisk studie av språkutviklingen i Sauda og Årdal de siste hundre åreneDoktorgradsavhandling, Bergen: Universitetet i Bergen. 

 

Andre forskingsresultat, foredrag m.m.: 

 • Vis forfatter(e) (2022). Simplification in 43 varieties of urban Norwegian. Journal of Historical Sociolinguistics. 89-112.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kor e alle k-ar hen? Variasjon mellom k- og v- i spørjeord blant bergenske barnehagebarn. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 295-317.
 • Vis forfatter(e) (2022). Forord til Han Johan og dei. Veneskrift til Johan Myking ved syttiårsleitet (red. av Neteland og Kinn). Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.