Hjem
Rasmus T Slaattelids bilde

Rasmus T Slaattelid

Instituttleder

Kunnskapsbasert politikkutforming. Forskingspolitikk. Vitskapsfilosofi. Visualisering av kunnskap.

Tidsskriftartikler
  • Bremer, Scott; Wardekker, Arjan; van der Sluijs, Jeroen P; Slaattelid, Rasmus Tore; Sobolowski, Stefan Pieter; Dessai, Suraje. 2019. Toward a multi-faceted conception of co-production of climate services. Climate Services. 13: 42-50. doi: 10.1016/j.cliser.2019.01.003
  • Sivertsen, Sveinung Sundfør; Halstead, Jill; Slaattelid, Rasmus Tore. 2018. Moral Tuning: A cross-disciplinary study of musical metaphors in Adam Smith’s Theory of Moral Sentiments, and what they tell us about individual moral autonomy. Metaphilosophy. 49: 435-458. doi: 10.1111/meta.12319
  • Berg, Henrik; Slaattelid, Rasmus Tore. 2017. Facts and values in psychotherapy: A critique of the empirical reduction of psychotherapy within evidence-based practice. Journal of Evaluation In Clinical Practice. 23: 1075-1080. doi: 10.1111/jep.12739
  • Karlsen, Jan Reinert; Müftüoglu, Ingrid Birce; Slaattelid, Rasmus Tore. 2017. Studiebarometeret som kunnskapsform og samfunnsfenomen. Nytt Norsk Tidsskrift. 1/2017: 7-19. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2017-01-02
  • Karlsen, Jan Reinert; Müftüoglu, Ingrid Birce; Slaattelid, Rasmus Tore. 2017. Studentenes stemme? Morgenbladet. Publisert 2017-03-10.
  • Müftüoglu, Ingrid Birce; Karlsen, Jan Reinert; Slaattelid, Rasmus Tore. 2017. Svar til Skodvin. Morgenbladet. Publisert 2017-03-24.
  • Slaattelid, Rasmus Tore. 2017. Identifying publics and contexts through visual ambiguity. SVT Arbeidsnotat. 1: 1-23.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Vitskapsteori, vitskapsetikk, forskningsetikk, humanioras vitskapsteori.

Humanities in Practice (2018-)

Visualizations of Climate Change (NFR - SAMKUL 2016-2017)

Images of Knowledge (2014-2016)

Imag(in)ing the Nanoscale: Interactions between Science, Public Media, and Art (2009-11)

HUMPOL - Humanities for policy (NFR - SAMKUL 2012-13)