Hjem
Randi Rolvsjords bilde

Randi Rolvsjord

Instituttleder, Griegakademiet - Insitutt for musikk
 • E-postrandi.rolvsjord@uib.no
 • Telefon+47 975 14 878
 • Besøksadresse
  Lars Hilles gt. 19
  Rom 
  4 etg
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

I mitt forskningsarbeid innen musikkterapi er jeg er opptatt av brukerperspektiv, relasjoner og kontekst. Jeg arbeider med ulike kritiske perspektiv som for eksempel empowerment filosofi, recovery og feministisk teori. I min forskning anvender jeg primært kvalitative forskningsmetoder. Som forsker har jeg spesielt engasjert meg i forhold til musikkterapi i psykisk helsearbeid.

Jeg har blant annet undervist i musikkterapiteori, kvalitativ forskningsmetodologi, oppgaveseminarer, musikkterapi i psykisk helsearbeid, musikkterapeutiske rollespill og profesjonskunnskap.

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2002). Når musikken blir språk. Musikalsk kommunikasjon i musikkterapi - et dialektisk perspektiv. Unipub forlag.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Polyphonic perspectives: a focus group study of interprofessional staff’s perceptions of music therapy at an inpatient unit for children in mental health care. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Vis forfatter(e) (2022). Moments of fun: Narratives of children’s experiences of music therapy in mental health care. Nordic journal of music therapy. 100-120.
 • Vis forfatter(e) (2020). Becoming a Reflexive Practitioner: Exploring Music Therapy Students´ Learning Experiences with Participatory Role-Play in a Norwegian Context. Scandinavian Journal of Educational Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). Music therapy in a recovery-oriented unit. A qualitative study of user's and staff's experiences with music therapy in mental health care. American Journal of Psychiatric Rehabilitation (AJPR).
 • Vis forfatter(e) (2018). Music Therapy in a Recovery-Oriented Unit: A Qualitative Study of Users' and Staff's Experiences With Music Therapy in Mental Health Care. American Journal of Psychiatric Rehabilitation (AJPR). 188-215.
 • Vis forfatter(e) (2017). Feministiske perspektiver i musikkterapi. Musikkterapi. 8-21.
 • Vis forfatter(e) (2016). Five episodes of clients’ contributions to the therapeutic relationship: a qualitative study in adult mental health care. Nordic journal of music therapy. 159-184.
 • Vis forfatter(e) (2015). “The opposite of treatment”: A qualitative study of how patients diagnosed with psychosis experience music therapy. Nordic journal of music therapy. 67-92.
 • Vis forfatter(e) (2015). Women performing music in prison: an exploration of the resources that come into play. Nordic journal of music therapy. 123-147.
 • Vis forfatter(e) (2015). What clients do to make music therapy work: A qualitative multiple case study in adult mental health care. Nordic journal of music therapy. 296-321.
 • Vis forfatter(e) (2015). The gendering of musical instruments: what is it? Why does it matter to music therapy? Nordic journal of music therapy. 3-24.
 • Vis forfatter(e) (2015). Concepts of context in music therapy. Nordic journal of music therapy. 44-66.
 • Vis forfatter(e) (2014). The competent client and the complexity of dis-ability. Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2013). Toward understanding music therapy as a recovery-oriented practice within mental health care: a meta-synthesis of service users' experiences. The Journal of music therapy. 244-273.
 • Vis forfatter(e) (2013). Reliability and validity of a scale to measure interest in music among clients in mental health care. Psychology of Music. 665-682.
 • Vis forfatter(e) (2013). Individual music therapy for mental health care clients with low therapy motivation: multicentre randomised controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics. 319-331.
 • Vis forfatter(e) (2013). A woman's voice: The politics of gender identity in music therapy and everyday life. The Arts in Psychotherapy. 420-427.
 • Vis forfatter(e) (2009). Pionerer i mer enn femti å. - om brudd og kontinuitet i musikkterapiens historie i bergen. Musikkterapi. 6-24.
 • Vis forfatter(e) (2009). Musikkterapi som supplement til standard behandling av pasienter med psykose. Dialog. 9-21.
 • Vis forfatter(e) (2008). Musikkterapi som behandlingstilbud for pasienter med psykose. Musikkterapi. 8-16.
 • Vis forfatter(e) (2006). Whose Power of Music? A Discussion on Music and Power-Relations in Music therapy. British Journal of Music Therapy (BJMT). 5-12.
