Hjem
Randi Sæbøes bilde

Randi Sæbøe

Seniorrådgiver
 • E-postRandi.Saboe@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 39
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

"Språkplanlegging og språkbruk i oljeselskap - teoretiske og metodologiske aspekter". Symposium i fagspråk og terminologi. Vasa. Finland. 24. - 25. oktober 1997

"Language use, Language planning and Cultural Identities. A sociological analysis." The Nordic Network for Intercultural Communication. Ålborg. Danmark. November 1996

"A sociological study of variables concerning the use of language in a multilingual context". The 10th European Symposium on LSP. Wien. Østerrike. 1995

"The use of Text Encoding in the Development of a Terminology and Knowledge System Associated with the Norwegian Version of the ICD-10". The Eighth World Congress on Medical Informatics (IMIA). Vancouver. Canada. Juli 1995

"The Electronic Conversion of a Dictionary. From Norwegian-French to French-Norwegian." The 7th International Symposium on Lexicography. København. Danmark. Mai 1994

"Informasjonsstrukturering i store dokumentasjonsprosjekt - strukturering av terminologi som basis for informasjon." Det 2. Nordiske Symposium om Terminologi, EDB og Vidensteknik. Varde. Danmark. Mai 1992

"Cowboyer, rebeller eller snille gutter?" Kronikk i Stavanger Aftenblad. 1997

"Jeg caller deg når vi har completa." Kronikk i Stavanger Aftenblad. 1997

Rapport
 • Vis forfatter(e) (1997). Språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet i lys av en funksjonell forklaringstype. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Markedsstrategi eller kulturell identitet? En analyse av språkplanleggingen i norsk oljevirksomhet. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1994). Teknologi og ordbøker:SGML-koding og elektronisk snuing av Stor norsk-fransk ordbok.
 • Vis forfatter(e) (1994). Electronic conversion of a dictionary: Norwegian-French to French-Norwegian.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1997). Språkplanlegging og språkbruk i oljeselskap. Teoretiske og metodologiske aspekter.
 • Vis forfatter(e) (1996). Language use, language planning and cultural identities - a sociological analysis of the language situation in the Norwegian Petroleum Industry.
 • Vis forfatter(e) (1996). Fagspråk, sosial funksjon og sosial mening. Noen vitenskapsfilosofiske betraktninger om språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet.
 • Vis forfatter(e) (1995). Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon.
 • Vis forfatter(e) (1995). Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon.
 • Vis forfatter(e) (1995). Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon.
 • Vis forfatter(e) (1995). Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon.
 • Vis forfatter(e) (1995). A sociological study of variables concerning the use of language in a multilingual context.
 • Vis forfatter(e) (1994). The Electronic Conversion of a Dictionary: From Norwegian-French to French-Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (1994). The Electronic Conversion of a Dictionary: From Norwegian-French to French-Norwegian.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2003). Kulturforskning. Universitetsforlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2003). Kulturforskning. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1996). Terminologi ­ system og kontekst. Nordisk minisymposium 1996. Oslo: NFR/KULT. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) (1996). Fagspråk, sosial funksjon og sosial mening. Noen vitenskapsfilosofiske betraktninger om språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet. Norges forskningsråd.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (1997). Jeg caller deg når vi har completa. Stavanger Aftenblad. 23-23.
 • Vis forfatter(e) (1997). Cowboyer, rebeller eller snille gutter? Stavanger Aftenblad. 23-23.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Sosiologi, Kvantitativ metode, Språkplanlegging, Terminologisk teori, Leksikografi, Kvalitetssikring og kvalitetsledelse, Prosjektledelse

Akkvisisjon, fasilitering og drifting av eksternfinansierte prosjekter