Hjem
 • E-postRaquel.Arias@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 51+47 468 82 757
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Barnevern

Etnisitet

Brukerperspektiv

Foreldreskap

Kultursensitivitet

Kjønnstudier

 • Vis forfatter(e) 2021. Keeping silent or running away. The voices of Vietnamese women survivors of Intimate Partner Violence. Global health action.
 • Vis forfatter(e) 2021. Keeping silent or running away. The voices of Vietnamese women survivors of Intimate Partner Violence. Global health action. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2021. A qualitative study on the experiences of southern European immigrant parents navigating the Norwegian healthcare system. International Journal for Equity in Health. 1-12.
 • Vis forfatter(e) 2020. Å navigere i et ukjent landskap: innvandrerforeldres opplevelse av diagnostisering og behandling i primærhelsetjenesten i Norge.
 • Vis forfatter(e) 2020. The emotional journey of motherhood in migration. The case of Southern European mothers in Norway. Migration Studies.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Herrero-Arias, Raquel; Hollekim, Ragnhild; Haukanes, Haldis; Vagli, Åse Elisabeth. Mother Blame in Migration: The Experiences of Southern European Mothers in Norway. The European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents (EUSARF) Conference; October, 2018

Herrero-Arias, Raquel; Vagli, Åse Elisabeth. Mothering Experienced as an Object of Governmental Intervention. The Narratives of Romanian Mothers in Norway. The European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents (EUSARF) Conference; October, 2018

Herrero-Arias, Raquel, Hollekim, Ragnhild, Vagli, Åse and Haukanes, Haldis. 2019. The emotional journey of motherhood in migration. The case of Southern European mothers in Norway. In review.

Herrero-Arias, Raquel; Hollekim, Ragnhild and Haukanes, Haldis. 2019. Self-legitimation and sense-making of Southern European parents' migration to Norway: the role of faimly aspirations. Submitted.

CRIStin: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=851547&la=en&action=so