Hjem
Rannveig Øvrevik Skoglunds bilde

Rannveig Øvrevik Skoglund

Førsteamanuensis
 • E-postRannveig.Skoglund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 34 98+47 913 68 557
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg underviser først og fremst på kursene:

GEO100 - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar

GEO111 - Landformdannande Prosessar (emneansvar)

GEO212 - Terrestriske klima- og miljøendringar

GEO217 - Hydrologi, grunnvann og geofarer (emneansvar)

 

Jeg veileder master- og ph.d.-studenter i oppgaver knyttet til mine forskningsinteresser.

Tidligere masterprosjekt ved Institutt for geografi som jeg har vært hovedveileder for:

 • Håkon Tufteland. 2018. Rekonstruksjon av holosen flomhistorie i Vossovassdraget - Innsjøsedimenter som arkiv for fortidens flommer
 • Line Haukanes. 2018. Risiko- og sårbarheitsanalyse av eit reservevassverk på Bømoen, Voss
 • Berit Soldal. 2018. Grunnvannsundersøkelser av fjellpartiet Joasete-Høgsete, Flåm, Aurland kommune
 • Joakim Haukedal. 2017. Setningsutvikling i Bergen sentrum: Urbanhydrogeologi, inSAR, setning og kulturlag. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Sven Meling. 2016. Ei undersøking av vassregimet i Solskinstjørn i Osa, Hardanger, perioden oktober 2012 - oktober 2013. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Guri Finne Sognnæs. 2016. Risiko- og sårbarheitsanalyse av ein grunnvassførekomst i Myrkdalen, Voss. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Alexander Gulbrandsøy Stadheim. 2016. Kartlegging av karstgrotter og overflatekarst ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Ingrid Lycke Austbø. 2015. Kartlegging av grunnvann og grunnvannstilførsel i et typisk dalføre på Vestlandet, Simadal i Eidfjord kommune. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Kjetil Omarstrand. 2015. Interaksjonen mellom elver og grunnvann i Osa, Ulvik. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.

 

Jeg har i tillegg vært med veileder på en rekke masterprosjekter:

 • Ida Marie Gabrielsen. 2018. Mineraldannende prosesser, biosignaturer og finkornede sedimenter i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB.
 • Marie Elisabeth Heggstad. 2018. Speleogenetiske prosesser i grotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB.
 • Hildegunn Grindheim. 2018. Antropogen påvirkning og bæreevne i turistgrotter: Grønligrotta, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB.
 • Hege Kilhavn. 2017. Kartlegging og analyser av finkornede sedimenter og mineraler i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Severin Lølkes. 2017. Kartlegging og paleostrømanalyse i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Einar Taule Øyehaug. 2016. Grottekartlegging og strukturgeologisk påvirkning på grottedannelse sør for Reingardslivatnen, Rana. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Jonas Fiskum Pedersen. 2014. Gjennom grottekartlegging, kjemiske analyser av littologien og strukturgeologiske målinger, danne en plauibel dannelsesmodell for Burfjellgrotta, Rana, Nordland. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Florian Bender. 2013. Subglacial paleo flow through the Lower Glomdal karst as deduced from scallop morphometry. Inst. for geovitenskap, UiB. 

"GROUNDWATERISK  - Monitoring and risk assessment for groundwater sources in rural communities of Romania" 2019-2023 EEA-finansiert samarbeidsprosjekt med rumenske partnere. Prosjektet tar sikte på å forbedre metoder for overvåkning og vurdering av sårbarhet for mindre grunnvannskilder i karstområder som er viktige drikkevannskilder i rurale områder i Romania og Norge.  

"Bærekraftig vannkraft på Vestlandet" finansiert av Akademia-avtalen mellom Statoil og UiB

"Flom på Vestlandet" finansiert av BKK-avtalen til UiB

CAVEMONITOR 2014-2017 EEA-finansiert samarbeidsprosjekt med rumenske partner om å forbedre overvåkningen av hvordan menneskeligaktivitet påvirker mikroklima og miljø i turistgrotter

Forskergrupper