Hjem
Rannveig Øvrevik Skoglunds bilde

Rannveig Øvrevik Skoglund

Førsteamanuensis
 • E-postRannveig.Skoglund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 34 98
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg underviser først og fremst på kursene:

GEO100 - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar

GEO111 - Landformdannande Prosessar (emneansvar)

GEO212 - Terrestriske klima- og miljøendringar

GEO217 - Hydrologi, grunnvann og geofarer (emneansvar)

 

Jeg veileder master- og ph.d.-studenter i oppgaver knyttet til mine forskningsinteresser.

Tidligere masterprosjekt ved Institutt for geografi som jeg har vært hovedveileder for:

 • Håkon Tufteland. 2018. Rekonstruksjon av holosen flomhistorie i Vossovassdraget - Innsjøsedimenter som arkiv for fortidens flommer
 • Line Haukanes. 2018. Risiko- og sårbarheitsanalyse av eit reservevassverk på Bømoen, Voss
 • Berit Soldal. 2018. Grunnvannsundersøkelser av fjellpartiet Joasete-Høgsete, Flåm, Aurland kommune
 • Joakim Haukedal. 2017. Setningsutvikling i Bergen sentrum: Urbanhydrogeologi, inSAR, setning og kulturlag. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Sven Meling. 2016. Ei undersøking av vassregimet i Solskinstjørn i Osa, Hardanger, perioden oktober 2012 - oktober 2013. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Guri Finne Sognnæs. 2016. Risiko- og sårbarheitsanalyse av ein grunnvassførekomst i Myrkdalen, Voss. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Alexander Gulbrandsøy Stadheim. 2016. Kartlegging av karstgrotter og overflatekarst ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Ingrid Lycke Austbø. 2015. Kartlegging av grunnvann og grunnvannstilførsel i et typisk dalføre på Vestlandet, Simadal i Eidfjord kommune. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Kjetil Omarstrand. 2015. Interaksjonen mellom elver og grunnvann i Osa, Ulvik. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.

 

Jeg har i tillegg vært med veileder på en rekke masterprosjekter:

