Hjem
Randi Rolvsjords bilde

Randi Rolvsjord

Instituttleder, Griegakademiet - Insitutt for musikk
 • E-postRandi.Rolvsjord@uib.no
 • Telefon+47 975 14 878+47 975 14 878
 • Besøksadresse
  Lars Hilles gt. 19
  Rom 
  4 etg
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

I mitt forskningsarbeid innen musikkterapi er jeg er opptatt av brukerperspektiv, relasjoner og kontekst. Jeg arbeider med ulike kritiske perspektiv som for eksempel empowerment filosofi, recovery og feministisk teori. I min forskning anvender jeg primært kvalitative forskningsmetoder. Som forsker har jeg spesielt engasjert meg i forhold til musikkterapi i psykisk helsearbeid.

Jeg har blant annet undervist i musikkterapiteori, kvalitativ forskningsmetodologi, oppgaveseminarer, musikkterapi i psykisk helsearbeid, musikkterapeutiske rollespill og profesjonskunnskap.

Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2002. Når musikken blir språk. Musikalsk kommunikasjon i musikkterapi - et dialektisk perspektiv. Unipub forlag.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Becoming a Reflexive Practitioner: Exploring Music Therapy Students´ Learning Experiences with Participatory Role-Play in a Norwegian Context. Scandinavian Journal of Educational Research.
 • Vis forfatter(e) 2019. Music therapy in a recovery-oriented unit. A qualitative study of user's and staff's experiences with music therapy in mental health care. American Journal of Psychiatric Rehabilitation.
 • Vis forfatter(e) 2017. Feministiske perspektiver i musikkterapi. Musikkterapi. 8-21.
 • Vis forfatter(e) 2016. Five episodes of clients’ contributions to the therapeutic relationship: a qualitative study in adult mental health care. Nordic journal of music therapy. 159-184.
 • Vis forfatter(e) 2015. “The opposite of treatment”: A qualitative study of how patients diagnosed with psychosis experience music therapy. Nordic journal of music therapy. 67-92.
 • Vis forfatter(e) 2015. Women performing music in prison: an exploration of the resources that come into play. Nordic journal of music therapy. 123-147.
 • Vis forfatter(e) 2015. What clients do to make music therapy work: A qualitative multiple case study in adult mental health care. Nordic journal of music therapy. 296-321.
 • Vis forfatter(e) 2015. The gendering of musical instruments: what is it? Why does it matter to music therapy? Nordic journal of music therapy. 3-24.
 • Vis forfatter(e) 2015. Concepts of context in music therapy. Nordic journal of music therapy. 44-66.
 • Vis forfatter(e) 2014. The competent client and the complexity of dis-ability. Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) 2013. Toward understanding music therapy as a recovery-oriented practice within mental health care: a meta-synthesis of service users' experiences. The Journal of music therapy. 244-273.
 • Vis forfatter(e) 2013. Reliability and validity of a scale to measure interest in music among clients in mental health care. Psychology of Music. 665-682.
 • Vis forfatter(e) 2013. Individual music therapy for mental health care clients with low therapy motivation: multicentre randomised controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics. 319-331.
 • Vis forfatter(e) 2013. A woman's voice: The politics of gender identity in music therapy and everyday life. The Arts in Psychotherapy. 420-427.
 • Vis forfatter(e) 2009. Pionerer i mer enn femti å. - om brudd og kontinuitet i musikkterapiens historie i bergen. Musikkterapi. 6-24.
 • Vis forfatter(e) 2009. Musikkterapi som supplement til standard behandling av pasienter med psykose. Dialog. 9-21.
 • Vis forfatter(e) 2008. Musikkterapi som behandlingstilbud for pasienter med psykose. Musikkterapi. 8-16.
 • Vis forfatter(e) 2006. Whose Power of Music? A Discussion on Music and Power-Relations in Music therapy. British Journal of Music Therapy (BJMT). 5-12.
 • Vis forfatter(e) 2005. Therapeutic Principles for Resource-oriented Music Therapy: a Contextual Approach to the Field of Mental Health. Nordisk tidsskrift for musikkterapi.
 • Vis forfatter(e) 2005. Resource-oriented music therapy for psychiatric patients with low therapy motivation: Protocol for a randomised controlled trial (RCT-MTPSY). BMC Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) 2005. Research rigour and therapeutic flexibility rationale for a therapy manual developed for a randomised controlled trial. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 15-32.
