Hjem
 • E-postRedi.Koobak@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 33+47 413 98 147
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Redi Koobak spesialiserar seg innanfor transnasjonale feminismestudiar med eit fokus på diskursar om kjønn, rase og seksualitet; inkludert postkoloniale og postsosialistiske feminismar, interseksjonalitet, kritisk raseteori, studiar av visuell kultur, feministisk teori og epistemologi og metodologiar innanfor kreativ skriving. Ved SKOK jobbar ho for tida med prosjektet Unpacking the #MeToo Moment: Discourses of Gender, Sexuality and Power in Academia.

Koobak si doktorgradsavhandling Whirling Stories: Postsocialist Feminist Imaginaries and the Visual Arts vart publisert som ein opent tilgjengeleg monografi av Linköping University Press i 2013, og kan lastast ned her.

Hennar arbeid på postdoktornivå ved Universitetet i Linköping i Sverige baserte seg på to forskingsprosjekt finansiert av det svenske forskingsrådet:

 • Eit teoretisk prosjekt: "Feminist Theorizings on Intersectionality, Transversal Dialogues and New Synergies" (2012-2016);
 • Eit komparativt empirisk og teoretisk prosjekt: The Politics of Military Loss in Contemporary Europe" (2015-2017).

Emneutvikling og undervisning

Redi Koobak har vore ansvarleg for å utvikle og undervise i bacheloremner ved Institutt for engelsk ved Universitetet i Tartu i Estland og i bachelor- og masteremner i tverrfaglege kjønnsstudiar ved Universitetet i Linköping i Sverige, UC Santa Cruz i USA og Universitetet i Bergen.

Ved SKOK er Redi ein av fleire som underviser i KVIK 201 Nye teoriar om kjønn og seksualitet, og ho utvikla og underviser i KVIK 206 Kjønn og seksualitet i ein global kontekst, som fokuserar på #metoo-rørsla spesielt. Faget baserar seg og bygger på postdok-forskinga hennar, og fungerar også som ein spesifikk forskningsstad for prosjektet.

Koobak blir ofte invitert til å undervise i ulike PhD-emner rundt om i verda; som oftast innanfor metodologiar i kreativ akademisk skriving og «politics of location.» Ho har rettleia og vurdert bacheloroppgåver ved Universitetet i Tartu i Estland og 1- og 2-årige masteroppgåver i tverrfaglege kjønnsstudiar ved Universitetet i Linköping i Sverige.

Doktorgradsrettleiing

Koobak er for tida ein av rettleiarane til Dinara Podgornova, doktorgradsstudent ved SKOK. Dinara undersøker korleis interseksjonelle feministiske diskursar rører seg på tvers av landegrenser og korleis desse vert brukt, forma og implementert i russisktalande feministiske nettforum.

Arbeidet til Redi Koobak har blitt publisert i fagfellevurderte tidsskrift som Gender, Place and Culture, Feminist Theory, Feminist Review, European Journal of Women’s Studies, Frontiers og NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research. I sistnemnde var ho også redaksjonssekretær og gjesteredaktør for spesialutgåver i 2009-2012.

Mange av publikasjonane til Koobak er tilgjengelege på hennar Academia.edu- og Google Scholar-profilar.

Saman med Madina Tlostanova and Suruchi Thapar-Björkert har Koobak nyleg publisert boka Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice (2021) i serien Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality.