 • Ida Marie Gabrielsen. 2018. Mineraldannende prosesser, biosignaturer og finkornede sedimenter i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB.
 • Marie Elisabeth Heggstad. 2018. Speleogenetiske prosesser i grotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB.
 • Hildegunn Grindheim. 2018. Antropogen påvirkning og bæreevne i turistgrotter: Grønligrotta, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB.
 • Hege Kilhavn. 2017. Kartlegging og analyser av finkornede sedimenter og mineraler i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Severin Lølkes. 2017. Kartlegging og paleostrømanalyse i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Einar Taule Øyehaug. 2016. Grottekartlegging og strukturgeologisk påvirkning på grottedannelse sør for Reingardslivatnen, Rana. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Jonas Fiskum Pedersen. 2014. Gjennom grottekartlegging, kjemiske analyser av littologien og strukturgeologiske målinger, danne en plauibel dannelsesmodell for Burfjellgrotta, Rana, Nordland. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Florian Bender. 2013. Subglacial paleo flow through the Lower Glomdal karst as deduced from scallop morphometry. Inst. for geovitenskap, UiB. 
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Influence of the last (de)glaciation on a complex cave system: Grønli-Seter cave system, Northern Norway. Geomorphology.
 • Vis forfatter(e) (2023). Karstic aquifers – simple or hybrid systems? Thermal stories from Maaras cave, Greece . Water. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Nutrient-limited subarctic caves harbour more diverse and complex bacterial communities than their surface soil. Environmental Microbiome. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2020). Global karst springs hydrograph dataset for research and management of the world’s fastest-flowing groundwater. Scientific Data.
 • Vis forfatter(e) (2019). Monitoring and risk assessment for groundwater sources in rural communities of Romania (GROUNDWATERISK). Research Ideas and Outcomes (RIO).
 • Vis forfatter(e) (2018). Late Glacial?Holocene Glacier Fluctuations and Climatic Implications in Sub-arctic Northern Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. 127-128.
 • Vis forfatter(e) (2016). Inverted, ’parallel’ accretion of organic material in the cave Setergrotta, Rana, northern Norway: a case study. Acta Carsologica. 33-42.
 • Vis forfatter(e) (2016). Holocene storminess and climate change in Lofoten and Vesterålen, Northern Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. 316-317.
 • Vis forfatter(e) (2013). Characterisation of a post-glacial invasion aquifer: the Grønli–Seter karst system, northern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift. 61-73.
 • Vis forfatter(e) (2011). SUBGLACIAL MAZE ORIGIN IN LOW-DIP MARBLE STRIPE KARST: EXAMPLES FROM NORWAY. Journal of caves and karst studies. 31-43.
 • Vis forfatter(e) (2010). The impact of glacier ice-contact and subglacial hydrochemistry on evolution of maze caves: A modelling approach. Journal of Hydrology. 157-172.
 • Vis forfatter(e) (2010). Morphology and speleogenesis of Okshola (Fauske, northern Norway): example of a multi-stage network cave in a glacial landscape. Norsk Geologisk Tidsskrift. 123-139.
 • Vis forfatter(e) (2009). Stable isotope records for the last 10 000 years from Okshola cave (Fauske, northern Norway) and regional comparisons. Climate of the Past. 1763-1802.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). The Reingardslia cave documentation project.
 • Vis forfatter(e) (2019). Pyrite oxidation, a CO2-independent speleogenetic route.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Onshore/offshore correlation of paleokarst reservoir features from outcrops and 2D seismic lines, western Peloponnese, Greece.
 • Vis forfatter(e) (2023). Karstic aquifers. Monogeneic or hybrid systems? The story of the Maaras cave, Greece.
 • Vis forfatter(e) (2023). Glacial lake outburst floods and formation of upstream canyons; a case study from Jutulhogget, southern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). Water quality and vulnerability assessment of small karst springs. A case study from Northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). Entangling the influence of the last deglaciation on a complex cave system: Grønli‐Seter cave system, Northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2020). Groundwater as a tool for understanding part of a complex rock-slope failure area, Stampa, Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hydrologisk sammenligning av tre store karst akviferer i Nord-Norge.
 • Vis forfatter(e) (2017). Karst hydrology in sub-arctic Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sequential development of Jutulhogget canyon, southern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Glacier ice-contact speleogenesis.
 • Vis forfatter(e) (2013). Antropogenic bias on power-law distributions of cave lengths.
 • Vis forfatter(e) (2012). Speleogenesis in the marble karst of north Norway during the last interglacial-glacial cycle.
 • Vis forfatter(e) (2011). What can scallops tell us about ice-contact speleogenesis in Scandinavia?
 • Vis forfatter(e) (2011). Caves and Quaternary landscape development inNordland, northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). Utvikling av labyrintgrotter i glasial stripekarst: et modelleringsforsøk.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2002). Hydrogeologi og karstkorrosjon i Grønli-Seterakviferen, Mo I Rana.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2018). Risiko- og sårbarheitsanalyse av eit reservevassverk på Bømoen, Voss.
 • Vis forfatter(e) (2018). Rekonstruksjon av holosen flomhistorie i Vossovassdraget - Innsjøsedimenter som arkiv for fortidens flommer.
 • Vis forfatter(e) (2018). Grunnvannsundersøkelser av fjellpartiet Joasete-Høgsete Flåm, Aurland kommune.
 • Vis forfatter(e) (2017). Setningsutvikling i Bergen sentrum: Urbanhydrogeologi, inSAR, setning og kulturlag.
 • Vis forfatter(e) (2016). Risiko- og sårbarheitsanalyse av ein grunnvassførekomst i Myrkdalen, Voss.
 • Vis forfatter(e) (2016). KARTLEGGING AV KARSTGROTTER OG OVERFLATEKARST VED REINGARDSLIVATNET, MO I RANA.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kartlegging av grunnvann og grunnvannstilførsel i et typisk dalføre på Vestlandet, Simadal i Eidfjord kommune.
 • Vis forfatter(e) (2015). Interaksjonen mellom elver og grunnvann i Osa, Ulvik.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan bygge en elv - motstridende hensyn i norsk klimatilpasning. Naturen. 28-35.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2015). Frem med sydvesten. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2010). Development of extreme karst porosity : maze caves in marble stripe karst.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Physical geography, landforms and climate. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Glacier Ice-Contact Speleogenesis in Marble Stripe Karst. 34 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2023). Vannkvalitet og sårbarhetskartlegging av små drikkevannskilder i karst.
 • Vis forfatter(e) (2023). Is the thermal signal a reliable proxy to decipher flow conditions in karst aquifers? .
 • Vis forfatter(e) (2021). Groundwater flow in a complex rockslope failure area, Stampa, Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2020). Karst Caves in Lomsdal- Visten National Park, Nordland.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hydrogeologiske undersøkelser av det ustabile fjellpartiet Joasete-Otternes i Flåm, Aurland kommune.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fluvial channel morphology in western Norway and resilience to change.
 • Vis forfatter(e) (2014). Timing, vertical extent and the following deglaciation of the late Weichselian Scandinavian Ice-sheet Maximum in the "Rondane dry valleys" of east-central southern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Samspillet mellom grunnvann og overflatevann i et typisk dalføre på Vestlandet, Simadal i Eidfjord kommune.
 • Vis forfatter(e) (2014). Ein ny studie av Solskinnstjørn.
 • Vis forfatter(e) (2014). A new conceptual model for the develoment of Jutulhogget, South-Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Temperature and kinetic control of cave geometry.
 • Vis forfatter(e) (2012). Timing and sequential evolution of one of northern Europe`s largest canyons: Jutulhogget, southern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2008). Modelling early evolution of maze caves in stripe karst.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2019). Hva er en god begrepsforklaring?
Errata
 • Vis forfatter(e) (2020). Author Correction: Global karst springs hydrograph dataset for research and management of the world’s fastest-flowing groundwater (Scientific Data, (2020), 7, 1, (59), 10.1038/s41597-019-0346-5). Scientific Data.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

"GROUNDWATERISK  - Monitoring and risk assessment for groundwater sources in rural communities of Romania" 2019-2023 EEA-finansiert samarbeidsprosjekt med rumenske partnere. Prosjektet tar sikte på å forbedre metoder for overvåkning og vurdering av sårbarhet for mindre grunnvannskilder i karst som er viktige drikkevannskilder i rurale områder i Romania og Norge. Besøk prosjektets hjemmeside: https://www.groundwaterisk.com/

"Bærekraftig vannkraft på Vestlandet" finansiert av Akademia-avtalen mellom Statoil og UiB

"Flom på Vestlandet" finansiert av BKK-avtalen til UiB

CAVEMONITOR 2014-2017 EEA-finansiert samarbeidsprosjekt med rumenske partner om å forbedre overvåkningen av hvordan menneskeligaktivitet påvirker mikroklima og miljø i turistgrotter

Forskergrupper