 • Vis forfatter(e) 2005. Research Rigour and Therapeutic Flexibility: Rationale for a Therapy Manual Developed for a Randomised Controlled Trial. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 15-32.
 • Vis forfatter(e) 2004. Therapy as Empowerment. Clinical and Political Implications of Empowerment Philosophy in Mental health Practises of Music Therapy. Nordic journal of music therapy.
 • Vis forfatter(e) 2004. Music as a Poetic language. Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) 2001. Tåresangene. Sterns teori som grunnlag for en beskrivelse av musikkterapi med en ungdom med personlighetsforstyrrelse. Musikkterapi. 31-41.
 • Vis forfatter(e) 1998. Når musikken minner om livet. Musikalsk samhandling som reminisens En innfallsvinkel til musikkterapi i geriatrien. Nordic journal of music therapy. 4-13.
 • Vis forfatter(e) 1998. Another story about Edward. Nordic journal of music therapy. 113-120.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2016. Tematiske profilområde ved HF. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Spesialistutdanning i musikkterapi – trenger vi det?
 • Vis forfatter(e) 2020. Rundebord: Spesialistutdanning i musikkterapi-trenger vi det?
 • Vis forfatter(e) 2018. Firepartsamarbeidet, rundebordsdebatt.
 • Vis forfatter(e) 2016. Resource-oriented music therapy: A discussion workshop.
 • Vis forfatter(e) 2015. Competent client: Challenging power-relations in mental health care.
 • Vis forfatter(e) 2015. Clients’ competences and agency in the therapeutic process.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2003. Musikk gjennom livet. Om musikk og identitet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Musikkterapiens (u)utholdelige enkelhet.
 • Vis forfatter(e) 2019. En trening i empati og refleksivitet - en kvalitativ forskningsstudie om musikkterapi- studenters læringsprosesser i rollespill-undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2016. What do clients bring to music therapeutic encounters?
 • Vis forfatter(e) 2016. Kritisk forskning I musikkterapi: Marginale perspektiv i et marginal fagfelt.
 • Vis forfatter(e) 2016. Fostering of equal relations within structures of power.
 • Vis forfatter(e) 2015. The gendering of music: Exploring the performance of gender in popular music culture and music therapy.
 • Vis forfatter(e) 2015. Musikkterapi og psykisk helse: Klientens bidrag i bedringsprosessen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Music therapy and mental health recovery.
 • Vis forfatter(e) 2013. Brukerperspektiver på musikkterapi.
 • Vis forfatter(e) 2012. The practice of music therapy in mental health care.
 • Vis forfatter(e) 2012. Disruptive Voices: singing, empowerment and the performance of gender in music therapy.
 • Vis forfatter(e) 2012. Clients engagement for the therapeutic relationship.
 • Vis forfatter(e) 2011. Forskning på brukerperspektiv og brukermedvirkning innen musikkterapi i psykisk helsearbeid.
 • Vis forfatter(e) 2011. Brukermedvirkning: Skal vi bry oss om det da?
 • Vis forfatter(e) 2010. Client's "Craft" in Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) 2009. Relational aspects related to a resource-oriented approach to music therapy in mental health.
 • Vis forfatter(e) 2008. Rescource-Oriented MusicTherapy in Mental Health Care.
 • Vis forfatter(e) 2008. Music Therapy in mental health care: A resource-oriented perspective.
 • Vis forfatter(e) 2008. Clients’Voices and Power: A Resource-oriented Approach to Music Therapy, Challenges for Practice and Research. Keynote Paper.
 • Vis forfatter(e) 2007. The urge to go native A Discussion of Ethical and Epistemological Questions Related to Research into one?s own Practice.
 • Vis forfatter(e) 2007. Problemer med ressurser Betraktninger om en ressursorientert musikkterapi.
 • Vis forfatter(e) 2007. "Finally it is Something I Can Do!": Experiences from Music Therapy in Mental Health Care.
 • Vis forfatter(e) 2006. Blackbirds Singing. Negotiations of Resources and problems in Resource-oriented Music Therapy in Mental Health.
 • Vis forfatter(e) 2006. A Contextual Approach to Reseource-oriented Music Therapy in Mental health Care.