Koobak sitt hittil siste prosjekt, som fokuserte på krysningane mellom kjønn, nasjon og krig i mediadiskursar og parlamentsdebattar relatert til ISAF-oppdraget i Afghanistan, resulterte i samarbeidsprosjektet Gendering Military Sacrifice: A Feminist Comparative Analysis (ed. Cecilia Åse og Maria Wendt, 2019) publisert i Routledge Studies in Gender and Security.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). "The Postsocialist ‘Missing Other’ of Transnational Feminism?". Feminist Review. 81-87.
 • Vis forfatter(e) (2018). “Narrating Feminisms: What Do We Talk about When We Talk about Feminism in Estonia?” . Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography. 1010-1024.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Soo-ja rahvusnarratiivid Afganistani sõja teemalises kunstis". Ariadne Lõng. 107-132.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Millest me räägime, kui me räägime feminismist Eestis?". Ariadne Lõng. 49-69.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Intersections of Feminisms and Neoliberalisms: Post-state-socialist Estonia in a Transnational Feminist Framework". Frontiers: A Journal of Women Studies. 1-21.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Border Thinking and Disidentification: Postcolonial and Postsocialist Feminist Dialogues". Feminist Theory. 221-228.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Touching across Time: The Geopolitics of Feminist Knowledge and the Visual Arts". Personality Culture Society. 97-109.
 • Vis forfatter(e) (2014). "The Decolonial Challenge: Framing Post-socialist Central and Eastern Europe within Transnational Feminist Studies". The European Journal of Women's Studies.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Eesti akadeemiliste soouuringute lugu ajakirjas Ariadne Lõng, 2000-2013". Ariadne Lõng. 8-25.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Anna-Stina Treumund in Drag". Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet. 189-195.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Beyond the Humanist Imagination". NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 218-230.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Becoming Non-Swedish: Locating the Paradoxes of In/visible Identities". Feminist Review. 125-134.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Intersektsionaalsusest ehk lugusid feministlikku mõtte rändamisest". Ariadne Lõng. 39-49.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Transnational Feminist Dialogues: Uneasy Affinities Between the Postcolonial and the Postsocialist.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rendering Difference: Art, Politics and the Call to Decolonise.
 • Vis forfatter(e) (2021). Feminist Approaches to the Visual.
 • Vis forfatter(e) (2021). Begin Where You Are: Rethinking the Paradoxes of Europeanness.
 • Vis forfatter(e) (2020). Postsocialist Feminisms and the Visual Arts.
 • Vis forfatter(e) (2020). How to Do Things with Visual Arts: Rethinking Postsocialism and the Geopolitics of Feminist Knowledge.
 • Vis forfatter(e) (2020). Feminist problems with the problem: Unpacking the #metoo moment in academia.
 • Vis forfatter(e) (2019). Unpacking the #MeToo Moment in Academia: Discourses of Gender, Sexuality and Power.
 • Vis forfatter(e) (2019). Troubling the Transnational Feminist Framework: Intersections of Feminisms, Postsocialism, and Neoliberalism in the Estonian context.
 • Vis forfatter(e) (2019). Traveling Theories: Rethinking Race Transnationally.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Art of Writing a Journal Article.
 • Vis forfatter(e) (2019). Artistic Interventions in Post-National War Narratives: Rethinking Gender and Nation.
 • Vis forfatter(e) (2019). Arenas and Scenes of the Colonial.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2012). Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 163-165.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Re-orienting Nordicness, Again". NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 75-77.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Nordic Terror Is Not Exceptional". NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 1-3.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Survival Stories". NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 1-3.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Post-humanities is a Feminist Issue". NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 213-216.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Normal People Worry Us". NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 67-70.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Getting into the Habit". NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 141-143.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Writing Change in Feminist and Gender Studies: Staging the Political and the Embodied". NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 223-225.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Comparing Maps". NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 67-69.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Care to Compare". NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 149-151.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2010). "Meie” Ida-Euroopa, visuaalne kunst ja feminism". Ariadne Lõng. 150-154.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Vabaks autoriteetide ja kaitsejumaluste eestkostest?". Ariadne Lõng. 155-159.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Vaidlused või monoloogid?”. Ariadne Lõng. 159-161.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice. Routledge.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Emadus ja kliimaäng. Feministeerium.
 • Vis forfatter(e) (2020). Common Ground: Exploring Hospitality through Art. Discover Society.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2013). Whirling Stories: Postsocialist Feminist Imaginaries and the Visual Arts.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Meditations on Messmates and Motherhood. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Introduction: Uneasy Affinities between the Postcolonial and the Postsocialist. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). How to See the Spots of the Leopard: An Interview with Quinsy Gario and Jörgen Gario. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Cripping Postsocialist Chronicity: A Conversation with Kateřina Kolářová. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bridging Postcoloniality, Postsocialism and "Race" in the Age of Brexit: An Interview with Catherine Baker. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Determined Disidentifications: Reframing the Limits of the Field Imaginary of Feminist Studies". 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Artistic Interventions: Gender and Nation in Contemporary War Art". 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Writing the Place from which One Speaks". 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Writing in Stuck Places". 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Six Impossible Things Before Breakfast: How I Came Across My Research Topic and What Happened Next". 15 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

1. Postdoktorprosjektet "Unpacking the #MeToo Moment: Discourses of Gender, Sexuality and Power in Academia" (2019-2023)

Prosjektet har som mål å utforske påverknaden #MeToo har hatt på dei lagdelte institusjonelle strukturane i akademia i Noreg og Sør-Afrika. Prosjektet plasserar diskursane som omgjev seksuell vald innanfor akademia i ein transnasjonal kontekst. Ved å undersøke todelinga av det globale Nord og Sør gjennom dei to valte landa, sporar Koobak dynamikken i den globale produksjonen av kunnskap og effekten av #metoo-rørsla på dei lokale kontekstane.

Prosjektet har tre hovudelement: Institusjonelle praksisar, kritiske pedagogikkar og kunstariske aktivistpraksisar:

 • For det første utforskar prosjektet korleis diskursar som omgjev seksuell vald relaterar seg til kjønn, seksualitet og makt, i tillegg til sanningsregime og hegemoniske praksisar innan høgare utdanning.
 • For det andre engasjerar prosjektet seg i dialogar med studentar og deira synspunkt på korleis overlevande/offer for seksuell vald fortel sine historier i konteksten av #metoo i akademia.
 • For det tredje har prosjektet som mål å opprette eit arkiv og utstillingsrom for former for aktivisme, sceniske framsyningar og kunst som forstyrrar og destabiliserar urett basert på kjønn og seksualitet i kvardagen. Dette fordi ny kunnskap trengs om det å hugse/gjenfortelle, representere og motstå praksisar innanfor historier om seksuell vald.

2.  Eit internasjonalt samarbeidsprosjekt: "New Tools for Transnational Analysis in Postgraduate Intersectional Gender Research" (2015-2020)

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen för internationalisering av högre utbilding og forskning i Sverige (STINT) og er eit samarbeid mellom Universitetet i Linköping, Universitetet i Bergen, Central European University og Universitetet i Western Cape. Prosjektet utforskar korleis den aukande merksemda rundt transnasjonale mekanismar aukar kompleksiteten i interseksjonell kjønnsanalyse og korleis (u)likheitar er samanfletta med geopolitiske posisjonar.

Redi Koobak er ein av medredaktørarane for boka som skal publiserast som eit resultat av prosjektet i Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality.