Hjem
Randi Rolvsjords bilde

Randi Rolvsjord

Instituttleder, Forskningskoordinator ved Griegakademiet
 • E-postRandi.Rolvsjord@uib.no
 • Telefon+47 975 14 878+47 975 14 878
 • Besøksadresse
  Lars Hilles gt. 19
  Rom 
  4 etg
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

I mitt forskningsarbeid innen musikkterapi er jeg er opptatt av brukerperspektiv, relasjoner og kontekst. Jeg arbeider med ulike kritiske perspektiv som for eksempel empowerment filosofi, recovery og feministisk teori. I min forskning anvender jeg primært kvalitative forskningsmetoder. Som forsker har jeg spesielt engasjert meg i forhold til musikkterapi i psykisk helsearbeid.

Jeg har blant annet undervist i musikkterapiteori, kvalitativ forskningsmetodologi, oppgaveseminarer, musikkterapi i psykisk helsearbeid, musikkterapeutiske rollespill og profesjonskunnskap.

Bøker
 • Rolvsjord, Randi. 2010. Resource-oriented Music Therapy in Mental Health Care. Barcelona Publishers. 282 sider. ISBN: 978-1-891278-55-6.
 • Rolvsjord, Randi. 2002. Når musikken blir språk. Musikalsk kommunikasjon i musikkterapi - et dialektisk perspektiv. Unipub forlag. 97 sider. ISBN: 8274770927.
Tidsskriftartikler
 • Rolvsjord, Randi. 2017. Feministiske perspektiver i musikkterapi. Musikkterapi. 1: 8-21.
 • Rolvsjord, Randi. 2016. Five episodes of clients’ contributions to the therapeutic relationship: a qualitative study in adult mental health care. Nordic journal of music therapy. 25: 159-184. doi: 10.1080/08098131.2015.1010562
 • Halstead, Jill; Rolvsjord, Randi. 2015. The gendering of musical instruments: What is it? Why does it matter to music therapy? Nordic journal of music therapy. doi: doi:10.1080/08098131.2015.1088057
 • O'Grady, Lucy; Rolvsjord, Randi; McFerran, Katrina. 2015. Women performing music in prison: an exploration of the resources that come into play. Nordic journal of music therapy. 24: 123-147. doi: 10.1080/08098131.2013.877518
 • Rolvsjord, Randi. 2015. What clients do to make music therapy work: A qualitative multiple case study in adult mental health care. Nordic journal of music therapy. 24: 296-321. doi: 10.1080/08098131.2014.964753
 • Rolvsjord, Randi; Stige, Brynjulf. 2015. Concepts of context in music therapy. Nordic journal of music therapy. 24: 44-66. doi: 10.1080/08098131.2013.861502
 • Solli, Hans Petter; Rolvsjord, Randi. 2015. “The opposite of treatment”: A qualitative study of how patients diagnosed with psychosis experience music therapy. Nordic journal of music therapy. 24: 67-92. doi: 10.1080/08098131.2014.890639
 • Rolvsjord, Randi. 2014. The competent client and the complexity of dis-ability. Voices: A World Forum for Music Therapy. 14. doi: 10.15845/voices.v14i3.787
 • Gold, Christian; Mössler, Karin; Grocke, Denise; Heldal, Tor Olav; Tjemsland, Lars; Aarre, Trond F.; Aarø, Leif Edvard; Rittmannsberger, Hans; Stige, Brynjulf; Assmuss, Jørg; Rolvsjord, Randi. 2013. Individual music therapy for mental health care clients with low therapy motivation: multicentre randomised controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics. 82: 319-331. doi: 10.1159/000348452
 • Gold, Christian; Rolvsjord, Randi; Mössler, Karin; Stige, Brynjulf. 2013. Reliability and validity of a scale to measure interest in music among clients in mental health care. Psychology of Music. 41: 665-682. doi: 10.1177/0305735612441739
 • Rolvsjord, Randi; Hjørnevik, Jill Diana Halstead. 2013. A woman's voice: The politics of gender identity in music therapy and everyday life. The arts in psychotherapy. 40: 420-427. doi: 10.1016/j.aip.2013.05.015
 • Solli, Hans Petter; Rolvsjord, Randi; Borg, Marit. 2013. Toward understanding music therapy as a recovery-oriented practice within mental health care: a meta-synthesis of service users' experiences. The Journal of music therapy. 50: 244-273. doi: 10.1093/jmt/50.4.244
 • Rolvsjord, Randi. 2012. Musikkterapi i den nye behandlingsveilederen: Kommentar til intervju med Jan Olav Johannessen. Musikkterapi. 3. 18-19.
 • Trondalen, Gro; Rolvsjord, Randi; Stige, Brynjulf. 2010. Music Therapy in Norway - Approaching a New Decade. Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Solli, Hans Petter; Rolvsjord, Randi. 2009. Musikkterapi som supplement til standard behandling av pasienter med psykose. Dialog. 19: 9-21.
 • Stige, Brynjulf; Rolvsjord, Randi. 2009. Pionerer i mer enn femti å. - om brudd og kontinuitet i musikkterapiens historie i bergen. Musikkterapi. 2. 6-24.
 • Solli, Hans Petter; Rolvsjord, Randi. 2008. Musikkterapi som behandlingstilbud for pasienter med psykose. Musikkterapi. 3. 8-16.
 • Rolvsjord, Randi. 2006. Whose Power of Music? A Discussion on Music and Power-Relations in Music therapy. British Journal of Music Therapy. 20: 5-12.
 • Gold, Christian; Rolvsjord, Randi; Stige, Brynjulf. 2005. Resource-oriented music therapy for psychiatric patients with low therapy motivation: Protocol for a randomised controlled trial (RCT-MTPSY). BMC Psychiatry. 05:39.
 • Rolvsjord, Randi. 2005. [Anmeldelse] Musikterapi i psykiatrien. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. Årg. 14, nr 2. 194-195.
 • Rolvsjord, Randi. 2005. Musikkterapi i Psykiatrien. Nordic journal of music therapy.
 • Rolvsjord, Randi; Gold, Christian; Stige, Brynjulf. 2005. Research rigour and therapeutic flexibility rationale for a therapy manual developed for a randomised controlled trial. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. Årg. 14, nr 1. 15-32.
 • Rolvsjord, Randi; Gold, Christian; Stige, Brynjulf. 2005. Therapeutic Principles for Resource-oriented Music Therapy: a Contextual Approach to the Field of Mental Health. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 14.
 • Rolvsjord, Randi; Gold, Christian; Stige, Brynjulf. 2005. Research Rigour and Therapeutic Flexibility: Rationale for a Therapy Manual Developed for a Randomised Controlled Trial. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 14: 15-32.
 • Rolvsjord, Randi. 2004. Music as a Poetic language. Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Rolvsjord, Randi. 2004. Therapy as Empowerment. Clinical and Political Implications of Empowerment Philosophy in Mental health Practises of Music Therapy. Nordic journal of music therapy. 13.
 • Rolvsjord, Randi; Stige, Brynjulf. 2003. Introduction to "Theory Building in Music Therapy - An Internationial Archive.". Nordic journal of music therapy. 12: 67-68.
 • Rolvsjord, Randi. 2002. Musik & Demens. Nordic journal of music therapy.
 • Rolvsjord, Randi. 2002. Seeds of hope. Nordic journal of music therapy.
 • Rolvsjord, Randi. 2002. Inside Music Therapy. Nordic journal of music therapy.
 • Rolvsjord, Randi. 2001. Tåresangene. Sterns teori som grunnlag for en beskrivelse av musikkterapi med en ungdom med personlighetsforstyrrelse. Musikkterapi. 03.apr: 31-41.
 • Rolvsjord, Randi. 2000. Foundations of expressive arts therapy. Nordic journal of music therapy. 9: 108-109.
 • Rolvsjord, Randi. 1999. Wholeness in later life by Ruth Bright. Musikkterapi. årgang 24: 47-48.
 • Rolvsjord, Randi. 1999. Innføring i musikkterapi. Nordic journal of music therapy. 8: 118-120.
 • Rolvsjord, Randi. 1999. Musikkterapi med psykiatriske pasienter. Nordic journal of music therapy. 8: 209-209.
 • Rolvsjord, Randi; Stige, Brynjulf; Bonde, Lars Ole; Lehtonen, Kimmo; Ruud, Even; Hallin, Mona. 1998. Når musikken minner om livet. Musikalsk samhandling som reminisens En innfallsvinkel til musikkterapi i geriatrien. Nordic journal of music therapy. 7(1): 4-13.
 • Rolvsjord, Randi; Stige, Brynjulf; Bonde, Lars Ole; Lehtonen, Kimmo; Ruud, Even; Hallin, Mona. 1998. Another story about Edward. Nordic journal of music therapy. 7(2): 113-120.
Rapporter/avhandlinger
 • Slaattelid, Rasmus Tore; Brautaset, Camilla; Sandin, Pär Ola; Gamlund, Espen; Rolvsjord, Randi; Skorgen, Torgeir; Jegerstedt, Kari. 2016. Tematiske profilområde ved HF. Det humanistiske fakultet., Bergen. 32 sider.
 • Rolvsjord, Randi. 2007. "Blackbirds Singing": Explorations of resource-orinted Music Therapy in Mental health Care. Universitetet i Bergen, Bergen. 346 sider.
Bokkapitler
 • Rolvsjord, Randi. 2017. Musikkterapi og like handlemuligheter: Med rettighetsperspektiv på agendaen. kapittel, sider 79-94. I:
  • Stensæth, Karette; Trondalen, Gro; Varkøy, Øivind. 2017. Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud. 278 sider. ISBN: 978-82-7853-225-6.
 • Rolvsjord, Randi. 2017. Profile 34: Randi Rolvsjord - Norway. kapittel 40. I:
  • Mahoney, John F. 2017. The Lives of Music Therapists: Profiles in Creativity. Volume Two. Barcelona Publishers. 766 sider. ISBN: 9781945411212.
 • Rolvsjord, Randi. 2016. Reseource-oriented perspectives in music therapy. kap 30, sider 557-576. I:
  • Edwards, Jane. 2016. The Oxford Handbook of Music Therapy. Oxford University Press. 981 sider. ISBN: 978-0-19-963975-5.
 • Rolvsjord, Randi; Hadley, Susan. 2016. Critical inquiries: Feminist perspectives and transformative research. Unit 7, Chapter 43, sider 477-490. I:
  • Wheeler, Barbara; Murphy, Kathleen M. 2016. Music Therapy Research. Third Edition. Barcelona Publishers. 1407 sider. ISBN: 9781937440886.
 • Rolvsjord, Randi. 2013. Music therapy in everyday life: With the organ as the third therapist. kap 10, sider 201-220. I:
  • Bonde, Lars Ole; Ruud, Even; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro. 2013. Musical Life Stories. Narratives on Health Muscking. ISBN: 978-82-7853-081-8.
 • Rolvsjord, Randi. 2012. Gender Politics in Music Therapy Discourse. Readings 28, sider 1009-1025. I:
  • Bruscia, Kenneth E. 2012. Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers. 1200 sider. ISBN: 978-1-937440-14-5.
 • Rolvsjord, Randi. 2012. Music Therapy and the Politics of Mental Health Care. Readings 29, sider 1026-1042. I:
  • Bruscia, Kenneth E. 2012. Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers. 1200 sider. ISBN: 978-1-937440-14-5.
 • Rolvsjord, Randi. 2012. Paths Toward A Conceptualization of Therapy. . Readings 29, sider 1043-1059. I:
  • Bruscia, Kenneth E. 2012. Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers. 1200 sider. ISBN: 978-1-937440-14-5.
 • Rolvsjord, Randi. 2012. Paths Toward A Concept of Music. Readings 29, sider 1060-1070. I:
  • Bruscia, Kenneth E. 2012. Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers. 1200 sider. ISBN: 978-1-937440-14-5.
 • Rolvsjord, Randi. 2012. Toward A Concept of Resource-Oriented Music Therapy. Readings 29, sider 1071-1098. I:
  • Bruscia, Kenneth E. 2012. Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers. 1200 sider. ISBN: 978-1-937440-14-5.
 • Rolvsjord, Randi. 2008. En ressursorientert musikkterapi. del1, sider 123-138. I:
  • Trondalen, Gro; Ruud, Even. 2008. Perspektiver på musikk og helse. Norges musikkhøgskole. 565 sider. ISBN: 978-82-7853-052-8.
 • Rolvsjord, Randi. 2006. Gender Politics in Music Therapy Discourse. Chapter 13, sider 311-328. I:
  • Hadley, Susan. 2006. Feminsist Perspectives in Music therapy. Barcelona Publishers. 500 sider. ISBN: 1-891278-38-X.
 • Rolvsjord, Randi. 2005. Collaborations on songwriting with clients with mental health problems. -, sider 224-245. I:
  • Baker, Felicity; Wigram, Tony. 2005. Songwriting. Methods, Techniques and Clinical Applications for Music Therapy Clinicians, Educators and Students. 288 sider. ISBN: 1843103567.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.