 • Vis forfatter(e) (2005). Therapeutic Principles for Resource-oriented Music Therapy: a Contextual Approach to the Field of Mental Health. Nordisk tidsskrift for musikkterapi.
 • Vis forfatter(e) (2005). Resource-oriented music therapy for psychiatric patients with low therapy motivation: Protocol for a randomised controlled trial (RCT-MTPSY). BMC Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2005). Research rigour and therapeutic flexibility rationale for a therapy manual developed for a randomised controlled trial. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 15-32.
 • Vis forfatter(e) (2005). Research Rigour and Therapeutic Flexibility: Rationale for a Therapy Manual Developed for a Randomised Controlled Trial. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 15-32.
 • Vis forfatter(e) (2004). Therapy as Empowerment. Clinical and Political Implications of Empowerment Philosophy in Mental health Practises of Music Therapy. Nordic journal of music therapy.
 • Vis forfatter(e) (2004). Music as a Poetic language. Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2001). Tåresangene. Sterns teori som grunnlag for en beskrivelse av musikkterapi med en ungdom med personlighetsforstyrrelse. Musikkterapi. 31-41.
 • Vis forfatter(e) (1998). Når musikken minner om livet. Musikalsk samhandling som reminisens En innfallsvinkel til musikkterapi i geriatrien. Nordic journal of music therapy. 4-13.
 • Vis forfatter(e) (1998). Another story about Edward. Nordic journal of music therapy. 113-120.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2016). Tematiske profilområde ved HF. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Spesialistutdanning i musikkterapi – trenger vi det?
 • Vis forfatter(e) (2020). Rundebord: Spesialistutdanning i musikkterapi-trenger vi det?
 • Vis forfatter(e) (2018). Firepartsamarbeidet, rundebordsdebatt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Resource-oriented music therapy: A discussion workshop.
 • Vis forfatter(e) (2015). Competent client: Challenging power-relations in mental health care.
 • Vis forfatter(e) (2015). Clients’ competences and agency in the therapeutic process.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2003). Musikk gjennom livet. Om musikk og identitet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Musikkterapiens (u)utholdelige enkelhet.
 • Vis forfatter(e) (2019). En trening i empati og refleksivitet - en kvalitativ forskningsstudie om musikkterapi- studenters læringsprosesser i rollespill-undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2016). What do clients bring to music therapeutic encounters?
 • Vis forfatter(e) (2016). Kritisk forskning I musikkterapi: Marginale perspektiv i et marginal fagfelt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fostering of equal relations within structures of power.
 • Vis forfatter(e) (2015). The gendering of music: Exploring the performance of gender in popular music culture and music therapy.
 • Vis forfatter(e) (2015). Musikkterapi og psykisk helse: Klientens bidrag i bedringsprosessen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Music therapy and mental health recovery.
 • Vis forfatter(e) (2013). Brukerperspektiver på musikkterapi.
 • Vis forfatter(e) (2012). The practice of music therapy in mental health care.
 • Vis forfatter(e) (2012). Disruptive Voices: singing, empowerment and the performance of gender in music therapy.
 • Vis forfatter(e) (2012). Clients engagement for the therapeutic relationship.
 • Vis forfatter(e) (2011). Forskning på brukerperspektiv og brukermedvirkning innen musikkterapi i psykisk helsearbeid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Brukermedvirkning: Skal vi bry oss om det da?
 • Vis forfatter(e) (2010). Client's "Craft" in Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2009). Relational aspects related to a resource-oriented approach to music therapy in mental health.
 • Vis forfatter(e) (2008). Rescource-Oriented MusicTherapy in Mental Health Care.
 • Vis forfatter(e) (2008). Music Therapy in mental health care: A resource-oriented perspective.
 • Vis forfatter(e) (2008). Clients’Voices and Power: A Resource-oriented Approach to Music Therapy, Challenges for Practice and Research. Keynote Paper.
 • Vis forfatter(e) (2007). The urge to go native A Discussion of Ethical and Epistemological Questions Related to Research into one?s own Practice.
 • Vis forfatter(e) (2007). Problemer med ressurser Betraktninger om en ressursorientert musikkterapi.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Finally it is Something I Can Do!": Experiences from Music Therapy in Mental Health Care.
