Hjem
Rannveig Øvrevik Skoglunds bilde

Rannveig Øvrevik Skoglund

Førsteamanuensis
 • E-postRannveig.Skoglund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 34 98+47 913 68 557
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg underviser først og fremst på kursene:

GEO100 - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar

GEO111 - Landformdannande Prosessar (emneansvar)

GEO212 - Terrestriske klima- og miljøendringar

GEO217 - Hydrologi, grunnvann og geofarer (emneansvar)

 

Jeg veileder master- og ph.d.-studenter i oppgaver knyttet til mine forskningsinteresser.

Tidligere masterprosjekt ved Institutt for geografi som jeg har vært hovedveileder for:

 • Håkon Tufteland. 2018. Rekonstruksjon av holosen flomhistorie i Vossovassdraget - Innsjøsedimenter som arkiv for fortidens flommer
 • Line Haukanes. 2018. Risiko- og sårbarheitsanalyse av eit reservevassverk på Bømoen, Voss
 • Berit Soldal. 2018. Grunnvannsundersøkelser av fjellpartiet Joasete-Høgsete, Flåm, Aurland kommune
 • Joakim Haukedal. 2017. Setningsutvikling i Bergen sentrum: Urbanhydrogeologi, inSAR, setning og kulturlag. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Sven Meling. 2016. Ei undersøking av vassregimet i Solskinstjørn i Osa, Hardanger, perioden oktober 2012 - oktober 2013. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Guri Finne Sognnæs. 2016. Risiko- og sårbarheitsanalyse av ein grunnvassførekomst i Myrkdalen, Voss. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Alexander Gulbrandsøy Stadheim. 2016. Kartlegging av karstgrotter og overflatekarst ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Ingrid Lycke Austbø. 2015. Kartlegging av grunnvann og grunnvannstilførsel i et typisk dalføre på Vestlandet, Simadal i Eidfjord kommune. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Kjetil Omarstrand. 2015. Interaksjonen mellom elver og grunnvann i Osa, Ulvik. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.

 

Jeg har i tillegg vært med veileder på en rekke masterprosjekter:

 • Ida Marie Gabrielsen. 2018. Mineraldannende prosesser, biosignaturer og finkornede sedimenter i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB.
 • Marie Elisabeth Heggstad. 2018. Speleogenetiske prosesser i grotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB.
 • Hildegunn Grindheim. 2018. Antropogen påvirkning og bæreevne i turistgrotter: Grønligrotta, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB.
 • Hege Kilhavn. 2017. Kartlegging og analyser av finkornede sedimenter og mineraler i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Severin Lølkes. 2017. Kartlegging og paleostrømanalyse i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Einar Taule Øyehaug. 2016. Grottekartlegging og strukturgeologisk påvirkning på grottedannelse sør for Reingardslivatnen, Rana. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Jonas Fiskum Pedersen. 2014. Gjennom grottekartlegging, kjemiske analyser av littologien og strukturgeologiske målinger, danne en plauibel dannelsesmodell for Burfjellgrotta, Rana, Nordland. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Florian Bender. 2013. Subglacial paleo flow through the Lower Glomdal karst as deduced from scallop morphometry. Inst. for geovitenskap, UiB. 
Tidsskriftartikler
 • Leonard, Eric; Winkler, Stefan; Skoglund, Rannveig Øvrevik. 2018. Late Glacial?Holocene Glacier Fluctuations and Climatic Implications in Sub-arctic Northern Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. 72: 127-128. doi: 10.1080/00291951.2017.1416425
 • Matthews, John A.; Alexanderson, Helena; Skoglund, Rannveig Øvrevik. 2016. Holocene storminess and climate change in Lofoten and Vesterålen, Northern Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. 70: 316-317. doi: 10.1080/00291951.2016.1236833
 • Moe, Dagfinn; Lauritzen, Stein-Erik; Skoglund, Rannveig Øvrevik. 2016. Inverted, ’parallel’ accretion of organic material in the cave Setergrotta, Rana, northern Norway: a case study. Acta Carsologica. 45: 33-42. doi: 10.3986/ac.v45i1.3049
 • Wanvik, Tarje Iversen; Skoglund, Rannveig Øvrevik; Oseland, Stina Ellevseth; Koller, Max; Haarstad, Håvard. 2016. Hvordan bygge en elv - motstridende hensyn i norsk klimatilpasning. Naturen. 1. 28-35.
 • Vatle, Sunniva Solheim; Wanvik, Tarje Iversen; Skoglund, Rannveig Øvrevik; Oseland, Stina Ellevseth. 2015. Frem med sydvesten. Bergens Tidende. Publisert 2015-09-05.
 • Skoglund, Rannveig Øvrevik; Lauritzen, Stein-Erik. 2013. Characterisation of a post-glacial invasion aquifer: the Grønli–Seter karst system, northern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift. 93: 61-73.
 • Skoglund, Rannveig Øvrevik; Lauritzen, Stein-Erik. 2011. SUBGLACIAL MAZE ORIGIN IN LOW-DIP MARBLE STRIPE KARST: EXAMPLES FROM NORWAY. Journal of caves and karst studies. 73: 31-43. doi: 10.4311/jcks2009ES0108
 • Skoglund, Rannveig Øvrevik; Lauritzen, Stein-Erik. 2010. Morphology and speleogenesis of Okshola (Fauske, northern Norway): example of a multi-stage network cave in a glacial landscape. Norsk Geologisk Tidsskrift. 90: 123-139.
 • Skoglund, Rannveig Øvrevik; Lauritzen, Stein-Erik; Gabrovsek, Franci. 2010. The impact of glacier ice-contact and subglacial hydrochemistry on evolution of maze caves: A modelling approach. Journal of Hydrology. 388: 157-172. doi: 10.1016/j.jhydrol.2010.04.037
 • Linge, Henriette Christell; Lauritzen, Stein-Erik; Andersson, Carin; Hansen, Jon Kristian; Øvrevik, Rannveig; Sundqvist, Hanna S. 2009. Stable isotope records for the last 10 000 years from Okshola cave (Fauske, northern Norway) and regional comparisons. Climate of the Past. 5: 1763-1802.
Rapporter/avhandlinger
 • Skoglund, Rannveig Øvrevik. 2010. Development of extreme karst porosity : maze caves in marble stripe karst.
 • Øvrevik, Rannveig. 2002. Hydrogeologi og karstkorrosjon i Grønli-Seterakviferen, Mo I Rana. 211 sider.
Bokkapitler
 • Lauritzen, Stein-Erik; Skoglund, Rannveig Øvrevik. 2013. Glacier Ice-Contact Speleogenesis in Marble Stripe Karst. 6.30, sider 363-396. I:
  • Shroder, John F. 2013. TREATISE ON GEOMORPHOLOGY. Academic Press. 6386 sider. ISBN: 978-0-12-398353-4.
 • Skoglund, Rannveig Øvrevik. 2013. Physical geography, landforms and climate. 2, sider 25-40. I:
  • Rusten, Grete; Potthoff, Kerstin; Sangolt, Linda. 2013. Norway : Nature industry and society. Fagbokforlaget. 360 sider. ISBN: 9788245013719.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

CAVEMONITOR Norway

"Bærekraftig vannkraft på Vestlandet" finansiert av Akademia-avtalen mellom Statoil og UiB

"Flom på Vestlandet" finansiert av BKK-avtalen til UiB