 • Vis forfatter(e) 2005. Regaining Rights to Music. Experiences from Music Therapy in mental health Care.
 • Vis forfatter(e) 2004. Working with Emotions through Songwriting: A Case Study from mental health Care.
 • Vis forfatter(e) 2004. Treatment principles in resource-oriented music therapy in psychiatry.
 • Vis forfatter(e) 2004. Songs for a Blackbird: A Case Study from resource-oriented Music Therapy in mental health care.
 • Vis forfatter(e) 2004. Empowerment as Metaphor for Therapy.
 • Vis forfatter(e) 2003. Resource-oriented Music Therapy in psychiatry.
 • Vis forfatter(e) 2002. Desire in musical interplay.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2005. [Anmeldelse] Musikterapi i psykiatrien. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 194-195.
 • Vis forfatter(e) 2005. Musikkterapi i Psykiatrien. Nordic journal of music therapy.
 • Vis forfatter(e) 2003. Introduction to "Theory Building in Music Therapy - An Internationial Archive.". Nordic journal of music therapy. 67-68.
 • Vis forfatter(e) 2002. Seeds of hope. Nordic journal of music therapy.
 • Vis forfatter(e) 2002. Musik & Demens. Nordic journal of music therapy.
 • Vis forfatter(e) 2002. Inside Music Therapy. Nordic journal of music therapy.
 • Vis forfatter(e) 2000. Foundations of expressive arts therapy. Nordic journal of music therapy. 108-109.
 • Vis forfatter(e) 1999. Wholeness in later life by Ruth Bright. Musikkterapi. 47-48.
 • Vis forfatter(e) 1999. Musikkterapi med psykiatriske pasienter. Nordic journal of music therapy. 209-209.
 • Vis forfatter(e) 1999. Innføring i musikkterapi. Nordic journal of music therapy. 118-120.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2010. Resource-oriented Music Therapy in Mental Health Care.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2007. "Blackbirds Singing": Explorations of resource-orinted Music Therapy in Mental health Care.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Body politics and the performance of gender in music therapy.
 • Vis forfatter(e) 2019. Body politics and performance of gender in music therapy. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Profile 34: Randi Rolvsjord - Norway.
 • Vis forfatter(e) 2017. Musikkterapi og like handlemuligheter: Med rettighetsperspektiv på agendaen. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Reseource-oriented perspectives in music therapy. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Critical inquiries: Feminist perspectives and transformative research. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Music therapy in everyday life: With the organ as the third therapist. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Toward A Concept of Resource-Oriented Music Therapy. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Paths Toward A Conceptualization of Therapy. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Paths Toward A Concept of Music. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Music Therapy and the Politics of Mental Health Care. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Gender Politics in Music Therapy Discourse. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. En ressursorientert musikkterapi. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Gender Politics in Music Therapy Discourse. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Collaborations on songwriting with clients with mental health problems. 22 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2005. Music as Resources and Musical Resources. Towards a Conceptualisation of the Role of Music in Resource-oriented Music Therapy in Mental Health Care.
 • Vis forfatter(e) 2004. Efficacy of resource-oriented music therapy in psychiatry: Systematic review and randomised controlled trial.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) 2016. Music to improve mental health. Foredrag i MOOC: How music can change your life.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2012. Musikkterapi i den nye behandlingsveilederen: Kommentar til intervju med Jan Olav Johannessen. Musikkterapi. 18-19.
 • Vis forfatter(e) 2010. Music Therapy in Norway - Approaching a New Decade. Voices: A World Forum for Music Therapy.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.