 • Vis forfatter(e) (2006). Blackbirds Singing. Negotiations of Resources and problems in Resource-oriented Music Therapy in Mental Health.
 • Vis forfatter(e) (2006). A Contextual Approach to Reseource-oriented Music Therapy in Mental health Care.
 • Vis forfatter(e) (2005). Regaining Rights to Music. Experiences from Music Therapy in mental health Care.
 • Vis forfatter(e) (2004). Working with Emotions through Songwriting: A Case Study from mental health Care.
 • Vis forfatter(e) (2004). Treatment principles in resource-oriented music therapy in psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2004). Songs for a Blackbird: A Case Study from resource-oriented Music Therapy in mental health care.
 • Vis forfatter(e) (2004). Empowerment as Metaphor for Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2003). Resource-oriented Music Therapy in psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2002). Desire in musical interplay.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2005). [Anmeldelse] Musikterapi i psykiatrien. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. 194-195.
 • Vis forfatter(e) (2005). Musikkterapi i Psykiatrien. Nordic journal of music therapy.
 • Vis forfatter(e) (2003). Introduction to "Theory Building in Music Therapy - An Internationial Archive.". Nordic journal of music therapy. 67-68.
 • Vis forfatter(e) (2002). Seeds of hope. Nordic journal of music therapy.
 • Vis forfatter(e) (2002). Musik & Demens. Nordic journal of music therapy.
 • Vis forfatter(e) (2002). Inside Music Therapy. Nordic journal of music therapy.
 • Vis forfatter(e) (2000). Foundations of expressive arts therapy. Nordic journal of music therapy. 108-109.
 • Vis forfatter(e) (1999). Wholeness in later life by Ruth Bright. Musikkterapi. 47-48.
 • Vis forfatter(e) (1999). Musikkterapi med psykiatriske pasienter. Nordic journal of music therapy. 209-209.
 • Vis forfatter(e) (1999). Innføring i musikkterapi. Nordic journal of music therapy. 118-120.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2010). Resource-oriented Music Therapy in Mental Health Care.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2007). "Blackbirds Singing": Explorations of resource-orinted Music Therapy in Mental health Care.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Body politics and the performance of gender in music therapy.
 • Vis forfatter(e) (2019). Body politics and performance of gender in music therapy. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Profile 34: Randi Rolvsjord - Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi og like handlemuligheter: Med rettighetsperspektiv på agendaen. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Reseource-oriented perspectives in music therapy. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Critical inquiries: Feminist perspectives and transformative research. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Music therapy in everyday life: With the organ as the third therapist. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Toward A Concept of Resource-Oriented Music Therapy. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Paths Toward A Conceptualization of Therapy. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Paths Toward A Concept of Music. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Music Therapy and the Politics of Mental Health Care. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Gender Politics in Music Therapy Discourse. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). En ressursorientert musikkterapi. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Gender Politics in Music Therapy Discourse. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Collaborations on songwriting with clients with mental health problems. 22 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2005). Music as Resources and Musical Resources. Towards a Conceptualisation of the Role of Music in Resource-oriented Music Therapy in Mental Health Care.
 • Vis forfatter(e) (2004). Efficacy of resource-oriented music therapy in psychiatry: Systematic review and randomised controlled trial.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2016). Music to improve mental health. Foredrag i MOOC: How music can change your life.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Musikkterapi i den nye behandlingsveilederen: Kommentar til intervju med Jan Olav Johannessen. Musikkterapi. 18-19.
 • Vis forfatter(e) (2010). Music Therapy in Norway - Approaching a New Decade. Voices: A World Forum for Music Therapy.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.